Pandrecht
editie deel B12a

Pandrecht

mr. dr. A. Steneker
Pandrecht
Verschenen 30 augustus 2012  •  Druk 3  •  ISBN 9789013109870  •  Pagina's 232
De mogelijkheden tot vestiging en uitwinning van zekerheidsrechten zijn van groot belang bij kredietverlening. Vooral in het bedrijfsleven speelt het pandrecht daarbij een prominente rol. Met de kredietcrisis is dit belang verder toegenomen.
Boek
63,50 incl. 9% btw
5% studieboekenkorting
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau. Op zondag en maandag geen levering.
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting

In dit boekje wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden tot vestiging van pandrecht op bestaande en toekomstige roerende zaken en vorderingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vestiging van pandrecht op andere goederen, zoals aandelen, andere effecten, assurantieportefeuilles en intellectuele eigendomsrechten. Bij de uitwinning van het pandrecht zal de pandhouder zijn recht vaak moeten bevechten met de pandgever, de faillissementscurator, andere pandhouders, beslagleggers, de fiscus, enzovoort.

In dit boekje wordt daarom veel aandacht besteed aan samenloop van een pandrecht met andere pandrechten, andere beperkte rechten, beslag, hoofdelijkheid en borgtocht, eigendomsvoorbehoud, (bodem)voorrecht en retentierecht. Ook wordt ingegaan op nevenonderwerpen waarmee de pandhouder te maken kan krijgen, zoals verrekening en pauliana. Dit alles wordt besproken naar Nederlands recht.

Vanwege de toenemende internationalisering van het handelsverkeer is het echter van groter wordend belang om vast te stellen welk recht op een pandrecht van toepassing is. Daarom wordt in het laatste hoofdstuk ingegaan op de daarvoor geldende verwijzingsregels van het Nederlands internationaal privaatrecht en op de positie van de pandhouder in internationale faillissementen.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie

Specificaties

Specificaties
Verschenen
30 augustus 2012
Editie
deel B12a
Druk
3
ISBN
9789013109870
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
232
Verschenen
30 augustus 2012
Editie
deel B12a
Druk
3
ISBN
9789013109870
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
232

Monografieën BW

Monografieën BW
De afzonderlijke delen van de serie vormen gezamenlijk een compleet en samenhangend commentaar op het burgerlijk recht. Elke monografie handelt over een afgerond onderwerp. Zo ontstaat een 'losdelig' handboek. De boeken zijn onderverdeeld in een A- en B-serie. De A-serie is gewijd aan onderwerpen die raakvlakken hebben met meer dan één boek van het BW, derhalve min of meer algemene onderwerpen. In de daarop voortbouwende B-serie komen de bijzondere onderwerpen aan bod. Ideaal om het gehele burgerlijk recht te doorgronden. Redactie: prof. mr. I. Giesen, prof. mr. T. Hartlief, prof. dr V. Mak, prof. mr. A.C. van Schaick, prof. mr. drs. C.H. Sieburgh.
Terug naar boven