Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2016

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2016
Kies uw producttype:
Verschijningsdatum:
21 september 2016
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2016
5% studieboekenkorting
€ 50,94
€ 54,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. Deze uitgave neemt de wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, als uitgangspunt en formuleert op grond hiervan de Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor micro- en kleine rechtspersonen.

Deze titel (RJk) verschijnt jaarlijks. De voordelen:

 • toegankelijk geschreven
 • praktijkgericht
 • overzichtelijke weergave van Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen
 • gratis toegang tot de RJ-app op uw tablet

RJg-bundel
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, voor middelgrote en grote rechtspersonen, jaareditie 2016 is ook verkrijgbaar.

Meer lezen Verberg

Deze uitgave op uw pc, tablet of mobiel? Kies dan de online variant

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
Online
€ 62,40
€ 75,50 incl. btw

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
21 september 2016
Editie:
2016
Druk:
1
ISBN:
9789013136432
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord/
  9
 2. Ten geleide bij editie 2016/
  13
 3. Afdeling M
  MICRORECHTSPERSONEN/
  17
  1. M1
   Microrechtspersonen/
   19
   1. §M1.1
    Algemene uiteenzettingen/
    19
   2. §M1.2
    Presentatie en toelichting/
    21
   3. §M1.3
    Verwerking en waardering/
    22
   4. §M1.4
    Openbaarmaking/
    23
 4. Afdeling A
  ALGEMEEN/
  25
  1. A1
   Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten/
   27
   1. §A1.1
    Inleiding/
    27
   2. §A1.2
    Status van de Richtlijnen/
    30
   3. §A1.3
    Doelstellingen en uitgangspunten/
    30
  2. A2
   Verwerking en waardering/
   34
   1. §A2.1
    Criteria voor opname en vermelding van gegevens/
    34
                   1. §A2.2
                    Prijsgrondslagen/
                    37
                   2. §A2.3
                    Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa/
                    41
                   3. §A2.4
                    Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties/
                    46
                   4. §A2.5
                    Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat/
                    49
                  1. A3
                   Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel/
                   51
                   1. §A3.1
                    Stelselwijzigingen/
                    51
                   2. §A3.2
                    Schattingswijzigingen/
                    54
                   3. §A3.3
                    Foutherstel/
                    55
                  2. A4
                   Gebeurtenissen na balansdatum/
                   57
                  3. A5
                   Verbonden partijen (vervallen)/
                   61
                  4. A6
                   Openbaarmaking/
                   62
                   1. Bijlage 1
                    Publicatievoorschriften voor kleine rechtspersonen/
                    64
                  5. A7
                   Overige gegevens (vervallen)/
                   67
                  6. A8
                   Winstbestemming en verwerking van het verlies/
                   68
                 1. Afdeling B
                  JAARREKENING/
                  69
                  1. B1
                   Immateriºle vaste activa/
                   71
                  2. B2
                   Materiºle vaste activa en vastgoedbeleggingen/
                   77
                   1. §B2.1
                    Materiºle vaste activa/
                    77
                   2. §B2.2
                    Vastgoedbeleggingen/
                    83
                  3. B3
                   Financiºle vaste activa en consolidatie/
                   86
                   1. §B3.1
                    Financiºle vaste activa/
                    86
                   2. §B3.2
                    Fusies en overnames/
                    94
                   3. §B3.3
                    Consolidatie/
                    95
                   4. §B3.4
                    De verwerking van resultaten op intercompany-transacties/
                    97
                  4. B4
                   Voorraden/
                   99
                   1. §B4.1
                    Algemeen/
                    99
                   2. §B4.2
                    Onderhanden projecten in opdracht van derden/
                    101
                  5. B5
                   Vorderingen en overlopende activa/
                   102
                   1. §B5.1
                    Vorderingen/
                    102
                   2. §B5.2
                    Overlopende activa/
                    103
                   3. §B5.3
                    Onderhanden projecten/
                    104
                  6. B6
                   Effecten/
                   110
                  7. B7
                   Liquide middelen/
                   112
                  8. B8
                   Eigen vermogen/
                   113
                  9. B9
                   Verplichtingen/Schulden/
                   122
                   1. §B9.1
                    Algemeen/
                    122
                   2. §B9.2
                    Langlopende schulden/
                    124
                   3. §B9.3
                    Kortlopende schulden/
                    125
                   4. §B9.4
                    Overlopende passiva/
                    125
                  10. B10
                   Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen/
                   127
                   1. §B10.1
                    Voorzieningen/
                    127
                   2. §B10.2
                    Niet in de balans opgenomen verplichtingen/
                    132
                  11. B11
                   Leasing/
                   135
                  12. B12
                   Financiºle instrumenten/
                   139
                  13. B13
                   Winst-en-verliesrekening/
                   142
                  14. B14
                   Personeelsbeloningen/
                   146
                  15. B15
                   Belastingen naar de winst/
                   154
                  16. B16
                   Rente/
                   161
                  17. B17
                   Overheidssubsidies/
                   163
                  18. B18
                   Toelichting/
                   166
                   1. §B18.1
                    Algemeen/
                    166
                   2. §B18.2
                    Beºindiging van bedrijfsactiviteiten/
                    168
                   3. §B18.3
                    Dienstverlening uit hoofde van concessies/
                    169
                 2. Afdeling C
                  BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN/
                  171
                  1. C1
                   Kleine Organisaties-zonder-winststreven/
                   173
                   1. §C1.1
                    Algemene uiteenzettingen/
                    173
                   2. §C1.2
                    Verwerking en waardering/
                    175
                   3. §C1.3
                    Presentatie en toelichting/
                    176
                   4. §C1.4
                    Bijzondere onderwerpen/
                    178
                  2. C2
                   Kleine fondsenwervende organisaties/
                   181
                   1. §C2.1
                    Algemene uiteenzettingen/
                    181
                   2. §C2.2
                    Verwerking en waardering/
                    182
                   3. §C2.3
                    Presentatie en toelichting/
                    183
                   4. §C2.4
                    Bijzondere onderwerpen/
                    187
                   5. Bijlage 1
                    Model balans/
                    189
                   6. Bijlage 2
                    Model van baten en lasten/
                    190
                 3. Afdeling D
                  BIJLAGEN/
                  191
                  1. D1
                   Wetteksten/
                   193
                   1. §D1.1
                    Tekst van Titel 9 Boek 2 BW/
                    195
                   2. §D1.2
                    Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW/
                    224
                   3. §D1.3
                    Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007/
                    236
                  2. D2
                   Modellen en besluiten/
                   239
                   1. §D2.1
                    Besluit modellen jaarrekening/
                    241
                   2. §D2.2
                    Besluit actuele waarde/
                    249
                   3. §D2.3
                    Besluit fiscale waarderingsgrondslagen/
                    260
                   4. §D2.4
                    Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het besluit actuele waarde, het besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten/
                    265
                   5. §D2.5
                    Besluit van 13 oktober 2015 tot vastelling van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening/
                    275
                  3. D3
                   Handreikingen/
                   277
                   1. §D3.1
                    Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen/
                    279
                   2. §D3.2
                    Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen/
                    285
                 4. Registers/
                  293
                 5. Register wetsartikelen/
                  295
                 6. Onderwerpenregister/
                  297
                 Meer Verberg
                 Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                 5% studieboekenkorting
                 € 50,94
                 € 54,00 incl. btw
                 Prijs per stuk
                 Boek
                 Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                 • Bestellen op rekening
                 • Gratis verzending
                 • Grootste uitgever van juridische informatie
                 Terug naar boven