Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken

Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht

Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken

Editie: editie deel XIX
Verschijningsdatum: 14 februari 2018
Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken
Kies uw producttype:
E-book
€ 94,00
Boek
€ 84,50
€ 77,52
€ 84,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De proceskosten kunnen in zaken omtrent intellectueel eigendom hoog oplopen. Op welke partij(en) – en in welke omvang – worden deze verhaald? En in hoeverre beïnvloedt dit de toegankelijkheid van de rechter? Deze uitgave buigt zich over de proceskostenveroordeling in IE-zaken, kritisch beschouwd in samenhang met het bredere EU-recht.
Rechtszaken omtrent inbreuk op intellectueel eigendom kunnen een kostbare aangelegenheid zijn. De zaken kennen zowel feitelijk als juridisch een hoge mate van complexiteit. Dat maakt de verhaling van die kosten - de proceskostenveroordeling - een factor met potentieel veel invloed op de toegankelijkheid van de rechter door IE-rechthebbenden.

Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken werpt een brede blik op bovenstaande kwestie. Het intellectueel eigendomsrecht neemt een unieke positie in binnen de proceskostenveroordeling. Waar de kosten in veel rechtsgebieden slechts tot een gering, forfaitair vastgesteld bedrag worden verhaald op de verliezende wederpartij, geldt bij de handhaving van IE-rechten sinds 1 mei 2007 de bijzondere proceskostenbepaling van art. 1019h Rv. Dit maakt een veroordeling in de werkelijk gemaakte, redelijke en evenredige kosten van de winnende partij mogelijk.

Deze uitgave geeft antwoord op belangrijke en actuele vragen die zijn gerezen rond de implementatie, uitleg en toepassing van art. 14 van de Richtlijn 2004/48/EG in Nederland. De verenigbaarheid van dit artikel met het bredere EU-recht loopt als een rode draad door de analyse heen.

Proceskosten IE-zaken
De uitgave verschaft de lezer een scherp beeld van de uitoefening van de proceskostenveroordeling in IE-zaken. Deze stuit in de praktijk op de nodige knelpunten, welke systematisch worden uiteengezet en - waar mogelijk - van kansrijke oplossingen voorzien. De auteur doet concrete aanbevelingen ter bevordering van een meer EU-conforme proceskostenregeling in IE-zaken. Ten slotte wordt vanuit een breder perspectief de EU-conformiteit van de forfaitaire kostenvergoeding in civiele procedures in het algemeen geanalyseerd.

De uitgave is gefundeerd op een uitgebreid literatuur- en jurisprudentieonderzoek, uitgediept met anekdotisch bewijs uit de rechtspraktijk en interviews met advocaten. De inzichten uit deze studie zullen zowel de wetenschap als praktijk aanspreken.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
14 februari 2018
Editie:
deel XIX
Druk:
1
ISBN:
9789013148084
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
444
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. 1
  Inleiding
  1
  1. 1.1
   Introductie
   1
  2. 1.2
   Probleemstelling, opzet en methodologie
   5
  3. 1.3
   Onderwerp en afbakening
   8
 2. 2
  Proceskostenveroordeling en -vergoeding in IE-zaken: Richtlijn 2004/48/ EG
  11
  1. 2.1
   Inleiding
   11
  2. 2.2
   Achtergrond van de Richtlijn 2004/48/EG
   14
  3. 2.3
   De Handhavingsrichtlijn: totstandkoming, doelstelling en inhoud
   23
  4. 2.4
   De Handhavingsrichtlijn en het subsidiariteitsbeginsel
   30
  5. 2.5
   Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn
   35
  6. 2.6
   Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn
   40
  7. 2.7
   Proceskostenregels bij de aanstaand Unified Patent Court
   51
  8. 2.8
   Conclusie
   53
 3. 3
  Proceskostenveroordeling en -vergoeding in Europees perspectief
  55
  1. 3.1
   Inleiding
   55
          1. 3.2
           De toenemende invloed van EU-recht op nationaal procesrecht
           56
          2. 3.3
           Het Europees grondrecht op toegang tot de rechter
           67
          3. 3.4
           Financiºle drempels in de toegang tot de rechter: de verdragsrechtelijke voorwaarden
           76
          4. 3.5
           De relevante beginselen van EU-recht
           87
          5. 3.6
           De Europese invulling
           93
          6. 3.7
           Conclusie
           97
         1. 4
          Proceskostenveroordeling en -vergoeding in Nederlands perspectief: het kostenstelsel van art. 237 e.v. Rv en art. 6:96 BW
          101
          1. 4.1
           Inleiding
           101
          2. 4.2
           Waarborgen voor de toegankelijkheid van de rechter
           102
          3. 4.3
           De historische achtergrond van art. 237 e.v. Rv
           105
          4. 4.4
           Uitzonderingen op de hoofdregel, dat de verliezer wordt veroordeeld in de proceskosten
           114
          5. 4.5
           Beperking van de proceskosten: het liquidatietarief
           118
          6. 4.6
           Buitengerechtelijke kosten
           125
          7. 4.7
           De bedongen kostenvergoeding
           137
          8. 4.8
           Verenigbaar met EU-recht?
           140
          9. 4.9
           Conclusie
           144
         2. 5
          De implementatie, uitleg en toepassing van art. 14 van de Richtlijn 2004/48/ EG in Nederland
          145
          1. 5.1
           Inleiding
           145
          2. 5.2
           De implementatie
           146
          3. 5.3
           Het toepassingsbereik van titel 15 Boek 3 Rv
           157
          4. 5.4
           Het desgevorderd-vereiste
           171
          5. 5.5
           De in het (on)gelijk gestelde partij
           189
          6. 5.6
           Redelijk, evenredig, billijk
           200
          7. 5.7
           Verstek
           216
          8. 5.8
           Proceskosten in appel
           217
          9. 5.9
           Proceskosten in cassatie
           222
          10. 5.10
           De kosten van de prejudiciºle procedure
           225
          11. 5.11
           De procedure na verwijzing
           226
          12. 5.12
           De overeengekomen proceskostenvergoeding
           227
          13. 5.13
           Conclusie
           228
         3. 6
          De rol van de rechter bij de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv
          231
          1. 6.1
           Inleiding
           231
          2. 6.2
           Art. 1019h Rv en de ‘salto mortale’ in de praktijk
           232
          3. 6.3
           De taakverdeling tussen partijen en de rechter in het burgerlijk proces
           235
          4. 6.4
           De invloed van het EU-recht op het civiele beslissingskader van art. 23-25 Rv
           243
          5. 6.5
           De mogelijke invloed van EU-recht op de taakverdeling ter zake van art. 1019h Rv
           247
          6. 6.6
           Conclusie
           258
         4. 7
          Proceskostenveroordeling en -vergoeding in Engeland & Wales, Duitsland en Belgiº
          261
          1. 7.1
           Inleiding
           261
          2. 7.2
           De gekozen kostenstelsels
           261
          3. 7.3
           Engeland & Wales: justice at proportionate costs?
           262
          4. 7.4
           Duitsland
           278
          5. 7.5
           Belgiº
           287
          6. 7.6
           Conclusies
           294
         5. 8
          De effecten van proceskostenveroordeling op de toegang tot de rechter: theorie en praktijk
          299
          1. 8.1
           Inleiding
           299
          2. 8.2
           Onderzoek naar de effecten van art. 1019h Rv op het gedrag van partijen
           301
          3. 8.3
           Het effect van de English rule op de beslissing om te procederen of te schikken: theorie en praktijk
           305
          4. 8.4
           Conclusie
           328
         6. 9
          Synthese, aanbevelingen en conclusies
          331
          1. 9.1
           Inleiding
           331
          2. 9.2
           De toets aan het normatief beoordelingskader
           332
          3. 9.3
           Aanbevelingen voor een meer EU-conforme uitleg van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn
           343
          4. 9.4
           Aanbevelingen voor een meer EU-conforme proceskostenregeling in civiele procedures in het algemeen
           360
          5. 9.5
           Conclusie
           363
         7. Summary
          365
         8. Bijlage
          373
         9. Lijst van aangehaalde literatuur
          375
         10. Jurisprudentieregister
          401
         11. Trefwoordenregister
          417
         12. Curriculum vitae
          423
         Meer Verberg
         Deze uitgave is onderdeel van de serie:
         Kies uw producttype:
         E-book
         € 94,00
         Boek
         € 84,50
         € 77,52
         € 84,50 incl. btw
         Prijs per stuk
         Boek
         Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
         • Bestellen op rekening
         • Gratis verzending
         • Grootste uitgever van juridische informatie
         Terug naar boven