Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting 2018-2019

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting 2018-2019

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 15 augustus 2018
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting 2018-2019
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 74,31
€ 81,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Ben je voor je studie op zoek naar een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over vennootschapsbelasting? Dit studieboek verheldert de Wet Vennootschapsbelasting 1969 met een thematisch overzicht van beleid en wetgeving, en maakt deze inzichtelijk met relevante jurisprudentie en literatuur. Geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk.
Wat zegt het actuele belastingrecht omtrent belasting die geheven wordt over de winst van ondernemingen? Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting biedt studenten een verhelderend overzicht van de vennootschapsbelasting anno 2018, voorzien van relevante jurisprudentie en literatuur.

Deze studenteneditie is samengesteld door experts uit praktijk en wetenschap op het gebied van belastingrecht. Het staat aangeschreven als het meest complete en actuele naslagwerk voor het wetenschappelijk onderwijs.

Vennootschapsbelasting studieboek
De hoofdstukken in dit studieboek helpen je de stof snel en grondig eigen te maken. Het beleid en de wetgeving in het kader van de Wet Vennootschapsbelasting 1969 worden thematisch verkent, zodat de stof gemakkelijk behapbaar wordt in een samenhangende context.

De inhoud is bepaald in samenwerking met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen en sluit daarmee naadloos aan op je studie.
De behandeling van de vennootschapsbelasting is geheel geactualiseerd naar de laatste wet- en regelgeving. Zo vind je in deze editie de laatste stand van zaken omtrent fusie & splitsing, de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en verliesverrekening.

De materie komt tot leven met concrete praktijkvoorbeelden. Zo helpt de uitgave je de regels en toepassingen binnen de vennootschapsbelasting snel te begrijpen en reproduceren.


Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
15 augustus 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013148848
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.040
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
  1. 0.0.0
   De vennootschapsbelasting (Vpb.) een heffing van de winst van lichamen
   1
  2. 0.0.1
   Het rechtskarakter van de Vpb.
   2
  3. 0.0.2
   De geschiedenis van de Vpb. (niet opgenomen)
   15
  4. 0.0.3
   De totstandkoming van de Wet VPB 1969 (Wet van 8 oktober 1969, Stb. 445) (niet opgenomen)
   15
  5. 0.0.4
   Wijzigingen van de Wet VPB 1969 (niet opgenomen)
   15
  6. 0.0.5
   Het toekomstperspectief van de Vpb. (niet opgenomen)
   15
  7. 0.0.6
   Bronnen van materieel en formeel recht voor de Vpb.
   15
  8. 0.0.7
   De indeling van de Wet VPB 1969
   16
 2. Hoofdstuk I Belastingplicht
  1. 1.0.0
   De Vpb. als directe belasting (art. 1)
   19
  2. 1.0.1
   De subjectieve belastingplicht (art. 2 en 3)
   20
  3. 1.0.2
   De vestigingsplaats (art. 4 lid 1 AWR en art. 2 lid 4)
   25
  4. 1.0.3
   De binnenlandse belastingplichtigen nader beschouwd (art. 2)
   31
  5. 1.0.4
   De beperkte belastingplicht van stichtingen en verenigingen
   65
           1. 1.0.5
            De ondernemingsfictie voor NV’s, BV’s, open CV’s enz. en fondsen voor gemene rekening (art. 2 lid 5 en art. 2 lid 2)
            78
           2. 1.0.6
            De buitenlandse belastingplichtigen nader beschouwd (art. 3)
            80
           3. 1.0.7
            De subjectieve vrijstellingen (art. 5 en 6)
            87
           4. 1.0.8
            De vrijgestelde beleggingsinstelling (art. 6a)
            88
          1. Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen
           1. 2.0.0
            Inleidende opmerkingen inzake het voorwerp van belasting bij binnenlandse belastingplichtigen
            91
           2. 2.0.1
            Het belastingobject voor binnenlandse belastingplichtigen. Algemeen
            93
           3. 2.0.2
            Het belastingobject en de strekking van de Vpb.
            96
           4. 2.0.3
            Het belastingobject nader beschouwd
            98
           5. 2.0.4
            Totale winst en jaarwinst in de Vpb. Enkele basisbegrippen
            104
           6. 2.0.5
            Onttrekkingen versus ondernemingskosten
            111
           7. 2.0.6
            Ondernemingswinsten tegenover kapitaalstortingen
            145
           8. 2.0.7
            Ontstaan en tenietgaan van de subjectieve belastingplicht; gevolgen voor de totale winstberekening
            176
           9. 2.0.8
            Overgang van een persoonlijke onderneming naar een NV of BV (in bewerking)
            182
           10. 2.0.9
            De jaarwinstbepaling van lichamen
            182
           11. 2.1.0
            De vrijstelling wegens dooruitdelingen (art. 8a) (niet opgenomen)
            183
           12. 2.1.1
            Het regime inzake doorstroomlichamen (art. 8c) (niet opgenomen)
            183
           13. 2.2.0
            De ondernemingskosten volgens art. 9 en 9a
            183
           14. 2.2.1
            De aftrekbaarheid van de commissarissenbeloning (art. 11) (niet opgenomen)
            189
           15. 2.2.2
            De regelingen van art. 10
            189
           16. 2.2.3
            Winstdrainage door renteaftrek (art. 10a)
            242
           17. 2.2.4
            (Rente-)aftrekbeperking van art. 10b
            294
           18. 2.2.5
            Winstbepaling ter zake van ingekochte eigen aandelen (art. 10c) (niet opgenomen)
            298
           19. 2.2.6.(oud)
            De thincapregeling van art. 10d(oud) (niet opgenomen)
            298
           20. 2.2.7 t/m 2.2.9
            (Gereserveerd)
            298
           21. 2.2.10
            Vervallen
            298
           22. 2.2.11
            Bestedingsreserve (art. 12) (niet opgenomen)
            298
           23. 2.2.12
            Handel in herinvesteringsreservelichamen (art. 12a) (niet opgenomen)
            298
           24. 2.2.13
            De innovatiebox (art. 12b)
            298
           25. 2.3.0
            Samenwerking in het bedrijfsleven
            313
           26. 2.4.0
            Deelnemingsvrijstelling (art. 13-13l)
            349
           27. 2.4.1
            Begrip ‘deelneming’ en toepassing van de deelnemingsvrijstelling vanaf 2007 (art. 13 lid 2-5 en 14)
            359
           28. 2.4.2
            Anti-mismatchbepaling (art. 13 lid 17)
            383
           29. 2.4.3
            Beleggingsdeelnemingen (art. 13 lid 9-15, art. 13aa en 23c)
            385
           30. 2.4.4
            Vrijgestelde voordelen uit hoofde van een deelneming (art. 13 lid 1, eerste volzin)
            403
           31. 2.4.5
            Deelnemingskosten, verwervings- en vervreemdingskosten
            429
           32. 2.4.6
            Waardering van aandelenpakketten en andere belangen (niet opgenomen)
            439
           33. 2.4.7
            Vorderingen van moeder- op dochtermaatschappijen tegenover deelneming
            440
           34. 2.4.8
            Informele kapitaalstorting in een dochtermaatschappij
            445
           35. 2.4.9
            (Gereserveerd)
            450
           36. 2.4.10
            Aanwending van afgewaardeerde vorderingen op deelnemingen (art. 13b, 13ba en 13bb(oud) Wet VPB 1969)
            450
           37. 2.4.11.(oud)
            Overdracht van een vi aan een deelneming (art. 13c(oud)) (niet opgenomen)
            467
           38. 2.4.12
            Vervallen
            467
           39. 2.4.13
            Liquidatieverliesregeling (art. 13d en 13e)
            467
           40. 2.4.14
            Aandelenfusie, juridische splitsing, juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (art. 13h, 13i, 13j en 13k)
            490
           41. 2.4.15
            Deelnemingsrente
            498
           42. 2.5.0
            De bedrijfsfusie (art. 14)
            517
           43. 2.5.1
            Fiscale faciliëring van een bedrijfsfusie zonder goedkeuring van de staatssecretaris (art. 14 lid 1 en 4)
            525
           44. 2.5.2
            Fiscale faciliëring van een bedrijfsfusie met goedkeuring van de staatssecretaris (art. 14 lid 2)
            555
           45. 2.5.3
            Nadere complicaties en voorbeelden
            560
           46. 2.5.4
            Bedrijfsfusies in de Ontwerprichtlijn CCTB en Ontwerprichtlijn CCCTB (niet opgenomen)
            564
           47. 2.6.0
            Splitsing (art. 13h, 13j en 14a en art. 3.56 Wet IB 2001 juncto art. 8 lid 1 Wet VPB 1969)
            564
           48. 2.7.0
            Juridische fusie (art. 13h, 13k en 14b en art. 3.57 Wet IB 2001 juncto art. 8 lid 1 Wet VPB 1969)
            612
           49. 2.8.0
            Geruisloze terugkeerregeling (art. 14c) (niet opgenomen)
            644
           50. 2.9.0
            Fiscale eenheid (art. 15-15aj)
            644
           51. 2.9.1
            Concernvorming en fiscale eenheid
            645
           52. 2.9.2
            Acht wettelijke vereisten inzake de fiscale eenheid (art. 15)
            660
           53. 2.9.3
            Moment van aangaan en verbreking van de fiscale eenheid; formaliteiten
            699
           54. 2.9.4
            Bepalingen inzake de totstandkoming van een fiscale eenheid
            702
           55. 2.9.5
            Bepalingen tijdens het bestaan van een fiscale eenheid
            711
           56. 2.9.6
            Bepalingen inzake de beëindiging van een fiscale eenheid
            746
           57. 2.9.7
            Fiscale eenheid met een buitenlandse belastingplichtige, een tussenmaatschappij of een topmaatschappij (hoofdstuk 7 Besluit fiscale eenheid 2003) (niet opgenomen)
            782
           58. 2.9.8
            Voorkoming van dubbele belasting en samenloop van de objectvrijstelling met de fiscale eenheid
            783
           59. 2.9.9
            (In bewerking)
            787
           60. 2.9.10
            (In bewerking)
            787
           61. 2.9.11
            (In bewerking)
            787
           62. 2.10.0
            Speciale regelingen (art. 15b(oud) t/m 15ba(oud), art. 15c, art. 15d, art. 15e(oud)) (niet opgenomen)
            787
           63. 2.10.1
            Vervallen
            787
           64. 2.10.2
            (Gereserveerd)
            787
           65. 2.10.3
            Overbrenging van vermogensbestanddelen naar het buitenland (art. 15c)
            787
           66. 2.10.4
            Eindafrekening (art. 15d)
            792
           67. 2.10.5
            De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten (art. 15e-15j Wet VPB 1969)
            796
           68. 2.11.0-2.19.0
            (Gereserveerd)
            806
           69. 2.20.0
            De aftrekbare giften (art. 16)
            806
          2. Hoofdstuk III Voorwerp van de belasting bij buitenlandse belastingplichtigen
           1. 3.0.0
            Inleiding
            811
           2. 3.0.1
            Het belastingobject voor buitenlandse belastingplichtigen (art. 17, 17a en 18)
            812
           3. 3.0.2
            Het Nederlandse inkomen nader beschouwd
            813
           4. 3.0.3
            De te verrekenen verliezen uit Nederlands inkomen (art. 17 lid 2)
            818
           5. 3.0.4
            Winst uit Nederlandse onderneming (art. 17 lid 3 onderdeel a)
            818
           6. 3.0.5
            Winsttoerekening aan de vi/vv
            820
           7. 3.0.6
            De uitbreidingen van het begrip ‘Nederlandse onderneming’ (art. 17a)
            822
           8. 3.0.7
            Belastbaar inkomen uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap (art. 17 lid 3 onderdeel b)
            827
           9. 3.0.8
            Belastbare winst van een op Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigd lichaam
            831
           10. 3.0.9
            Vrijstelling voor internationaal vervoer (art. 19) (niet opgenomen)
            831
          3. Hoofdstuk IV Verrekening van verliezen
           1. 4.0.0
            De verticale verliesverrekening (art. 20-21a)
            833
           2. 4.0.1
            De toepassing van art. 20a
            846
          4. Hoofdstuk V Tarief
           1. 5.0.0
            Het tarief van de Vpb. (art. 22)
            869
           2. 5.0.1
            De extra heffing van Vpb. bij het ongedaan maken van een gefacilieerde herkapitalisatie (art. 34) (niet opgenomen)
            871
           3. 5.0.2
            De extra heffing van Vpb. bij handelingen als bedoeld in art. 19b lid 1 Wet LB 1964 (art. 23a(oud)) (niet opgenomen)
            871
           4. 5.0.3
            Bijzonder Vpb.-tarief tijdens ingroeiperiode en bij verlies van status van bepaalde aangewezen lichamen (art. 23b) (niet opgenomen)
            871
          5. Hoofdstuk VA Deelnemingsverrekening en verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten
           1. 5A.0.0
            Deelnemingsverrekening (art. 13aa en 23c)
            873
           2. 5A.0.1
            Verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten (art. 23d)
            873
          6. Hoofdstuk VI Wijze van heffing
           1. 6.0.0
            Inleidende opmerkingen over de wijze van heffing
            877
           2. 6.0.1
            De verrekening van voorlopige aanslagen en voorheffingen met de definitieve aanslag Vpb. (art. 25 en 25a)
            879
           3. 6.0.2
            Aangifte en aanslag bij een fiscale eenheid (art. 24 lid 2 en art. 26) (niet opgenomen)
            881
          7. Hoofdstuk VII Aanvullende regelingen
           1. 7.0.0
            Inleiding op de aanvullende regelingen
            883
           2. 7.0.1
            Het fiscale regime voor beleggingsinstellingen (art. 28)
            883
           3. 7.0.2
            De vrijgestelde beleggingsinstelling (art. 6a) (niet opgenomen)
            886
           4. 7.1.0
            De omzetting van rechtspersonen ex art. 2:18 BW (art. 28a) (niet opgenomen)
            886
           5. 7.2.0
            Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen (niet opgenomen)
            886
           6. 7.3.0
            De winstbepaling van verzekeringsmaatschappijen (art. 29 onderdeel a) (niet opgenomen)
            886
           7. 7.4.0
            Aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (niet opgenomen)
            886
          8. Hoofdstuk VIIA Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
           1. 7A.0.0
            Inleidende opmerkingen over de aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
            887
           2. 7A.0.1
            Het landenrapport (niet opgenomen)
            888
           3. 7A.0.2
            Het groepsdossier (niet opgenomen)
            888
           4. 7A.0.3
            Het lokaal dossier (niet opgenomen)
            888
           5. 7A.0.4
            Boetebepalingen zoals opgenomen in art. 29h Wet VPB 1969 (niet opgenomen)
            888
          9. Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen
          Meer Verberg
          Deze uitgave is onderdeel van de serie:
          Producttype Boek :
          5% studieboekenkorting
          € 74,31
          € 81,00 incl. btw
          Prijs per stuk
          Boek
          Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
          • Bestellen op rekening
          • Gratis verzending
          • Grootste uitgever van juridische informatie
          Terug naar boven