Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht

BW e.a. regelingen/IPR en mensenrechten

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 2 oktober 2018
Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
€ 316,04
€ 344,48 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Ruim 2100 commentaren (maar liefst 200 meer dan in de 9e druk!)
 • Inclusief Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
 • Redactie: M.J.C. Koens en A.P.M.J. Vonken
De 10e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2100 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.
Tekst & Commentaar Personen- en familierecht is al 20 jaar het dagelijks gereedschap voor de personen- en familierechtspecialist. In deze 10e, volledig vernieuwde druk vindt u de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.

Met ruim 2100 korte en glasheldere commentaren biedt Tekst & Commentaar Personen- en familierecht u snel hulp bij de betekenis en interpretatie van de bepalingen.

De auteurs, topjuristen uit de praktijk, hebben het commentaar aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 augustus 2018. Daarbij zijn o.a. verwerkt:
 • Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Stb. 2017, 177)
 • Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (Stb. 2017, 245)
Daarnaast zijn in deze 10e druk opgenomen:
 • De nieuwe wetten Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Zorg en dwang (ter vervanging van de huidige Wet Bopz), zoals die naar verwachting in werking zullen treden op 1 januari 2020
 • Wet forensische zorg, die naar verwachting op 1 januari 2019 in werking zal treden
 • Verordening huwelijksvermogensstelsels (Vo. (EU) 2016/1103)
 • Verordening geregistreerde partnerschappen (Vo. (EU) 2016/1104)
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Met de 10e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht bent u compleet en helemaal up-to-date!
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht
Tekst & Commentaar Personen- en familierecht
Online
€ 159,92
€ 143,93
€ 174,16 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
2 oktober 2018
Editie:
2018
Druk:
10
ISBN:
9789013147094
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
3.984
Afmetingen:
12,0 x 18,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. Eerste band - Burgerlijk Wetboek en aanverwante regelingen
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1*
  1
 3. Bijlagen
  889
 4. Naam, adeldom, burgerlijke stand
  891
  1. Besluit geslachtsnaamswijziging
   893
  2. Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
   899
  3. Wet op de adeldom*
   901
  4. Besluit burgerlijke stand 1994
   907
  5. Besluit aanwijzing deskundigen transgenders
   931
  6. Protocol deskundigen transgenders (artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)
   933
  7. Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994
   937
  8. Centraal kantmeldingenregister
   939
  9. Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
   941
  10. Wet basisregistratie personen
   947
  11. Besluit basisregistratie personen
   991
                    1. Huwelijk
                     1033
                     1. De wettelijke gemeenschap van goederen (huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018)*
                      1035
                     2. Burgerlijk Wetboek Boek 3 Titel 7 Gemeenschap*
                      1065
                     3. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
                      1101
                    2. Pensioenverevening
                     1105
                     1. 1107
                    3. Voogdij, bescherming, hulpverlening
                     1165
                     1. Besluit gezagsregisters
                      1167
                     2. Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken
                      1171
                     3. Besluit externe klachtencommissie raad voor de kinderbescherming
                      1177
                     4. Wet tijdelijk huisverbod*
                      1185
                     5. Besluit tijdelijk huisverbod*
                      1207
                     6. Jeugdwet*
                      1213
                     7. Besluit Jeugdwet
                      1437
                     8. Regeling Jeugdwet
                      1463
                     9. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
                      1503
                     10. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
                      1525
                     11. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
                      1575
                     12. Wet op de jeugdverblijven*
                      1607
                     13. Besluit op de jeugdverblijven
                      1619
                     14. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
                      1623
                     15. Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
                      1633
                     16. Aanbevelingen curatele
                      1643
                     17. Aanbevelingen meerderjarigenbewind
                      1661
                     18. Aanbevelingen mentorschap
                      1695
                     19. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen*
                      1707
                     20. Besluit patiëntendossier Bopz
                      1909
                     21. Besluit middelen en maatregelen Bopz
                      1911
                     22. Besluit klachtenbehandeling Bopz
                      1913
                     23. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg*
                      1915
                     24. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten*
                      1983
                     25. Wet forensische zorg*
                      2037
                     26. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel) (Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling)*
                      2057
                     27. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting*
                      2107
                     28. Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting
                      2131
                     29. Embryowet*
                      2133
                    4. Familieprocesrecht
                     2169
                     1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Uittreksel) (Familieprocesrecht)*
                      2171
                    5. Trefwoordenregister
                    6. Tweede band - IPR en Mensenrechten
                    7. Nederlanderschap
                     2311
                     1. Rijkswet op het Nederlanderschap*
                      2313
                     2. Wijzigingsrijkswet Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)*
                      2387
                     3. Besluit bericht omtrent toelating
                      2391
                     4. Besluit naturalisatietoets
                      2393
                     5. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
                      2399
                     6. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
                      2433
                     7. Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap
                      2439
                     8. Regeling naturalisatietoets Nederland
                      2447
