Collectie Banking & Finance

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. Met de Collectie Banking & Finance speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Vrijblijvend kennismaken
Wilt u weten wat de Collectie Banking & Finance voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Collectie Banking & Finance

Basis

€ 108 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 1.298,00 excl. btw | € 1.414,82 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Rechtspraak Financieel recht (RF)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
meest gekozen

Compleet

€ 237 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.845,00 excl. btw | € 3.101,05 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Rechtspraak Financieel recht (RF)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (rps) 2-IV Effectenrecht
 • Groene Serie Toezicht Financiële Markten
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Wet op het financieel toezicht. Tekst & Toelichting - Lagere Regelgeving
 • Wet op het financieel toezicht. Tekst & Toelichting - Wet
 • Wetgeving toezicht financiële markten

Expert

€ 260 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 3.118,00 excl. btw | € 3.398,62 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Rechtspraak Financieel recht (RF)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
 • Asser (rps) 2-IV Effectenrecht
 • Groene Serie Toezicht Financiële Markten
 • Journaal Ondernemingsrecht (JONDR)
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Wet op het financieel toezicht. Tekst & Toelichting - Lagere Regelgeving
 • Wet op het financieel toezicht. Tekst & Toelichting - Wet
 • Wetgeving toezicht financiële markten
 • Aansprakelijkheid in de financiële sector
 • Als de (stille?) noodklok luidt ...
 • Bancaire zekerheid
 • Bankgarantie
 • Beloningen in de financiële sector
 • Christels koers
 • Compliance in het financieel toezichtrecht
 • Credit Claims
 • De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten
 • De Bankenunie en vertrouwen in een goede afwikkeling
 • De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt
 • De collateral richtlijn
 • De financiëledienstverlener online
 • De kredietcrisis
 • De prospectusplicht
 • De uitleg van Anglo-Amerikaanse Boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten
 • Effecten en vermogensrecht
 • Exit remedies for minority shareholders in close companies
 • Exit rights of minority shareholders in a private limited company
 • Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders
 • Fraude - Financieel recht - Ondernemingskamer
 • Giraal betalingsverkeer/Elektronisch betalingsverkeer
 • Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen
 • Handboek beleggingsondernemingen
 • Handboek Beursgang
 • Handboek handel met voorwetenschap
 • Handboek Jaarrekeningenrecht
 • Handboek Marktmisbruik
 • Handboek WWFT
 • Handhaving in de financiële sector
 • Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht
 • Het verbod van marktmanipulatie
 • Hoofdlijnen Wft
 • Instellingen voor collectieve belegging in effecten
 • Kredietverstrekking aan consumenten
 • Leasing
 • Lustrumbundel 2012 Vereniging voor Effectenrecht
 • Lustrumbundel 2017 Vereniging voor Financieel Recht
 • Managing banking crises in Europe after the great crisis
 • Market Abuse Regulation: van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland
 • Markttoegang financiëledienstverleners Wft
 • MiFID II/MiFIR: nieuwe regels voor beleggingsondernemingen en financiële markten
 • Naar een beperkte aansprakelijkheid voor financiële toezichthouders?
 • Onderneming en digitalisering
 • Onderneming en financieel toezicht
 • Onderneming en pensioen
 • Onderneming en sanctierecht
 • Oneerlijke handelspraktijken en handhaving consumentenbescherming
 • Openbaarmaking van koersgevoelige informatie
 • Overnames van beursvennootschappen
 • Proportionaliteit in het Europese financieel toezichtrecht
 • Prospectusaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contract
 • PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem
 • Public funding of failing banks in the European Union
 • Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen
 • Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB
 • Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS
 • Revindicatoire aanspraken op giraal geld
 • Sustainability and financial markets
 • Sustainability Reporting in the European Union: A Black Box?
 • The European and Australian short selling regimes
 • Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening
 • Toezicht trustkantoren in Nederland
 • UBO in Europe
 • Uitbesteding in de financiële sector
 • Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht
 • Uitkoop van minderheidsaandeelhouders
 • Vennootschappelijk toezicht op de doelvennootschap bij openbare biedingen
 • Vermogensbeheer
 • Verrekening door de fiscus
 • Verzekerd van toezicht
 • Verzekering verzekerd?
 • Vijf jaar Wet op het financieel toezicht
 • Zorgplicht in de financiële sector
Terug naar boven