Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 20 maart 2018
Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet
Kies uw producttype:
E-book
€ 42,81
Boek
€ 37,50
€ 35,38
€ 37,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De in 2016 aangenomen Omgevingswet biedt een geheel nieuw wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving. Deze uitgave legt dit stelsel en de bijbehorende instrumenten uit met onder meer tabellen, schema’s en voorbeelden. De uitgave is bedoeld voor een ieder die goed wil anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet beschrijft op toegankelijke wijze het stelsel en de kerninstrumenten van deze wet. Belangrijk, aangezien een groot deel van de regels over onze fysieke leefomgeving wordt ondergebracht in dit nieuwe wettelijke stelsel.

Houdt u zich beroepsmatig bezig met omgevingsrecht? In dat geval bereidt u zich met deze uitgave goed voor op de komst van de Omgevingswet. Verwezen wordt ook naar de concepten van de algemene maatregelen van bestuur en het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet.
Daarnaast komen uiteraard de zes kerninstrumenten aan bod: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, de algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Maar ook aanverwante onderwerpen als handhaving en de juridische doorwerking van beleidsdoelen zijn meegenomen.

Slag naar de praktijk
Om deze kerninstrumenten effectief te kunnen toepassen ‒ en de nieuwe mogelijkheden te kunnen benutten ‒ heeft u voldoende kennis en inzicht nodig op dit terrein. Daarin voorziet deze uitgave. Diverse tabellen en schema’s en uitleg over concrete toepassingsmogelijkheden helpen u de slag naar de praktijk te maken. Hierdoor is deze uitgave ook geschikt studiemateriaal voor studenten aan universitaire of hbo-opleidingen.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
20 maart 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013141146
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
232
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst met afkortingen
  XIII
 3. Hoofdstuk 1
  1
  1. 1.1
   Inleiding1
  2. 1.2
   Duiding van het omgevingsrecht en aanleiding voor de stelselherziening
   2
   1. 1.2.1
    Korte duiding van het omgevingsrecht
    2
   2. 1.2.2
    Aanleiding voor de stelselherziening
    3
  3. 1.3
   De verbeterdoelen van de stelselherziening
   4
  4. 1.4
   De systematiek van het nieuwe omgevingsrecht
   5
   1. 1.4.1
    Inleiding
    5
   2. 1.4.2
    De architectuur van de wetgeving
    6
   3. 1.4.3
    Kerninstrumenten
    8
   4. 1.4.4
    Consistent begripsgebruik
    11
  5. 1.5
   Onderdelen van de stelselherziening
   12
 4. Hoofdstuk 2
  15
                       1. 2.1
                        Inleiding
                        15
                       2. 2.2
                        Fysieke leefomgeving
                        15
                       3. 2.3
                        Activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving
                        16
                       4. 2.4
                        Doelen en belangen
                        19
                        1. 2.4.1
                         Inleiding
                         19
                        2. 2.4.2
                         Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet
                         19
                        3. 2.4.3
                         Specifieke afwegingskaders
                         22
                       5. 2.5
                        Decentraal, tenzij
                        23
                       6. 2.6
                        Verhouding tot andere wetgeving
                        25
                      1. Hoofdstuk 3
                       27
                       1. 3.1
                        Inleiding
                        27
                       2. 3.2
                        Doelstellingen voor de fysieke leefomgeving
                        27
                        1. 3.2.1
                         Doelstellingen voor de fysieke leefomgeving als overkoepelend begrip
                         27
                        2. 3.2.2
                         Verhouding tussen de doelen van de wet en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving
                         29
                       3. 3.3
                        Omgevingswaarden
                        29
                        1. 3.3.1
                         Inleiding
                         29
                        2. 3.3.2
                         Kenmerken
                         30
                        3. 3.3.3
                         Vaststelling
                         33
                        4. 3.3.4
                         Juridische gevolgen volgens de Omgevingswet
                         34
                        5. 3.3.5
                         Toepassingsmogelijkheden
                         36
                        6. 3.3.6
                         Aanvullende en afwijkende decentrale omgevingswaarden
                         38
                       4. 3.4
                        Vertalen van doelstellingen in juridisch bindende regels
                        39
                        1. 3.4.1
                         Inzet van juridisch bindende regels
                         39
                        2. 3.4.2
                         Doorwerking van doelstellingen naar bevoegdheidsuitoefening via instructie­regels
                         42
                        3. 3.4.3
                         Inzet van niet-juridische instrumenten
                         43
                        4. 3.4.4
                         Samenvattend overzicht van de keuzemogelijkheden
                         44
                       5. 3.5
                        Checklists inzet decentrale omgevingswaarden
                        49
                      2. Hoofdstuk 4
                       53
                       1. 4.1
                        Inleiding
                        53
                       2. 4.2
                        De omgevingsvisie
                        53
                        1. 4.2.1
                         Inleiding
                         53
                        2. 4.2.2
                         Inhoud
                         53
                        3. 4.2.3
                         Rechtskarakter en totstandkoming
                         55
                        4. 4.2.4
                         Gezamenlijke vaststelling
                         57
                       3. 4.3
                        Programma’s
                        57
                        1. 4.3.1
                         Inleiding
                         57
                        2. 4.3.2
                         Inhoud
                         59
                        3. 4.3.3
                         Rechtskarakter en totstandkoming
                         59
                        4. 4.3.4
                         Gezamenlijke vaststelling
                         60
                        5. 4.3.5
                         Gebiedsontwikkeling
                         60
                       4. 4.4
                        Verhouding tussen omgevingsvisies en programma’s
                        61
                       5. 4.5
                        Programma’s met een programmatische aanpak
                        63
                        1. 4.5.1
                         Toepassingsbereik
                         63
                        2. 4.5.2
                         Rechtskarakter en inhoud
                         64
                        3. 4.5.3
                         Totstandkoming
                         66
                        4. 4.5.4
                         Toepassing in de praktijk
                         66
                      3. Hoofdstuk 5
                       69
                       1. 5.1
                        Inleiding
                        69
                       2. 5.2
                        Korte schets van het omgevingsplan
                        70
                        1. 5.2.1
                         Rechtskarakter, reikwijdte en geldingsduur
                         70
                        2. 5.2.2
                         Bevoegd gezag, totstandkoming en vorm
                         72
                        3. 5.2.3
                         Van de gemeente, maar niet beperkt tot het gemeentelijk belang
                         73
                       3. 5.3
                        Verschillende typen regels binnen het omgevingsplan
                        74
                        1. 5.3.1
                         Regels over functies en locaties
                         74
                        2. 5.3.2
                         Voorbeschermingsregels
                         76
                        3. 5.3.3
                         Algemene regels over activiteiten en maatwerkregels
                         77
                        4. 5.3.4
                         Meldings- en vergunningplichten
                         78
                        5. 5.3.5
                         Gemeentelijke omgevingswaarden
                         78
                        6. 5.3.6
                         Programma’s
                         79
                        7. 5.3.7
                         Aanvullingsregelgeving
                         80
                       4. 5.4
                        Enkele (nieuwe) toepassingsmogelijkheden
                        80
                        1. 5.4.1
                         Open normen
                         80
                        2. 5.4.2
                         Gebodsbepalingen
                         81
                        3. 5.4.3
                         Gebruiksruimte
                         81
                       5. 5.5
                        Overgangsfase
                        83
                       6. 5.6
                        Verschillen tussen bestemmingsplan en omgevingsplan
                        84
                       7. 5.7
                        Omgevingsverordening en waterschapsverordening
                        86
                      4. Hoofdstuk 6
                       89
                       1. 6.1
                        Inleiding
                        89
                       2. 6.2
                        Schets van de algemene rijksregels
                        89
                        1. 6.2.1
                         Inleiding
                         89
                        2. 6.2.2
                         Toepassingsbereik
                         90
                        3. 6.2.3
                         Het loslaten van het inrichtingenbegrip
                         93
                        4. 6.2.4
                         Structuur
                         97
                        5. 6.2.5
                         Melding
                         99
                       3. 6.3
                        Mogelijkheid van maatwerkregels en –voorschriften
                        100
                        1. 6.3.1
                         Algemeen
                         100
                        2. 6.3.2
                         Maatwerkregels
                         102
                        3. 6.3.3
                         Maatwerkvoorschriften
                         104
                       4. 6.4
                        Bevoegd gezag bij algemene rijksregels
                        105
                      5. Hoofdstuk 7
                       107
                       1. 7.1
                        Inleiding
                        107
                       2. 7.2
                        Korte schets van de omgevingsvergunning
                        108
                        1. 7.2.1
                         Reikwijdte
                         108
                        2. 7.2.2
                         Landelijke vergunningplichten
                         108
                        3. 7.2.3
                         Decentrale vergunningplichten
                         110
                        4. 7.2.4
                         Vergunningplichtige en vergunningvrije gevallen
                         111
                        5. 7.2.5
                         Verboden en normadressaat
                         112
                        6. 7.2.6
                         Een vergunning voor een of meer activiteiten
                         114
                       3. 7.3
                        Bevoegd gezag en betrokkenheid van andere bestuursorganen
                        116
                        1. 7.3.1
                         Algemeen
                         116
                        2. 7.3.2
                         Bevoegd gezag enkelvoudige aanvragen
                         116
                        3. 7.3.3
                         Bevoegd gezag meervoudige aanvragen
                         117
                        4. 7.3.4
                         Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag
                         117
                        5. 7.3.5
                         Flexibiliteitsregeling
                         117
                        6. 7.3.6
                         Betrokkenheid van andere bestuursorganen
                         117
                       4. 7.4
                        Beoordelingsregels
                        119
                       5. 7.5
                        Totstandkomingsprocedure
                        121
                        1. 7.5.1
                         Voorbereidingsprocedure
                         121
                        2. 7.5.2
                         Inwerkingtreding en rechtsbescherming
                         122
                       6. 7.6
                        Overgangsrecht
                        123
                       7. 7.7
                        Enkele veranderingen ten opzichte van bestaande vergunningplichten
                        124
                        1. 7.7.1
                         Overzicht geïntegreerde vergunningplichtige activiteiten
                         124
                        2. 7.7.2
                         Omgevingsplanactiviteit
                         127
                      6. Hoofdstuk 8
                       131
                       1. 8.1
                        Inleiding
                        131
                       2. 8.2
                        Project
                        132
                       3. 8.3
                        Het projectbesluit
                        133
                        1. 8.3.1
                         Inhoud, reikwijdte en bevoegd gezag
                         133
                        2. 8.3.2
                         Totstandkoming
                         135
                        3. 8.3.3
                         Rechtskarakter
                         142
                        4. 8.3.4
                         Juridisch kader en doorzettingsmacht
                         144
                        5. 8.3.5
                         Handhaving
                         146
                       4. 8.4
                        Procedure voor gemeentelijke projecten van publiek belang
                        146
                       5. 8.5
                        Besluitvorming over een samenstel van activiteiten: instrumentkeuze
                        148
                       6. 8.6
                        De algemene coördinatieregeling van afdeling 3.5 Awb (nieuw)
                        150
                      7. Hoofdstuk 9
                       153
                       1. 9.1
                        Inleiding
                        153
                       2. 9.2
                        Bestuursrechtelijke handhaving
                        154
                        1. 9.2.1
                         De bestuursrechtelijke handhavingstaak
                         154
                        2. 9.2.2
                         Bevoegd gezag
                         154
                        3. 9.2.3
                         Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders
                         156
                        4. 9.2.4
                         Sanctiebevoegdheden
                         157
                       3. 9.3
                        Kwaliteitsbevordering en afstemming uitvoering en handhaving
                        163
                        1. 9.3.1
                         Inleiding
                         163
                        2. 9.3.2
                         Kwaliteit van uitvoering en handhaving en omgevingsdiensten
                         164
                        3. 9.3.3
                         Informatieverstrekking en afstemming
                         165
                       4. 9.4
                        Strafrechtelijke handhaving via de Wet op de economische delicten
                        166
                      8. Bijlage 1
                      9. 173
                      10. Bijlage 2
                      11. 201
                      12. Over de auteurs
                       207
                      13. Trefwoordenregister
                       209
                      Meer Verberg
                      Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                      Kies uw producttype:
                      E-book
                      € 42,81
                      Boek
                      € 37,50
                      € 35,38
                      € 37,50 incl. btw
                      Prijs per stuk
                      Boek
                      Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
                      • Bestellen op rekening
                      • Gratis verzending
                      • Grootste uitgever van juridische informatie
                      Terug naar boven