Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

Editie: editie 2017
Verschijningsdatum: 1 september 2017
Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 46,10
€ 50,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Het arbeidsrecht staat niet stil. Deze nieuwste druk geeft u de laatste stand van het geldend recht inclusief het sociaal recht. De Schets biedt een toegankelijk overzicht met verwijzing naar de belangrijkste rechtspraak en literatuur. Voorgeschreven bij veel universiteiten en hbo-instellingen en gemakkelijk te gebruiken samen met de Pocket Arbeidswetgeving.
Omdat het arbeidsrecht flink is veranderd, is een actuele schets ervan onmisbaar bij uw studie aan universiteit of instelling van hoger beroepsonderwijs. Ook als u in de rechtspraktijk met toepassing van het arbeidsrecht te maken heeft, is dit handboek zeer waardevol. Deze nieuwste druk van Schets van het Nederlandse arbeidsrecht behandelt alle onderwerpen van het arbeidsrecht inclusief de werknemersverzekeringen en aanverwante regelingen, bijgewerkt tot 1 juli 2017.

Wetgeving, jurisprudentie en literatuur
De auteurs geven een objectief overzicht van het geldend recht. Door de verwijzing naar de toepasselijke literatuur en jurisprudentie aan de hand van noten, kunt u zich verder in de materie verdiepen. De structuur is zo opgezet, dat u dit handboek eenvoudig samen met de Pocket Arbeidswetgeving kunt gebruiken. Zo krijgt u snel toegang tot alle informatie die voor uw vraag van belang is.

Arbeidsrechtelijke onderwerpen
Voor een juist begrip van het huidige Nederlandse arbeidsrecht vindt u in dit boek alle arbeidsrechtelijke onderwerpen. Denk daarbij naast een uitleg van het begrip arbeidsrecht onder andere aan onderwerpen zoals:
 • verschillende arbeidsovereenkomsten
 • arbeidsomstandigheden 
 • collectief arbeidsrecht 
 • medezeggenschapsrecht
 • werknemersverzekeringen en aanverwante regelingen
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
1 september 2017
Editie:
2017
Druk:
24
ISBN:
9789013141474
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
596
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. Afkortingen
  XIII
 2. Lijst van verkort aangehaalde literatuur
  XVII
 3. Hoofdstuk 1.
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   Definities van het arbeidsrecht
   1
  2. 1.2
   Arbeidsrecht en economische orde. Historisch perspectief
   2
  3. 1.3
   Arbeidsrecht en beroepsbevolking
   8
   1. 1.3.1
    Beroepsbevolking
    8
   2. 1.3.2
    Zelfstandige beroepsbevolking
    8
   3. 1.3.3
    Onzelfstandige beroepsbevolking
    10
   4. 1.3.4
    Onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector
    10
   5. 1.3.5
    Onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector
    11
   6. 1.3.6
    Niet-actieve bevolking
    12
  4. 1.4
   Arbeidsrecht en arbeidsovereenkomst. Juridische aspecten
   12
  5. 1.5
   Arbeidsrecht en arbeidsovereenkomst. Maatschappelijke aspecten
   14
   1. 1.5.1
    Algemeen
    14
             1. 1.5.2
              Arbeidsovereenkomst en onderneming
              16
             2. 1.5.3
              De maatschappelijke functie van het arbeidsrecht
              17
             3. 1.5.4
              Werkgevers en werknemers; leidinggevende bevoegdheden
              20
            1. 1.6
             Onderdelen van het arbeidsrecht
             21
            2. 1.7
             Verzelfstandiging van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht als deel van het recht
             24
            3. 1.8
             Arbeidsrecht. Leer der arbeidsverhoudingen
             26
           1. Hoofdstuk 2.
            Arbeidsomstandighedenrecht
            29
            1. 2.1
             Inleiding
             29
            2. 2.2
             Arbeidstijdenwet
             32
             1. 2.2.1
              Algemeen
              32
             2. 2.2.2
              Algemene bepalingen
              33
             3. 2.2.3
              Wettelijke verplichtingen op grond van de Artw
              34
             4. 2.2.4
              Arbeids- en rusttijden
              38
             5. 2.2.5
              Handhaving van de Arbeidstijdenwet en sanctionering
              41
            3. 2.3
             Arbeidsomstandighedenwet
             43
             1. 2.3.1
              Algemeen
              43
             2. 2.3.2
              Werkingssfeer Arbowet
              44
             3. 2.3.3
              Verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
              45
             4. 2.3.4
              Handhaving van de Arbowet en sanctionering
              51
           2. Hoofdstuk 3.
            Arbeidsovereenkomstenrecht
            55
            1. 3.1
             Inleiding
             55
             1. 3.1.1
              Algemeen
              55
             2. 3.1.2
              De arbeidsovereenkomst
              58
             3. 3.1.3
              Bijzondere arbeidsovereenkomsten
              65
            2. 3.2
             Tot stand komen en wijzigen van de arbeidsovereenkomst
             73
             1. 3.2.1
              Sollicitatiefase
              73
             2. 3.2.2
              Aangaan van de arbeidsovereenkomst
              74
             3. 3.2.3
              Nietigheden of vernietigbaarheden
              77
             4. 3.2.4
              (Eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst
              78
            3. 3.3
             Ordening van de onderneming
             81
             1. 3.3.1
              De gezagsbevoegdheid
              81
             2. 3.3.2
              Goed werkgeverschap en goed werknemerschap
              84
             3. 3.3.3
              Arbeidstuchtrecht
              87
             4. 3.3.4
              Bescherming bedrijfsdebiet
              89
             5. 3.3.4.1
              Bescherming tegen concurrentie
              90
             6. 3.3.4.2
              Andere bescherming van werkgeversbelangen
              93
            4. 3.4
             Bescherming van werknemers
             95
             1. 3.4.1
              Loon betalen
              95
             2. 3.4.1.1
              Het loonbegrip
              95
             3. 3.4.1.2
              Wijze en tijdstip van loonbetaling
              97
             4. 3.4.1.3
              Loonhoogte
              98
             5. 3.4.1.4
              Loon zonder arbeid. Algemene risicoverdeling
              101
             6. 3.4.2
              De zieke werknemer
              106
             7. 3.4.2.1
              Inkomensvoorziening bij ziekte
              106
             8. 3.4.2.2
              Re-integratieverplichtingen bij ziekte
              109
             9. 3.4.3
              Geschillen over loon bij ziekte of re-integratie
              111
             10. 3.4.4
              Vakantie, verlof en aanpassing arbeidsduur
              112
             11. 3.4.4.1
              Vakantie
              113
             12. 3.4.4.2
              Verlof
              115
             13. 3.4.4.3
              Aanpassing arbeidsduur, arbeidstijdpatroon en arbeidsplaats
              119
             14. 3.4.5
              Discriminatieverboden
              120
             15. 3.4.5.1
              Algemeen
              120
             16. 3.4.5.2
              Verbod van discriminatie op grond van geslacht
              122
             17. 3.4.5.3
              Verbod van discriminatie van flexibele arbeidskrachten
              125
             18. 3.4.5.4
              Overige discriminatieverboden
              126
             19. 3.4.5.5
              Het College voor de rechten van de mens
              129
             20. 3.4.6
              Aansprakelijkheid voor schade
              130
             21. 3.4.6.1
              Aansprakelijkheid van de werkgever voor schade
              130
             22. 3.4.6.2
              Aansprakelijkheid van de werknemer voor schade
              135
             23. 3.4.7
              Rechten en plichten bij overgang van onderneming
              136
            5. 3.5
             Einde van de arbeidsovereenkomst. Ontslagrecht
             141
             1. 3.5.1
              Inleiding
              141
             2. 3.5.2
              Opzegging
              145
             3. 3.5.2.1
