Collectie Arbeidsrecht

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist speelt u met de Collectie Arbeidsrecht snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Arbeidsrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Collectie Arbeidsrecht

Basis

€ 83 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 991,00 excl. btw | € 1.080,19 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JAR (Samenvattingen Wolters Kluwer - Archief 1992 t/m 2018)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
meest gekozen

Compleet

€ 177 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.127,00 excl. btw | € 2.318,43 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • Data Juridica (DJ)
 • JAR (Samenvattingen Wolters Kluwer - Archief 1992 t/m 2018)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk
 • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Tijdschrift Recht en Arbeid, incl. SR en SMA (TRA)

Expert

€ 200 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.399,00 excl. btw | € 2.614,91 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JAR (Samenvattingen Wolters Kluwer - Archief 1992 t/m 2018)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk
 • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Tijdschrift Recht en Arbeid, incl. SR en SMA (TRA)
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Arbeidsovereenkomst (Mon. BW)
 • Arbeidsprocesrecht - inclusief Wet werk en zekerheid
 • Arbeidsrecht en insolventie
 • Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie
 • Arbeidswetgeving
 • Bijzonder ontslagprocesrecht
 • Collectief Arbeidsrecht
 • Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
 • De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap
 • De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht
 • De kredietwaardigheidstoets bij kredietverlening aan consumenten
 • De ontslagpraktijk van het UWV
 • De oudere werkende en het sociaal recht
 • De Participatiewet
 • De rechtspositie van de bestuurder
 • De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd
 • De reikwijdte van medezeggenschap
 • De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie
 • De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland
 • De Werkloosheidswet
 • De werknemerachtige in het sociaal recht
 • De WW en nieuwe sociale risico's
 • De zelfstandige zonder personeel
 • Demotie van oudere werknemers
 • Diversiteit
 • Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg
 • Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations
 • Europees arbeidsrecht
 • Europees socialezekerheidsrecht
 • Flexibele arbeidsrelaties (MSR)
 • Grensoverschrijdende overgang van onderneming
 • Het arbeidsrecht in 50 uitspraken
 • Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom
 • Het ontslag op staande voet
 • Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
 • Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten
 • Inleiding pensioenrecht
 • Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht
 • Naar een nieuw ontslagrecht
 • Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht
 • Onderneming en beloning
 • Onderneming en pensioen
 • Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties
 • Ontslagrecht in hoofdlijnen
 • Pensioen 2020
 • Pensioenrecht
 • Pluraliteit van werkgeverschap
 • Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit - een internationaal
 • Re-integratie van de zieke werknemer; Nederland, Duitsland en flexicurity
 • Rechtspleging in arbeidszaken
 • Rechtspraak Wet op de ondernemingsraden
 • Rechtspraak zieke werknemer
 • Rood's Wet op de ondernemingsraden
 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • Socialezekerheidsrecht
 • Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht
 • Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Werk en privé
 • Werkzekerheid in het arbeidsrecht
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Wet op de Europese ondernemingsraden
 • Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
 • Wetgeving Europees arbeidsrecht
Terug naar boven