Tekst & Commentaar Milieurecht

Tekst & Commentaar Milieurecht

Tekst & Commentaar Milieurecht
Een nieuwe druk vanwege de voortdurende wijzigingen op weg naar een Omgevingswet in 2019. U vindt hierin commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998. In het boek is ook weer veel nieuwe jurisprudentie verwerkt.
303,50 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
145,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
Boek
279,82
App
116,00
Prijs eerste editie
Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld.

Samenvatting

Samenvatting

Tekst & Commentaar Milieurecht bevat artikelsgewijze toelichting op de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.

De ontwikkelingen in de milieuwetgeving op weg naar een Omgevingswet in 2019 staan niet stil. Zo is er nu commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998, terwijl titel 16.3 in hoofdstuk 6 inzake handel in NOx-emissierechten is vervallen.

Vanzelfsprekend is opnieuw veel nieuwe jurisprudentie verwerkt. De tekst van ieder wetsartikel wordt op de voet gevolgd door zoveel commentaar als nodig is om de betekenis van het besproken artikel in al zijn onderdelen te doorgronden.

Tekst & Commentaar Milieurecht is bestemd voor iedereen die in studie of praktijk te maken heeft met bestuursrecht, in het bijzonder milieurecht. Achterin de editie is een uitvoerig trefwoordenregister opgenomen. De wettekst is afgesloten per 1 september 2015 en het commentaar is gebaseerd op de stand van de regelgeving per genoemde datum.

  • Met circa 1350 commentaren
  • Redactie: R. Uylenburg en G.A. van der Veen
  • Voorbereid op weg naar de Omgevingswet in 2021

Specificaties

Specificaties
Verschijningsvorm
Boekabonnement
Verschijningsvorm
Boekabonnement

Tekst & Commentaar – Bestuursrecht

Tekst & Commentaar – Bestuursrecht

Tekst & Commentaar is dé nr. 1 in het juridische spel! Met deze titels komt u direct tot de kern in elk nieuw dossier dat u voorgelegd krijgt. Tekst & Commentaar biedt u snel, maar ook voldoende diepgang om de betekenis van ieder wetsartikel te kunnen doorgronden. 

De serie bestaat uit circa 30 delen in de rechtsgebieden Burgerlijk Recht, Strafrecht, Bestuursrecht of Overig recht. 

Gebruikt u Tekst & Commentaar ook al online? Neem een gratis proefabonnement: één maand vrijblijvend proberen. 

Gerelateerde producten

Navigator

Navigator
Terug naar boven