Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade

Collectie

Als advocaat of bedrijfsjurist speelt u met de Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.

Vrijblijvend kennismaken 
Wilt u weten wat de Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.

Basis, Compleet en Expert

Deze collectie heeft drie varianten: Basis, Compleet en Expert. Collectie Basis is geschikt voor uw eerste informatiebehoefte. Wilt u een breed aanbod of verdieping? Collectie Compleet biedt een brede juridische informatievoorziening. Collectie Expert bestaat uit een groot aantal uitgaven die verdieping op onderwerpsniveau bieden. Bekijk hieronder welke variant aansluit bij uw werk.

Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade

Basis

€ 94 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 1.130,00 excl. btw | € 1.231,70 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (RAV)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Schip & Schade (S&S)
 • Tekst & Commentaar Vermogensrecht
 • Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht
meest gekozen

Compleet

€ 214 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.567,00 excl. btw | € 2.798,03 incl. btw
Neem een proefabonnement
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (RAV)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Schip & Schade (S&S)
 • Tekst & Commentaar Vermogensrecht
 • Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht
 • Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S)
 • Asser (bzo) 7-IX Verzekering
 • Asser (vbr) 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
 • Asser (vbr) 6-II De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte
 • Asser (vmr) 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht
 • Asser 6-IV De verbintenis uit de wet
 • Groene Serie Onrechtmatige daad
 • Groene Serie Schadevergoeding
 • Groene Serie Verbintenissenrecht
 • Handboek Personenschade
 • Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
 • Verkeersrecht ANWB (VR)

Expert

€ 237 per maand excl. btw
Prijs per jaar
€ 2.845,00 excl. btw | € 3.101,05 incl. btw
 • Data Juridica (DJ)
 • JWB (archief t/m april 2017)
 • Lexplicatie-serie
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
 • NJ Feitenrechtspraak, inclusief Kort Geding en NJ kort (NJF)
 • Officiële wet- en regelgeving en jurisprudentie
 • Praktijkgids (Prg.)
 • Rechtspraak Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (RAV)
 • Rechtspraak van de Week (RvdW)
 • Schip & Schade (S&S)
 • Tekst & Commentaar Vermogensrecht
 • Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht
 • Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S)
 • Asser (bzo) 7-IX Verzekering
 • Asser (vbr) 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
 • Asser (vbr) 6-II De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte
 • Asser (vmr) 3-I Europees recht en Nederlands vermogensrecht
 • Asser 6-IV De verbintenis uit de wet
 • Groene Serie Onrechtmatige daad
 • Groene Serie Schadevergoeding
 • Groene Serie Verbintenissenrecht
 • Handboek Personenschade
 • Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
 • Modellen voor de Rechtspraktijk
 • Nederlands Juristenblad (NJB) Compleet
 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
 • Verkeersrecht ANWB (VR)
 • "Verzekering ter beurze"
 • Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker
 • Aansprakelijkheid voor schade contractueel en buitencontractueel
 • Aansprakelijkheidsrecht en maatmens
 • Aard en opzet van het vermogensrecht
 • Accountantsaansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht
 • Bevrijdende verjaring
 • Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht
 • Collectief schadeverhaal
 • Compendium van het Nederlands vermogensrecht
 • Contractsvrijheid in het verzekeringsrecht
 • De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken
 • De bevrijdende verjaring
 • De CAR-Verzekering
 • De CAR-verzekering. Besloten rechtspraak geopenbaard
 • De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht
 • De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • De Spier-bundel
 • De WAM in werking
 • De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer
 • Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid
 • Hartkamps Compendium van het vermogensrecht
 • Het rampenfonds
 • Juridische aspecten van elektronisch verzekeren
 • Juridische aspecten van gaswinning
 • Kritiek op recht
 • Levensverzekering
 • Mededinging en verzekering
 • Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten
 • Onrechtmatige daad
 • Onrechtmatige daad in groepsverband
 • Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen
 • Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken
 • Onrechtmatige daad: algemene bepalingen
 • Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen
 • Parl. Gesch. BW Boek 6
 • Parl. Gesch. BW Boek 7 titel 17
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Aanpassing overige wetten
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 6
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Overgangsrecht
 • Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Voortgang
 • Privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude
 • Punitive Damages
 • Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade
 • Reële executie
 • Schadevaststelling en de rol van de deskundige
 • Schadevergoeding: algemeen, deel 1
 • Schadevergoeding: algemeen, deel 2
 • Schadevergoeding: personenschade
 • Sluitertijd
 • Smartengeld
 • Smartengeld - tien jaar later
 • The Influence of EU Law on National Private Law
 • Toegang tot het recht bij massaschade
 • Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst
 • Verzekering
 • Verzekering en ADR
 • Verzekeringsrecht
 • Zicht op toezicht in de verzekeringssector
Terug naar boven