Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht

Verschijningsdatum: 24 november 2016
Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
Kies uw producttype:
€ 268,87
€ 285,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Onder redactie van C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten en M.L. Lennarts
 • Alle informatie voor uw dagelijks ondernemingsrechtpraktijk
 • 1250 korte en glasheldere commentaren
De achtste druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht biedt u alle need-to-know-informatie voor uw dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zoals altijd toonaangevend met glashelder en compact commentaar per wetsartikel.

De nieuwe druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (editie 2018) is ook beschikbaar.

Deze achtste druk van Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht bevat die regelingen die voor u als ondernemingsrechtjurist het meest relevant zijn. Onze auteurs, specialisten op dit terrein, hebben deze editie bijgewerkt tot en met 1 juli 2016.

Nieuw:

 • De wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening;
 • De SER-Fusiegedragsregels 2015 (in plaats van zijn voorganger uit 2000);
 • De Wet op de ondernemingsraden (WOR) naar de stand van 1 oktober 2016, waarmee het instemmingsrecht van de OR is uitgebreid;
 • Een selectie uit de Wet op het financieel toezicht met o.a. de wijzigingen van 15 juli 2015 door de Wet implementatie Verordening en Richtlijn marktmisbruik.

U vindt snel uw weg in Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht door de overzichtelijke indeling.
De volgende onderwerpen komen aan de orde: Administratie, Onrechtmatige daad, Personenvennootschappen, Europees vennootschapsrecht en Europese vennootschappen, Jaarrekeningenrecht, Controle rechtspersonen, Handelsregister, Rechtsvordering ondernemingsrecht, Internationaal privaatrecht, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Corporate governance, Fusiegedragsregels, Openbaar bod, Europese regels effectenrecht (nieuw) en Europese regels vennootschap (nieuw).

Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
Online
€ 140,40
€ 169,88 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
24 november 2016
Editie:
2016
Druk:
8
ISBN:
9789013134193
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
2.544
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Burgerlijk Wetboek Boek 2*
  1
 2. ADMINISTRATIE
  1153
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Uittreksel)*
  1155
 4. ONRECHTMATIGE DAAD
  1159
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Uittreksel)*
  1161
 6. PERSONENVENNOOTSCHAPPEN
  1211
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 7A (Uittreksel)*
  1213
 8. Wetboek van Koophandel (Uittreksel)*
  1241
 9. EUROPEES VENNOOTSCHAPSRECHT EN EUROPESE VENNOOTSCHAPPEN
  1257
 10. Verordening (EEG) Nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
  1259
 11. Uitvoeringswet Verordening (EEG) Nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  1275
 12. Verordening (EG) Nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE)*
  1279
 13. Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap*
  1371
 14. Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen*
  1391
 15. Verordening (EG) Nr. 1435/2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)
  1457
 1. Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap
  1497
 2. JAARREKENINGENRECHT
  1503
 3. Wet toezicht financiële verslaggeving (Uittreksel)*
  1505
 4. CONTROLE RECHTSPERSONEN
  1531
 5. Wet controle op rechtspersonen
  1533
 6. HANDELSREGISTER
  1539
 7. Handelsregisterwet 2007*
  1541
 8. Handelsregisterbesluit 2008*
  1613
 9. Wet op de Kamer van Koophandel
  1657
 10. RECHTSVORDERING ONDERNEMINGSRECHT
  1677
 11. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Uittreksel)*
  1679
 12. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
  1717
 13. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*
  1719
 14. Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen*
  1763
 15. Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen
  1779
 16. Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen
  1791
 17. Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen
  1795
 18. MEDEZEGGENSCHAP EN ONDERNEMINGSRADEN
  1799
 19. Wet op de ondernemingsraden*
  1801
 20. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
  1919
 21. Wet op de Europese ondernemingsraden*
  1925
 22. CORPORATE GOVERNANCE
  1965
 23. De Nederlandse corporate governance code (Code Frijns)
  1967
 24. FUSIEGEDRAGSREGELS
  1999
 25. SER-Fusiegedragsregels 2015*
  2001
 26. OPENBAAR BOD
  2055
 27. Wet op het financieel toezicht (Uittreksel)*
  2057
 28. Besluit openbare biedingen Wft*
  2147
 29. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
  2209
 30. Wet giraal effectenverkeer*
  2213
 31. EUROPESE REGELS EFFECTENRECHT
  2345
 32. Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod (Dertiende richtlijn)
  2347
 33. EUROPESE REGELS VENNOOTSCHAP
  2369
 34. Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde Vennootschappen
  2371
 35. Richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen
  2387
 36. Richtlijn 2012/30/EU coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen ex art. 54 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden m.b.t. de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken
  2403
 37. Trefwoordenregister
  2437
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
€ 268,87
€ 285,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven