Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal

Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal

Verschijningsdatum: 3 januari 2017
Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal
Kies uw producttype:
E-book
€ 251,14
Boek
€ 220,00
€ 207,55
€ 220,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In deze 6e druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het Erfrecht: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 september 2016.

De nieuwe druk van Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal (editie 2018) is ook beschikbaar.

Met de herziene druk van Tekst & Commentaar Erfrecht Civiel en Fiscaal bent u weer verzekerd van alle belangrijke en actuele wetgeving op het gebied van het erfrecht. Ruim 650 heldere en compacte commentaren zorgen voor goed begrip van de wetgeving.

De auteurs, stuk voor stuk specialisten op dit terrein, hebben deze editie bijgewerkt tot en met 1 september 2016. Daarnaast vindt u in deze druk de per 1 januari 2017 in werking tredende regelgeving zoals het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen (34355).

Nieuw/vernieuwd sinds de vorige druk zijn onder meer:

 • Wijziging van de artikelen 4:184, 4:192, 4:194a, 4:196 en 4:206 BW door de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden per 1 september 2016
 • Invoering van de Europese erfrechtverklaring uit hoofde van de inwerkingtreding van de Europese erfrechtverordening


Al met al dus weer een onmisbare nieuwe druk voor elke jurist die op het terrein van het erfrecht actief is.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
3 januari 2017
Editie:
2016
Druk:
6
ISBN:
9789013134636
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.292
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Burgerlijk Wetboek
  1
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 4*
  3
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Uittreksel)*
  383
 4. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel)*
  445
 5. Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)*
  463
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 4 (oud)*
  489
 7. Internationaal privaatrecht
  549
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)*
  551
 9. Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen*
  561
 10. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging*
  573
 11. Verordening (EU) nr. 650/2012 bevoegdheid, toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen op het gebied van erfopvolging, alsmede instelling Europese erfrechtverklaring
  599
 12. Notariële wetgeving
  647
 13. Wet op het centraal testamentenregister*
  649
 14. Besluit boedelregister*
  657
 15. Wet op het notarisambt (Uittreksel)*
  669
 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Uittreksel)*
  679
 2. Verordening beroeps- en gedragsregels (Uittreksel)
  709
 3. Wet vorm van de eed*
  711
 4. Eedswet 1971*
  717
 5. Algemene termijnenwet (Uittreksel)
  719
 6. Wet op de lijkbezorging (Uittreksel)*
  721
 7. Belastingwetgeving
  753
 8. Successiewet 1956*
  755
 9. Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 (Uittreksel)*
  923
 10. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
  937
 11. Wet op belastingen van rechtsverkeer (Uittreksel)*
  945
 12. Natuurschoonwet 1928*
  959
 13. Overgangsrecht Natuurschoonwet: Wet VPB-pakket 2006 (Uittreksel)*
  1009
 14. Overgangsrecht Natuurschoonwet: Wijzigingswet Wet op belastingen van rechtsverkeer, enz. (Uittreksel)
  1011
 15. Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
  1013
 16. Wet inkomstenbelasting 2001 (Uittreksel)*
  1021
 17. Invorderingswet 1990 (Uittreksel)*
  1149
 18. Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uittreksel)
  1163
 19. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Uittreksel)*
  1179
 20. Belastingregeling voor het Koninkrijk (Uittreksel)
  1193
 21. Bilaterale belastingverdragen
  1195
 22. Verdrag tussen Nederland en België, betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten
  1197
 23. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot rechten terzake van nalatenschappen
  1205
 24. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen
  1211
 25. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht
  1223
 26. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen
  1235
 27. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht
  1249
 28. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden tot het vermijden van dubbele belasting en het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot rechten terzake van nalatenschappen
  1263
 29. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van successiebelastingen
  1271
 30. Trefwoordenregister
  1275
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
E-book
€ 251,14
Boek
€ 220,00
€ 207,55
€ 220,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven