Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2017-2018

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2017-2018
Producttype:
Boek
Editie:
editie 2017-2018
Verschijningsdatum:
17 augustus 2017
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2017-2018
5% studieboekenkorting
€ 36,79
€ 39,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Als je een fiscale studie volgt op universitair of hbo-niveau, is deze uitgave een must. Je vindt er de nieuwste wetgeving, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere ontwikkelingen in rondom de onderwerpen loonbelasting en premieheffing. Alle informatie is zo verwerkt dat het perfect aansluit op je studie.
De bekende Cursus Belastingrecht behandelt de belangrijkste heffingswetten op het gebied van directe en kostprijsverhogende belastingen. Deze studenteneditie van het onderdeel loonbelasting/premieheffing is door auteurs van topniveau speciaal voor het hbo en universitair onderwijs gemaakt. De inhoud is tot stand gekomen in overleg met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen, waardoor het perfect aansluit bij je studie. De Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing geeft je een prettig leesbare toelichting op de Wet LB 1964 en op de premieheffing van volks- en werknemersverzekeringen. Daarbij heeft de redactie uiteraard rekening gehouden met actuele wet- en regelgeving. Zo vind je in deze editie bijvoorbeeld alles over de laatste stand van zaken van de:
 • AOW- en pensioenversoberingen 
 • VAR en BGL
 • regels voor de auto van de zaak 
 • werkkostenregeling
 • heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw
 • werkgeversbijdrage in de kosten van de kinderopvang
 • premiedifferentiatie Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Wet DBA
 • Wet tegemoetkomingen loondomeinen
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
17 augustus 2017
Editie:
2017-2018
Druk:
1
ISBN:
9789013142990
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.036
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
  1. 0.0
   Karakter loonbelasting: een heffing bij de bron
    1
  2. 0.1
   Over de geschiedenis van de loonbelasting en de totstandkoming van de Wet op de loonbelasting 1964
    6
  3. 0.2
   Samenhang met inkomstenbelasting en socialeverzekeringswetten
    7
  4. 0.3
   Bronnen van materieel en formeel recht voor de loonbelasting
    8
  5. 0.4
   De indeling van de Wet op de loonbelasting 1964
    9
  6. 0.5
   De indeling van het Uitvoeringsbesluit LB 1965 en de Uitvoeringsregeling LB 2011
    10
 2. Hoofdstuk I Belastingplicht
  1. 1.0
   Inleiding
    11
  2. 1.1
   De kernbegrippen van de loonbelasting
    11
  3. 1.2
   Het begrip werknemer
    12
   1. 1.2.0
    Inleiding
     12
   2. 1.2.1
    Niet in Nederland wonende werknemers
     14
   3. 1.2.2
    Vrijwilligers (art. 2 lid 6)
     16
   4. 1.2.3
    Art. 2 lid 7 en art. 2 lid 8
     18
                         1. 1.3
                          Het begrip dienstbetrekking
                           18
                          1. 1.3.0
                           Inleiding
                            18
                          2. 1.3.1
                           Fictieve dienstbetrekkingen: uitbreiding begrip dienstbetrekking ex art. 3 Wet LB 1964
                            49
                          3. 1.3.2
                           Fictieve dienstbetrekkingen: uitbreiding begrip dienstbetrekking ex art. 4 Wet LB 1964
                            57
                          4. 1.3.3
                           Aanvullende heffingsregels in geval van sommige fictieve dienstbetrekkingen
                            68
                         2. 1.4
                          Dienstverlening aan huis
                           69
                         3. 1.5
                          Artiesten en beroepssporters; buitenlandse gezelschappen
                           70
                         4. 1.6
                          Aangewezen natuurlijke personen (oneigenlijke loonbelasting)
                           72
                         5. 1.7
                          Het begrip inhoudingsplichtige
                           72
                          1. 1.7.0
                           Inleiding
                            72
                          2. 1.7.1
                           Inhoudingsplicht
                            73
                          3. 1.7.2
                           Inhoudingsplicht ex art. 7 en 8 (fictieve dienstbetrekkingen)
                            78
                          4. 1.7.3
                           Inhoudingsplicht ex art. 8a (artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen)
                            79
                          5. 1.7.4
                           Inhoudingsplicht voor van derden afkomstig loon
                            79
                        1. Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting
                         1. 2.0
                          Inleiding
                           87
                         2. 2.1
                          De heffingsmaatstaf voor de loonbelasting
                           87
                         3. 2.2
                          Het begrip ‘loon’ (art. 10-13bis)
                           91
                          1. 2.2.0
                           Algemeen
                            91
                          2. 2.2.1
                           Het belasten van aanspraken en/of daaruit voortvloeiende uitkeringen
                            130
                          3. 2.2.2
                           Vrijgesteld loon
                            153
                          4. 2.2.3
                           Loon in natura
                            164
                          5. 2.2.4
                           De management-BV
                            212
                         4. 2.3
                          Werknemersaftrek
                           214
                         5. 2.4
                          Het moment waarop loon wordt genoten (art. 13a)
                           215
                        2. Hoofdstuk IIA(oud) Vrije vergoedingen en verstrekkingen
                         1. 2A.0
                          Inleiding
                           221
                         2. 2A.1
                          Vrije vergoedingen (algemeen)
                           223
                         3. 2A.2
                          Vrije vergoedingen krachtens art. 15(oud) Wet LB 1964
                           231
                         4. 2A.3
                          Vergoedingen en verstrekkingen ex art. 15a(oud) en 17 lid 2(oud) Wet LB 1964
                           234
                         5. 2A.4
                          Vergoedingen en verstrekkingen ex art. 15b(oud), 16a(oud) en 17 lid 2(oud) Wet LB 1964; kinderopvangregeling
                           250
                         6. 2A.5
                          Vergoedingen en verstrekkingen ex art. 15c(oud) en 17 lid 2(oud) Wet LB 1964
                           278
                         7. 2A.6
                          Vrije verstrekkingen ex art. 17(oud) en 17a(oud) Wet LB 1964
                           295
                        3. Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen
                         1. 2B.0
                          Inleiding
                           301
                         2. 2B.1
                          Hoofdlijnen van de fiscale pensioenwetgeving
                           311
                         3. 2B.2
                          Aanspraken op grond van een fiscaal niet erkende pensioenregeling
                           315
                         4. 2B.3
                          Wanneer is sprake van een fiscaal erkende pensioenregeling?
                           318
                         5. 2B.4
                          De pensioendefinities (art. 18)
                           319
                         6. 2B.5
                          Ouderdomspensioen (art. 18a)
                           321
                         7. 2B.6
                          Partnerpensioen (art. 18b)
                           330
                         8. 2B.7
                          Wezenpensioen (art. 18c)
                           331
                         9. 2B.8
                          Toegestane overschrijdingen 100%-norm, 70%-norm en 14%-norm (art. 18d)
                           332
                         10. 2B.9
                          Deelnemingsjarenpensioenen
                           334
                          1. 2B.9.1
                           Deelnemingsjarenpensioen (art. 18e)
                            334
                          2. 2B.9.2
                           ‘40 1/4’-deelnemingsjarenpensioen wordt deelnemingsjarenpensioen op 1 januari 2016
                            336
                         11. 2B.10
                          Nabestaandenoverbruggingspensioen (art. 18f)
                           336
                         12. 2B.11
                          Dienstjaren en pensioengrondslag (art. 18g)
                           337
                         13. 2B.12
                          Pensioen in eigen beheer (art. 18h) (tot 1 april 2017)
                           348
                         14. 2B.13
                          Salaris dat op een ongebruikelijk tijdstip wordt genoten (art. 19)
                           357
                         15. 2B.14
                          Dekking van pensioenrechten; erkende verzekeraars (art. 19a)
                           358
                         16. 2B.15
                          De sanctie van art. 19b; afkoop en overdracht
                           360
                        4. Hoofdstuk IIC Levensloopregeling
                         1. 2C.0
                          Inleiding
                           371
                         2. 2C.1
                          Systematiek van de levensloopregeling
                           377
                         3. 2C.2
                          Wettelijke uitgangspunten levensloopregeling
                           380
                         4. 2C.3
                          Verbod van afkoop behalve in uitzonderingsgevallen (art. 19g lid 6(oud))
                           380
                         5. 2C.4
                          Onderbrengen van het levenslooploon (art. 19g lid 4(oud))
                           381
                         6. 2C.5
                          Voortzettingsfictie (art. 5.8 lid 3(oud) Uitvoeringsregeling LB 2011)
                           382
                         7. 2C.6
                          Levensloopregeling en spaarloonregeling (art. 19g lid 5(oud))
                           382
                         8. 2C.7
                          Maximale opbouw levensloopregeling (art. 5.6(oud) Uitvoeringsregeling LB 2011)
                           383
                         9. 2C.8
                          Opname van het levenslooploon (art. 5.8(oud) Uitvoeringsregeling LB 2011)
                           384
                         10. 2C.9
                          Levensloop en pensioen
                           385
                          1. 2C.9.1
                           Omzetten levensloopregeling in ouderdomspensioen (art. 19g lid 7 en 8(oud))
                            385
                          2. 2C.9.2
                           Omzetting diverse pensioenregelingen in levensloopregeling
                            385
                         11. 2C.10
                          Levensloop en heffingskortingen
                           385
                        5. Hoofdstuk III Tarief
                         1. 3.0
                          Inleiding
                           387
                         2. 3.1
                          Het tarief van de loonbelasting (art. 20a en 20b)
                           387
                         3. 3.2
                          Heffingskortingen in de loonbelasting
                           390
                         4. 3.3
                          Tijdvak en tabellen (art. 25)
                           397
                         5. 3.4
                          Tabel bijzondere beloningen (art. 26)
                           400
                         6. 3.5
                          Anoniementarief (art. 26b)
                           402
                        6. Hoofdstuk IV Wijze van heffing
                         1. 4.0
                          Specifieke verplichtingen en gecombineerde heffing
                           407
                         2. 4.1
                          Inhouding van loonheffing (art. 27-27e)
                           409
                         3. 4.2
                          Verplichtingen van de inhoudingsplichtige (art. 28); sancties (art. 67ca AWR)
                           423
                         4. 4.3
                          Correcties (art. 28a en 28b)
                           431
                         5. 4.4
                          Verplichtingen van de werknemer (art. 29)
                           435
                         6. 4.5
                          Naheffingsaanslagen
                           437
                         7. 4.6
                          Bezwaar en beroep
                           447
                        7. Hoofdstuk V Heffing van de inhoudingsplichtige
                         1. 5.0
                          Eindheffing en pseudo-eindheffing
                           449
                          1. 5.0.1
                           Algemeen
                            449
                          2. 5.0.2
                           Eindheffing mag niet op een werknemer worden verhaald
                            451
                          3. 5.0.3
                           Eindheffing en Pseudo-eindheffing: plaats in de Wet LB 1964
                            452
                          4. 5.0.4
                           Eindheffing voor werkkosten; keuzeregime
                            453
                         2. 5.1
                          Bruteren
                           453
                         3. 5.2
                          Naheffing in verband met te lage inhouding; enkelvoudige en gebruteerde naheffing
                           454
                         4. 5.3
                          Brutering, belastingrente en bestuurlijke boete
                           459
                         5. 5.4
                          Eindheffing en pseudo-eindheffing
                           459
                          1. 5.4.1
                           Gewone eindheffing en werkkostenregeling
                            459
                          2. 5.4.3
                           Pseudo-eindheffing
                            493
                          3. 5.4.4
                           Tarieven bij pseudo-eindheffing
                            515
                          4. 5.4.5
                           Eindheffing bij promotieartikelen en geschenken aan derden (art. 32ab Wet LB 1964)
                            516
                        8. Hoofdstuk VA Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen
                         1. 5A.0
                          Inleiding
                           519
                         2. 5A.1
                          Art. 32c Wet LB 1964
                           519
                        9. Hoofdstuk VB Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon
                         1. 5B.0
                          Inleiding
                           521
                         2. 5B.1
                          Werking van de doorbetaaldloon-regeling (art. 32d lid 1)
                           521
                         3. 5B.2
                          Doorbetaaldloon in internationale verhoudingen (art. 32d lid 2)
                           522
                         4. 5B.3
                          Voorafgaande beschikking (art. 32d lid 3)
                           522
                         5. 5B.4
                          Doorbetaaldloon en directeur-grootaandeelhouder (art. 32d lid 4)
                           522
                         6. 5B.5
                          Doorbetaaldloon en verzekeringsplicht
                           523
                         7. 5B.6
                          Doorbetaaldloon en commissarissen
                           523
                        10. Hoofdstuk VI Aanvullende regelingen
                         1. 6.0
                          Inleiding
                           525
                         2. 6.1
                          Van de wet afwijkende of de wet aanvullende regelingen voor bepaalde groepen werknemers in het Uitvoeringsbesluit LB 1965 ex art. 33 lid 1
                           525
                         3. 6.2
                          Aanvullende regels in de Uitvoeringsregeling LB 2001 ex art. 33 lid 2 onderdeel a en b Wet LB 1964
                           530
                         4. 6.3
                          Ter vergemakkelijking van de heffing van inkomstenbelasting van in het Uitvoeringsbesluit aangewezen natuurlijke personen (art. 34)
                           532
                         5. 6.4
                          Enkele verspreide aanvullende regelingen
                           536
                        11. Hoofdstuk VII Belastingheffing van artiesten en beroepssporters
                         1. 7.0
                          Inleiding
                           539
                         2. 7.1
                          Belastingplicht ex art. 5a
                           540
                         3. 7.2
                          Voorwerp van de belasting voor artiesten en beroepssporters (art. 35)
                           545
                         4. 7.3
                          Tarief (art. 35a)
                           546
                         5. 7.4
                          Wijze van heffing (art. 35b-35f)
                           548
                        12. Hoofdstuk VIIA Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen
                         1. 7A.0
                          Inleiding
                           551
                         2. 7A.1
                          Belastingplicht ex art. 5b
                           552
                         3. 7A.2
                          Voorwerp van de belasting voor buitenlandse gezelschappen (art. 35g)
                           554
                         4. 7A.3
                          Tarief (art. 35h)
                           556
                         5. 7A.4
                          Wijze van heffing (art. 35i-35n)
                           557
                        13. Hoofdstuk VIIB Horizonbepaling
                        14. Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen
                         1. 8.0
                          Inleiding
                           563
                         2. 8.1
                          Overgangs- en slotbepalingen uit de Wet LB 1964
                           563
                         3. 8.2
                          Overgangs- en slotbepalingen uit de Uitvoeringsregeling LB 2011
                           567
                        15. Hoofdstuk IX Aansprakelijkheid en antimisbruikwetgeving
                         1. 9.0
                          Inleiding
                           569
                          1. 9.0.1
                           Hoofdelijke aansprakelijkheid
                            569
                         2. 9.1
                          De bestuurdersaansprakelijkheid
                           571
                         3. 9.2
                          De keten- en inlenersaansprakelijkheid
                           582
                          1. 9.2.1
                           Voorgeschiedenis
                            582
                          2. 9.2.2
                           Globaal overzicht van de bepalingen inzake de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid in de Invorderingswet 1990
                            586
                          3. 9.2.3
                           Begrippen en definities
                            587
                          4. 9.2.4
                           Het raamwerk van de inleners- en ketenaansprakelijkheid
                            595
                          5. 9.2.5
                           De eigenlijke aansprakelijkstelling
                            602
                          6. 9.2.6
                           Beperking van de financiële risico’s voortvloeiend uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid
                            609
                          7. 9.2.7
                           Werking van de ketenaansprakelijkheid in de confectiesector per 1 oktober 2003
                            625
                          8. 9.2.8
                           Praktijkgerichte samenvatting
                            628
                        16. Hoofdstuk X Internationale aspecten van de loonbelasting
                         1. 10.0
                          Inleiding
                           631
                          1. 10.0.0
                           Algemeen
                            631
                          2. 10.0.1
                           Nationale bepalingen
                            632
                         2. 10.1
                          Verdragssituaties
                           644
                         3. 10.2
                          Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
                           647
                         4. 10.3
                          Salary split
                           648
                         5. 10.4
                          Grensoverschrijdende arbeid
                           650
                          1. 10.4.1
                           Uitzending van personeel vanuit Nederland
                            650
                          2. 10.4.2
                           Tewerkstelling van personeel in Nederland
                            656
                         6. 10.5
                          De grensarbeidersregeling
                           683
                         7. 10.6
                          Publiekrechtelijke dienstbetrekkingen
                           693
                         8. 10.7
                          Loonbelasting en arbeid op het continentale plat
                           695
                        17. Hoofdstuk XI Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
                         1. 11.0
                          Historie
                           697
                         2. 11.1
                          Algemene en technische aspecten van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
                           698
                         3. 11.2
                          (Vervallen)
                           701
                         4. 11.3
                          (Vervallen)
                           701
                         5. 11.4
                          De afdrachtvermindering onderwijs; de afdrachtvermindering voor leerlingen, starterskwalificatie, stagiairs MBO, EVC-procedure en verhoging opleidingsniveau (tot 1 januari 2014)
                           701
                         6. 11.5
                          (Vervallen)
                           708
                         7. 11.6
                          (Vervallen)
                           708
                         8. 11.7
                          (Vervallen)
                           708
                         9. 11.8
                          De afdrachtvermindering zeevaart
                           709
                         10. 11.9
                          De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering)
                           712
                        Meer Verberg
                        Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                        5% studieboekenkorting
                        € 36,79
                        € 39,00 incl. btw
                        Prijs per stuk
                        Boek
                        Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                        • Bestellen op rekening
                        • Gratis verzending
                        • Grootste uitgever van juridische informatie
                        Terug naar boven