Collectie Ondernemingsrecht

Collectie

Als advocaat speelt u met de Collectie Ondernemingsrecht snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit. 

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Ondernemingsrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Basis, Compleet en Expert 
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk. 

Collectie Ondernemingsrecht

Basis

€ 108 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 1.298,00 excl. btw | € 1.414,82 incl. btw
 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
meest gekozen

Compleet

€ 237 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.845,00 excl. btw | € 3.101,05 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (bzo) 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
 • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon
 • Asser (rps) 2-II* De naamloze en besloten vennootschap
 • Asser (rps) 2-IIb NV en BV - Corporate Governance
 • Asser (rps) 2-III Overige rechtspersonen
 • Asser (rps) 2-IV Effectenrecht
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Asser 2-IIa NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen
 • Bedrijfsjuridische berichten (Bb)
 • De Besloten Vennootschap in de praktijk
 • Groene Serie Personenassociaties
 • Groene Serie Rechtspersonen
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsrecht, incl. NV en TVVS
 • Ondernemingsraad

Expert

€ 260 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 3.118,00 excl. btw | € 3.398,62 incl. btw
 • Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak Strafzaken (NJFS)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Mededingingswet
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (bzo) 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
 • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon
 • Asser (rps) 2-II* De naamloze en besloten vennootschap
 • Asser (rps) 2-IIb NV en BV - Corporate Governance
 • Asser (rps) 2-III Overige rechtspersonen
 • Asser (rps) 2-IV Effectenrecht
 • Asser (vmr) 3-III Volmacht en vertegenwoordiging
 • Asser 2-IIa NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen
 • Bedrijfsjuridische berichten (Bb)
 • De Besloten Vennootschap in de praktijk
 • Groene Serie Personenassociaties
 • Groene Serie Rechtspersonen
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsrecht, incl. NV en TVVS
 • 50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)
 • Aandeelhoudersverantwoordelijkheid
 • Aandelen in de BV in het vermogensrecht
 • Administratieplicht en aansprakelijkheid voor het boedeltekort
 • Art. 2:11 BW, doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang
 • Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen
 • Bestuur en toezicht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid (R&P)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie
 • Biases in de boardroom en de raadkamer
 • Consensus on the Comply or Explain Principle
 • Conversie en aandelen
 • Corporate governance en de rol van het vennootschappelijk belang
 • Corporate Social Responsibility
 • Cross-border Enforcement of Listed Companies' Duties to Inform
 • De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure
 • De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap
 • De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
 • De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen
 • De Arubaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA)
 • De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang
 • De beursvennootschap, corporate governance en strategie
 • De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen
 • De bij dode opgerichte stichting
 • De concern(genoten)enquête
 • De coöperatie anno 2017
 • De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV
 • De Europese naamloze vennootschap (SE)
 • De Flex BV
 • De geschillenregeling ten gronde
 • De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht
 • De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap
 • De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV
 • De niet-uitvoerende bestuurder in een one tier board
 • De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep
 • De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst
 • De personenvennootschap, in breed perspectief
 • De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen
 • De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen
 • De positie van de vennootschap onder firma
 • De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht
 • De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting
 • De Structuurvennootschap
 • De toekomst van het ondernemingsrecht
 • De turboliquidatie van de Besloten Vennootschap
 • De uitleg van Anglo-Amerikaanse Boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten
 • De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'
 • De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992
 • De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw
 • Directors' liability
 • Diversiteit
 • Een Nederlandse personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid: wenselijk?
 • Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht
 • Europees ondernemingsrecht: 50 jaar na Sanders' Europese NV
 • Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio
 • Evaluatie Wet bestuur en toezicht
 • Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht
 • Exit remedies for minority shareholders in close companies
 • Exit rights of minority shareholders in a private limited company
 • Familievennootschappen
 • Geschillen in de vennootschap
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019
 • Gezonde continuïteit van ondernemingen
 • Going Dutch
 • Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht
 • Grensoverschrijdende juridische fusies
 • Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen
 • Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
 • Grenzen aan financieringsvrijheid
 • Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid
 • Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid
 • Handboek Jaarrekeningenrecht
 • Handboek notarieel ondernemingsrecht - Deel 1 - BV en NV
 • Handboek notarieel ondernemingsrecht - Deel 2 - vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmij
 • Handboek onderneming en aandeelhouder
 • Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap
 • Harry Honée-bundel
 • Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden
 • Het besluit van de rechtspersoon
 • Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap
 • Het Nederlandse personenvennootschapsrecht
 • Het nieuwe BV-recht
 • Het onderzoek in de enquêteprocedure
 • Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht
 • Het vennootschapsrecht van Holland
 • Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland
 • Impassezaken en verantwoordelijkheden binnen het enquêterecht
 • Jaarboek Corporate Governance
 • JB
 • Kartelschade
 • Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht
 • Marius geannoteerd
 • Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht
 • Modellen voor de Rechtspraktijk commissarissen
 • Modernisering personenvennootschappen
 • Modernisering van het NV-recht
 • Nederland, het Delaware van Europa?
 • Nederlands mededingingsrecht
 • Nijmeegs Europees Privaatrecht
 • Omzetting als rechtsvormwijziging
 • Onderneming en ADR
 • Onderneming en beloning
 • Onderneming en digitalisering
 • Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk
 • Ondernemingsrecht in de Lage Landen
 • Ondernemingsrecht in tijden van crisis
 • Oneerlijke handelspraktijken en handhaving consumentenbescherming
 • Onmiddellijke voorzieningen en hun externe werking
 • Ontbinding en vereffening van rechtspersonen
 • Openbaarmaking van koersgevoelige informatie
 • Oprichten zonder omwegen
 • Overnames van beursvennootschappen
 • Parl. Gesch. Arubaanse Landsverordening VBA
 • Parl. Gesch. BW Boek 10
 • Parl. Gesch. BW Boek 2
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Aanpassing overige wetten
 • Parl. Gesch. BW Inv. Boek 2
 • Parlementaire geschiedenis van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba
 • Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht
 • Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht
 • Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen
 • Rechtspersonen
 • Regres bij concernfinanciering
 • Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS
 • Relativering van rechtspersoonlijkheid
 • SamenWerken in het ondernemingsrecht
 • Schade door misleiding op de effectenmarkt
 • Sleutels voor personenvennootschapsrecht
 • Social enterprises in the EU
 • State aid to banks
 • The Decoupling of Voting and Economic Ownership
 • The Importance of Board Independence - A Multidisciplinary Approach
 • The One-Tier Board
 • Toerekening van kennis aan rechtspersonen
 • Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht
 • Toezicht (VDHI)
 • Trust and good faith across borders
 • Tussen societas en universitas
 • UBO in Europe
 • Van de BV en de NV
 • Van het concern
 • Van personenvennootschappen
 • Vennootschappelijk toezicht op de doelvennootschap bij openbare biedingen
 • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel I
 • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht deel II
 • Vereniging Jaarrekeningenrecht: Bundel 2016-2018
 • Verjaring
 • Vertrouwen in het burgerlijke recht
 • Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht
 • Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling
 • Vertrouwen voorop
 • Vijandige overnames
 • Vitale vennootschappen in veilige handen
 • Vote and Value
 • Waar gaat het nu eigenlijk om?
 • Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht
 • Willems' wegen
Terug naar boven