Wilsdelegatie in het erfrecht

Wilsdelegatie in het erfrecht

Wilsdelegatie in het erfrecht
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw
Mag in een testament aan een derde de bevoegdheid worden verleend om na erflaters overlijden te bepalen wie, bijvoorbeeld, de erfgenamen zijn of wie als executeur optreedt? Ofwel, in hoeverre is wilsdelegatie in het erfrecht geoorloofd? In het voorliggende werk staat deze vraag centraal.

In Wilsdelegatie in het erfrecht staat deze vraag centraal. Aan de hand van de bestudering van het beginsel van testeervrijheid, de algemene aard van de uiterste wilsbeschikking en een vergelijking met het Duitse beginsel van die materielle Höchstpersönlichkeit, wordt schoon schip gemaakt met de idee van een algemeen erfrechtelijk delegatieverbod. Delegatie is niet per definitie ongeoorloofd. De toetsstenen waarmee kan worden beoordeeld in hoeverre wilsdelegatie is toegestaan, worden zichtbaar door een beschouwing over het bepaaldheidsvereiste, de betekenis van dit vereiste voor uiterste wilsbeschikkingen en de vraag naar de toelaatbaarheid van wilsafhankelijke voorwaarden in het erfrecht.

Spreken over het leerstuk van ongeoorloofde wilsdelegatie dient passé te zijn en plaats te maken voor het ‘leerstuk van wilsdelegatie’.

Meer lezen Verberg

Specificaties

Verschijningsvorm:
Verberg
Bijlage
Producttype :
€ 0,00
€ 0,00 - € 0,00 incl. btw
U bekeek eerder ook
Terug naar boven