Collectie Arbeidsrecht

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist speelt u met de Collectie Arbeidsrecht snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Arbeidsrecht voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Basis, Compleet en Expert
Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Collectie Arbeidsrecht

Basis

€ 75 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 889,20 excl. btw | € 1.075,93 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JAR samenvattingen
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
meest gekozen

Compleet

€ 159 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 1.908,40 excl. btw | € 2.309,16 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • Data Juridica (DJ)
 • JAR samenvattingen
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk
 • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Tijdschrift Recht en Arbeid incl. SR en SMA (TRA)

Expert

€ 180 per maand excl. btw
Facturering en contractduur per jaar per fee-earner.
€ 2.152,80 excl. btw | € 2.604,89 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JAR samenvattingen
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR)
 • Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 • Tekst & Commentaar Pensioenrecht
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk
 • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
 • Asser (bzo) 7-XI Pensioen
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Ondernemingsraad
 • Tijdschrift Recht en Arbeid incl. SR en SMA (TRA)
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Arbeidsovereenkomst (Mon. BW)
 • Arbeidsprocesrecht - inclusief Wet werk en zekerheid
 • Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie
 • Arbeidswetgeving
 • Bijzonder ontslagprocesrecht
 • Collectief Arbeidsrecht
 • Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
 • De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap
 • De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht
 • De ontslagpraktijk van het UWV
 • De Participatiewet
 • De rechtspositie van de bestuurder
 • De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd
 • De reikwijdte van medezeggenschap
 • De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie
 • De Werkloosheidswet
 • De werknemerachtige in het sociaal recht
 • De Wet werk en zekerheid
 • De WW en nieuwe sociale risicos
 • De zelfstandige zonder personeel
 • Demotie van oudere werknemers
 • Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations
 • Europees arbeidsrecht
 • Europees socialezekerheidsrecht
 • Flexibele arbeidsrelaties (MSR)
 • Grensoverschrijdende overgang van onderneming
 • Het arbeidsrecht in 50 uitspraken
 • Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom
 • Het ontslag op staande voet
 • Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
 • Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten
 • Inleiding pensioenrecht
 • Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht
 • Naar een nieuw ontslagrecht
 • Naar zwarte grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht
 • Onderneming en beloning
 • Onderneming en pensioen
 • Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties
 • Pensioen 2020
 • Pensioenrecht
 • Pluraliteit van werkgeverschap
 • Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit - een internationaal perspectief
 • Re-integratie van de zieke werknemer; Nederland Duitsland en flexicurity
 • Rechtspleging in arbeidszaken
 • Rechtspraak Wet op de ondernemingsraden
 • Rechtspraak zieke werknemer
 • Roods Wet op de ondernemingsraden
 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • Socialezekerheidsrecht
 • Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht
 • Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Werk en privé
 • Werkzekerheid in het arbeidsrecht
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Wet op de Europese ondernemingsraden
 • Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid
 • Wetgeving Europees arbeidsrecht
Terug naar boven