Tekst & Commentaar Arbeidsrecht

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 13 september 2018
Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
5% studieboekenkorting
€ 140,57
€ 153,22 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Ruim 700 korte en glasheldere commentaren
 • Inclusief aanpassing Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 • Onder redactie van J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter en E. Verhulp
Tekst & Commentaar Arbeidsrecht 10e druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en voorzien van meer dan 700 korte en glasheldere commentaren. Onmisbaar dus voor de arbeidsrechtspecialist!
Tekst & Commentaar Arbeidsrecht is voor veel arbeidsrecht juristen al vele jaren de meest gebruikte bron. Niet alleen vanwege de alom bekende formule waarbij de lezer in slechts 5 tot 10 minuten de kern van de wettekst kan doorgronden, maar uiteraard ook vanwege de hoge kwaliteit en actualiteit van meer dan 700 commentaren.

In deze 10e druk is zowel de wetgeving als het commentaar bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2018. Een greep uit de verwerkte wetswijzigingen:

• Wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
• Wijziging op de Wet normering topinkomens
• Veel jurisprudentie, waarbij vooral op het gebied van de WWZ interessante uitspraken van de Hoge Raad opgenomen zijn

Kortom, met deze nieuwe druk bent u weer helemaal up-to-date en heeft u snel antwoord op alle vragen.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Online
€ 71,76
€ 64,58
€ 78,14 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
13 september 2018
Editie:
2018
Druk:
10
ISBN:
9789013147032
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.620
Afmetingen:
12,0 x 18,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel), Titel 10 (Arbeidsovereenkomst) art. 610-745*
  1
 2. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945*
  367
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel), Titel 7 Afdeling 1 (Opdracht), art. 7:400-7:413*
  375
 4. Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel), Titel 15 (Vaststellingsovereenkomst), art. 7:900-7:906*
  393
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Uittreksel), Titel 4 Afdeling 5 (Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur), art. 2:129-2:135 en 2:147*
  409
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Uittreksel), Titel 5 Afdeling 5 (Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur), art. 2:239-2:245 en 2:257*
  449
 7. Faillissementswet (Uittreksel), art. 5, 13a, 40, 67, 72 en 239*
  479
 8. Werkloosheidswet (Uittreksel), art. 19 en 24*
  485
 9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Uittreksel), art. 25*
  507
 10. Wet melding collectief ontslag*
  517
 11. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst*
  531
 12. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten*
  565
 13. Europees Sociaal Handvest (herzien) (Uittreksel), art. 6 en G*
  593
 14. Wet op de ondernemingsraden*
  607
 15. Wet op de Europese ondernemingsraden*
  723
 1. SER-Fusiegedragsregels 2015*
  763
 2. Wet flexibel werken*
  817
 3. Wet arbeid en zorg*
  831
 4. Algemene wet gelijke behandeling*
  881
 5. Wet College voor de rechten van de mens (Uittreksel)*
  901
 6. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen*
  913
 7. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid*
  937
 8. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte*
  963
 9. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs*
  983
 10. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag*
  1011
 11. Wet normering topinkomens*
  1067
 12. Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (‘Rome I’) (Uittreksel)*
  1167
 13. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (‘EVO’) (Uittreksel)*
  1199
 14. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie*
  1203
 15. Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (Brussel I bis-Verordening) (Uittreksel)*
  1249
 16. BIJLAGEN
 17. Overgangsrecht WWZ (Uittreksel), art. XXII-XXIII
  1275
 18. Ontslagregeling*
  1279
 19. Regeling UWV ontslagprocedure*
  1325
 20. Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding*
  1335
 21. Regeling looncomponenten en arbeidsduur*
  1347
 22. Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding*
  1355
 23. Besluit overgangsrecht transitievergoeding*
  1373
 24. Arbeidsomstandighedenwet
  1387
 25. Arbeidstijdenwet
  1415
 26. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  1453
 27. Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  1463
 28. Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV)
  1487
 29. Wet op het financieel toezicht (Uittreksel), hoofdstuk 1.7, art. 1:111-1:129
  1503
 30. Besluit passende arbeid WW en ZW*
  1513
 31. Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbanken, kantonzaken per 1 januari 2017 (Uittreksel), hoofdstuk 2.2
  1523
 32. Wet Huis voor klokkenluiders
  1527
 33. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter
  1541
 34. Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz
  1543
 35. Trefwoordenregister
  1549
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
5% studieboekenkorting
€ 140,57
€ 153,22 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven