Vastgoedwetgeving 2018-2019

Vastgoedwetgeving 2018-2019

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 4 juli 2018
Vastgoedwetgeving 2018-2019
Kies uw producttype:
Online
€ 66,07
Boek
€ 56,05
5% studieboekenkorting
€ 51,42
€ 56,05 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Wanneer u werkzaam bent in vastgoed of in de makelaardij, biedt deze uitgave u een helder overzicht van de wet- en regelgeving op privaat-, staats-, bestuurs- en fiscaalrechtelijk terrein. De inhoud is afgestemd op het examen van de SVM/NIVO voor de opleiding Vastgoed en Makelaardij en voor de hercertificering.
Vastgoedwetgeving is bij uitstek geschikt voor makelaars en notarissen, maar ook voor ambtenaren die werkzaam zijn binnen bouw- en woningtoezicht en beleidsmedewerkers en juristen die zich bezighouden met onroerend goed, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is dit een handzaam overzicht van wet- en regelgeving.

Gratis online toegang
Wanneer u de papieren editie aanschaft, krijgt u (tot aan de volgende editie) ook gratis online toegang. Nadere informatie en uw registratiecode vindt u op de extra pagina voorin deze uitgave.

Bij de online variant zijn de teksten voorzien van margewoorden. Behalve de verkorte inhoudsopgave is er per deelgebied een uitgebreide inhoudsopgave. U kunt ook zoeken via een uitgebreid trefwoordenregister en een uitvoerig alfabetisch overzicht van de inhoud.

Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Vastgoedwetgeving
Vastgoedwetgeving
Online
€ 54,60
€ 66,07 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
4 juli 2018
Editie:
2018
Druk:
18/19
ISBN:
9789013149166
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
2.812
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Handleiding voor het gebruik van de bundel
  VII
 3. Alfabetische inhoud
  XI
 4. Lijst van afkortingen
  XV
 5. Privaatrecht
  1. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 1
   7
  2. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 2
   103
  3. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 3
   261
  4. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 4
   307
  5. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 5
   349
  6. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 6
   373
  7. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 7
   435
  8. I.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 7A
   615
   1. I.1a
    Besluit kleine herstellingen
    623
   2. I.1b
    Besluit servicekosten
    625
               1. I.2
                Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
                627
               2. I.3
                Faillissementswet
                795
               3. I.4
                Wetboek van Koophandel (Uittreksel)
                885
               4. I.5
                Handelsregisterwet 2007
                889
               5. I.6
                Kadasterwet
                903
               6. I.7
                Uitvoeringswet grondkamers
                945
               7. I.8
                Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
                953
                1. I.8a
                 Besluit huurprijzen woonruimte
                 969
               8. I.9
                Wet op de huurtoeslag
                987
               9. I.10
                Wet op het overleg huurders verhuurder
                997
               10. I.11
                Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
                1001
                1. I.11a
                 Besluit vermindering verhuurderheffing 2014
                 1011
              1. Staats- en bestuursrecht
               1. II.1
                Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
                1017
               2. II.2
                Grondwet
                1027
               3. II.3
                Wet algemene bepalingen
                1043
               4. II.4
                Provinciewet
                1045
               5. II.5
                Gemeentewet
                1093
               6. II.6
                Waterschapswet
                1151
               7. II.7
                Wet op de Raad van State
                1187
               8. II.8
                Wet op de rechterlijke organisatie
                1195
               9. II.9
                Wet openbaarheid van bestuur
                1229
               10. II.10
                Algemene wet bestuursrecht
                1235
                1. II.10A
                 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
                 1329
               11. II.11
                Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
                1333
                1. II.11a
                 Besluit omgevingsrecht
                 1365
                2. II.11b
                 Regeling omgevingsrecht
                 1425
               12. II.12
                Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
                1451
               13. II.13
                Wet basisregistratie ondergrond
                1459
              2. Ruimtelijkeordenings- en volkshuisvestingsrecht
               1. III.1
                Wet ruimtelijke ordening
                1473
                1. III.1a
                 Besluit ruimtelijke ordening
                 1497
               2. III.2
                Woningwet
                1509
                1. III.2a
                 Besluit energieprestatie gebouwen
                 1557
               3. III.3
                Crisis- en herstelwet
                1561
               4. III.4
                Erfgoedwet (Uittreksel)
                1573
               5. III.5
                Huisvestingswet 2014
                1585
               6. III.6
                onteigeningswet
                1595
               7. III.7
                Aanbestedingswet 2012
                1621
               8. III.8
                Belemmeringenwet privaatrecht
                1731
               9. III.9
                Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
                1735
               10. III.10
                Wet in­rich­ting landelijk gebied
                1743
               11. III.11
                Leegstandwet
                1763
               12. III.12
                Luchtvaartwet
                1769
               13. III.13
                Wet natuurbescherming
                1785
               14. III.14
                Ontgrondingenwet
                1831
               15. III.15
                Tracéwet
                1839
               16. III.16
                Wegenwet
                1847
               17. III.17
                Interimwet stad- en milieubenadering
                1857
               18. III.18
                Wet voorkeursrecht gemeenten
                1863
               19. III.19
                Wet bevordering eigenwoningbezit
                1869
              3. Milieurecht
               1. IV.1
                Wet milieu­be­heer
                1885
                1. IV.1a
                 Activiteitenbesluit milieu­be­heer
                 2037
               2. IV.2
                Asbestverwijderingsbesluit 2005
                2201
               3. IV.3
                Meststoffenwet
                2205
               4. IV.4
                Wet geluidhinder
                2227
               5. IV.5
                Wet inzake de luchtverontreiniging
                2253
               6. IV.6
                Wet bo­dem­be­scher­ming
                2259
                1. IV.6a
                 Besluit bodemkwaliteit
                 2287
               7. IV.7
                Waterwet
                2309
               8. IV.8
                Wet ammoniak en veehouderij
                2343
               9. IV.9
                Wet geurhinder en veehouderij
                2347
              4. V Belastingrecht
               1. V.1
                Wet inkomstenbelasting 2001
                2353
               2. V.2
                Successiewet 1956
                2487
               3. V.3
                Natuurschoonwet 1928
                2509
               4. V.4
                Wet op belastingen van rechtsverkeer
                2515
                1. V.4a
                 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
                 2527
               5. V.5
                Registratiewet 1970
                2535
               6. V.6
                Wet op de omzetbelasting 1968
                2539
                1. V.6a
                 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
                 2585
               7. V.7
                Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uittreksel)
                2603
               8. V.8
                Wet waardering onroerende zaken
                2621
                1. V.8a
                 Besluit ge­ge­vens­ver­strek­king Wet waardering onroerende zaken
                 2631
              5. Overig recht
               1. VI.1
                Algemene termijnenwet
                2635
               2. VI.2
                Drank- en Horecawet
                2637
               3. VI.3
                Wet op de eco­no­mische delicten
                2651
               4. VI.4
                Wet op het notarisambt
                2671
              Meer Verberg
              Kies uw producttype:
              Online
              € 66,07
              Boek
              € 56,05
              5% studieboekenkorting
              € 51,42
              € 56,05 incl. btw
              Prijs per stuk
              Boek
              Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
              • Bestellen op rekening
              • Gratis verzending
              • Grootste uitgever van juridische informatie
              Terug naar boven