Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2018

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2018

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 5 september 2017
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2018
€ 37,26
€ 39,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In dit zakboek vindt u de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en uit een aantal bijzondere wetten. Aansprekende voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen zorgen er voor dat u de informatie direct kunt toepassen. Zo kunt u uw zaken goed en efficiënt afhandelen. Niet voor niets is deze uitgave al ruim 30 jaar hét standaardwerk.

M.i.v. de zomer van 2018 treedt een belangrijke verandering op: de edities 2019 van de zakboeken verschijnen niet zoals gebruikelijk in september 2018, maar eind februari 2019De edities 2018 van de diverse zakboeken blijven natuurlijk gewoon leverbaar tot en met februari 2019.


Door het Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier te gebruiken, krijgt u minder te maken met verzoeken om aanvullend proces-verbaal, aanhoudingen op zitting om de zaak verder uit te zoeken en vrijspraken of niet-ontvankelijkheden. Honderden praktijkcasussen, handige tabellen, stappenschema’s en een uitgebreide vernieuwde index helpen u hierbij.

Op een uitgebreide en praktijkgerichte manier worden onderwerpen besproken, zoals:

 • De belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, Wed en Awb)
 • Onderdelen uit het privaatrecht
 • Jurisprudentie over bijvoorbeeld consultatierecht, verhoorbijstand, onderzoek inbeslaggenomen voorwerpen, controle voertuigen, peilbaken en geweld tegen de politie

Voor specialisten in de opsporing
Al ruim 30 jaar is dit zakboek hét standaardwerk voor (hulp)officieren van justitie, specialisten in de opsporing, rechter-commissarissen en andere strafrechters.

Altijd actuele informatie over strafvordering 
Alle belangrijke actualiteiten zijn in het zakboek verwerkt, zoals terreurbevoegdheden, optreden op basis van art. 3 Politiewet, wetswijzigingen over bijvoorbeeld rechtsbijstand in strafprocedures, middelenonderzoek bij geweldplegers en rijden onder invloed van drugs. Ontwikkelingen na het verschijnen van deze papieren editie kunt u volgen via zakboekenpolitie.com, twitter.com/zakboeken, facebook.com/zakboeken.

Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Online
€ 39,50
€ 47,80 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
5 september 2017
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013143621
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
640
Afmetingen:
11,0 x 18,5 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. VOORWOORD
  3
 2. Overige zakboeken
  3
 3. Actualiteiten na verschijning papieren zakboeken online
  3
 4. Zakboeken ook geactualiseerd online
  3
 5. Zakboekenpolitie.com
  3
 6. Meerkeuzetoetsen op zakboekenpolitie.com
  4
 7. Twitter.com/zakboeken
  4
 8. Facebook.com/zakboeken
  4
 9. OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN
  5
 10. GEBRUIKTE LITERATUUR
  14
 11. GEBRUIKTE AFKORTINGEN
  15
 12. 1
  DE HULPOVJ
  17
  1. 1.1
   Aanwijzing hulpOvJ’s
   17
  2. 1.2
   Niet (meer) gecertificeerd hulpOvJ
   18
  3. 1.3
   Functie en taken
   18
             1. 1.4
              Territoriale bevoegdheid van de hulpOvJ
              20
             2. 1.5
              Expliciete bevoegdheden/verplichtingen hulpOvJ
              20
             3. 1.6
              Praktische tips voor hulpOvJ
              22
             4. 1.7
              Praktische tips voor contacten met OvJ
              22
             5. 1.8
              Zakboek Sr HulpOvJ
              23
            1. 2
             DE VERDACHTE
             24
             1. 2.1
              Definiºring begrip verdachte
              24
             2. 2.2
              Anonieme info (MMA, CI, AIVD, enz.)
              24
             3. 2.3
              Overige jurisprudentie verdachte / verdenking
              32
             4. 2.4
              Collectieve verdenking
              38
             5. 2.5
              Het Wetboek van Strafrecht (Sr)
              39
             6. 2.6
              Rechtsbijstand verdachte
              40
             7. 2.7
              Recht op vrij verkeer/beperking
              50
             8. 2.8
              Verhoor verdachte
              52
             9. 2.9
              Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving
              61
             10. 2.10
              Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever/deskundige)
              62
             11. 2.11
              Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen)
              64
             12. 2.12
              Hypnose/leugendetector /narcoanalyse /paragnost /enz.
              68
             13. 2.13
              Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte
              68
             14. 2.14
              Processtukken en recht op inzage
              69
             15. 2.15
              Jeugdige verdachten
              70
             16. 2.16
              Minderjarige verdachten: HALT
              72
             17. 2.17
              Onschuldbeginsel, zelfincriminatie, plichten verdachte
              72
             18. 2.18
              Medische verzorging van de verdachte
              74
             19. 2.19
              Vroeghulp door reclasseringswerker
              74
             20. 2.20
              Het slachtoffer
              74
            2. 3
             DWANGMIDDELEN ALGEMEEN
             76
             1. 3.1
              Inleiding dwangmiddelen
              76
             2. 3.2
              Begripsomschrijving opsporen / vervolgen / stuiten verjaring
              78
             3. 3.3
              Dwangmiddelen en toestemming
              78
             4. 3.4
              Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet)
              81
             5. 3.5
              Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht
              81
             6. 3.6
              Subsidiariteit en proportionaliteit
              82
             7. 3.7
              Onrechtmatig optreden opsp. ambt. / onrechtmatig bewijs
              82
             8. 3.8
              De Nationale ombudsman (N.o.)
              83
             9. 3.9
              Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM)
              84
             10. 3.10
              Alleen vaststelling vormverzuim
              91
             11. 3.11
              Strafvermindering
              91
             12. 3.12
              Bewijsuitsluiting
              92
             13. 3.13
              Niet-ontvankelijkheid van het OM
              96
             14. 3.14
              Onrechtmatig in buitenland verkregen bewijs
              98
             15. 3.15
              Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs
              98
             16. 3.16
              Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden
              99
             17. 3.17
              Het pv
              100
             18. 3.18
              Verschoningsgerechtigden
              101
             19. 3.19
              Geheimhoudingsplicht en getuigplicht
              106
             20. 3.20
              Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht
              107
             21. 3.21
              Verschoningsrecht bedreigde/afgeschermde getuige
              107
             22. 3.22
              Handhaving orde bij ambtsverrichtingen (art. 124 Sv)
              108
             23. 3.23
              Herhaalde toepassing dwangmiddelen / hervatting vervolging
              111
             24. 3.24
              (Onderzoek naar) geweld door / overlijden bij politie/KMar/boa
              113
             25. 3.25
              Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsp. ambtenaren
              120
             26. 3.26
              Confrontatie / identificatie / herkenning
              121
             27. 3.27
              Diplomatieke/ staatsrechtelijke onschendbaarheid / immuniteit
              129
             28. 3.28
              Legitimatieplicht ambtenaar
              131
             29. 3.29
              Schadevergoeding voor (onrechtmatig) politieoptreden
              132
             30. 3.30
              Wet op de identificatieplicht (Wid)
              134
             31. 3.31
              Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet)
              142
             32. 3.32
              Internationale rechtshulp
              142
             33. 3.33
              Gegevensverstrekking uit persoonsregistraties
              143
             34. 3.34
              Optreden op basis van art. 3 Politiewet
              147
             35. 3.35
              Toegang / onderzoek voertuig
              153
             36. 3.36
              Klachten over politieoptreden
              160
             37. 3.37
              Sorteer /geuridentificatieproef
              160
             38. 3.38
              Territoriale bevoegdheid van de opsporingsambtenaar
              161
             39. 3.39
              Persvoorlichting en opsporingsberichtgeving
              161
             40. 3.40
              CI en TCI
              164
             41. 3.41
              Afzien opsporing vanwege beperkte capaciteit / art. 12 Sv
              165
             42. 3.42
              Toezeggingen door opsporingsambtenaar
              165
             43. 3.43
              Schade door niet tijdig ingrijpen politie
              166
             44. 3.44
              Fotograferen van verdachte tijdens of kort na aanhouding
              166
             45. 3.45
              Termijnen
              167
             46. 3.46
              Spraak/stemherkenning
              170
             47. 3.47
              Gebruik foto verdachte uit paspoort/rijbewijsadministratie
              170
             48. 3.48
              Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren)
              171
             49. 3.49
              Sociale bewaring / spoedmachtiging minderjarige
              171
             50. 3.50
              Opsporingsbevoegdheid KMar
              172
             51. 3.51
              Optreden inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten
              173
             52. 3.52
              Huiselijk geweld en kindermishandeling
              174
             53. 3.53
              Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s
              175
             54. 3.54
              Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden
              175
             55. 3.55
              Kraken
              175
             56. 3.56
