Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 26 september 2018
Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht
€ 195,75
€ 213,37 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Incl. wijzigingen van de Wet SUWI door de AVG
 • Verzamelwet SZW 2018 en Wet tegemoetkomingen loondomein verwerkt
 • Met maar liefst 600 actuele commentaren
Bent u als jurist in de praktijk dagelijks bezig op het gebied van socialezekerheidsrecht? Met de zesde druk van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht bent u voorzien van korte, actuele commentaren en vindt u snel antwoord op uw vragen. Geheel bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2018.
Het Nederlandse socialezekerheidsrecht is continu in beweging. Sinds de verschijning van de vijfde druk in 2016 waren er diverse wijzigingen in socialezekerheidswetten. Ook is er volop nieuwe jurisprudentie bijgekomen en zijn diverse uitvoeringsbesluiten vervangen.

Met de zesde druk van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht verzekert u zich van de belangrijkste wet- en regelgeving op dit terrein. Met 600 glasheldere, compacte commentaren doorgrondt u dit rechtsgebied snel en eenvoudig.

De titel besteedt wederom volop aandacht aan werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten nauw aan op het arbeidsrecht en worden in de praktijk door veel rechtshulpverleners gebruikt. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten en regelingen becommentarieerd.

Actualiteiten socialezekerheidsrecht
De auteurs - topjuristen uit de praktijk - hebben het commentaar aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 juli 2018. De wijzigingen als gevolg van de AVG zijn in deze editie verwerkt, ook binnen het kader van de Aanpassingswet AVG. Deze wet, die onder meer de Wet SUWI heeft gewijzigd, is op 28 juli 2018 in werking getreden, maar is met terugwerkende kracht geldig vanaf 25 mei 2018. Daarnaast zijn onder andere de Verzamelwet SZW 2018 en de Wet tegemoetkomingen loondomein verwerkt in deze druk. Uiteraard is daarnaast belangrijke gewezen jurisprudentie meegenomen.

De uitgave is ook online beschikbaar, waar u tevens alle tussentijdse wijzigingen vindt. Kortom, met deze zesde druk bent u wederom volledig up-to-date!
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht
Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht
Online
€ 98,35
€ 119,00 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
26 september 2018
Editie:
2018
Druk:
6
ISBN:
9789013147155
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.340
Afmetingen:
12,0 x 18,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. A Werkloosheid
 2. Werkloosheidswet*
  3
 3. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren*
  227
 4. Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren*
  237
 5. Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers*
  243
 6. Vakantieregeling WW en IOW
  247
 7. Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012*
  251
 8. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006*
  257
 9. Besluit passende arbeid WW en ZW*
  271
 10. Scholingsregeling WW*
  281
 11. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet*
  287
 12. Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling*
  291
 13. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten*
  293
 14. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen*
  299
 15. Regeling vrijwilligerswerk in de WW*
  305
 1. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015*
  309
 2. Regeling herlevingstermijn WW*
  315
 3. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
  317
 4. Uitkeringsreglement WW 2015*
  321
 5. Besluit conversie WW
  331
 6. Besluit eindconversie WW
  339
 7. B
 8. Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10, Afdeling 2 (Uittreksel)*
  345
 9. Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10, Afdeling 6 en 7 (Uittreksel)*
  363
 10. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar*
  371
 11. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
  377
 12. Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter*
  381
 13. Regeling beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen*
  407
 14. Ziektewet*
  415
 15. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016*
  569
 16. Regeling verhaal ziekengeld*
  571
 17. Controlevoorschriften Ziektewet 2010*
  575
 18. Regeling bepaling eerste werkdag*
  579
 19. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen*
  583
 20. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering*
  757
 21. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten*
  835
 22. Beleidsregel uurloonschatting 2008*
  875
 23. Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten*
  879
 24. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018*
   891
 25. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006*
   897
 26. C
 27. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990*
   903
 28. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking
   921
 29. Wet financiering sociale verzekeringen (Uittreksel)*
   939
 30. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
   971
 31. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten*
   997
 32. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten*
   1047
 33. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA*
   1057
 34. Beleidsregels Scholing 2016*
   1061
 35. Beleidsregel Kostenvergoeding UWV*
   1069
 36. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen*
   1073
 37. Besluit SUWI
   1165
 38. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006*
   1209
 39. Beleidsregel terug- en invordering*
   1217
 40. D
 41. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten*
   1233
 42. Beleidsregel maatregelen UWV*
   1245
 43. Boetebesluit socialezekerheidswetten*
   1255
 44. Beleidsregel boete werknemer 2017*
   1265
 45. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering
   1273
 46. onverschuldigde betalingen*
 47. Beleidsregel boete werkgevers ZW*
   1283
 48. Trefwoordenregister
   1287
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 195,75
€ 213,37 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven