Onzakelijke leningen

Onzakelijke leningen

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 23 mei 2018
Onzakelijke leningen
Kies uw producttype:
E-book
€ 76,00
Boek
€ 68,50
€ 62,84
€ 68,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Het leerstuk van de onzakelijke lening blijft de fiscale gemoederen bezighouden. Dit boek geeft een actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van onzakelijke leningen aan de hand van rechtspraak van de Hoge Raad. Wat zijn de gevolgen van een onzakelijke lening voor zowel de crediteur als de debiteur?
Op 25 november 2011 kreeg het leerstuk van de onzakelijke lening zijn definitieve beslag in de arresten van de Hoge Raad. Sindsdien is er nog veel nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad over onzakelijke leningen verschenen. De Hoge Raad heeft daarin de nodige vragen beantwoord. Er staan echter nog steeds vragen open, zodat het leerstuk van de onzakelijke lening de gemoederen blijft bezighouden.

Onzakelijke leningen schetst de huidige stand van zaken van dit complexe leerstuk. Hierbij is de rechtspraak van de Hoge Raad leidend.

De auteur bakent de contouren van de onzakelijke lening af, waarna hij ruimschoots ingaat op de gevolgen van zowel crediteuren als debiteuren bij het aangaan van een onzakelijke lening. Hierbij behandelt hij afzonderlijk de diverse verschijningsvormen van een onzakelijke lening, te weten de onzakelijke lening:
 • door een vennootschap aan haar aandeelhouder (omhoog)
 • door een aandeelhouder aan zijn vennootschap (omlaag)
 • tussen zustermaatschappijen (opzij)

Onzakelijke leningen
Dit boek beantwoordt vele vragen omtrent onzakelijke leningen, zoals: Wanneer is een lening onzakelijk? Wie moet bewijzen dat een lening onzakelijk is? Wanneer vindt bij een onzakelijke lening een kapitaalstorting plaats? Geldt het leerstuk van de onzakelijke lening ook voor de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting in andere gevallen dan die van de verstrekking van een onzakelijke lening door een aandeelhouder aan een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft?

Nieuwe rechtspraak
Sinds de vorige druk van het boek is veel nieuwe rechtspraak verschenen. Deze is in het boek verwerkt. Allereerst is de bespreking van de rechtspraak van de Hoge Raad aangevuld met de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad over onzakelijke leningen die sinds de vorige druk is verschenen.
Verder is die rechtspraak verwerkt bij de bespreking van de diverse aspecten van onzakelijke leningen. Ten slotte zijn in het boek sinds de vorige druk verschenen literatuur, beleidsbesluiten en relevante wetswijzigingen verwerkt.