              Filmen/fotograferen van opsp. ambt. / publiceren opnames
              177
            3. 4
             DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
             178
             1. 4.1
              Inleiding dwangmiddelen persoonlijke vrijheid
              178
             2. 4.2
              Staande houden
              178
             3. 4.3
              Aanhouden, algemeen
              180
             4. 4.4
              Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad
              184
             5. 4.5
              Aanhouding heterdaad
              186
             6. 4.6
              Misdrijven waarvoor vh is toegelaten
              187
             7. 4.7
              Aanhouding buiten heterdaad
              190
             8. 4.8
              Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang
              193
             9. 4.9
              Doorzoeken plaatsen ter aanhouding
              194
             10. 4.10
              Tabellen aanhouding
              196
             11. 4.11
              Voorgeleiding
              197
             12. 4.12
              Afzien van voorgeleiding
              200
             13. 4.13
              Ophouden voor onderzoek
              200
             14. 4.14
              Ophouden voor onderzoek ter identificatie
              204
             15. 4.15
              Ivs: wet, inleiding, plaats, voor ander feit dan aangehouden
              205
             16. 4.16
              Voorwaarden voor ivs
              207
             17. 4.17
              Vh-feit als voorwaarde voor ivs
              207
             18. 4.18
              Belang van het onderzoek
              207
             19. 4.19
              Ivs: bevoegdheid, start, duur, verlenging en Kort Geding
              210
             20. 4.20
              Bevel tot ivs
              212
             21. 4.21
              Ivs: verhoor verdachte, opmaken pv, bijstand raadsman
              213
             22. 4.22
              Ivs benutten voor ander feit dan waarvoor ivs bevolen
              213
             23. 4.23
              Aanwijzing ivs: verlenging
              213
             24. 4.24
              Einde ivs
              215
             25. 4.25
              Aansluitende ivs
              215
             26. 4.26
              Tweemaal ivs ter zake hetzelfde feit
              217
             27. 4.27
              Rechtspositie ingeslotene en in verzekering gestelde
              217
             28. 4.28
              In kennis stellen familie, enz. / bezoek verdachte
              218
             29. 4.29
              Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC
              219
             30. 4.30
              Maatregelen in belang onderzoek of orde
              223
             31. 4.31
              Tabel ivs
              229
             32. 4.32
              Tabellen staande houden t/m verlenging ivs
              229
             33. 4.33
              Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz.
              230
             34. 4.34
              Misdrijven waarvoor vh mogelijk is
              232
             35. 4.35
              Gronden voor vh
              232
             36. 4.36
              Ibs
              241
             37. 4.37
              Gevangenhouding en gevangenneming
              242
             38. 4.38
              Schorsing van vh
              244
             39. 4.39
              Uitbreiding gev. houding; verstreken duur gev. houding/neming
              246
             40. 4.40
              Waterdichte schottentheorie
              246
             41. 4.41
              Aanhouden i.v.m. niet naleven voorw. na voorw. veroordeling
              247
             42. 4.42
              Aanh. voor overtr. gebieds/contactverbod of meldplicht
              247
             43. 4.43
              Aanhouden i.v.m. herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling
              248
             44. 4.44
              Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet)
              248
             45. 4.45
              Bestuurlijke ophouding
              248
             46. 4.46
              Wet tijdelijk huisverbod
              249
             47. 4.47
              Bevel / gedragsaanwijzing burgemeester / OvJ
              250
             48. 4.48
              Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
              252
             49. 4.49
              Tabellen vh
              252
            4. 5
             DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
             256
             1. 5.1
              Inleiding/overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit
              256
             2. 5.2
              Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering)
              257
             3. 5.3
              Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen
              263
             4. 5.4
              Veiligheidsfouillering
              264
             5. 5.5
              Insluitingsfouillering
              268
             6. 5.6
              DNA-onderzoek
              271
             7. 5.7
              Besluit en regeling DNA-onderzoeken
              276
             8. 5.8
              Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken
              276
             9. 5.9
              Bevel onderzoek OvJ besmettelijke ernstige ziekte
              280
             10. 5.10
              Ibn aangetroffen voorwerpen
              282
             11. 5.11
              Waarschuwing
              282
             12. 5.12
              Aanleggen van handboeien
              282
             13. 5.13
              Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen
              283
             14. 5.14
              Bevel middelenonderzoek bij geweldplegers
              285
             15. 5.15
              Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit
              288
            5. 6
             DWANGMIDDELEN VOORWERPEN
             290
             1. 6.1
              Ibn algemeen / definitie
              290
             2. 6.2
              Voorwaarden ibn
              291
             3. 6.3
              Klassiek beslag: de vatbaarheid
              291
             4. 6.4
              Waarheidsvinding strafbaar feit
              292
             5. 6.5
              Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel
              292
             6. 6.6
              Verbeurdverklaring
              292
             7. 6.7
              Onttrekking aan het verkeer
              294
             8. 6.8
              Klassiek beslag: de bevoegdheid
              295
             9. 6.9
              Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv)
              295
             10. 6.10
              Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv)
              302
             11. 6.11
              Plaatsen doorzoeking art. 97 Sv
              308
             12. 6.12
              Ibn tijdens schouw
              308
             13. 6.13
              Maatregelen ter gelegenheid van doorzoeking of schouw
              308
             14. 6.14
              Bevoegdheden RC
              309
             15. 6.15
              Tabel klassiek beslag
              314
             16. 6.16
              Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken
              315
             17. 6.17
              Toepassingsbereik art. 36e Sr
              317
             18. 6.18
              Ontneming: bewijs voering, bewijsmiddelen en bewijskracht
              321
             19. 6.19
              Schatting voordeel, matiging, rechten benadeelde, kosten
              323
             20. 6.20
              Kenbaar maken sfo / termijn vordering ontneming / heropening
              325
             21. 6.21
              Voorwaarden conservatoir beslag
              325
             22. 6.22
              Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv)
              326
             23. 6.23
              Conservatoir beslag: de bevoegdheid
              327
             24. 6.24
              Conservatoir beslag: krachtens incidentele machtiging RC
              327
             25. 6.25
              Sfo en (beslag)bevoegdheden (incl. doorzoeking) tijdens sfo
              328
             26. 6.26
              Uiterste moment leggen conservatoir beslag
              329
             27. 6.27
              Tabel conservatoir beslag
              330
             28. 6.28
              Onderzoek naar vermogen veroordeelde
              330
             29. 6.29
              Vormvoorschriften ibn
              331
             30. 6.30
              Definiºring voorwerpen
              331
             31. 6.31
              Ibn in een woning (art. 99 Sv)
              332
             32. 6.32
              Bijstand raadsman tijdens doorzoeking
              333
             33. 6.33
              Beslag/doorzoeken: prof. versch. recht (art. 98 en 125l Sv)
              334
             34. 6.34
              Dringende noodzakelijkheid bij ibn
              339
             35. 6.35
              Omschrijving ‘met zich voeren’ (art. 95 Sv)
              340
             36. 6.36
              Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv)
              340
             37. 6.37
              Beslag: beºindiging, bewaring en beklag
              341
             38. 6.38
              Strafbepalingen beslag
              344
             39. 6.39
              Ibn in het kader van de Politiewet
              344
             40. 6.40
              Definitie doorzoeking / toegang en doorgang
              345
             41. 6.41
              Heimelijke ibn
              348
             42. 6.42
              Onderzoek aan/in inbeslaggenomen voorwerpen
              349
             43. 6.43
              Overige jurisprudentie ibn
              350
             44. 6.44
              Overige jurisprudentie ontneming/conservatoir beslag
              353
             45. 6.45
              Tabellen ibn / doorzoeken ter ibn of ter vastlegging gegevens
              354
             46. 6.46
              Stappenschema ibn
              359
             47. 6.47
              Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv
              360
            6. 7
             DWANGMIDDELEN PLAATSEN
             362
             1. 7.1
              Inleiding dwangmiddelen plaatsen
              362
             2. 7.2
              Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding
              362
             3. 7.3
              Wettekst Awbi (met bespreking)
              363
             4. 7.4
              Plaats/woning/home
              371
             5. 7.5
              Meerdere woningen in ØØn pand
              376
             6. 7.6
              Betreden/binnentreden
              376
             7. 7.7
              Bewoner(s)
              377
             8. 7.8
              Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken
              377
             9. 7.9
              Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden
              378
             10. 7.10
              Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet)
              379
             11. 7.11
              Proportionaliteit bij binnentreden
              380
             12. 7.12
              Binnentreden in het kader van Sv en bijzondere wetgeving
              381
             13. 7.13
              Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie
              382
             14. 7.14
              Overige jurisprudentie binnentreden
              386
             15. 7.15
              Gemeentewet
              386
             16. 7.16
              Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
              387
             17. 7.17
              Wet veiligheidsregio’s (brandweer/geneeskundige hulp/enz.)
              390
             18. 7.18
              Tabellen dwangmiddelen plaatsen
              391
            7. 8
             ONDERZOEKSHANDELINGEN DOOR DE RC
             395
             1. 8.1
              RC
              395
             2. 8.2
              Onderzoek door RC
              396
             3. 8.3
              Kamerstukken
              398
             4. 8.4
              Bevoegdheden RC
              399
             5. 8.5
              Hoger beroep tegen beslissing RC
              400
            8. 9
             BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
             401
             1. 9.1
              Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden
              401
             2. 9.2
              Centrale toetsingscommissie OM (CTC)
              403
             3. 9.3
              Wet Bob in vogelvlucht
              404
             4. 9.4
              Onderscheid en keuzemogelijkheid tussen titel IVa, V en Vb
              405
             5. 9.5
              Gehanteerde begrippen Bob
              407
             6. 9.6
              Stelselmatige observatie
              408
             7. 9.7
              Tabel stelselmatige observatie (titel IVa en V)
              412
             8. 9.8
              Stelselmatige observatie: jurisprudentie
              412
             9. 9.9
              Infiltratie
              419
             10. 9.10
              Pseudokoop en pseudodienstverlening
              420
             11. 9.11
              Undercover stelselmatig inwinnen van informatie
              424
             12. 9.12
              Betreden/ bevoegdheden besloten plaats (inkijken)
              426
             13. 9.13
              Opnemen van vertrouwelijke communicatie
              427
             14. 9.14
              Onderzoek communicatie via geautomatiseerde werken
              431
             15. 9.15
              Tabel tappen (titel IVa en V)
              443
             16. 9.16
              Bob (waaronder tappen) en prof. verschoningsgerechtigden
              443
             17. 9.17
              Overige jurisprudentie tappen
              446
             18. 9.18
              Vorderen gegevens
              451
             19. 9.19
              Verzoek stelselmatige info-inwinning aan burger
              469
             20. 9.20
              Opsp. terroristisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc)
              470
             21. 9.21
              Voeging bij processtukken
              476
             22. 9.22
              Kennisgeving aan betrokkene (notificatie )
              480
             23. 9.23
              Bewaring, vernietiging en gebruik voor een ander doel
              480
             24. 9.24
              Verbod doorlaten
              481
             25. 9.25
              Verkennend onderzoek
              482
             26. 9.26
              Afscherming
              483
             27. 9.27
              Opsporingsambtenaar als ‘stand-in’
              484
             28. 9.28
              Opsporingsonderzoek op internet / social media
              485
             29. 9.29
              Heimelijke ibn
              487
             30. 9.30
              Drones
              487
             31. 9.31
              Wetsvoorstel computercriminaliteit III
              487
             32. 9.32
              Wetsvoorstel vastleggen en bewaren van kentekengegevens
              488
            9. 10
             OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV
             490
             1. 10.1
              Doorz. ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i Sv e.v.)
              490
             2. 10.2
              Schouw
              493
             3. 10.3
              Beºdiging opsporingsambtenaar door een hulpOvJ
              493
             4. 10.4
              Aangifte en klacht
              493
             5. 10.5
              Overige jurisprudentie klacht
              499
             6. 10.6
              Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf / horen minderjarige
              499
             7. 10.7
              Benoemen van deskundigen
              500
             8. 10.8
              Rechterlijke bevelen tot handhaving openbare orde
              500
             9. 10.9
              Executie beslissing rechter/OM en bevoegdheden ter aanh.
              501
            10. 11
             BIJZONDERE WETTEN
             503
             1. 11.1
              Inleiding bijzondere wetten; toezicht en opsporing
              503
             2. 11.2
              Algemene wet bestuursrecht: toezicht en bestuursdwang
              503
             3. 11.3
              Samenloop toezicht/controle en opsporing
              512
             4. 11.4
              Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden
              514
             5. 11.5
              APV’s : inbrekerswerktuigen / hulpmiddelen winkeldiefstal
              515
             6. 11.6
              Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW
              521
             7. 11.7
              Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW
              522
             8. 11.8
              Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
              530
             9. 11.9
              Het rijverbod/besturen tijdens rijverbod
              530
             10. 11.10
              Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW
              530
             11. 11.11
              Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW
              533
             12. 11.12
              Defect ademanalyseapparaat
              535
             13. 11.13
              Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek
              535
             14. 11.14
              WVW: bloedproef/afname na overlijden
              535
             15. 11.15
              Overige jurisprudentie alcoholwetgeving
              536
             16. 11.16
              Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed
              547
             17. 11.17
              Art. 6 WVW (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh
              547
             18. 11.18
              WWM
              550
             19. 11.19
              Overige jurisprudentie WWM
              562
             20. 11.20
              Opiumwet
              563
             21. 11.21
              Overige jurisprudentie Opiumwet
              567
             22. 11.22
              Coffeeshops
              575
             23. 11.23
              WED
              577
             24. 11.24
              Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet
              579
             25. 11.25
              Algemene douanewet
              579
             26. 11.26
              Penitentiaire beginselenwet / Beginselenwet just. jeugdinr.
              580
             27. 11.27
              Wet op de lijkbezorging en het Burgerlijk Wetboek
              580
             28. 11.28
              Uitleveringswet (ULW)
              583
             29. 11.29
              Overleveringswet (OLW)
              584
             30. 11.30
              Wet bijz. opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
              584
             31. 11.31
              Wet adm.rechtelijke handh. verkeersvoorschr. (Mulder)
              585
            11. 12
             PRIVAATRECHT
             589
             1. 12.1
              Inleiding privaatrecht
              589
             2. 12.2
              Eigendom/bezit/houderschap, inleiding
              589
             3. 12.3
              Eigendomsverkrijging
              589
             4. 12.4
              Overdracht (van roerende zaken)
              589
             5. 12.5
              Derdenbescherming in het BW
              590
             6. 12.6
              Goede trouw
              591
             7. 12.7
              Diefstal en derdenbescherming
              592
             8. 12.8
              Diefstal en consumentenkoop
              593
             9. 12.9
              Stappenschema derdenbescherming
              593
             10. 12.10
              Voorbeelden van praktijktoepassing
              594
             11. 12.11
              Waarschuwing
              595
             12. 12.12
              Vinderschap (art. 5:5 t/m 5:12 BW)
              595
             13. 12.13
              Verplichtingen van de vinder
              596
             14. 12.14
              Professionele vinders
              596
             15. 12.15
              Recht van retentie
              597
             16. 12.16
              Zaakwaarneming (art. 6:198 t/m 6:202 BW)
              599
             17. 12.17
              Handhaving van straat- en contactverbod en
              600
             18. 12.18
              Grondslagen straatverboden
              600
             19. 12.19
              Grondslag politieoptreden bij civielrechtelijk straatverbod
              601
             20. 12.20
              Aandachtspunten civielrechtelijk straatverbod
              601
             21. 12.21
              Strafrechtelijk gevolg handh. civielrechtelijk straatverbod
              602
             22. 12.22
              Combinatie van handhaving door de politie en dwangsom
              602
            12. Bijlage: Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC
             603
            13. REGISTER
             617
            Meer Verberg
            Deze uitgave is onderdeel van de serie:
            € 37,26
            € 39,50 incl. btw
            Prijs per stuk
            Boek
            Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
            • Bestellen op rekening
            • Gratis verzending
            • Grootste uitgever van juridische informatie
            Terug naar boven