Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2019binnenkort

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2019

Editie: editie 2019
Geplande verschijningsdatum: 5 maart 2019
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2019
Kies uw producttype:
Online
€ 49,50
Boek
€ 39,50
€ 36,24
€ 39,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In dit zakboek vindt u de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen zorgen ervoor dat u de informatie direct kunt toepassen. Zo kunt u uw zaken goed en efficiënt afhandelen.
Als (hulp)officier van justitie heeft u het liefst zo min mogelijk te maken met verzoeken om aanvullend proces-verbaal, aanhoudingen op zitting om de zaak verder uit te zoeken en vrijspraken of niet-ontvankelijkheden. Het Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2019 helpt u daarbij.

Met zijn honderden praktijkcasussen, handige tabellen, stappenschema’s en een uitgebreide inhoudsopgave en index stelt dit zakboek u in staat de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en aanverwante wetten diep te doorgronden.
Op een uitgebreide en praktijkgerichte wijze passeren essentiële onderwerpen en actualiteiten de revue, zoals:
 • De belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, WED, Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht)
 • Onderdelen uit het privaatrecht
 • Jurisprudentie over bijvoorbeeld consultatierecht, verhoorbijstand, onderzoek inbeslaggenomen voorwerpen, controle voertuigen, peilbaken en geweld tegen de politie
Ook voor specialisten in de opsporing
Al ruim 30 jaar is dit zakboek hét standaardwerk voor (hulp)officieren van justitie, specialisten in de opsporing, rechter-commissarissen en andere strafrechters.

Actuele wetswijzigingen
Zoals u van dit zakboek mag verwachten, zijn alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving verwerkt. Zo vindt u onder meer:
 • Wetswijziging Strafvordering en de Wet op de economische delicten over de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Verzamelwet Justitie en Veiligheid: verbeteringen in wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Wetsvoorstel computercriminaliteit III
 • Nieuw art. 218a Sv (bronbescherming journalist/publicist)
 • Ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming (AVG; Wbp vervallen)
 • Wetswijziging veiligheids- vervoers- en insluitingsfouillering
 • Nieuw art. 126nda Sv: vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera’s
 • Wetswijziging vastleggen en bewaren van kentekengegevens
 • Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 • Verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester (art. 13b Opiumwet)
 • Art. 97 Sv: vervallen is de mogelijkheid voor de (hulp)OvJ tot doorzoeking van een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in art. 218 Sv (voortaan via RC)

Actuele jurisprudentie
Daarnaast bevat de uitgave een uitgebreid overzicht van recente jurisprudentie. Zo wordt actuele rechtspraak belicht over:
 • Onttrekking aan verkeer van harde schijf met kinderporno en familiefoto's
 • Niet afgesloten lokfiets
 • Mededeling rechtsbijstand aan niet-aangehouden verdachte (art. 27c lid 2 Sv)
 • Ruisstrategie
 • Verschoningsrecht
 • Camerabeelden van wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp ziekenhuis
 • Legitimatieplicht ambtenaar
 • Plaatsen duim verdachte op smartphone (ter ontgrendeling)
 • Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (medewerking/strafbaarheid)
 • Gebruik peilbaken / verkeerscontrole op basis kenteken buitenland / inbrekerswerktuigen
Ook nieuw in deze editie
 • Criteria voor professioneel geweldsgebruik: toetsingskader voor geweldsaanwendingen
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Online
€ 40,91
€ 49,50 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Geplande verschijningsdatum:
5 maart 2019
Editie:
2019
Druk:
1
ISBN:
9789013150636
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
640
Afmetingen:
11,0 x 18,5 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. VOORWOORD
  5
 2. OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN
  6
 3. GEBRUIKTE LITERATUUR
  16
 4. GEBRUIKTE AFKORTINGEN
  17
 5. 1
  DE HULPOVJ
  1. 1.1
   Aanwijzing hulpOvJ’s
   19
  2. 1.2
   Niet (meer) gecertificeerd hulpOvJ
   20
  3. 1.3
   Functie en taken
   20
  4. 1.4
   Territoriale bevoegdheid van de hulpOvJ
   22
  5. 1.5
   Expliciete bevoegdheden/verplichtingen hulpOvJ
   22
  6. 1.6
   Praktische tips voor hulpOvJ
   24
  7. 1.7
   Praktische tips voor contacten met OvJ
   24
  8. 1.8
   Zakboek Sr HulpOvJ / SvSr Opsporingsambtenaar
   25
 6. 2
  DE VERDACHTE
  1. 2.1
   Definiëring begrip verdachte
   26
             1. 2.2
              Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.)
              26
             2. 2.3
              Overige jurisprudentie verdachte / verdenking
              34
             3. 2.4
              Collectieve verdenking
              41
             4. 2.5
              Het Wetboek van Strafrecht (Sr)
              41
             5. 2.6
              Rechtsbijstand verdachte
              42
             6. 2.7
              Recht op vrij verkeer/beperking
              53
             7. 2.8
              Verhoor verdachte
              54
             8. 2.9
              Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving
              65
             9. 2.10
              Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever)
              65
             10. 2.11
              Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen)
              68
             11. 2.12
              Hypnose/leugendetector/narcoanalyse/paragnost /enz.
              72
             12. 2.13
              Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte
              72
             13. 2.14
              Processtukken en recht op inzage
              73
             14. 2.15
              Jeugdige verdachten
              73
             15. 2.16
              Sociale bewaring / spoedmachtiging minderjarige
              75
             16. 2.17
              HALT
              76
             17. 2.18
              Onschuldbeginsel, zelfincriminatie, plichten verdachte
              76
             18. 2.19
              Medische verzorging van de verdachte
              78
             19. 2.20
              Vroeghulp door reclasseringswerker
              79
             20. 2.21
              Het slachtoffer
              79
            1. 3
             DWANGMIDDELEN ALGEMEEN
             1. 3.1
              Inleiding dwangmiddelen
              80
             2. 3.2
              Begripsomschrijving opsporen / vervolgen / stuiten verjaring
              82
             3. 3.3
              Dwangmiddelen en toestemming
              82
             4. 3.4
              Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet)
              85
             5. 3.5
              Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht
              85
             6. 3.6
              Subsidiariteit en proportionaliteit
              86
             7. 3.7
              Onrechtmatig optreden opsp. ambt. /onrechtmatig bewijs
              86
             8. 3.8
              De Nationale ombudsman (N.o.)
              87
             9. 3.9
              Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM)
              88
             10. 3.10
              Alleen vaststelling vormverzuim
              95
             11. 3.11
              Strafvermindering
              95
             12. 3.12
              Bewijsuitsluiting
              96
             13. 3.13
              Niet-ontvankelijkheid van het OM
              100
             14. 3.14
              Onrechtmatig in buitenland verkregen bewijs
              102
             15. 3.15
              Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs
              103
             16. 3.16
              Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden
              103
             17. 3.17
              Het pv
              104
             18. 3.18
              Verschoningsgerechtigden
              105
             19. 3.19
              Verschoningsrecht bedreigde/afgeschermde getuige
              111
             20. 3.20
              Geheimhoudingsplicht en getuigplicht
              111
             21. 3.21
              Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht
              111
             22. 3.22
              Handhaving orde bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv)
              112
             23. 3.23
              Herhaalde toepassing dwangmiddelen / hervatting vervolging
              115
             24. 3.24
              Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa
              117
             25. 3.25
              Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsp. ambtenaren
              125
             26. 3.26
              Confrontatie / identificatie / herkenning
              126
             27. 3.27
              Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit
              134
             28. 3.28
              Legitimatieplicht ambtenaar
              135
             29. 3.29
              Schadevergoeding voor politieoptreden
              136
             30. 3.30
              Wet op de identificatieplicht (Wid)
              138
             31. 3.31
              Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet)
              146
             32. 3.32
              Internationale rechtshulp
              146
             33. 3.33
              Gegevensverstr. uit persoonsregistraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg)
              147
             34. 3.34
              Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012
              155
             35. 3.35
              Toegang / onderzoek voertuig
              161
             36. 3.36
              Klachten over politieoptreden
              170
             37. 3.37
              Sorteer/geuridentificatieproef
              170
             38. 3.38
              Territoriale bevoegdheid van de opsporingsambtenaar
              170
             39. 3.39
              Persvoorlichting en opsporingsberichtgeving
              170
             40. 3.40
              CI en TCI
              173
             41. 3.41
              Afzien opsporing vanwege beperkte capaciteit / art. 12 Sv
              175
             42. 3.42
              Toezeggingen door opsporingsambtenaar
              175
             43. 3.43
              Schade door niet tijdig ingrijpen politie
              176
             44. 3.44
              Fotograferen van verdachte tijdens of kort na aanhouding
              176
             45. 3.45
              Termijnen
              177
             46. 3.46
              Spraak/stemherkenning
              179
             47. 3.47
              Gebruik foto verdachte uit paspoort/rijbewijsadministratie
              180
             48. 3.48
              Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)
              180
             49. 3.49
              Opsporingsbevoegdheid KMar
              181
             50. 3.50
              Optreden inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten
              182
             51. 3.51
              Huiselijk geweld en kindermishandeling
              183
             52. 3.52
              Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s
              184
             53. 3.53
              Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden
              184
             54. 3.54
              Kraken
              184
             55. 3.55
              Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames
              186
            2. 4
             DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
             1. 4.1
              Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid
              187
             2. 4.2
              Staande houden
              187
             3. 4.3
              Aanhouden, algemeen
              189
             4. 4.4
              Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad
              193
             5. 4.5
              Aanhouding heterdaad
              195
             6. 4.6
              Aanhouding buiten heterdaad
              196
             7. 4.7
              Misdrijven waarvoor vh is toegelaten
              199
             8. 4.8
              Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang
              202
             9. 4.9
              Doorzoeken plaatsen ter aanhouding
              203
             10. 4.10
              Tabellen aanhouding
              205
             11. 4.11
              Voorgeleiding
              206
             12. 4.12
              Afzien van voorgeleiding
              209
             13. 4.13
              Ophouden voor onderzoek
              209
             14. 4.14
              Ophouden voor onderzoek ter identificatie
              213
             15. 4.15
              Ivs: wettekst, inleiding, plaats, voor ander feit dan aangehouden
              214
             16. 4.16
              Voorwaarden voor ivs
              216
             17. 4.17
              Vh-feit als voorwaarde voor ivs
              216
             18. 4.18
              Belang van het onderzoek
              216
             19. 4.19
              Ivs: bevoegdheid, start, duur, verlenging en Kort Geding
              219
             20. 4.20
              Bevel tot ivs
              220
             21. 4.21
              Ivs: verhoor verdachte, opmaken pv, bijstand raadsman
              221
             22. 4.22
              Ivs benutten voor ander feit dan waarvoor ivs bevolen
              222
             23. 4.23
              Aanwijzing ivs vervangen door instructie ivs
              222
             24. 4.24
              Einde ivs
              222
             25. 4.25
              Aansluitende ivs
              223
             26. 4.26
              Tweemaal ivs ter zake hetzelfde feit
              225
             27. 4.27
              Rechtspositie ingeslotene en in verzekering gestelde
              225
             28. 4.28
              In kennis stellen familie, enz. / bezoek verdachte
              226
             29. 4.29
              Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC
              227
             30. 4.30
              Maatregelen in belang onderzoek of orde
              231
             31. 4.31
              Tabel ivs
              237
             32. 4.32
              Tabellen staande houden t/m verlenging ivs
              237
             33. 4.33
              Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz.
              238
             34. 4.34
              Misdrijven waarvoor vh mogelijk is
              240
             35. 4.35
              Gronden voor vh
              240
             36. 4.36
              Ibs
              249
             37. 4.37
              Gevangenhouding en gevangenneming
              251
             38. 4.38
              Schorsing van vh
              252
             39. 4.39
              Uitbreiding gev. houding; verstreken duur gev. houding/neming
              254
             40. 4.40
              Waterdichte schottentheorie
              255
             41. 4.41
              Aanhouden i.v.m. niet naleven voorwaarde(n) na veroordeling
              255
             42. 4.42
              Aanhouden voor overtreden gebieds/contactverbod of meldplicht
              256
             43. 4.43
              Aanhouden i.v.m. herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling
              256
             44. 4.44
              Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012)
              256
             45. 4.45
              Bestuurlijke ophouding
              257
             46. 4.46
              Wet tijdelijk huisverbod
              257
             47. 4.47
              Bevel/gedragsaanwijzing burgemeester/OvJ
              258
             48. 4.48
              Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
              261
             49. 4.49
              Tabellen vh
              261
            3. 5
             DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
             1. 5.1
              Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit
              265
             2. 5.2
              Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering)
              266
             3. 5.3
              Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen
              272
             4. 5.4
              Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen
              273
             5. 5.5
              Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen
              274
             6. 5.6
              DNA-onderzoek
              279
             7. 5.7
              Besluit en regeling DNA-onderzoeken
              284
             8. 5.8
              Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken
              284
             9. 5.9
              Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte
              288
             10. 5.10
              Ibn aangetroffen voorwerpen
              290
             11. 5.11
              Waarschuwing
              290
             12. 5.12
              Aanleggen van handboeien
              290
             13. 5.13
              Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen
              291
             14. 5.14
              Middelenonderzoek geweldplegers
              293
             15. 5.15
              Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit
              297
            4. 6
             DWANGMIDDELEN VOORWERPEN
             1. 6.1
              Ibn algemeen / definitie
              300
             2. 6.2
              Voorwaarden ibn
              301
             3. 6.3
              Klassiek beslag: de vatbaarheid
              301
             4. 6.4
              Waarheidsvinding strafbaar feit
              302
             5. 6.5
              Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel
              302
             6. 6.6
              Verbeurdverklaring
              302
             7. 6.7
              Onttrekking aan het verkeer
              304
             8. 6.8
              Klassiek beslag: de bevoegdheid
              305
             9. 6.9
              Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv)
              306
             10. 6.10
              Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv)
              313
             11. 6.11
              Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv
              319
             12. 6.12
              Ibn tijdens schouw
              319
             13. 6.13
              Maatregelen ter gelegenheid van doorzoeking of schouw
              319
             14. 6.14
              Bevoegdheden RC
              320
             15. 6.15
              Tabel klassiek beslag
              324
             16. 6.16
              Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken
              325
             17. 6.17
              Toepassingsbereik art. 36e Sr
              326
             18. 6.18
              Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht
              330
             19. 6.19
              Schatting voordeel, kosten, matiging, rechten benadeelde
              332
             20. 6.20
              Kenbaar maken sfo / termijn vordering ontneming / heropening
              334
             21. 6.21
              Voorwaarden conservatoir beslag
              334
             22. 6.22
              Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv)
              334
             23. 6.23
              Conservatoir beslag: de bevoegdheid
              336
             24. 6.24
              Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC
              336
             25. 6.25
              Sfo en (beslag)bevoegdheden (incl. doorzoeking) tijdens sfo
              337
             26. 6.26
              Uiterste moment leggen conservatoir beslag
              338
             27. 6.27
              Tabel conservatoir beslag
              339
             28. 6.28
              Onderzoek naar vermogen veroordeelde
              339
             29. 6.29
              Vormvoorschriften ibn
              340
             30. 6.30
              Definiëring voorwerpen
              340
             31. 6.31
              Ibn in woning (art. 99 Sv)
              341
             32. 6.32
              Bijstand raadsman tijdens doorzoeking (art. 99a Sv)
              342
             33. 6.33
              Beslag/doorzoeken: verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv)
              343
             34. 6.34
              Dringende noodzakelijkheid bij ibn
              348
             35. 6.35
              Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv)
              349
             36. 6.36
              Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv)
              349
             37. 6.37
              Beslag: beëindiging, bewaring en beklag
              349
             38. 6.38
              Strafbepalingen beslag
              353
             39. 6.39
              Ibn in het kader van de Politiewet
              353
             40. 6.40
              Definitie doorzoeking / toegang en doorgang
              353
             41. 6.41
              Heimelijke ibn
              356
             42. 6.42
              Onderzoek aan/in inbeslaggenomen voorwerpen
              357
             43. 6.43
              Overige jurisprudentie ibn
              359
             44. 6.44
              Overige jurisprudentie ontneming/conservatoir beslag
              362
             45. 6.45
              Tabellen ibn / doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens
              363
             46. 6.46
              Stappenschema ibn
              369
             47. 6.47
              Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv
              370
            5. 7
             DWANGMIDDELEN PLAATSEN
             1. 7.1
              Inleiding dwangmiddelen plaatsen
              371
             2. 7.2
              Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding
              372
             3. 7.3
              Wettekst Awbi (met bespreking)
              372
             4. 7.4
              Plaats/woning/home
              381
             5. 7.5
              Meerdere woningen in één pand
              385
             6. 7.6
              Betreden/binnentreden
              386
             7. 7.7
              Bewoner(s)
              386
             8. 7.8
              Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken
              387
             9. 7.9
              Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden
              388
             10. 7.10
              Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet)
              389
             11. 7.11
              Proportionaliteit bij binnentreden
              390
             12. 7.12
              Binnentreden in het kader van Sv en bijzondere wetgeving
              390
             13. 7.13
              Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie
              391
             14. 7.14
              Overige jurisprudentie binnentreden
              395
             15. 7.15
              Gemeentewet
              396
             16. 7.16
              Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
              397
             17. 7.17
              Wet veiligheidsregio’s (brandweer/geneeskundige hulp/enz.)
              400
             18. 7.18
              Tabellen dwangmiddelen plaatsen
              401
            6. 8
             ONDERZOEKSHANDELINGEN DOOR DE RC
             1. 8.1
              RC
              405
             2. 8.2
              Onderzoek door RC
              406
             3. 8.3
              Bevoegdheden RC
              408
             4. 8.4
              Hoger beroep tegen beslissing RC
              409
            7. 9
             BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
             1. 9.1
              Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden
              410
             2. 9.2
              Centrale toetsingscommissie OM (CTC)
              412
             3. 9.3
              Bijzondere opsporingsbevoegdheden in vogelvlucht
              413
             4. 9.4
              Onderscheid en keuzemogelijkheid tussen titel IVa, V en Vb
              414
             5. 9.5
              Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden
              415
             6. 9.6
              Stelselmatige observatie
              416
             7. 9.7
              Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V)
              421
             8. 9.8
              Stelselmatige observatie: jurisprudentie
              421
             9. 9.9
              Infiltratie
              428
             10. 9.10
              Pseudokoop en pseudodienstverlening
              429
             11. 9.11
              Undercover stelselmatig inwinnen van informatie
              433
             12. 9.12
              Betreden / bevoegdheden besloten plaats (inkijken)
              435
             13. 9.13
              Opnemen van vertrouwelijke communicatie
              437
             14. 9.14
              Onderzoek communicatie via geautomatiseerde werken
              441
             15. 9.15
              Tabel tappen (titel IVa en V)
              452
             16. 9.16
              Bijz. opsp. bevoegdh. (waaronder tappen) en verschoningsrecht
              452
             17. 9.17
              Overige jurisprudentie tappen
              454
             18. 9.18
              Vorderen gegevens
              460
             19. 9.19
              Verzoek stelselmatige info-inwinning aan burger
              480
             20. 9.20
              Opsp. terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc)
              482
             21. 9.21
              Voeging bij processtukken
              487
             22. 9.22
              Kennisgeving aan betrokkene (notificatie)
              491
             23. 9.23
              Bewaring, vernietiging en gebruik voor een ander doel
              491
             24. 9.24
              Verbod doorlaten
              492
             25. 9.25
              Verkennend onderzoek
              493
             26. 9.26
              Afscherming
              494
             27. 9.27
              Opsporingsambtenaar als ‘stand-in’
              496
             28. 9.28
              Opsporingsonderzoek op internet / social media
              496
             29. 9.29
              Heimelijke ibn
              498
             30. 9.30
              Drones
              498
             31. 9.31
              Wetswijziging computercriminaliteit III
              499
             32. 9.32
              Vastleggen en bewaren van kentekengegevens
              500
            8. 10
             OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV
             1. 10.1
              Doorz. ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.)
              502
             2. 10.2
              Schouw
              505
             3. 10.3
              Beëdiging opsporingsambtenaar door een hulpOvJ
              505
             4. 10.4
              Aangifte en klacht
              505
             5. 10.5
              Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf / horen minderjarige
              512
             6. 10.6
              Benoemen van deskundigen
              512
             7. 10.7
              Rechterlijke bevelen tot handhaving openbare orde
              513
             8. 10.8
              Executie beslissing rechter/OM, bevoegdheden ter aanhouding
              513
            9. 11
             BIJZONDERE WETTEN
             1. 11.1
              Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing
              516
             2. 11.2
              Algemene wet bestuursrecht: toezicht en bestuursdwang
              516
             3. 11.3
              Samenloop toezicht/controle en opsporing
              525
             4. 11.4
              Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden
              527
             5. 11.5
              APV’s: inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal
              528
             6. 11.6
              Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW
              535
             7. 11.7
              Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW
              536
             8. 11.8
              Besluit/regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer
              545
             9. 11.9
              Het rijverbod/besturen tijdens rijverbod
              545
             10. 11.10
              Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW
              545
             11. 11.11
              Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW
              547
             12. 11.12
              Defect ademanalyseapparaat
              550
             13. 11.13
              Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek
              550
             14. 11.14
              WVW: bloedproef/afname na overlijden
              550
             15. 11.15
              Overige jurisprudentie alcoholwetgeving
              550
             16. 11.16
              Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed
              560
             17. 11.17
              Art. 6 WVW (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh
              560
             18. 11.18
              WWM
              564
             19. 11.19
              Overige jurisprudentie WWM
              575
             20. 11.20
              Opiumwet
              576
             21. 11.21
              Overige jurisprudentie Opiumwet
              580
             22. 11.22
              Coffeeshops
              588
             23. 11.23
              WED
              590
             24. 11.24
              Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet
              592
             25. 11.25
              Algemene douanewet
              592
             26. 11.26
              Penitentiaire beginselenwet / Beginselenwet just. jeugdinr.
              593
             27. 11.27
              Wet op de lijkbezorging en het Burgerlijk Wetboek
              593
             28. 11.28
              Uitleveringswet (ULW)
              595
             29. 11.29
              Overleveringswet (OLW)
              596
             30. 11.30
              Wet bijz. opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
              597
             31. 11.31
              Wet adm.rechtelijke handh. verkeersvoorschr. (Mulder)
              598
            10. 12
             PRIVAATRECHT
             1. 12.1
              Inleiding privaatrecht
              603
             2. 12.2
              Eigendom/bezit/houderschap, inleiding
              603
             3. 12.3
              Eigendomsverkrijging
              603
             4. 12.4
              Overdracht (van roerende zaken)
              603
             5. 12.5
              Derdenbescherming in het BW
              604
             6. 12.6
              Goede trouw
              605
             7. 12.7
              Diefstal en derdenbescherming
              606
             8. 12.8
              Diefstal en consumentenkoop
              607
             9. 12.9
              Stappenschema derdenbescherming
              607
             10. 12.10
              Voorbeelden van praktijktoepassing
              608
             11. 12.11
              Waarschuwing
              609
             12. 12.12
              Vinderschap (art. 5:5 t/m 5:12 BW)
              609
             13. 12.13
              Verplichtingen van de vinder (art. 5:5 BW)
              610
             14. 12.14
              Professionele vinders
              610
             15. 12.15
              Recht van retentie
              611
             16. 12.16
              Zaakwaarneming (art. 6:198 t/m 6:202 BW)
              613
             17. 12.17
              Handhaving van straat- en contactverboden
              614
             18. 12.18
              Grondslagen straatverboden
              614
             19. 12.19
              Grondslag politieoptreden bij civielrechtelijk straatverbod
              615
             20. 12.20
              Aandachtspunten civielrechtelijk straatverbod
              615
             21. 12.21
              Strafrechtelijk gevolg handh. civielrechtelijk straatverbod
              616
             22. 12.22
              Combinatie van handhaving door de politie en dwangsom
              616
            11. REGISTER
             617
            Meer Verberg
            Deze uitgave is onderdeel van de serie:
            Kies uw producttype:
            Online
            € 49,50
            Boek
            € 39,50
            € 36,24
            € 39,50 incl. btw
            Prijs per stuk
            Boek
            Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
            • Bestellen op rekening
            • Gratis verzending
            • Grootste uitgever van juridische informatie
            Terug naar boven