Dit boek behandelt systematisch de belangrijkste aspecten van de fiscale behandeling van onzakelijke leningen, en is daarmee een verhelderende bron van informatie voor zowel student als professional.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
23 mei 2018
Editie:
2018
Druk:
2
ISBN:
9789013149845
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
240
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord bij de tweede druk
  V
 2. Lijst met gebruikte afkortingen
  XV
 3. Hoofdstuk 1
  1
  1. 1.1
   Inleiding
   1
  2. 1.2
   Het certificaathoudersuitkooparrest, BNB 2008/191
   2
  3. 1.3
   De arresten van de Hoge Raad van 25 november 2011 over de onzakelijke lening omlaag
   5
   1. 1.3.1
    De arresten van 25 november 2011
    5
   2. 1.3.2
    HR 25 november 2011, 08/05323, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, BNB 2012/37
    6
   3. 1.3.3
    HR 25 november 2011, 10/05161, ECLI:NL:HR:2011:BR4807, BNB 2012/38
    9
   4. 1.3.4
    HR 25 november 2011, 10/04588, ECLI:NL:HR:2011:BP8952, BNB 2012/78
    10
  4. 1.4
   HR 13 januari 2012, 10/03654, ECLI:NL:HR:2012:BP8068, BNB 2012/79
   14
  5. 1.5
   De arresten van de Hoge Raad van 9 maart 2012 over onzakelijke leningen
   15
   1. 1.5.1
    De arresten van de Hoge Raad van 9 maart 2012
    15
   2. 1.5.2
    HR 9 maart 2012, 10/04488, ECLI:NL:HR:2012:BV8175, BNB 2012/132
    16
   3. 1.5.3
    HR 9 maart 2012, 11/01963, ECLI:NL:HR:2012:BV8199, BNB 2012/133
    17
                      1. 1.6
                       De arresten van de Hoge Raad van 1 maart 2013 over onzakelijke leningen
                       19
                       1. 1.6.1
                        De arresten van de Hoge Raad van 1 maart 2013
                        19
                       2. 1.6.2
                        HR 1 maart 2013, 12/03088, ECLI:NL:HR:2013:BZ2735, BNB 2013/148
                        20
                      2. 1.7
                       HR 15 maart 2013, 11/02248, ECLI:NL:HR:2013:BW6552, BNB 2013/149
                       21
                      3. 1.8
                       De arresten van de Hoge Raad van 3 mei 2013 over onzakelijke leningen
                       23
                       1. 1.8.1
                        De arresten van de Hoge Raad van 3 mei 2013
                        23
                       2. 1.8.2
                        HR 3 mei 2013, 11/03249, ECLI:NL:HR:2013:BW1971, BNB 2013/170
                        24
                       3. 1.8.3
                        HR 3 mei 2013, 12/04193, ECLI:NL:HR:2013:BZ9156, BNB 2013/171
                        25
                      4. 1.9
                       HR 28 februari 2014, 12/03526, ECLI:NL:HR:2014:417, BNB 2014/98
                       27
                      5. 1.10
                       HR 26 september 2014, 13/02261, ECLI:NL:HR:2014:2781, BNB 2015/12
                       30
                      6. 1.11
                       HR 17 oktober 2014, 14/00955, ECLI:NL:HR:2014:2984, BNB 2015/13
                       31
                      7. 1.12
                       HR 20 maart 2015, 13/05470, ECLI:NL:HR:2015:645, BNB 2015/141
                       31
                      8. 1.13
                       HR 18 december 2015, 15/00942, ECLI:NL:HR:2015:3599, BNB 2016/38
                       34
                      9. 1.14
                       HR 22 april 2016, 15/03701, ECLI:NL:HR:2016:703, BNB 2016/133
                       35
                      10. 1.15
                       HR 16 september 2016, 15/03909, ECLI:NL:HR:2016:2079, BNB 2017/21
                       37
                      11. 1.16
                       HR 14 oktober 2016, 16/01370, ECLI:NL:HR:2016:2340, BNB 2017/6
                       39
                      12. 1.17
                       HR 6 oktober 2017, 16/04326, ECLI:NL:HR:2017:2549, BNB 2017/216
                       41
                      13. 1.18
                       HR 8 december 2017, 17/02993, ECLI:NL:HR:2017:3076, BNB 2018/42
                       43
                      14. 1.19
                       HR 5 januari 2018, 16/01047, ECLI:NL:HR:2018:2, BNB 2018/60
                       44
                      15. 1.20
                       Samenvatting en conclusies
                       48
                     1. Hoofdstuk 2
                      55
                      1. 2.1
                       Inleiding
                       55
                      2. 2.2
                       De kwalificatie van de onzakelijke lening volgens de Hoge Raad
                       55
                       1. 2.2.1
                        De kwalificatie van de onzakelijke lening voor de vennootschapsbelasting
                        55
                       2. 2.2.2
                        De kwalificatie van de onzakelijke lening voor de inkomstenbelasting
                        59
                      3. 2.3
                       Een kritische beschouwing van de rechtspraak van de Hoge Raad over onzakelijke leningen
                       63
                      4. 2.4
                       Samenvatting en conclusie
                       70
                     2. Hoofdstuk 3
                      75
                      1. 3.1
                       Inleiding
                       75
                      2. 3.2
                       Het belang van de voorwaarden bij de beoordeling of een lening onzakelijk is
                       76
                       1. 3.2.1
                        Algemeen
                        76
                       2. 3.2.2
                        Voorwaarden en omstandigheden van een onzakelijke lening volgens de rechtspraak
                        77
                       3. 3.2.3
                        Criteria bij de beoordeling of sprake is van een onzakelijke lening
                        81
                      3. 3.3
                       De verdeling van de bewijslast
                       84
                       1. 3.3.1
                        Algemeen
                        84
                       2. 3.3.2
                        De verdeling van de bewijslast met betrekking tot de vaststelling of een lening onzakelijk is
                        85
                      4. 3.4
                       De simultaanuitzondering
                       87
                      5. 3.5
                       Bijzondere omstandigheden
                       88
                      6. 3.6
                       De invloed van art. 8b Wet VPB 1969 op de bewijslastverdeling
                       90
                      7. 3.7
                       Conclusie
                       92
                     3. Hoofdstuk 4
                      95
                      1. 4.1
                       Inleiding
                       95
                      2. 4.2
                       Verkapte kapitaalverstrekkingen
                       96
                       1. 4.2.1
                        Hoofdregel en uitzonderingen met betrekking tot de fiscale behandeling van geldleningen
                        96
                       2. 4.2.2
                        Schijnleningen
                        97
                       3. 4.2.3
                        Bodemlozeputleningen
                        98
                       4. 4.2.4
                        Deelnemerschapsleningen
                        98
                      3. 4.3
                       Verkapte kapitaalverstrekkingen voor de vennootschapsbelasting
                       100
                      4. 4.4
                       Verkapte kapitaalverstrekkingen voor de inkomstenbelasting
                       101
                      5. 4.5
                       Conclusie
                       104
                     4. Hoofdstuk 5
                      107
                      1. 5.1
                       inleiding
                       107
                      2. 5.2
                       De bepaling van de op een onzakelijk lening in aanmerking te nemen rente
                       108
                      3. 5.3
                       De bij de debiteur van een onzakelijke lening aftrekbare rente
                       111
                      4. 5.4
                       Conclusie
                       112
                     5. Hoofdstuk 6
                      113
                      1. 6.1
                       Inleiding
                       113
                      2. 6.2
                       De gevolgen van een onzakelijke lening door een ondernemer voor de inkomstenbelasting
                       114
                      3. 6.3
                       De gevolgen van een verlies op een onzakelijke lening omlaag voor de vennootschapsbelasting
                       116
                       1. 6.3.1
                        De gevolgen van de afwaardering
                        116
                       2. 6.3.2
                        De gevolgen van een vervreemding, kwijtschelding of omzetting in kapitaal van de lening
                        118
                      4. 6.4
                       De gevolgen van een verlies op een onzakelijke lening omlaag voor de inkomstenbelasting
                       125
                       1. 6.4.1
                        De gevolgen van de afwaardering
                        125
                       2. 6.4.2
                        De gevolgen van een vervreemding, kwijtschelding of omzetting in kapitaal van de lening
                        127
                      5. 6.5
                       De gevolgen van de niet-aftrekbaarheid van het verlies op een onzakelijke lening omhoog
                       128
                      6. 6.6
                       Samenvatting en conclusies
                       131
                     6. Hoofdstuk 7
                      133
                      1. 7.1
                       Inleiding
                       133
                      2. 7.2
                       De gevolgen van een onzakelijke lening omlaag
                       133
                       1. 7.2.1
                        De aftrek van rente op een onzakelijke lening omlaag
                        133
                       2. 7.2.2
                        Kwijtschelding
                        137
                       3. 7.2.3
                        Liquidatie van de vennootschap-debiteur
                        138
                      3. 7.3
                       De onzakelijke lening omhoog
                       138
                       1. 7.3.1
                        De onzakelijke lening omhoog aan een vennootschapsbelastingplichtige aandeelhouder
                        138
                       2. 7.3.2
                        De onzakelijke lening omhoog aan een aanmerkelijkbelanghouder
                        138
                      4. 7.4
                       Samenvatting en conclusies
                       139
                     7. Hoofdstuk 8
                      141
                      1. 8.1
                       Inleiding
                       141
                      2. 8.2
                       Wanneer is sprake van een onzakelijke lening opzij?
                       141
                      3. 8.3
