Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2018-2019

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2018-2019

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 9 augustus 2018
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2018-2019
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 36,70
€ 40,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Gratis thuisbezorgd | Bestellen op rekening
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Ben je als student op zoek naar een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over loonbelasting en premieheffingen? In dit studieboek vindt je een compleet thematisch overzicht van beleid en wetgeving, verhelderd met jurisprudentie en literatuur. Geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk.
Van de werkkostenregeling tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En van de Wet tegemoetkomingen loondomeinen tot het web aan regels voor de auto van de zaak.

Het belastingrecht omtrent loonbelasting en premieheffingen is niet op elk vlak even eenvoudig. Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing biedt studenten het ultieme overzicht van beleid en wetgeving anno 2018, verhelderd met relevante jurisprudentie en literatuur.

Deze studenteneditie is geschreven door topauteurs uit zowel wetenschap als praktijk en geldt als het meest brede en diepe naslagwerk in het wetenschappelijk onderwijs.

Loonbelasting & Premieheffing studieboek
Het studieboek helpt je de stof snel en grondig eigen te maken door de uiteenlopende wetten en regels thematisch onder te brengen. De inhoud is tot stand gekomen in overleg met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen, waardoor het naadloos aansluit op je studie.

In dit studieboek vind je een behapbare toelichting op onder meer de Wet LB 1964 en op de premieheffing van volks- en werknemersverzekeringen. Je krijgt inzicht in de regels en jurisprudentie omtrent de werkkostenregeling, de veranderingen in de premiedifferentiatie Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet tegemoetkomingen loondomeinen en de jaarlijks veranderende regels voor de auto van de zaak. De uitgave staat ook stil bij de aanpassingen van de AOW- en de pensioenversoberingen, de aftopping, de compensatiemaatregelen en de lagere opbouwpercentages.

De materie wordt verhelderd met duidelijke voorbeelden die rechtstreeks inhaken op de toepassingspraktijk. Zo helpt de uitgave je de wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van loonbelastingen en premieheffingen snel te doorgronden en reproduceren.


Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 augustus 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013148817
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.052
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
  1. 0.0
   Karakter loonbelasting: een heffing bij de bron
   1
  2. 0.1
   Over de geschiedenis van de loonbelasting en de totstandkoming van de Wet op de loonbelasting 1964
   6
  3. 0.2
   Samenhang met inkomstenbelasting en socialeverzekeringswetten
   7
  4. 0.3
   Bronnen van materieel en formeel recht voor de loonbelasting
   8
  5. 0.4
   De indeling van de Wet op de loonbelasting 1964
   9
  6. 0.5
   De indeling van het Uitvoeringsbesluit LB 1965 en de Uitvoeringsregeling LB 2011
   10
 2. Hoofdstuk I Belastingplicht
  1. 1.0
   Inleiding
   11
  2. 1.1
   De kernbegrippen van de loonbelasting
   11
  3. 1.2
   Het begrip ‘werknemer’
   12
   1. 1.2.0
    Inleiding
    12
   2. 1.2.1
    Niet in Nederland wonende werknemers
    14
   3. 1.2.2
    Vrijwilligers (art. 2 lid 6) (niet opgenomen)
    16
   4. 1.2.3
    Art. 2 lid 7 en art. 2 lid 8 (niet opgenomen)
    16
                      1. 1.3
                       Het begrip ‘dienstbetrekking’
                       16
                       1. 1.3.0
                        Inleiding
                        16
                       2. 1.3.1
                        Fictieve dienstbetrekkingen: uitbreiding begrip ‘dienstbetrekking’ ex art. 3 Wet LB 1964
                        47
                       3. 1.3.2
                        Fictieve dienstbetrekkingen: uitbreiding begrip ‘dienstbetrekking’ ex art. 4 Wet LB 1964
                        53
                       4. 1.3.3
                        Aanvullende heffingsregels in geval van sommige fictieve dienstbetrekkingen
                        61
                      2. 1.4
                       Dienstverlening aan huis (niet opgenomen)
                       61
                      3. 1.5
                       Artiesten en beroepssporters; buitenlandse gezelschappen (niet opgenomen)
                       61
                      4. 1.6
                       Aangewezen natuurlijke personen (oneigenlijke loonbelasting)
                       61
                      5. 1.7
                       Het begrip ‘inhoudingsplichtige’
                       62
                       1. 1.7.0
                        Inleiding
                        62
                       2. 1.7.1
                        Inhoudingsplicht
                        62
                       3. 1.7.2
                        Inhoudingsplicht ex art. 7 en 8 (fictieve dienstbetrekkingen) (niet opgenomen)
                        68
                       4. 1.7.3
                        Inhoudingsplicht ex art. 8a (artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen) (niet opgenomen)
                        68
                       5. 1.7.4
                        Inhoudingsplicht voor van derden afkomstig loon
                        68
                     1. Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting
                      1. 2.0
                       Inleiding
                       75
                      2. 2.1
                       De heffingsmaatstaf voor de loonbelasting
                       75
                      3. 2.2
                       Het begrip ‘loon’ (art. 10-13bis)
                       77
                       1. 2.2.0
                        Algemeen
                        77
                       2. 2.2.1
                        Het belasten van aanspraken en/of daaruit voortvloeiende uitkeringen
                        112
                       3. 2.2.2
                        Vrijgesteld loon
                        119
                       4. 2.2.3
                        Loon in natura
                        127
                       5. 2.2.4
                        De management-BV
                        175
                      4. 2.3
                       Werknemersaftrek
                       177
                      5. 2.4
                       Het moment waarop loon wordt genoten (art. 13a)
                       178
                     2. Hoofdstuk IIA(oud) Vrije vergoedingen en verstrekkingen
                      1. 2A.0
                       Inleiding
                       183
                      2. 2A.1
                       Vrije vergoedingen (algemeen) (niet opgenomen)
                       185
                      3. 2A.2
                       Vrije vergoedingen krachtens art. 15(oud) Wet LB 1964 (niet opgenomen)
                       185
                      4. 2A.3
                       Vergoedingen en verstrekkingen ex art. 15a(oud) en 17 lid 2(oud) Wet LB 1964 (niet opgenomen)
                       185
                      5. 2A.4
                       Vergoedingen en verstrekkingen ex art. 15b(oud), 16a(oud) en 17 lid 2(oud) Wet LB 1964; kinderopvangregeling (niet opgenomen)
                       186
                      6. 2A.5
                       Vergoedingen en verstrekkingen ex art. 15c(oud) en 17 lid 2(oud) Wet LB 1964 (niet opgenomen)
                       186
                      7. 2A.6
                       Vrije verstrekkingen ex art. 17(oud) en 17a(oud) Wet LB 1964 (niet opgenomen)
                       187
                     3. Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen
                      1. 2B.0
                       Inleiding
                       189
                      2. 2B.1
                       Hoofdlijnen van de fiscale pensioenwetgeving
                       199
                      3. 2B.2
                       Aanspraken op grond van een fiscaal niet erkende pensioenregeling
                       203
                      4. 2B.3
                       Wanneer is sprake van een fiscaal erkende pensioenregeling?
                       206
                      5. 2B.4
                       De pensioendefinities (art. 18)
                       207
                      6. 2B.5
                       Ouderdomspensioen (art. 18a)
                       209
                      7. 2B.6
                       Partnerpensioen (art. 18b)
                       218
                      8. 2B.7
                       Wezenpensioen (art. 18c)
                       220
                      9. 2B.8
                       Toegestane overschrijdingen 100%-norm, 70%-norm en 14%-norm (art. 18d)
                       220
                      10. 2B.9
                       Deelnemingsjarenpensioenen
                       222
                       1. 2B.9.1
                        Deelnemingsjarenpensioen (art. 18e)
                        222
                       2. 2B.9.2
                        ‘40 1/4’-deelnemingsjarenpensioen wordt deelnemingsjarenpensioen op 1januari 2016
                        224
                      11. 2B.10
                       Nabestaandenoverbruggingspensioen (art. 18f)
                       225
                      12. 2B.11
                       Dienstjaren en pensioengrondslag (art. 18g)
                       225
                      13. 2B.12
                       Pensioen in eigen beheer (art. 18h(oud)) (tot 1april 2017)
                       236
                      14. 2B.13
                       Salaris dat op een ongebruikelijk tijdstip wordt genoten (art. 19)
                       246
                      15. 2B.14
                       Dekking van pensioenrechten; erkende verzekeraars (art. 19a)
                       247
                      16. 2B.15
                       De sanctie van art. 19b; afkoop en overdracht
                       249
                     4. Hoofdstuk IIC Levensloopregeling
                      1. 2C.0
                       Inleiding
                       259
                      2. 2C.1
                       Systematiek van de levensloopregeling (niet opgenomen)
                       264
                      3. 2C.2
                       Wettelijke uitgangspunten levensloopregeling (niet opgenomen)
                       264
                      4. 2C.3
                       Verbod van afkoop behalve in uitzonderingsgevallen (art. 19g lid 6(oud)) (niet opgenomen)
                       264
                      5. 2C.4
                       Onderbrengen van het levenslooploon (art. 19g lid 4(oud)) (niet opgenomen)
                       264
                      6. 2C.5
                       Voortzettingsfictie (art. 5.8 lid 3(oud) Uitvoeringsregeling LB 2011) (niet opgenomen)
                       264
                      7. 2C.6
                       Levensloopregeling en spaarloonregeling (art. 19g lid 5(oud)) (niet opgenomen)
                       265
                      8. 2C.7
                       Maximale opbouw levensloopregeling (art. 5.6(oud) Uitvoeringsregeling LB 2011) (niet opgenomen)
                       265
                      9. 2C.8
                       Opname van het levenslooploon (art. 5.8(oud) Uitvoeringsregeling LB 2011) (niet opgenomen)
                       265
                      10. 2C.9
                       Levensloop en pensioen (niet opgenomen)
                       265
                       1. 2C.9.1
                        Omzetten levensloopregeling in ouderdomspensioen (art. 19g lid 7 en 8(oud)) (niet opgenomen)
                        265
                       2. 2C.9.2
                        Omzetting diverse pensioenregelingen in levensloopregeling (niet opgenomen)
                        265
                      11. 2C.10
                       Levensloop en heffingskortingen (niet opgenomen)
                       265
                     5. Hoofdstuk III Tarief
                      1. 3.0
                       Inleiding
                       267
                      2. 3.1
                       Het tarief van de loonbelasting (art. 20a en 20b)
                       267
                      3. 3.2
                       Heffingskortingen in de loonbelasting
                       270
                      4. 3.3
                       Tijdvak en tabellen (art. 25)
                       277
                      5. 3.4
                       Tabel bijzondere beloningen (art. 26)
                       280
                      6. 3.5
                       Anoniementarief (art. 26b)
                       282
                     6. Hoofdstuk IV Wijze van heffing
                      1. 4.0
                       Specifieke verplichtingen en gecombineerde heffing
                       287
                      2. 4.1
                       Inhouding van loonheffing (art. 27-27e)
                       288
                      3. 4.2
                       Verplichtingen van de inhoudingsplichtige (art. 28); sancties (art. 67ca AWR)
                       302
                      4. 4.3
                       Correcties (art. 28a en 28b)
                       309
                      5. 4.4
                       Verplichtingen van de werknemer (art. 29)
                       313
                      6. 4.5
                       Naheffingsaanslagen
                       315
                      7. 4.6
                       Bezwaar en beroep
                       324
                     7. Hoofdstuk V Heffing van de inhoudingsplichtige
                      1. 5.0
                       Eindheffing en pseudo-eindheffing
                       327
                       1. 5.0.1
                        Algemeen
                        327
                       2. 5.0.2
                        Eindheffing mag niet op een werknemer worden verhaald
                        329
                       3. 5.0.3
                        Eindheffing en Pseudo-eindheffing: plaats in de Wet LB 1964
                        330
                       4. 5.0.4
                        Eindheffing voor werkkosten; keuzeregime
                        330
                      2. 5.1
                       Bruteren
                       331
                      3. 5.2
                       Naheffing in verband met te lage inhouding; enkelvoudige en gebruteerde naheffing
                       332
                      4. 5.3
                       Brutering, belastingrente en bestuurlijke boete
                       336
                      5. 5.4
                       Eindheffing en pseudo-eindheffing
                       337
                       1. 5.4.1
                        Gewone eindheffing en werkkostenregeling
                        337
                       2. 5.4.2
                        Tarieven bij gewone eindheffing
                        369
                       3. 5.4.3
                        Pseudo-eindheffing
                        371
                       4. 5.4.4
                        Tarieven bij pseudo-eindheffing
                        393
                       5. 5.4.5
                        Eindheffing bij promotieartikelen en geschenken aan derden (art. 32ab Wet LB 1964)
                        394
                     8. Hoofdstuk VA Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen (niet opgenomen)
                     9. Hoofdstuk VB Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon
                      1. 5B.0
                       Inleiding
                       397
                      2. 5B.1
                       Werking van de doorbetaaldloon-regeling (art. 32d lid 1)
                       397
                      3. 5B.2
                       Doorbetaaldloon in internationale verhoudingen (art. 32d lid 2)
                       398
                      4. 5B.3
                       Voorafgaande beschikking (art. 32d lid 3)
                       398
                      5. 5B.4
                       Doorbetaaldloon en directeur-grootaandeelhouder (art. 32d lid 4)
                       398
                      6. 5B.5
                       Doorbetaaldloon en verzekeringsplicht
                       399
                      7. 5B.6
                       Doorbetaaldloon en commissarissen
                       399
                     10. Hoofdstuk VI Aanvullende regelingen
                      1. 6.0
                       Inleiding
                       401
                      2. 6.1
                       Van de wet afwijkende of de wet aanvullende regelingen voor bepaalde groepen werknemers in het Uitvoeringsbesluit LB 1965 ex art. 33 lid 1
                       401
                      3. 6.2
                       Aanvullende regels in de Uitvoeringsregeling LB 2001 ex art. 33 lid 2 onderdeel a en b Wet LB 1964
                       406
                      4. 6.3
                       Ter vergemakkelijking van de heffing van inkomstenbelasting van in het Uitvoeringsbesluit aangewezen natuurlijke personen (art. 34)
                       408
                      5. 6.4
                       Enkele verspreide aanvullende regelingen
                       412
                     11. Hoofdstuk VII Belastingheffing van artiesten en beroepssporters (niet opgenomen)
                     12. Hoofdstuk VIIA Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen (niet opgenomen)
                     13. Hoofdstuk VIIB Horizonbepaling
                     14. Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen
                      1. 8.0
                       Inleiding
                       417
                      2. 8.1
                       Overgangs- en slotbepalingen uit de Wet LB 1964
                       417
                      3. 8.2
                       Overgangs- en slotbepalingen uit de Uitvoeringsregeling LB 2011
                       421
                     15. Hoofdstuk IX Aansprakelijkheid en antimisbruikwetgeving
                      1. 9.0
                       Inleiding
                       423
                       1. 9.0.1
                        Hoofdelijke aansprakelijkheid
                        423
                      2. 9.1
                       De bestuurdersaansprakelijkheid
                       424
                      3. 9.2
                       De keten- en inlenersaansprakelijkheid
                       436
                       1. 9.2.1
                        Voorgeschiedenis
                        436
                       2. 9.2.2
                        Globaal overzicht van de bepalingen inzake de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid in de Invorderingswet 1990
                        439
                       3. 9.2.3
                        Begrippen en definities
                        440
                       4. 9.2.4
                        Het raamwerk van de inleners- en ketenaansprakelijkheid (niet opgenomen)
                        448
                       5. 9.2.5
                        De eigenlijke aansprakelijkstelling (niet opgenomen)
                        448
                       6. 9.2.6
                        Beperking van de financiële risico’s voortvloeiend uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid (niet opgenomen)
                        448
                       7. 9.2.7
                        Werking van de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector per 1oktober 2003 (niet opgenomen)
                        449
                       8. 9.2.8
                        Praktijkgerichte samenvatting (niet opgenomen)
                        449
                     16. Hoofdstuk X Internationale aspecten van de loonbelasting
                      1. 10.0
                       Inleiding
                       451
                       1. 10.0.0
                        Algemeen
                        451
                       2. 10.0.1
                        Nationale bepalingen
                        452
                      2. 10.1
                       Verdragssituaties
                       464
                      3. 10.2
                       Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
                       468
                      4. 10.3
                       Salary split
                       468
                      5. 10.4
                       Grensoverschrijdende arbeid
                       470
                       1. 10.4.1
                        Uitzending van personeel vanuit Nederland
                        470
                       2. 10.4.2
                        Tewerkstelling van personeel in Nederland
                        476
                      6. 10.5
                       De grensarbeidersregeling
                       504
                      7. 10.6
                       Publiekrechtelijke dienstbetrekkingen (niet opgenomen)
                       514
                      8. 10.7
                       Loonbelasting en arbeid op het continentale plat (niet opgenomen)
                       514
                     17. Hoofdstuk XI Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
                      1. 11.0
                       Historie
                       515
                      2. 11.1
                       Algemene en technische aspecten van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
                       516
                      3. 11.2
                       (Vervallen)
                       519
                      4. 11.3
                       (Vervallen)
                       519
                      5. 11.4
                       De afdrachtvermindering onderwijs; de afdrachtvermindering voor leerlingen, starterskwalificatie, stagiairs MBO, EVC-procedure en verhoging opleidingsniveau (tot 1januari 2014) (niet opgenomen)
                       519
                      6. 11.5
                       (Vervallen)
                       519
                      7. 11.6
                       (Vervallen)
                       519
                      8. 11.7
                       (Vervallen)
                       519
                      9. 11.8
                       De afdrachtvermindering zeevaart
                       519
                      10. 11.9
                       De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering)
                       523
                     Meer Verberg
                     Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                     Producttype Boek :
                     5% studieboekenkorting
                     € 36,70
                     € 40,00 incl. btw
                     Prijs per stuk
                     Boek
                     Gratis thuisbezorgd | Bestellen op rekening
                     • Bestellen op rekening
                     • Gratis verzending
                     • Grootste uitgever van juridische informatie
                     Terug naar boven