Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2018

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2018

Verschijningsdatum: 20 september 2018
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2018
5% studieboekenkorting
€ 54,25
€ 59,13 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag is een nauwkeurige bezigheid. De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. Met deze uitgave heeft u de Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen die u hiervoor nodig heeft bij de hand.

Gratis het e-book ontvangen? Lees hieronder hoe u gratis kunt bestellen in de webshop.

De Raad voor de Jaarverslaggeving neemt de wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, als uitgangspunt. Op grond hiervan formuleert het de Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor micro- en kleine rechtspersonen. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen verschijnt elk jaar. Uw voordelen:
 • toegankelijk geschreven
 • gericht op de praktijk
 • helder overzicht van Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen
 • gratis toegang tot het RJ-ebook (U ontvangt het e-book in plaats van de app waarvan melding wordt gemaakt voorin in het boek)

Gratis e-book
U ontvangt het e-book van de gelijknamige titel gratis*. Om het e-book te verkrijgen dient u het e-book te bestellen in onze webshop.
Plaats het e-book in de winkelmand en vul als ‘kortingscode’ de unieke kortingscode in die voorin uw boek is afgedrukt. U ontvangt met deze code 100% korting op het e-book. U volgt de verdere instructies. Op de betaalpagina hoeft u dus niets af te rekenen.
*Dit dient ter vervanging van iOs app waarvan melding wordt gemaakt in het boek. Dit in verband met een onvoorziene wijziging van de Apple voorwaarden. De Android app kunt u wel downloaden.

RJk-bundel
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, voor middelgrote en grote rechtspersonen, jaareditie 2018 is ook verkrijgbaar.

Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
Online
€ 64,46
€ 78,00 incl. btw

Specificaties

Verschijningsdatum:
20 september 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013147902
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
336
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  11
 2. Ten geleide bij editie 2018
  15
 3. Afdeling M
  MICRORECHTSPERSONEN
  19
  1. M1
   Microrechtspersonen
   21
   1. §M1.1
    Algemene uiteenzettingen
    21
   2. §M1.2
    Presentatie en toelichting
    23
   3. §M1.3
    Verwerking en waardering
    24
   4. §M1.4
    Openbaarmaking
    25
 4. Afdeling A
  ALGEMEEN
  27
  1. A1
   Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten
   29
   1. §A1.1
    Inleiding
    29
   2. §A1.2
    Status van de Richtlijnen
    32
   3. §A1.3
    Doelstellingen en uitgangspunten
    33
  2. A2
   Verwerking en waardering
   36
   1. §A2.1
    Criteria voor opname en vermelding van gegevens
    36
                  1. §A2.2
                   Prijsgrondslagen
                   39
                  2. §A2.3
                   Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
                   43
                  3. §A2.4
                   Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties
                   48
                  4. §A2.5
                   Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat
                   50
                 1. A3
                  Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
                  53
                  1. §A3.1
                   Stelselwijzigingen
                   53
                  2. §A3.2
                   Schattingswijzigingen
                   56
                  3. §A3.3
                   Foutherstel
                   57
                 2. A4
                  Gebeurtenissen na balansdatum
                  59
                 3. A5
                  Verbonden partijen (vervallen)
                  63
                 4. A6
                  Openbaarmaking
                  64
                 5. A7
                  Overige gegevens (vervallen)
                  67
                 6. A8
                  Winstbestemming en verwerking van het verlies
                  68
                1. Afdeling B
                 JAARREKENING
                 69
                 1. B1
                  Immateriºle vaste activa
                  71
                 2. B2
                  Materiºle vaste activa en vastgoedbeleggingen
                  78
                  1. §B2.1
                   Materiºle vaste activa
                   78
                  2. §B2.2
                   Vastgoedbeleggingen
                   84
                 3. B3
                  Financiºle vaste activa en consolidatie
                  87
                  1. §B3.1
                   Financiºle vaste activa
                   87
                  2. §B3.2
                   Fusies en overnames
                   95
                  3. §B3.3
                   Consolidatie
                   96
                  4. §B3.4
                   De verwerking van resultaten op intercompany-transacties
                   98
                 4. B4
                  Voorraden
                  100
                  1. §B4.1
                   Algemeen
                   100
                  2. §B4.2
                   Onderhanden projecten in opdracht van derden
                   103
                 5. B5
                  Vorderingen en overlopende activa
                  104
                  1. §B5.1
                   Vorderingen
                   104
                  2. §B5.2
                   Overlopende activa
                   105
                  3. §B5.3
                   Onderhanden projecten
                   106
                 6. B6
                  Effecten
                  112
                 7. B7
                  Liquide middelen
                  114
                 8. B8
                  Eigen vermogen
                  115
                 9. B9
                  Verplichtingen/Schulden
                  124
                  1. §B9.1
                   Algemeen
                   124
                  2. §B9.2
                   Langlopende schulden
                   126
                  3. §B9.3
                   Kortlopende schulden
                   127
                  4. §B9.4
                   Overlopende passiva
                   127
                 10. B10
                  Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen
                  129
                  1. §B10.1
                   Voorzieningen
                   129
                  2. §B10.2
                   Niet in de balans opgenomen verplichtingen
                   134
                 11. B11
                  Leasing
                  137
                 12. B12
                  Financiºle instrumenten
                  141
                 13. B13
                  Winst-en-verliesrekening
                  144
                 14. B14
                  Personeelsbeloningen
                  148
                 15. B15
                  Belastingen naar de winst
                  156
                 16. B16
                  Rente
                  163
                 17. B17
                  Overheidssubsidies
                  165
                 18. B18
                  Toelichting
                  168
                  1. §B18.1
                   Algemeen
                   168
                  2. §B18.2
                   Beºindiging van bedrijfsactiviteiten
                   170
                  3. §B18.3
                   Dienstverlening uit hoofde van concessies
                   171
                2. Afdeling C
                 BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN
                 173
                 1. C1
                  Kleine organisaties-zonder-winststreven
                  175
                  1. §C1.1
                   Algemene uiteenzettingen
                   175
                  2. §C1.2
                   Verwerking en waardering
                   177
                  3. §C1.3
                   Presentatie en toelichting
                   179
                  4. §C1.4
                   Bijzondere onderwerpen
                   181
                 2. C2
                  Kleine fondsenwervende organisaties
                  184
                  1. §C2.1
                   Algemene uiteenzettingen
                   184
                  2. §C2.2
                   Verwerking en waardering
                   185
                  3. §C2.3
                   Presentatie en toelichting
                   186
                  4. §C2.4
                   Bijzondere onderwerpen
                   190
                  5. Bijlage 1
                   Model balans
                   192
                  6. Bijlage 2
                   Model van baten en lasten
                   193
                3. Afdeling D
                 BIJLAGEN
                 195
                 1. D1
                  Wetteksten
                  197
                  1. §D1.1
                   Tekst van Titel 9 Boek 2 BW
                   199
                  2. §D1.2
                   Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW
                   238
                  3. §D1.3
                   Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007
                   248
                 2. D2
                  Modellen en besluiten
                  251
                  1. §D2.1
                   Besluit modellen jaarrekening
                   253
                  2. §D2.2
                   Besluit actuele waarde
                   261
                  3. §D2.3
                   Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
                   272
                  4. §D2.4
                   Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het besluit actuele waarde, het besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten
                   277
                  5. §D2.5
                   Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening
                   287
                  6. §D2.6
                   Besluit elektronische deponering handelsregister
                   288
                 3. D3
                  Handreikingen
                  297
                  1. §D3.1
                   Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen
                   299
                  2. §D3.2
                   Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen
                   305
                 4. D4
                  Inrichtings- en publicatievoorschriften voor kleinerechtspersonen
                  313
                4. Registers
                 319
                5. Register wetsartikelen
                 321
                6. Onderwerpenregister
                 323
                Meer Verberg
                Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                5% studieboekenkorting
                € 54,25
                € 59,13 incl. btw
                Prijs per stuk
                Boek
                Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                • Bestellen op rekening
                • Gratis verzending
                • Grootste uitgever van juridische informatie
                Terug naar boven