                     9. Regeling naturalisatietoets Aruba 2011
                      2457
                     10. Besluit DNA-onderzoek vaderschap
                      2465
                    8. Ipr personen- en familierecht
                     2467
                    9. Boek 10 bw en internationale regelingen
                     2469
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Boek 10
                      2471
                    10. Algemene bepalingen
                     2477
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Titel 1 en art. 10:1-10:17
                      2479
                    11. Ipr naam
                     2541
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 2 en art. 10:18-10:26
                      2543
                     2. Overeenkomst inzake veranderingen van geslachtsnamen en voornamen*
                      2559
                     3. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen*
                      2565
                     4. Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen
                      2575
                    12. Het huwelijk
                     2579
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 1 en art. 10:27-10:34
                      2581
                     2. Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken
                      2601
                     3. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 2 en art. 10:35-10:41
                      2609
                     4. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 3 en art. 10:42
                      2617
                     5. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime*
                      2621
                     6. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:43-10:53
                      2649
                     7. Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hunne goederen (Huwelijksgevolgenverdrag 1905)*
                      2659
                     8. Verordening (EU) 2016/1103 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (Verordening huwelijksvermogensstelsels)*
                      2665
                    13. Ontbinding van het huwelijk
                     2713
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 4
                      2715
                     2. Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000 (Brussel IIbis)*
                      2719
                     3. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:54-10:59
                      2823
                    14. Het geregistreerd partnerschap
                     2837
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 4 en art. 10:60-10:91
                      2839
                     2. Verordening (EU) 2016/1104 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Verordening geregistreerde partnerschappen)*
                      2859
                    15. Afstamming
                     2907
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 5 en art. 10:92-10:102
                      2909
                     2. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk*
                      2943
                    16. Adoptie
                     2955
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Titel 6, art. 10:103-10:112
                      2957
                     2. Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie*
                      2967
                     3. Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie
                      3001
                     4. Wet opneming buitenlandse pleegkinderen ter adoptie*
                      3007
                     5. Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie*
                      3051
                     6. Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-adoptiefouders*
                      3061
                     7. Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 2000*
                      3065
                     8. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie*
                      3071
                    17. Ouderlijke verantwoordelijkheid en bescherming van kinderen
                     3075
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Titel 7 Afdeling 1 en art. 10:113
                      3077
                     2. Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Haags kinderbeschermingsverdrag 1996)*
                      3081
                     3. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming*
                      3151
                    18. Internationale ontvoering van kinderen
                     3185
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)* , Inleidende opmerkingen Titel 7 Afdeling 2 en art. 10:114
                      3187
                     2. Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen*
                      3191
                     3. Europees Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen*
                      3251
                     4. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering*
                      3275
                    19. Meerderjarigheid
                     3293
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 7 Afdeling 3 (gereserveerd (voor art. 10:115))
                      3295
                     2. Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen*
                      3299
                     3. Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken*
                      3337
                     4. Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken*
                      3373
                    20. Levensonderhoud
                     3381
                     1. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Titel 7 Afdeling 4 en art. 10:116
                      3383
                     2. Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen*
                      3385
                     3. Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen*
                      3509
                     4. Verdrag inzake de internationale inning levensonderhoud*
                      3535
                     5. Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud
                      3573
                     6. Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud*
                      3577
                     7. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de geldendmaking van verplichtingen tot levensonderhoud*
                      3593
                    21. Mensenrechten
                     3605
                     1. Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden*
                      3607
                     2. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie*
                      3689
                     3. Verdrag inzake de rechten van het kind*
                      3707
                    22. Trefwoordenregister
                    Meer Verberg
                    Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                    € 316,04
                    € 344,48 incl. btw
                    Prijs per stuk
                    Boek
                    Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                    • Bestellen op rekening
                    • Gratis verzending
                    • Grootste uitgever van juridische informatie
                    Terug naar boven