              Hoofdregels bij opzegging
              145
             4. 3.5.2.2
              Instemming met opzegging en beºindigingsovereenkomst
              147
             5. 3.5.2.3
              Toestemming voor opzegging van het UWV
              151
             6. 3.5.2.4
              Collectief ontslag
              154
             7. 3.5.2.5
              Opzegging tijdens faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van de werkgever
              156
             8. 3.5.2.6
              Bijzondere opzegverboden
              158
             9. 3.5.2.7
              Opzegtermijn
              163
             10. 3.5.2.8
              Opzegging tijdens proeftijd
              165
             11. 3.5.2.9
              Onverwijlde opzegging om een dringende reden
              168
             12. 3.5.3
              Ontbinding door de kantonrechter
              174
             13. 3.5.3.1
              Ontbinding op grond van art. 7:671b BW
              174
             14. 3.5.3.2
              Ontbinding op andere gronden
              178
             15. 3.5.4
              Herleven van de arbeidsovereenkomst
              179
             16. 3.5.4.1
              Vernietiging van de opzegging
              179
             17. 3.5.4.2
              Herstel
              181
             18. 3.5.4.3
              Vernietiging en herstel in hoger beroep
              182
             19. 3.5.5
              Vergoedingen
              182
             20. 3.5.5.1
              De onregelmatigheidsvergoeding
              182
             21. 3.5.5.2
              De transitievergoeding
              183
             22. 3.5.5.3
              De billijke vergoeding
              188
             23. 3.5.6
              Uitzonderingen op algemene ontslagregels
              192
             24. 3.5.7
              Strategische keuzes bij ontslag
              195
             25. 3.5.8
              Einde van rechtswege
              198
             26. 3.5.8.1
              Algemeen
              199
             27. 3.5.8.2
              Ragetlieregel
              205
             28. 3.5.8.3
              Ketenregeling
              206
             29. 3.5.8.4
              Ontslagbescherming en flexibele arbeidsrelaties
              208
             30. 3.6
              Handhaving van het arbeidsovereenkomstenrecht
              212
             31. 3.6.1
              Overheidsrechtspraak
              212
             32. 3.6.2
              Bedrijfsrechtspraak
              220
            6. Hoofdstuk 4.
             Arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktorganisatie
             223
             1. 4.1
              Inleiding
              223
             2. 4.2
              Arbeidsmarktbeleid: algemeen
              226
             3. 4.3
              Arbeidsmarktregulering
              230
             4. 4.3.1
              Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)
              230
             5. 4.3.2
              Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
              231
             6. 4.3.3
              Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
              233
             7. 4.3.4
              Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
              235
             8. 4.4
              Verenigingen van werkgevers en werknemers
              238
             9. 4.4.1
              Werknemersorganisaties, de vakbeweging
              238
             10. 4.4.2
              Werkgeversorganisaties
              242
             11. 4.5
              Institutionele samenwerkingsvormen
              244
             12. 4.5.1
              Inleiding
              244
             13. 4.5.2
              De Stichting van de Arbeid
              244
             14. 4.5.3
              De Sociaal-Economische Raad
              246
             15. Hoofdstuk 5.
              Collectief arbeidsrecht
              251
             16. 5.1
              Inleiding
              251
             17. 5.1.1
              Begrippen en maatschappelijke functies van het collectief arbeidsrecht
              251
             18. 5.1.2
              Vakverenigingsvrijheid
              256
             19. 5.1.3
              Overheid en collectieve onderhandelingen
              261
             20. 5.2
              Wet CAO
              265
             21. 5.2.1
              Algemeen, uitleg cao-bepalingen
              265
             22. 5.2.2
              Cao en collectieve betrekkingen; obligatoire en diagonale cao-clausules
              269
             23. 5.2.3
              Cao en individuele betrekkingen: normatieve werking (art. 9, 12, 13 Wet CAO)
              272
             24. 5.2.4
              Cao en individuele betrekkingen: doorwerking via art. 14 Wet CAO of incorporatiebeding
              276
             25. 5.3
              Algemeenverbindendverklaring van bepalingen van cao’s
              280
             26. 5.3.1
              Werking, doelen, rechtskarakter Wet AVV
              280
             27. 5.3.2
              Toetsingskader AVV
              283
             28. 5.4
              Overgang van ondernemingen
              290
             29. 5.5
              Vraagstukken in het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg
              292
             30. 5.6
              Collectieve conflicten; stakingsrecht
              298
             31. 5.6.1
              Inleiding
              298
             32. 5.6.1.1
              Algemeen, definities
              298
             33. 5.6.1.2
              Historisch perspectief
              300
             34. 5.6.2
              Het recht van collectieve actie en het Europees Sociaal Handvest
              303
             35. 5.6.2.1
              NS-arrest: rechtstreekse werking art. 6 lid 4 ESH
              303
             36. 5.6.2.2
              Voorwaarden voor toepasselijkheid ESH
              304
             37. 5.6.2.3
              Beperkingen op de uitoefening van het collectief actierecht
              307
             38. 5.6.2.4
              Overige kanttekeningen bij art. 6 lid 4 ESH
              309
             39. 5.6.3
              Collectieve actie en de rechtspositie van werknemers
              310
             40. 5.6.3.1
              Werknemers die aan een collectieve actie deelnemen
              310
             41. 5.6.3.2
              De rechtspositie van werkwilligen tijdens een collectieve actie
              311
             42. 5.6.4
              Slotopmerkingen
              313
             43. Hoofdstuk 6.
              Medezeggenschapsrecht
              315
             44. 6.1
              Inleiding
              315
             45. 6.2
              De Wet op de ondernemingsraden
              319
             46. 6.2.1
              Algemeen
              319
             47. 6.2.1.1
              Historisch perspectief
              319
             48. 6.2.1.2
              Definities
              322
             49. 6.2.2
              De instelling van ondernemingsraden (art. 2-5a WOR)
              325
             50. 6.2.3
              Samenstelling, werkwijze en facilitering van de ondernemingsraden (art. 6-22a WOR)
              328
             51. 6.2.4
              Rechten van ondernemingsraden
              332
             52. 6.2.4.1
              Recht op overleg met de ondernemer (art. 23 en 24 WOR)
              332
             53. 6.2.4.2
              Recht op informatie (art. 31-31c WOR)
              333
             54. 6.2.4.3
              Adviesrecht ten aanzien van economische, organisatorische en financiºle aangelegenheden (art. 25 WOR)
              333
             55. 6.2.4.4
              Instemmingsrecht (art. 27 WOR)
              337
             56. 6.2.4.5
              Andere wettelijke bevoegdheden en taken (art. 28-30 WOR)
              342
             57. 6.2.4.6
              Uitbreiding bevoegdheden (art. 32 WOR)
              342
             58. 6.2.5
              De personeelsvertegenwoordiging (pvt) en de personeelsvergadering (PV)
              344
             59. 6.2.6
              Geschillenregelingen (art. 36, 27 en 26 WOR)
