Collectie Ondernemingsrecht

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist speelt u met de Collectie Ondernemingsrecht snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit. 

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Ondernemingsrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Basis, Compleet en Expert 
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk. 

Collectie Ondernemingsrecht

Basis

€ 98 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 1.164,80 excl. btw | € 1.409,41 incl. btw
 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
meest gekozen

Compleet

€ 213 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 2.553,20 excl. btw | € 3.089,37 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (bzo) 5-V Maatschap VOF Commanditaire vennootschap
 • Asser (bzo) 7-VII Maatschapvennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
 • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon
 • Asser (rps) 2-II* De naamloze en besloten vennootschap
 • Asser (rps) 2-IIa NV en BV - Oprichting vermogen en aandelen
 • Asser (rps) 2-III Overige rechtspersonen
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Bedrijfsjuridische berichten (Bb)
 • De Besloten Vennootschap in de praktijk
 • Groene Serie Personenassociaties
 • Groene Serie Rechtspersonen
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Ondernemingsrecht incl. NV en TVVS

Expert

€ 234 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 2.797,60 excl. btw | € 3.385,10 incl. btw
 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (bzo) 5-V Maatschap VOF Commanditaire vennootschap
 • Asser (bzo) 7-VII Maatschapvennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
 • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon
 • Asser (rps) 2-II* De naamloze en besloten vennootschap
 • Asser (rps) 2-IIa NV en BV - Oprichting vermogen en aandelen
 • Asser (rps) 2-III Overige rechtspersonen
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Bedrijfsjuridische berichten (Bb)
 • De Besloten Vennootschap in de praktijk
 • Groene Serie Personenassociaties
 • Groene Serie Rechtspersonen
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Ondernemingsrecht incl. NV en TVVS
 • 50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)
 • Aandeelhoudersverantwoordelijkheid
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Art. 2:11 BW doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang
 • Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen
 • Bestuur en toezicht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid (R&P)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie
 • Consensus on the Comply or Explain Principle
 • Corporate Social Responsibility
 • Cross-border Enforcement of Listed Companies Duties to Inform
 • De (onmiddellijke) voorzieningen van de enqueteprocedure
 • De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
 • De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen
 • De Arubaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA)
 • De coöperatie anno 2017
 • De Europese naamloze vennootschap (SE)
 • De Flex BV
 • De geschillenregeling ten gronde
 • De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap
 • De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV
 • De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep
 • De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst
 • De personenvennootschap in breed perspectief
 • De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen
 • De positie van de vennootschap onder firma
 • De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht
 • De Structuurvennootschap
 • De toekomst van het ondernemingsrecht
 • De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap
 • De vele gezichten van Maarten Kroezes bange bestuurders
 • De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992
 • De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw
 • Directors liability
 • Een Nederlandse personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid: wenselijk?
 • Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht
 • Europees ondernemingsrecht: 50 jaar na Sanders Europese NV
 • Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio
 • Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht
 • Exit remedies for minority shareholders in close companies
 • Exit rights of minority shareholders in a private limited company
 • Familievennootschappen
 • Geschillen in de vennootschap
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017
 • Gezonde continuïteit van ondernemingen
 • Grensoverschrijdende fusies kapitaalvennootschappen Nederlands recht
 • Grensoverschrijdende juridische fusies
 • Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen
 • Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid
 • Handboek notarieel ondernemingsrecht - Deel 1 - BV en NV
 • Handboek onderneming en aandeelhouder
 • Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap
 • Harry Honée-bundel
 • Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden
 • Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap
 • Het Nederlandse personenvennootschapsrecht
 • Het nieuwe BV-recht
 • Het onderzoek in de enquêteprocedure
 • Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht
 • Het vennootschapsrecht van Holland
 • Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland
 • Jaarboek Corporate Governance
 • Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht
 • Marius geannoteerd
 • Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht
 • Modernisering personenvennootschappen
 • Modernisering van het NV-recht
 • Nederland het Delaware van Europa?
 • Nederlands mededingingsrecht
 • Nijmeegs Europees Privaatrecht
 • Omzetting als rechtsvormwijziging
 • Onderneming en beloning
 • Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk
 • Ondernemingsrecht in tijden van crisis
 • Oneerlijke handelspraktijken en handhaving consumentenbescherming
 • Ontbinding en vereffening van rechtspersonen
 • Openbaarmaking van koersgevoelige informatie
 • Overnames van beursvennootschappen
 • Parl. Gesch. Arubaanse Landsverordening VBA
 • Parl. Gesch. BW Boek 10
 • Parl. Gesch. BW Boek 2
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3 5 en 6 Aanpassing overige wetten
 • Parl. Gesch. BW Inv. Boek 2
 • Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
 • Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht
 • Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen
 • Rechtspersonen
 • Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS
 • Relativering van rechtspersoonlijkheid
 • SamenWerken in het ondernemingsrecht
 • Schade door misleiding op de effectenmarkt
 • Sleutels voor personenvennootschapsrecht
 • State aid to banks
 • The Decoupling of Voting and Economic Ownership
 • The Importance of Board Independence - A Multidisciplinary Approach
 • The One-Tier Board
 • Toerekening van kennis aan rechtspersonen
 • Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht
 • Trust and good faith across borders
 • Tussen societas en universitas
 • Van de BV en de NV
 • Van het concern
 • Vennootschappelijk toezicht op de doelvennootschap bij openbare biedingen
 • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel I
 • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel II
 • Vertrouwen in het burgerlijke recht
 • Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht
 • Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling
 • Vijandige overnames
 • Vitale vennootschappen in veilige handen
 • Willems wegen
Terug naar boven