Wegwijzer Activiteitenbesluit milieubeheer 2016

Wegwijzer Activiteitenbesluit milieubeheer 2016

Editie: editie 2016
Verschijningsdatum: 7 maart 2016
Wegwijzer Activiteitenbesluit milieubeheer 2016
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 76,61
€ 83,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie
Voor welke inrichtingen en activiteiten gelden algemene regels? Is het mogelijk daarvan af te wijken? Hoe zijn toezicht en handhaving geregeld? Deze wegwijzer geeft een antwoord op deze vragen en licht de hoofdlijnen toe van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Wegwijzer Activiteitenbesluit milieubeheer behandelt de hoofdlijnen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Ook geef het boek antwoord op relevante vragen.

Wijzigingen Activiteitenbesluit milieubeheer 2016
Per 1 januari 2016 is het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgebreid met 1.500 bedrijven, inbouw van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en erkende energiebesparingsmaatregelen. Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels die bescherming beogen tegen milieueffecten van bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben circa 375.000 inrichtingen van het type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. Voor 25.000 inrichtingen van het type C gelden algemene regels naast de omgevingsvergunning. In het Activiteitenbesluit staan ook algemene regels voor lozingen op of in de bodem ingevolge de Wet bodembescherming of lozingen op een oppervlaktewaterlichaam ingevolge de Waterwet, zodat geen watervergunning is vereist.

Activiteitenbesluit milieubeheer per 2013
Sinds 1 januari 2013 bevat het Activiteitenbesluit ook algemene regels voor activiteiten buiten inrichtingen en is de reikwijdte aanzienlijk uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, bodemenergiesystemen, activiteiten in middelgrote stookinstallaties en activiteiten in IPPC-installaties, grote stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties, titaandioxide-installaties en oplosmiddeleninstallaties. Ook is met een gewijzigde wetssystematiek getracht de kenbaarheid te vergroten. Het Activiteitenbesluit is uitgewerkt in de Activiteitenregeling milieubeheer.

 

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
7 maart 2016
Editie:
2016
Druk:
1
ISBN:
9789013132670
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.080
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 76,61
€ 83,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven