Socialezekerheidswetgeving 2018

Socialezekerheidswetgeving 2018

Verschijningsdatum: 9 februari 2018
Socialezekerheidswetgeving 2018
Kies uw producttype:
Online
€ 35,39
Boek
€ 32,00
5% studieboekenkorting
€ 29,36
€ 32,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid staat nooit stil. Deze uitgave biedt u een actueel overzicht (per 1 januari 2018) van de belangrijkste regelingen. Handig wanneer u bij de rechtspraak of een uitvoeringsorgaan werkt, maar ook wanneer u uitkeringsgerechtigd bent en wilt weten wat uw rechten en plichten zijn.
Socialezekerheidswetgeving 2018 bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten. Daarbij gaat het niet alleen om onze nationale regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook om internationale regelingen die doorwerken in ons socialezekerheidsstelsel. In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een belangrijke rol.

Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen van het socialezekerheidsstelsel besproken en de actuele ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Daarnaast vindt u in deze uitgave ook de normbedragen van de premies en uitkeringen, zoals die zijn vastgesteld per 1 januari 2018.

Deze uitgave is zeer geschikt wanneer u:
 • een opleiding volgt die zich richt op de sociale zekerheid; 
 • werkzaam bent binnen de rechtspraak, rechtshulpverlening of uitvoeringsorganen;
 • uitkeringsgerechtigd of premieplichtig bent, omdat u hierin gemakkelijk het antwoord vindt op alle vragen over uw rechten en plichten. 
Aanvullende regelingen online
Om het u gemakkelijk te maken, is er bewust voor gekozen om diverse aanvullende regelingen en beleidsregels online beschikbaar te stellen in plaats van deze toe te vertrouwen aan het papier. In de uitgave wordt expliciet vermeld hoe u hier gratis toegang toe krijgt.

Over de auteur
Samengesteld door mr. P.S. Fluit, advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht en gerenommeerd auteur van diverse publicaties op het gebeid van arbeids- en socialezekerheidsrecht.
Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Socialezekerheidswetgeving
Socialezekerheidswetgeving
Online
€ 29,25
€ 35,39 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 februari 2018
Editie:
2018
ISBN:
9789013147384
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.464
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. 1.
  Arbeid
  1
  1. 1.1
   Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 10
   3
  2. 1.2
   Faillissementswet (Uittreksel)
   41
 2. 2.
  Sociale zekerheid - algemeen
  43
  1. 2.1
   Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
   45
  2. 2.2
   Besluit aanwijzing registraties ge­za­men­lij­ke huishouding 1998
   57
  3. 2.3
   Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
   61
  4. 2.4
   Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
   77
  5. 2.5
   Regeling uitzondering inlichtingenplicht
   93
 3. 3.
  Werknemersverzekeringen algemeen
  97
  1. 3.1
   Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
   99
  2. 3.2
   Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
   105
  3. 3.3
   Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
   109
  4. 3.4
   Gelijkstellingsregeling ar­beids­uren
   111
  5. 3.5
   Besluit passende arbeid WW en ZW
   113
                    1. 3.6
                     Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
                     115
                    2. 3.7
                     Beleidsregels Scholing 2016
                     117
                    3. 3.8
                     Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
                     119
                    4. 3.9
                     Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
                     123
                    5. 3.10
                     Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
                     127
                    6. 3.11
                     Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
                     143
                   1. 4.
                    Ziekte en arbeidsongeschiktheid
                    147
                    1. 4.1
                     Ziektewet
                     149
                    2. 4.2
                     Ziekengeldreglement 2017
                     193
                    3. 4.3
                     Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
                     197
                    4. 4.4
                     Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
                     243
                    5. 4.5
                     Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Uittreksel)
                     283
                    6. 4.6
                     Uitbreiding kring verzekerden ZW, WAO en WIA
                     293
                    7. 4.7
                     Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
                     295
                    8. 4.8
                     Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong
                     343
                    9. 4.9
                     Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
                     345
                    10. 4.10
                     Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
                     347
                    11. 4.11
                     Beleidsregel uurloonschatting 2008
                     357
                   2. 5.
                    Reïntegratie
                    359
                    1. 5.1
                     Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
                     361
                    2. 5.2
                     Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
                     363
                    3. 5.3
                     Regeling beleidsregels beoor­de­lingskader poortwachter
                     365
                    4. 5.4
                     Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
                     383
                    5. 5.5
                     Reïntegratiebesluit
                     387
                    6. 5.6
                     Reïntegratieregeling
                     395
                   3. 6.
                    Werkloosheid
                    399
                    1. 6.1
                     Werkloosheidswet
                     401
                    2. 6.2
                     Besluit nadere regeling verlies van ar­beids­uren
                     439
                    3. 6.3
                     Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
                     441
                    4. 6.4
                     Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
                     447
                    5. 6.5
                     Scholingsregeling WW
                     451
                    6. 6.6
                     Regeling vrijwilligerswerk in de WW
                     453
                    7. 6.7
                     Uitkeringsreglement WW 2015
                     455
                    8. 6.8
                     Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
                     459
                    9. 6.9
                     Besluit conversie WW
                     461
                    10. 6.10
                     463
                   4. 7.
                    Toeslagen
                    465
                    1. 7.1
                     Toeslagenwet
                     467
                   5. 8.
                    Ouderdom
                    483
                    1. 8.1
                     Algemene Ouderdomswet
                     485
                    2. 8.2
                     Besluit inkomensondersteuning AOW-ers
                     505
                    3. 8.3
                     Tijdelijke overbruggingsuitkering AOW
                     507
                    4. 8.4
                     Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW
                     517
                   6. 9.
                    Overlijden
                    521
                    1. 9.1
                     Algemene nabestaandenwet
                     523
                    2. 9.2
                     Besluit tegemoetkoming Anw-ers
                     547
                   7. 10.
                    Verzorgen kinderen
                    549
                    1. 10.1
                     Algemene Kinderbijslagwet
                     551
                    2. 10.2
                     Besluit uitvoering kinderbijslag
                     565
                    3. 10.3
                     Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg
                     569
                    4. 10.4
                     Wet op het kindgebonden budget
                     571
                    5. 10.5
                     Wet arbeid en zorg
                     575
                   8. 11.
                    Ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning
                    595
                    1. 11.1
                     Zorgverzekeringswet
                     597
                    2. 11.2
                     Besluit zorgverzekering
                     633
                    3. 11.3
                     Wet op de zorgtoeslag
                     649
                    4. 11.4
                     Wet langdurige zorg
                     651
                    5. 11.5
                     Besluit langdurige zorg (Uittreksel)
                     687
                    6. 11.6
                     Regeling langdurige zorg
                     705
                    7. 11.7
                     Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
                     731
                    8. 11.8
                     Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
                     761
                    9. 11.9
                     Uitvoeringsregeling Wmo 2015
                     775
                   9. 12.
                    Behoeftigheid en werk(voorziening)
                    781
                    1. 12.1
                     Participatiewet
                     783
                    2. 12.2
                     Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
                     831
                    3. 12.3
                     Regeling loonkostensubsidie Participatiewet
                     833
                    4. 12.4
                     Besluit advisering beschut werk
                     835
                    5. 12.5
                     Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
                     837
                    6. 12.6
                     Besluit taaltoets Participatiewet
                     839
                    7. 12.7
                     Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
                     841
                    8. 12.8
                     Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
                     855
                    9. 12.9
                     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
                     857
                    10. 12.10
                     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
                     877
                    11. 12.11
                     Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
                     897
                    12. 12.12
                     Wet sociale werkvoorziening
                     911
                   10. 13.
                    Sancties en terugvordering
                    917
                    1. 13.1
                     Boetebesluit socialezekerheidswetten
                     919
                    2. 13.2
                     Beleidsregel boete werknemer 2017
                     923
                    3. 13.3
                     Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
                     927
                    4. 13.4
                     Beleidsregel maatregelen UWV
                     933
                    5. 13.5
                     Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
                     937
                    6. 13.6
                     Beleidsregel terug-en invordering
                     939
                    7. 13.7
                     Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
                     947
                    8. 13.8
                     Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Uittreksel)
                     951
                    9. 13.9
                     Wetboek van Strafrecht (Uittreksel)
                     957
                    10. 13.10
                     Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (2016A001)
                     961
                    11. 13.11
                     Richtlijn voor straf­vor­de­ring sociale zekerheidsfraude (2016R002)
                     965
                   11. 14.
                    Export uitkeringen
                    967
                    1. 14.1
                     Bekendmaking landen op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
                     969
                    2. 14.2
                     Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering
                     977
                    3. 14.3
                     Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
                     979
                   12. 15.
                    Uitvoering sociale verzekeringen
                    985
                    1. 15.1
                     Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
                     987
                    2. 15.2
                     Besluit SUWI (Uittreksel)
                     1017
                    3. 15.3
                     Regeling SUWI (Uittreksel)
                     1039
                    4. 15.4
                     Beleidsregel elektronische communicatie UWV
                     1053
                   13. 16.
                    Financiering sociale verzekeringen
                    1055
                    1. 16.1
                     Wet financiering sociale verzekeringen
                     1057
                    2. 16.2
                     Besluit Wfsv
                     1093
                    3. 16.3
                     Regeling Wfsv
                     1111
                    4. 16.4
                     Besluit gedifferentieerde premie Whk 2018
                     1133
                    5. 16.5
                     Wet op de loonbelasting 1964 (Uittreksel)
                     1135
                   14. 17.
                    Rechtsbescherming
                    1147
                    1. 17.1
                     Algemene wet bestuursrecht
                     1149
                    2. 17.2
                     Besluit proceskosten bestuursrecht
                     1229
                    3. 17.3
                     Beroepswet
                     1233
                    4. 17.4
                     Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
                     1235
                    5. 17.5
                     Regeling inzage- en correctierecht UWV
                     1241
                    6. 17.6
                     Klachtenreglement UWV 2009
                     1245
                   15. 18.
                    Internationaal
                    1249
                    1. 18.1
                     Universele verklaring van de rechten van de mens (Uittreksel)
                     1251
                    2. 18.2
                     In­ter­na­tio­naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Uittreksel)
                     1253
                    3. 18.3
                     In­ter­na­tio­naal Verdrag inzake eco­no­mische, sociale en culturele rechten (Uittreksel)
                     1255
                    4. 18.4
                     Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel)
                     1257
                    5. 18.5
                     Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel)
                     1259
                    6. 18.6
                     Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel)
                     1261
                    7. 18.7
                     Europees Sociaal Handvest (herzien) (Uittreksel)
                     1263
                    8. 18.8
                     Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Uittreksel)
                     1267
                    9. 18.9
                     Verdrag betreffende de werking van de Europese Gemeenschap (Uittreksel)
                     1271
                    10. 18.10
                     Richtlijn 79/7/EEG betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid
                     1285
                    11. 18.11
                     Richtlijn 2008/94/EG betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (Uittreksel)
                     1287
                    12. 18.12
                     Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) (Uittreksel)
                     1293
                    13. 18.13
                     Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pen­sioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
                     1307
                    14. 18.14
                     Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Uittreksel)
                     1311
                    15. 18.15
                     Verordening (EG) Nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Uittreksel)
                     1349
                    16. 18.16
                     Verordening (EU) Nr. 1231/2010 tot uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen
                     1385
                    17. 18.17
                     Verordening (EU) Nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (Uittreksel)
                     1389
                   16. 19.
                    Diversen
                    1391
                    1. 19.1
                     Grondwet (Uittreksel)
                     1393
                    2. 19.2
                     Vreemdelingenwet 2000 (Uittreksel)
                     1395
                   17. Register 1405
                   Meer Verberg
                   Kies uw producttype:
                   Online
                   € 35,39
                   Boek
                   € 32,00
                   5% studieboekenkorting
                   € 29,36
                   € 32,00 incl. btw
                   Prijs per stuk
                   Boek
                   Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                   • Bestellen op rekening
                   • Gratis verzending
                   • Grootste uitgever van juridische informatie
                   Terug naar boven