Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2018

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2018

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 5 september 2017
Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2018
Kies uw producttype:
€ 28,30
€ 30,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit zakboek is een onmisbare hulp bij uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden.  U vindt hierin de belangrijkste onderdelen uit regelingen die voor u als hulpofficier van justitie van belang zijn. Hierdoor kunt u zaken beter afwerken in minder tijd - en kunt u vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken voorkomen.

M.i.v. de zomer van 2018 treedt een belangrijke verandering op: de edities 2019 van de zakboeken verschijnen niet zoals gebruikelijk in september 2018, maar eind februari 2019De edities 2018 van de diverse zakboeken blijven natuurlijk gewoon leverbaar tot en met februari 2019.

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier is voorzien van een uitgebreid register, waardoor u snel de informatie vindt die u zoekt. Via paragraafverwijzingen naar de Zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier vindt u in die zakboeken meer diepgaande informatie zoals besprekingen van jurisprudentie, literatuur en Kamerstukken.

Actuele wetteksten voor de hulpofficier
Alle belangrijke actualiteiten zijn in het zakboek verwerkt, zoals rechtsbijstand aan de verdachte (consultatierecht en verhoorbijstand), bevel middelenonderzoek bij geweldplegers, rijden onder invloed van drugs, witwassen, oplichting en nieuwe aanwijzingen PG’s. Ontwikkelingen na het verschijnen van deze papieren editie kunt u volgen via zakboekenpolitie.com, twitter.com/zakboeken, facebook.com/zakboeken.

Specialisten in de opsporing
Het zakboek is ook zeer geschikt voor specialisten in de opsporing.

Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Zakboek wetteksten voor de Hulpofficier
Zakboek wetteksten voor de Hulpofficier
Online
€ 30,00
€ 36,30 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
5 september 2017
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013143317
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
628
Afmetingen:
11,0 x 18,5 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. VOORWOORD
  3
 2. Overige zakboeken
  3
 3. Actualiteiten na verschijning papieren zakboeken online
  3
 4. Zakboeken ook geactualiseerd online
  3
 5. Zakboekenpolitie.com
  3
 6. Meerkeuzetoetsen op zakboekenpolitie.com
  3
 7. Twitter.com/zakboeken
  4
 8. Facebook.com/zakboeken
  4
 9. GEBRUIKTE AFKORTINGEN
  8
 10. 1
  INTERNATIONAAL / ALGEMEEN
  9
  1. 1.1
   EVRM
   9
  2. 1.2
   Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO)
   12
  3. 1.3
   Beneluxverdrag (grensoverschrijdend politieel optreden)
   18
  4. 1.4
   Verdrag van Enschede (politiºle samenwerking Duitsland)
   26
  5. 1.5
   Verdrag van Prüm
   38
          1. 1.6
           Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
           38
          2. 1.7
           Grondwet
           41
          3. 1.8
           Gemeentewet
           43
          4. 1.9
           Politiewet 2012
           50
          5. 1.10
           Awbi
           60
          6. 1.11
           Awb
           63
          7. 1.12
           WID
           70
          8. 1.13
           Wet Nationale ombudsman
           71
          9. 1.14
           Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren
           72
          10. 1.15
           Beroepscode politie
           84
          11. 1.16
           Regeling hulpOvJ’s 2008
           85
         1. 2
          STRAFRECHT
          89
          1. 2.1
           Wetboek van Strafrecht
           89
          2. 2.2
           Wetboek van Strafvordering
           176
          3. 2.3
           Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
           316
          4. 2.4
           Besluit inrichting en orde politieverhoor
           319
          5. 2.5
           Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
           320
          6. 2.6
           Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
           324
          7. 2.7
           Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
           328
          8. 2.8
           Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek
           333
          9. 2.9
           Besluit opsporing terroristische misdrijven
           336
          10. 2.10
           Besluit bloedtest in strafzaken besmettelijke ziekte
           337
          11. 2.11
           Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)
           342
         2. 3
          OPIUMWET
          344
         3. 4
          WWM
          351
          1. 4.1
           Wwm
           351
          2. 4.2
           Rwm
           363
         4. 5
          VERKEER
          366
          1. 5.1
           Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
           366
          2. 5.2
           Wvw
           373
          3. 5.3
           Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
           408
         5. 6
          WED
          416
         6. 7
          VREEMDELINGEN
          420
          1. 7.1
           Vreemdelingenwet
           420
          2. 7.2
           Vreemdelingenbesluit
           438
          3. 7.3
           Voorschrift Vreemdelingen
           449
         7. 8
          UITLEVERING EN OVERLEVERING
          451
          1. 8.1
           Uitleveringswet
           451
          2. 8.2
           Overleveringswet
           453
         8. 9
          BURGERLIJK RECHT
          461
          1. 9.1
           BW, Boek 1
           461
          2. 9.2
           BW, Boek 3
           462
          3. 9.3
           BW, Boek 5
           465
          4. 9.4
           BW, Boek 6
           467
          5. 9.5
           BW, Boek 7
           468
          6. 9.6
           BW, Boek 8
           468
          7. 9.7
           Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
           469
         9. 10
          OVERIGE WETGEVING
          472
          1. 10.1
           Wet veiligheidsregio’s
           472
          2. 10.2
           Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
           472
          3. 10.3
           Wet op de lijkbezorging
           476
          4. 10.4
           Wet militaire strafrechtspraak
           479
          5. 10.5
           Wet bescherming persoonsgegevens
           482
          6. 10.6
           Wet internationale misdrijven
           484
          7. 10.7
           Wet toetsing levensbeºindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding
           487
          8. 10.8
           Wet politiegegevens
           488
          9. 10.9
           Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
           497
          10. 10.10
           Wet tijdelijk huisverbod
           498
          11. 10.11
           Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
           501
         10. 11
          AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S
          503
          1. 11.1
           Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding
           503
          2. 11.2
           Aanwijzing afpakken
           503
          3. 11.3
           Aanwijzing discriminatie
           509
          4. 11.4
           Aanwijzing en instructie huiselijk geweld / kindermishandeling
           518
          5. 11.5
           Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ)
           526
          6. 11.6
           Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht
           529
          7. 11.7
           Aanwijzing ivs
           534
          8. 11.8
           Aanwijzing en instructie kinderpornografie
           538
          9. 11.9
           Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen
           546
          10. 11.10
           Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer
           550
          11. 11.11
           Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders
           553
          12. 11.12
           Aanwijzing Opiumwet
           554
          13. 11.13
           Aanwijzing voor de opsporing
           564
          14. 11.14
           Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor (vervallen)
           573
          15. 11.15
           Beleidsbrief verhoorbijstand (vervallen)
           573
          16. 11.16
           Beleidsbrief vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte
           573
          17. 11.17
           Instructie (voorheen Aanwijzing) inzake invordering van rijbewijzen
           575
          18. 11.18
           Instructie (voorheen Aanwijzing) handhaving rijden onder invloed
           575
          19. 11.19
           Aanwijzing slachtofferzorg
           575
          20. 11.20
           Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek
           585
          21. 11.21
           Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers
           593
          22. 11.22
           Instructie (voorheen Aanwijzing) afhandeling verkeersongevallen
           601
          23. 11.23
           Aanwijzing zeden
           601
         11. REGISTER
          609
         Meer Verberg
         Deze uitgave is onderdeel van de serie:
         Kies uw producttype:
         € 28,30
         € 30,00 incl. btw
         Prijs per stuk
         Boek
         Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
         • Bestellen op rekening
         • Gratis verzending
         • Grootste uitgever van juridische informatie
         Terug naar boven