                       De gevolgen van een onzakelijke lening opzij
                       142
                      4. 8.4
                       Samenvatting en conclusies
                       144
                     8. Hoofdstuk 9
                      147
                      1. 9.1
                       Inleiding
                       147
                      2. 9.2
                       De terbeschikkingstelling van een onzakelijke lening door een met een aanmerkelijkbelanghouder verbonden persoon
                       148
                       1. 9.2.1
                        Onzakelijke leningen aan een vennootschap door een met een aanmerkelijkbelanghouder verbonden persoon
                        148
                       2. 9.2.2
                        De gevolgen van onzakelijke leningen aan een vennootschap door een met een aanmerkelijkbelanghouder verbonden persoon
                        149
                      3. 9.3
                       De ongebruikelijke terbeschikkingstelling van een onzakelijke lening aan een vennootschap
                       154
                       1. 9.3.1
                        De ongebruikelijke terbeschikkingstelling van een lening aan een vennootschap
                        154
                       2. 9.3.2
                        De gevolgen van een kwijtschelding of omzetting in kapitaal van een onzakelijke lening
                        156
                       3. 9.3.3
                        De correctie van de rente op een onzakelijke lening
                        158
                      4. 9.4
                       De terbeschikkingstelling van een onzakelijke lening tussen natuurlijke personen
                       159
                      5. 9.5
                       Samenvatting en conclusies
                       160
                     9. Hoofdstuk 10
                      163
                      1. 10.1
                       Inleiding
                       163
                      2. 10.2
                       De onzakelijke borgstelling voor de vennootschapsbelasting
                       164
                      3. 10.3
                       De onzakelijke borgstelling voor de inkomstenbelasting
                       167
                       1. 10.3.1
                        De toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling bij een onzakelijke borgstelling
                        167
                       2. 10.3.2
                        De ongebruikelijke terbeschikkingstelling door een onzakelijke borgstelling
                        170
                      4. 10.4
                       De gevolgen van een onzakelijke borgstelling
                       172
                       1. 10.4.1
                        De in aanmerking te nemen vergoeding voor een onzakelijke borgstelling
                        172
                       2. 10.4.2
                        Het verlies op een regresvordering uit hoofde van een onzakelijke borgstelling
                        173
                      5. 10.5
                       Samenvatting en conclusies
                       174
                     10. Hoofdstuk 11
                      177
                      1. 11.1
                       Inleiding
                       177
                      2. 11.2
                       Waardering onderlinge vorderingen en schulden bij het aangaan van een fiscale eenheid
                       177
                      3. 11.3
                       Winstsplitsing tijdens het bestaan van een fiscale eenheid
                       179
                      4. 11.4
                       Waardering vorderingen en schulden bij beëindiging van een fiscale eenheid
                       180
                      5. 11.5
                       Onzakelijke leningen binnen een fiscale eenheid en de per-elementbenadering
                       183
                      6. 11.6
                       Samenvatting en conclusie
                       185
                     11. Hoofdstuk 12
                      187
                      1. 12.1
                       Inleiding
                       187
                      2. 12.2
                       De verstrekking van een onzakelijke lening vanuit een vaste inrichting in het buitenland
                       187
                      3. 12.3
                       De onzakelijke lening van een buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder aan een Nederlandse vennootschap
                       190
                      4. 12.4
                       Samenvatting en conclusies
                       191
                     12. 193
                     13. 197
                     14. Schema om te bepalen of een lening aan een vennootschap onzakelijk is
                      203
                     15. Jurisprudentieregister
                      207
                     16. Trefwoordenregister
                      213
                     Meer Verberg
                     Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                     Kies uw producttype:
                     E-book
                     € 76,00
                     Boek
                     € 68,50
                     € 62,84
                     € 68,50 incl. btw
                     Prijs per stuk
                     Boek
                     Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                     • Bestellen op rekening
                     • Gratis verzending
                     • Grootste uitgever van juridische informatie
                     Terug naar boven