Tekst & Commentaar Arbeidsrecht

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht

Verschijningsdatum: 18 november 2016
Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Kies uw producttype:
5% studieboekenkorting
€ 140,57
€ 149,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
 • Onder redactie van J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter en E. Verhulp
 • Ruim 700 korte en glasheldere commentaren
 • Inclusief lid 13 van artikel 7:668a BW, artikel 7:658c BW en de WagwEU
De 9e druk van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht is voor u als arbeidsrechtspecialist een must-have. Boordevol wijzigingen, ruim 700 korte en glasheldere commentaren en zeer actueel.
Wilt u als arbeidsrechtspecialist snel tot de kern van de wet- en regelgeving op uw vakgebied doordringen? Met de negende druk van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht heeft u via de ruim 700 korte en heldere commentaren snel antwoord op alle vragen.

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht biedt u de belangrijkste arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. De negende druk bevat veel wijzigingen, waaronder:
 • Toevoeging lid 13 bij art. 7:668a BW (nieuwe keten begint na drie maanden i.p.v. zes maanden)
 • Toevoeging art. 7:658c BW (benadelingsverbod t.o.v. mensen die beroep hebben gedaan op de Wet huis voor klokkenluiders)
 • De Wet op de ondernemingsraden (WOR) per 1 oktober 2016 (uitbreiding instemmingsrecht van de OR met betrekking tot pensioenovereenkomsten)
 • De per 14 juni 2016 gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBHCZ)
 • De per 18 juni 2016 gewijzigde Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
 • De vervanging van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA) door de WagwEU.

De auteurs, topjuristen uit de praktijk, hebben het commentaar vernieuwd naar de stand van 1 juli 2016. De wetgeving is ook opgenomen naar de stand van 1 juli 2016; de Wet op de ondernemingsraden is zelfs gebaseerd op de versie van 1 oktober 2016.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Online
€ 71,76
€ 86,83 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
18 november 2016
Editie:
2016
Druk:
9
ISBN:
9789013136982
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.700
Afmetingen:
12,0 x 18,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 10 (Arbeidsovereenkomst) (Uittreksel), art. 610-745*
  1
 2. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945*
  361
 3. Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)
  369
 4. Boek 7 Titel 7 Afdeling 1 (Opdracht), art. 7:400-7:413*
  369
 5. Boek 7 Titel 15 (Vaststellingsovereenkomst), art. 7:900-7:906*
  387
 6. Boek 2, Titel 4 Afdeling 5 (Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur), art. 2:129-2:135 en 2:147*
  403
 7. Boek 2, Titel 5 Afdeling 5 (Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur), art. 2:239-2:245 en 2:257*
  445
 8. Faillissementswet (Uittreksel), art. 5, 13a, 40, 67, 72 en 239*
  475
 9. Werkloosheidswet (Uittreksel), art. 19 en 24*
  481
 10. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Uittreksel), art. 25*
  503
 11. Wet melding collectief ontslag*
  513
 12. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst*
  527
 13. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten*
  563
 14. Europees Sociaal Handvest (herzien) (Uittreksel), art. 6 en G*
  591
 15. Wet op de ondernemingsraden*
  605
 1. Wet op de Europese ondernemingsraden*
  723
 2. SER-Fusiegedragsregels 2015*
  763
 3. Wet flexibel werken*
  819
 4. Wet arbeid en zorg*
  833
 5. Algemene wet gelijke behandeling*
  885
 6. Wet College voor de rechten van de mens (Uittreksel)*
  905
 7. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen*
  917
 8. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid*
  941
 9. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte*
  967
 10. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs*
  987
 11. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag*
  1015
 12. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector*
  1063
 13. Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (‘Rome I’) (Uittreksel)*
  1167
 14. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) (Uittreksel)*
  1201
 15. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU*
  1205
 16. Brussel I-bis Verordening (EU) Nr. 1215/2012 (Uittreksel)*
  1251
 17. BIJLAGEN
 18. Overgangsrecht WWZ (art. XXII-XXIII)
  1277
 19. Ontslagregeling*
  1281
 20. Regeling UWV ontslagprocedure*
  1329
 21. Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding*
  1339
 22. Regeling looncomponenten en arbeidsduur*
  1351
 23. Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding*
  1359
 24. Besluit overgangsrecht transitievergoeding*
  1379
 25. Arbeidsomstandighedenwet
  1395
 26. Arbeidstijdenwet
  1423
 27. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  1461
 28. Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  1471
 29. Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV)
  1495
 30. Wet op het financieel toezicht (Uittreksel), hoofdstuk 1.7, art. 1:111-1:129
  1511
 31. Besluit passende arbeid WW en ZW*
  1521
 32. Procesreglement verzoekschriftprocedures Kanton (Uittreksel), hoofdstuk 2.2
  1531
 33. Wet Huis voor klokkenluiders
  1533
 34. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter
  1547
 35. Trefwoordenregister
  1549
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
5% studieboekenkorting
€ 140,57
€ 149,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven