Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2018-2019

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2018-2019

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 16 april 2018
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Schenk- en Erfbelasting 2018-2019
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 36,93
€ 40,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie

Deze studenteneditie van de Cursus Belastingrecht geeft een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van het Nederlandse successierecht, schenkingsrecht en het recht van overgang. Met voorbeelden wordt een brug geslagen tussen de theorie en de praktijk, waardoor deze uitgave vooral geschikt is voor (fiscale) studiedoeleinden.

De bekende Cursus Belastingrecht behandelt de belangrijkste heffingswetten op het gebied van directe en kostprijsverhogende belastingen.
Deze studenteneditie van het onderdeel Schenk- en Erfbelasting is door auteurs van topniveau speciaal voor het hbo en universitair onderwijs gemaakt. De inhoud is tot stand gekomen in overleg met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen, waardoor het perfect aansluit bij je studie.
Uniek is dat de stof systematisch in plaats van artikelsgewijs wordt besproken. Hierdoor krijg je een beter inzicht in de structuur van de fiscale wetgeving. 

De Studenteneditie Cursus Belastingrecht Erf- en Schenkbelasting geeft je een helder leesbare toelichting op de Successiewet. De uitgewerkte voorbeelden helpen je de materie snel onder de knie te krijgen. Kortom, het ideale studieboek op het terrein van het erf- en schenkrecht.

De redactie uiteraard rekening gehouden met actuele wet- en regelgeving. Zo vind je in deze editie bijvoorbeeld alles over de laatste stand van zaken van de:

 • Schenk- en erfbelasting: bedrijfsopvolging,
 • Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen,
 • Vrijstellingen
 • Het huwelijksgoederenregime
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
16 april 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013148831
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
388
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Hoofdstuk I Inleiding
  1. 1.0.0
   Introductie tot de erf- en schenkbelasting
    1
  2. 1.1.0
   Geschiedenis en rechtsgronden
    2
 2. Hoofdstuk II Aanknopingspunten van heffing
  1. 2.0.0
   Inleiding
    17
  2. 2.1.0
   Woonplaats erflater en schenker
    17
  3. 2.2.0.(oud)
   Recht van overgang tot 1 januari 2010
    23
 3. Hoofdstuk III Begripsbepalingen
  1. 3.0.0
   Algemeen
    33
  2. 3.1.0
   Partner
    33
  3. 3.2.0
   Kinderen
    37
  4. 3.3.0
   Gelijkstellingen (art. 19)
    42
  5. 3.4.0
   Erfrechtelijke verkrijgers
    43
 4. Hoofdstuk IV Verkrijging krachtens erfrecht
  1. 4.0.0
   Algemeen
    47
              1. 4.1.0
               Omvang van de nalatenschap
                47
              2. 4.2.0
               Invloed van het huwelijksvermogensrecht
                52
              3. 4.3.0.(oud)
               Verkrijgingen vrij van recht (art. 5 lid 8(oud))
                56
              4. 4.4.0
               De wettelijke verdeling en enkele testamentvormen
                57
             1. Hoofdstuk V Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
              1. 5.0.0
               Algemeen
                61
              2. 5.1.0
               Verminderingen
                62
              3. 5.2.0
               Afstand van huwelijksgemeenschap (art. 6)
                62
              4. 5.3.0
               Door erflater gehouden niet-registergoederen (art. 8)
                64
              5. 5.4.0
               Geldvorderingen krachtens erfrecht verkregen (art. 9)
                66
              6. 5.5.0
               Omzetting van eigendomsrechten in levenslange genotsrechten (art. 10)
                70
              7. 5.6.0
               Verblijvings- en overnemingsbedingen (art. 11 lid 2)
                102
              8. 5.7.0
               Schuldigerkenning of kwijtschelding onder voorwaarde van overleving (art. 11 lid 3)
                107
              9. 5.8.0
               Verreken- en verblijvingsbedingen in huwelijkse voorwaarden (art. 11 lid 4)
                110
              10. 5.9.0
               Schenkingen binnen 180 dagen vóór overlijden (art. 12)
                115
              11. 5.10.0
               Levensverzekeringen en derdenbedingen (art. 13)
                118
              12. 5.11.0
               Waardestijging aandelen door overlijden (art. 13a)
                140
              13. 5.12.0
               Afgezonderd particulier vermogen (art. 16, 17 en 17a)
                143
             2. Hoofdstuk VI Verkrijging krachtens schenking en gift
              1. 6.0.0
               Algemeen
                147
              2. 6.1.0
               Wanneer is sprake van een gift?
                148
              3. 6.2.0
               Tijdstip waarop de schenking tot stand komt
                153
              4. 6.3.0
               Wijziging huwelijksgoederenregime
                157
              5. 6.4.0
               Renteovereenkomsten
                159
              6. 6.5.0
               Ongedaanmaking van de wettelijke verdeling
                162
              7. 6.6.0
               Aandeelhoudersrelaties
                163
              8. 6.7.0
               Renteloze en laagrentende leningen
                163
              9. 6.8.0
               Verkrijging krachtens vennootschapsovereenkomst (art. 11 lid 1)
                167
              10. 6.9.0
               Opzegging van beperkte rechten (art. 14)
                168
              11. 6.10.0
               Afgezonderd particulier vermogen (art. 17)
                169
             3. Hoofdstuk VII Tijdstip van de verkrijging
              1. 7.0.0
               Algemeen
                171
              2. 7.1.0
               Latere gebeurtenissen (art. 45 lid 3 en art. 53 lid 1)
                172
              3. 7.2.0
               De dertigdagenclausule
                178
              4. 7.3.0
               Renteovereenkomsten
                181
              5. 7.4.0
               Ongedaanmaking van de wettelijke verdeling
                181
              6. 7.5.0
               Quasiwettelijke verdeling
                182
              7. 7.6.0
               Verdeling van ondernemingsvermogen
                183
             4. Hoofdstuk VIII Waardebepaling van het verkregene
              1. 8.0.0
               Inleiding
                185
              2. 8.1.0
               Waarde in het economisch verkeer
                185
              3. 8.2.0
               Tweetrapsmakingen (art. 21 lid 2 en 4)
                188
              4. 8.3.0
               Aandelen en obligaties
                190
              5. 8.4.0
               Ondernemingsvermogen (art. 21 lid 13)
                195
              6. 8.5.0
               Economische eenheid (art. 21 lid 12)
                196
              7. 8.6.0
               Periodieke uitkeringen en vruchtgebruik (art. 21 lid 14 en 11)
                196
              8. 8.7.0
               Onroerende zaken
                200
              9. 8.8.0
               Vorderingen
                206
              10. 8.9.0
               Schulden
                214
              11. 8.10.0
               Minnelijke waardering/vaststellingsovereenkomst
                220
             5. Hoofdstuk IX Tarief
              1. 9.0.0
               Inleiding
                223
              2. 9.1.0
               Tariefgroepindeling
                223
              3. 9.2.0
               Samentelling van verkrijgingen
                227
              4. 9.3.0
               Verwerping van erfrechtelijke aanspraken en afstand van rechten (art. 30 en 31)
                229
              5. 9.4.0
               Verrekening overdrachtsbelasting met schenkbelasting
                232
             6. Hoofdstuk X Vrijstellingen en kwijtscheldingen
              1. 10.0.0
               Vrijstellingen en kwijtscheldingen
                239
              2. 10.1.0
               Vrijstellingen erfbelasting
                239
              3. 10.2.0
               Vrijstellingen schenkbelasting
                253
              4. 10.3.0
               Kwijtschelding (art. 67)
                264
             7. Hoofdstuk XI Bedrijfsopvolging
              1. 11.0.0
               Inleiding
                267
              2. 11.1.0
               De faciliteiten
                271
              3. 11.2.0
               Object van vrijstelling
                280
              4. 11.3.0
               Eisen aan de erflater en schenker
                291
              5. 11.4.0
               Voortzettingsvereisten
                292
              6. 11.5.0
               De invloed van de verdeling
                293
             8. Hoofdstuk XII Formeelrechtelijke bepalingen
              1. 12.0.0
               Inleiding
                299
              2. 12.1.0
               Belastingplichtige (art. 36)
                299
              3. 12.2.0
               Aangifte
                301
              4. 12.3.0
               Aanslag (art. 37)
                305
              5. 12.4.0
               Navordering
                307
              6. 12.5.0
               Bezwaar en beroep
                309
              7. 12.6.0
               Bijzondere bepalingen
                310
             9. Hoofdstuk XIII Schenk- en erfbelasting in internationaal verband
              1. 13.0.0
               Inleiding
                313
              2. 13.1.0
               Nederlandse regelingen inzake dubbele schenk- en erfbelasting
                314
              3. 13.2.0
               Dubbele heffing op grond van de woonplaats
                315
              4. 13.3.0
               Dubbele heffing op grond van het situsbeginsel
                317
              5. 13.4.0
               Dubbele heffing op grond van divergerend erfrecht
                319
              6. 13.5.0
               Werking van het Bvdb 2001
                320
              7. 13.6.0
               Werking van verdragen
                335
              8. 13.7.0
               Werking van de Belastingregelingen
                336
             Meer Verberg
             Deze uitgave is onderdeel van de serie:
             Producttype Boek :
             5% studieboekenkorting
             € 36,93
             € 40,25 incl. btw
             Prijs per stuk
             Boek
             Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
             • Bestellen op rekening
             • Gratis verzending
             • Grootste uitgever van juridische informatie
             Terug naar boven