Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht

BW e.a. regelingen/IPR en mensenrechten

Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht

Editie: editie 2016
Verschijningsdatum: 4 oktober 2016
Tekst & Commentaar Personen- en Familierecht
€ 316,04
€ 335,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Ruim 2000 commentaren
 • Inclusief het gewijzigde Boek 1 BW en commentaar op de nieuwe Jeugdwet
 • Redactie: M.J.C. Koens en A.P.M.J. Vonken
De 9e druk van Tekst & Commentaar Personen- en familierecht biedt u in ruim 2000 korte en glasheldere commentaren snel inzicht in de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht is sinds jaar en dag het dagelijks gereedschap voor de personen- en familierechtspecialist. In deze negende, volledig vernieuwde druk vindt u de belangrijkste en meest recente wet- en regelgeving op dit terrein.

In ruim 2000 korte en glasheldere commentaren geeft Tekst & Commentaar Personen- en familierecht u snel antwoord op alle vragen.

De auteurs, topjuristen uit de praktijk, hebben het commentaar aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 juli 2016. Zij hebben onder meer:

 • het gewijzigde Boek 1 BW opgenomen (elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de wet tegengaan huwelijksdwang)
 • de wijzigingen op de nieuwe Jeugdwet, die de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten regelt en die op 1 januari 2015 in de plaats is gekomen van de Wet op de Jeugdzorg, van commentaar voorzien
 • ruime aandacht besteed aan internationaal privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht, die voor de praktijkjurist steeds belangrijker worden.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht
Tekst & Commentaar Personen- en familierecht
Online
€ 154,96
€ 187,50 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
4 oktober 2016
Editie:
2016
Druk:
9
ISBN:
9789013134544
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
3.708
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Eerste band – Burgerlijk Wetboek en aanverwante regelingen
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1*
  1
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Uittreksel)*
  865
 4. Bijlagen
 5. NAAM, ADELDOM, BURGERLIJKE STAND, HUWELIJK
  901
 6. Besluit geslachtsnaamswijziging
  903
 7. Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
  909
 8. Wet op de adeldom*
  911
 9. Besluit burgerlijke stand 1994
  917
 10. Besluit aanwijzing deskundigen transgenders
  941
 11. Protocol deskundigen transgenders
  943
 12. Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994
  947
 13. Centraal kantmeldingenregister
  949
 14. Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
  951
 15. Wet basisregistratie personen
  957
 1. Besluit basisregistratie personen
  1003
 2. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
  1043
 3. PENSIOENVEREVENING
  1047
 4. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding*
  1049
 5. VOOGDIJ, BESCHERMING, HULPVERLENING
  1103
 6. Besluit gezagsregisters
  1105
 7. Besluit externe klachtencommissie raad voor de kinderbescherming
  1109
 8. Wet tijdelijk huisverbod*
  1117
 9. Besluit tijdelijk huisverbod*
  1141
 10. Jeugdwet*
  1147
 11. Besluit Jeugdwet
  1375
 12. Regeling Jeugdwet
  1405
 13. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
  1437
 14. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  1461
 15. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  1511
 16. Wet op de jeugdverblijven*
  1545
 17. Besluit op de jeugdverblijven
  1557
 18. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  1561
 19. Regeling beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren
  1571
 20. Aanbevelingen curatele
  1579
 21. Aanbevelingen meerderjarigenbewind
  1597
 22. Aanbevelingen mentorschap
  1631
 23. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen*
  1643
 24. Besluit patiëntendossier Bopz
  1841
 25. Besluit middelen en maatregelen Bopz
  1843
 26. Besluit klachtenbehandeling Bopz
  1844
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel) (Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling)*
  1847
 28. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting*
  1895
 29. Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting
  1919
 30. Embryowet*
  1921
 31. FAMILIEPROCESRECHT
  1957
 32. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Uittreksel) (Familieprocesrecht)*
  1959
 33. Trefwoordenregister
  Reg. - 1
 34. Tweede band – IPR en Mensenrechten
 35. NEDERLANDERSCHAP
  2103
 36. Rijkswet op het Nederlanderschap*
  2105
 37. Wijzigingsrijkswet Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)*
  2179
 38. Besluit bericht omtrent toelating
  2183
 39. Besluit naturalisatietoets
  2185
 40. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  2191
 41. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  2223
 42. Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap
  2229
 43. Regeling naturalisatietoets Nederland
  2237
 44. Regeling naturalisatietoets Aruba 2011
  2247
 45. Besluit DNA -onderzoek vaderschap
  2255
 46. IPR PERSONEN- EN FAMILIERECHT
  2257
 47. BOEK 10 BW EN INTERNATIONALE REGELINGEN
  2259
 48. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Boek 10
  2269
 49. ALGEMENE BEPALINGEN
  2267
 50. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:1-10:17
  2269
 51. IPR NAAM
  2333
 52. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:18-10:26
  2335
 53. Overeenkomst inzake verandering van geslachtsnamen en voornamen (Istanbul)*
  2351
 54. Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen*
  2357
 55. Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen
  2367
 56. HET HUWELIJK
  2371
 57. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 1 en art. 10:27-10:34
  2373
 58. Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken
  2393
 59. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 2 en art. 10:35-10:41
  2401
 60. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:42
  2409
 61. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime*
  2413
 62. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:43-10:53
  2443
 63. Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hunne goederen (Huwelijksgevolgenverdrag 1905)*
  2453
 64. ONTBINDING VAN HET HUWELIJK
  2459
 65. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 4
  2461
 66. Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000 (Brussel IIbis)*
  2465
 67. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:54-10:59
  2571
 68. HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
  2575
 69. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:60-10:91
  2577
 70. AFSTAMMING
  2595
 71. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, art. 10:92-10:102
  2597
 72. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk*
  2631
 73. ADOPTIE
  2643
 74. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Titel 6, art. 10:103-10:112
  2645
 75. Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie*
  2655
 76. Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie
  2691
 77. Wet opneming buitenlandse pleegkinderen ter adoptie*
  2697
 78. Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie*
  2743
 79. Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant- adoptiefouders*
  2753
 80. Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 2000*
  2757
 81. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie*
  2763
 82. OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN BESCHERMING VAN KINDEREN
  2767
 83. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Titel 7 Afdeling 1 en art. 10:113
  2769
 84. Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Haags kinderbeschermingsverdrag 1996)*
  2773
 85. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming*
  2845
 86. INTERNATIONALE ONTVOERING VAN KINDEREN
  2879
 87. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 7 Afdeling 2 en art. 10:114
  2881
 88. Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen*
  2885
 89. Europees verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen (Luxemburg)*
  2941
 90. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering*
  2967
 91. MEERDERJARIGHEID
  2983
 92. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Titel 7 Afdeling 3 (Gereserveerd (voor art. 10:115))
  2985
 93. Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen*
  2989
 94. Verordening (EU) nr. 606 2013
  3025
 95. Uitvoeringswet Verordening (EU) nr. 606 2013
  3041
 96. LEVENSONDERHOUD
  3045
 97. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*, Inleidende opmerkingen Titel 7 Afdeling 4 en art. 10:116)
  3047
 98. Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen*
  3049
 99. Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen*
  3179
 100. Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden
  3205
 101. Uitvoeringswet internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden
  3241
 102. Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud (New York)*
  3247
 103. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de geldendmaking van verplichtingen tot levensonderhoud*
 104. 3263
 105. MENSENRECHTEN
  3275
 106. Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden*
  3277
 107. Verdrag inzake de rechten van het kind*
  3359
 108. Trefwoordenregister
  Reg. - 1
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 316,04
€ 335,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven