Socialezekerheidswetgeving 2019nieuw

Socialezekerheidswetgeving 2019

Editie: editie 2019
Verschijningsdatum: 8 februari 2019
Socialezekerheidswetgeving 2019
Kies uw producttype:
Online
€ 35,39
Boek
€ 32,00
5% studieboekenkorting
€ 29,36
€ 32,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid staat nooit stil. Deze uitgave biedt u een actueel overzicht (per 1 januari 2019) van de belangrijkste regelingen. Handig wanneer u bij de rechtspraak of een uitvoeringsorgaan werkt, maar ook wanneer u uitkeringsgerechtigd bent en wilt weten wat uw rechten en plichten zijn.
Socialezekerheidswetgeving 2019 bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten. Daarbij gaat het niet alleen om onze nationale regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook om internationale regelingen die doorwerken in ons socialezekerheidsstelsel. In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een belangrijke rol.

Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen van het socialezekerheidsstelsel besproken en de actuele ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Daarnaast vindt u in deze uitgave ook de normbedragen van de premies en uitkeringen, zoals die zijn vastgesteld per 1 januari 2019.

Deze uitgave is zeer geschikt wanneer u:
 • een opleiding volgt die zich richt op de sociale zekerheid; 
 • werkzaam bent binnen de rechtspraak, rechtshulpverlening of uitvoeringsorganen;
 • uitkeringsgerechtigd of premieplichtig bent, omdat u hierin gemakkelijk het antwoord vindt op alle vragen over uw rechten en plichten. 

Aanvullende regelingen online
Om het u gemakkelijk te maken, is er bewust voor gekozen om diverse aanvullende regelingen en beleidsregels online beschikbaar te stellen in plaats van deze toe te vertrouwen aan het papier. In de uitgave wordt expliciet vermeld hoe u hier gratis toegang toe krijgt.

Over de auteur
Samengesteld door mr. P.S. Fluit, advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht en gerenommeerd auteur van diverse publicaties op het gebeid van arbeids- en socialezekerheidsrecht.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Socialezekerheidswetgeving
Socialezekerheidswetgeving
Online
€ 29,25
€ 35,39 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
8 februari 2019
Editie:
2019
Druk:
1
ISBN:
9789013152371
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.464
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. 1.
  1
  1. 1.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 10
   3
  2. 1.2
   Faillissementswet (Uittreksel)
   41
 2. 2.
  43
  1. 2.1
   Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
   45
  2. 2.2
   Besluit aanwijzing registraties ge­za­men­lij­ke huishouding 1998
   57
  3. 2.3
   Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
   61
  4. 2.4
   Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
   77
  5. 2.5
   Regeling uitzondering inlichtingenplicht
   93
 3. 3.
  97
  1. 3.1
   Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
   99
  2. 3.2
   Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
   105
  3. 3.3
   Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
   109
  4. 3.4
   Gelijkstellingsregeling ar­beids­uren
   111
  5. 3.5
   Besluit passende arbeid WW en ZW
   113
                    1. 3.6
                     Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
                     115
                    2. 3.7
                     Beleidsregels Scholing 2016
                     117
                    3. 3.8
                     Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
                     119
                    4. 3.9
                     Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
                     123
                    5. 3.10
                     Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
                     127
                    6. 3.11
                     Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
                     143
                   1. 4.
                    153
                    1. 4.1
                     Ziektewet
                     155
                    2. 4.2
                     Ziekengeldreglement 2017
                     199
                    3. 4.3
                     Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
                     203
                    4. 4.4
                     Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
                     249
                    5. 4.5
                     Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Uittreksel)
                     289
                    6. 4.6
                     Uitbreiding kring verzekerden ZW, WAO en WIA
                     299
                    7. 4.7
                     Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
                     301
                    8. 4.8
                     Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong
                     349
                    9. 4.9
                     Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
                     351
                    10. 4.10
                     Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
                     353
                    11. 4.11
                     Beleidsregel uurloonschatting 2008
                     363
                   2. 365
                    1. 5.1
                     Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
                     367
                    2. 5.2
                     Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
                     369
                    3. 5.3
                     Regeling beleidsregels beoor­de­lingskader poortwachter
                     371
                    4. 5.4
                     Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
                     389
                    5. 5.5
                     Reïntegratiebesluit
                     393
                    6. 5.6
                     Reïntegratieregeling
                     401
                   3. 6.
                    405
                    1. 6.1
                     Werkloosheidswet
                     407
                    2. 6.2
                     Besluit nadere regeling verlies van ar­beids­uren
                     443
                    3. 6.3
                     Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
                     445
                    4. 6.4
                     Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
                     451
                    5. 6.5
                     Scholingsregeling WW
                     455
                    6. 6.6
                     Vakantieregeling WW en IOW
                     457
                    7. 6.7
                     Regeling vrijwilligerswerk in de WW
                     459
                    8. 6.8
                     Uitkeringsreglement WW 2015
                     461
                    9. 6.9
                     Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
                     465
                    10. 6.10
                     Besluit conversie WW
                     467
                    11. 6.11
                     Besluit eindconversie WW
                     469
                   4. 7.
                    471
                    1. 7.1
                     Toeslagenwet
                     473
                   5. 8.
                    489
                    1. 8.1
                     Algemene Ouderdomswet
                     491
                    2. 8.2
                     Besluit inkomensondersteuning AOW-ers
                     511
                    3. 8.3
                     Tijdelijke overbruggingsuitkering AOW
                     513
                    4. 8.4
                     Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW
                     523
                   6. 9.
                    527
                    1. 9.1
                     Algemene nabestaandenwet
                     529
                    2. 9.2
                     Besluit tegemoetkoming Anw-ers
                     553
                   7. 10.
                    555
                    1. 10.1
                     Algemene Kinderbijslagwet
                     557
                    2. 10.2
                     Besluit uitvoering kinderbijslag
                     571
                    3. 10.3
                     Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg
                     575
                    4. 10.4
                     Wet op het kindgebonden budget
                     577
                    5. 10.5
                     Wet arbeid en zorg
                     581
                   8. 11.
                    601
                    1. 11.1
                     Zorgverzekeringswet
                     603
                    2. 11.2
                     Besluit zorgverzekering
                     639
                    3. 11.3
                     Wet op de zorgtoeslag
                     655
                    4. 11.4
                     Wet langdurige zorg
                     657
                    5. 11.5
                     Besluit langdurige zorg (Uittreksel)
                     693
                    6. 11.6
                     Regeling langdurige zorg
                     711
                    7. 11.7
                     Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
                     737
                    8. 11.8
                     Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
                     767
                    9. 11.9
                     Uitvoeringsregeling Wmo 2015
                     781
                   9. 12.
                    787
                    1. 12.1
                     Participatiewet
                     789
                    2. 12.2
                     Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
                     837
                    3. 12.3
                     Regeling loonkostensubsidie Participatiewet
                     839
                    4. 12.4
                     Besluit advisering beschut werk
                     841
                    5. 12.5
                     Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
                     843
                    6. 12.6
                     Besluit taaltoets Participatiewet
                     845
                    7. 12.7
                     Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
                     847
                    8. 12.8
                     Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
                     861
                    9. 12.9
                     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
                     863
                    10. 12.10
                     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
                     883
                    11. 12.11
                     Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
                     903
                    12. 12.12
                     Wet sociale werkvoorziening
                     917
                   10. 13.
                    923
                    1. 13.1
                     Boetebesluit socialezekerheidswetten
                     925
                    2. 13.2
                     Beleidsregel boete werknemer 2017
                     929
                    3. 13.3
                     Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
                     933
                    4. 13.4
                     Beleidsregel maatregelen UWV
                     939
                    5. 13.5
                     Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
                     943
                    6. 13.6
                     Beleidsregel terug-en invordering
                     945
                    7. 13.7
                     Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigd betalingen
                     953
                    8. 13.8
                     Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Uittreksel)
                     957
                    9. 13.9
                     Wetboek van Strafrecht (Uittreksel)
                     963
                    10. 13.10
                     Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (2016A001)
                     967
                    11. 13.11
                     Richtlijn voor straf­vor­de­ring sociale zekerheidsfraude (2016R002)
                     971
                   11. 14.
                    973
                    1. 14.1
                     Bekendmaking landen op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
                     975
                    2. 14.2
                     Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering
                     983
                    3. 14.3
                     Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
                     985
                   12. 15.
                    991
                    1. 15.1
                     Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
                     993
                    2. 15.2
                     Besluit SUWI
                     1023
                    3. 15.3
                     Regeling SUWI
                     1045
                    4. 15.4
                     Beleidsregel elektronische communicatie UWV
                     1059
                   13. 16.
                    1061
                    1. 16.1
                     Wet financiering sociale verzekeringen
                     1063
                    2. 16.2
                     Besluit Wfsv
                     1099
                    3. 16.3
                     Regeling Wfsv
                     1117
                    4. 16.4
                     Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019
                     1139
                    5. 16.5
                     Wet op de loonbelasting 1964 (Uittreksel)
                     1141
                   14. 17.
                    1153
                    1. 17.1
                     Algemene wet bestuursrecht (Uittreksel)
                     1155
                    2. 17.2
                     Besluit proceskosten bestuursrecht
                     1227
                    3. 17.3
                     Beroepswet
                     1231
                    4. 17.4
                     Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
                     1233
                    5. 17.5
                     Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018
                     1239
                    6. 17.6
                     Klachtenreglement UWV 2009
                     1243
                   15. 18.
                    1247
                    1. 18.1
                     Universele verklaring van de rechten van de mens (Uittreksel)
                     1249
                    2. 18.2
                     In­ter­na­tio­naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Uittreksel)
                     1251
                    3. 18.3
                     In­ter­na­tio­naal Verdrag inzake eco­no­mische, sociale en culturele rechten (Uittreksel)
                     1253
                    4. 18.4
                     Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel)
                     1255
                    5. 18.5
                     Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel)
                     1257
                    6. 18.6
                     Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel)
                     1259
                    7. 18.7
                     Europees Sociaal Handvest (herzien) (Uittreksel)
                     1261
                    8. 18.8
                     Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Uittreksel)
                     1265
                    9. 18.9
                     Verdrag betreffende de werking van de Europese Gemeenschap (Uittreksel)
                     1269
                    10. 18.10
                     Richtlijn 79/7/EEG betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid
                     1283
                    11. 18.11
                     Richtlijn 2008/94/EG betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever
                     1285
                    12. 18.12
                     Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
                     1291
                    13. 18.13
                     Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pen­sioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
                     1305
                    14. 18.14
                     Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Uittreksel)
                     1309
                    15. 18.15
                     Verordening (EG) Nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
                     1347
                    16. 18.16
                     Verordening (EU) Nr. 1231/2010 tot uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen
                     1383
                    17. 18.17
                     Verordening (EU) Nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (Uittreksel)
                     1387
                   16. 19.
                    1389
                    1. 19.1
                     Grondwet (Uittreksel)
                     1391
                    2. 19.2
                     Vreemdelingenwet 2000 (Uittreksel)
                     1393
                   17. Register
                    1403
                   Meer Verberg
                   Kies uw producttype:
                   Online
                   € 35,39
                   Boek
                   € 32,00
                   5% studieboekenkorting
                   € 29,36
                   € 32,00 incl. btw
                   Prijs per stuk
                   Boek
                   Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                   • Bestellen op rekening
                   • Gratis verzending
                   • Grootste uitgever van juridische informatie
                   Terug naar boven