              347
             60. 6.2.6.1
              Algemeen
              347
             61. 6.2.6.2
              Geschillen in het algemeen
              347
             62. 6.2.6.3
              Geschillen betreffende art. 27 WOR
              349
             63. 6.2.6.4
              Geschillen betreffende art. 25 WOR
              350
             64. 6.3
              Ondernemingsraad en organen van de vennootschap
              353
             65. 6.3.1
              De structuurregeling
              353
             66. 6.3.2
              Ondernemingsraad en aandeelhoudersbesluitvorming
              358
             67. 6.4
              Ondernemingsraad in Europees perspectief
              358
             68. 6.5
              Rol van vakbeweging op ondernemingsniveau
              362
             69. 6.5.1
              Vakbeweging en ondernemingsraad
              362
             70. 6.5.2
              SER-Besluit Fusiegedragsregels
              363
             71. 6.5.3
              Wet melding collectief ontslag
              367
             72. 6.5.4
              Recht van enquŒte
              368
             73. Hoofdstuk 7.
              Werknemersverzekeringen en aanverwante regelingen
              373
             74. 7.1
              Inleiding
              373
             75. 7.1.1
              Een ruim werknemersbegrip
              376
             76. 7.1.2
              De arbeidsovereenkomst als kern
              377
             77. 7.1.3
              Gelijkstelling
              379
             78. 7.1.4
              Uitgezonderde arbeidsverhoudingen
              381
             79. 7.1.5
              Uitvoering en toezicht
              384
             80. 7.1.6
              De rechtsbescherming
              386
             81. 7.1.7
              De polisadministratie
              387
             82. 7.1.8
              Financiering werknemersverzekeringen
              389
             83. 7.2
              De Ziektewet
              393
             84. 7.2.1
              Bij recht op loon geen uitkering
              393
             85. 7.2.2
              De Ziektewet als vangnet
              397
             86. 7.2.3
              Arbeidsongeschiktheid als voorwaarde voor het recht op ziekengeld
              399
             87. 7.2.4
              Hoogte en duur van het ziekengeld
              404
             88. 7.2.5
              Beperking van arbeidsongeschiktheid en bevordering re-integratie
              406
             89. 7.2.6
              De taken van het UWV
              407
             90. 7.3
              De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
              410
             91. 7.3.1
              Inleiding
              410
             92. 7.3.2
              Arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt
              413
             93. 7.3.3
              Overige voorwaarden
              419
             94. 7.3.4
              Hoogte en duur van de uitkering
              424
             95. 7.3.4.1
              De arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de IVA
              424
             96. 7.3.4.2
              De loongerelateerde uitkering op grond van de WGA
              425
             97. 7.3.4.3
              Loonaanvullings- en vervolguitkering op grond van de WGA
              427
             98. 7.3.5
              Verplichtingen en sancties
              429
             99. 7.3.6
              Ondersteuning bij re-integratie
              431
             100. 7.4
              De Werkloosheidswet
              432
             101. 7.4.1
              Inleiding
              432
             102. 7.4.2
              Het ontstaan van het recht op uitkering
              433
             103. 7.4.2.1
              Kring van verzekerden
              434
             104. 7.4.2.2
              Werkloosheid
              434
             105. 7.4.2.3
              De referte-eis
              437
             106. 7.4.2.4
              Afwezigheid van uitsluitingsgronden
              438
             107. 7.4.3
              Het eindigen van een recht op uitkering en herleving
              440
             108. 7.4.4
              Het geldend maken van het recht op uitkering
              442
             109. 7.4.4.1
              Verwijtbare werkloosheid
              444
             110. 7.4.4.2
              Passende arbeid
              448
             111. 7.4.4.3
              Andere verplichtingen
              450
             112. 7.4.5
              Duur en hoogte van de uitkering
              451
             113. 7.4.6
              De betaling van de werkloosheidsuitkering
              453
             114. 7.4.7
              Calamiteitenregeling
              454
             115. 7.4.8
              De overnemingsregeling bij betalingsonmacht
              456
             116. 7.5
              De Toeslagenwet
              460
             117. 7.5.1
              De doelgroep
              460
             118. 7.5.2
              De hoogte van de toeslag
              462
             119. 7.5.3
              Verdere bijzonderheden
              463
             120. 7.6
              IOAW en IOW
              464
             121. 7.6.1
              IOAW
              464
             122. 7.6.2
              IOW
              466
             123. 7.7
              De Participatiewet
              466
             124. 7.7.1
              Arbeidsinschakeling
              467
             125. 7.7.2
              Algemene bijstand en aanvullende inkomensondersteuning
              468
             126. 7.7.3
              Middelentoets
              469
             127. 7.7.4
              Verplichtingen
              470
             128. 7.8
              Slotopmerkingen
              470
            7. Hoofdstuk 8.
             Internationaal en Europees arbeidsrecht
             475
             1. 8.1
              Inleiding
              475
             2. 8.2
              De internationale arbeidsovereenkomst
              477
             3. 8.2.1
              Conflictenrecht
              478
             4. 8.2.2
              Internationaal bevoegdheidsrecht
              481
             5. 8.3
              Internationaal arbeidsrecht
              483
             6. 8.3.1
              Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
              485
             7. 8.3.2
              Raad van Europa
              490
             8. 8.4
              EU-arbeidsrecht
              495
             9. 8.4.1
              Algemeen
              495
             10. 8.4.2
              Instellingen, instrumenten en handhaving
              498
             11. 8.4.3
              EU-regelgeving en arbeidsrecht
              504
             12. 8.4.3.1
              Non-discriminatie en gelijke behandeling
              505
             13. 8.4.3.2
              Vrij verkeer
              508
             14. 8.4.3.3
              Europees werkgelegenheidsbeleid
              512
           3. Jurisprudentieregister
            517
           4. Zakenregister/Alfabetisch register
            541
           Meer Verberg
           Producttype Boek :
           5% studieboekenkorting
           € 46,10
           € 50,25 incl. btw
           Prijs per stuk
           Boek
           Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
           • Bestellen op rekening
           • Gratis verzending
           • Grootste uitgever van juridische informatie
           Terug naar boven