Misbruik van bevoegdheid

Misbruik van bevoegdheid

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 9 januari 2019
Misbruik van bevoegdheid
Producttype Boek :
€ 43,58
€ 47,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Gratis thuisbezorgd | Bestellen op rekening
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Wanneer personen hun bevoegdheid misbruiken, vervalt volgens de wet deze bevoegdheid. Maar wanneer is dit exact het geval? Waar ligt de grens tussen gebruiken en misbruiken? Dit is de centrale vraag in deze uitgave. Daarbij zijn ook de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur verwerkt.
De wet bepaalt dat degene aan wie een bepaalde bevoegdheid toekomt, deze niet kan inroepen indien en voor zover hij deze misbruikt. De betrokkene kan uitoefening van deze bevoegdheid niet afdwingen, noch inroepen ter rechtvaardiging van het getoonde misbruik.
Voltaire omschreef dit vanuit de kern: “Un droit porté trop loin devient une injustice”. Ofwel: een te ver doorgevoerd recht wordt een onrecht. Maar, wat is in deze situatie ‘te ver’? Misbruik van bevoegdheid buigt zich over deze fundamentele vraag wanneer er sprake is van misbruik van bevoegdheid.

Misbruik bevoegdheid ontwikkelingen
De auteur ontvouwt het begrip van misbruik van bevoegdheid en de daarmee samenhangende rechtsfiguren als de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, de rechtsverwerking, de clausula rebus sic stantibus, of - in breder verband - de onrechtmatige daad en de hinder.

De lezer verkrijgt grondig inzicht in de verhouding tussen deze begrippen. Zowel in het heden als het verleden. De uiteenzetting spitst zich toe op het personen- en familierecht, het arbeidsrecht, het belastingrecht, het beslagrecht, het burenrecht, het faillissementsrecht, het octrooirecht, het procesrecht en het vennootschapsrecht.

Sinds de laatste editie van 6 jaar terug heeft de rechtsontwikkeling flinke stappen genomen. Op Europees vlak geldt het verbod van misbruik van bevoegdheid als algemeen beginsel van het Unierecht. De grenzen van het leerstuk zijn daarmee drastisch verschoven, waarvan deze nieuwste editie zich volop rekenschap geeft.

De uitgave onderscheidt zich zoals altijd met een veelvuldig beroep op buitenlandse wetgeving, rechtspraak en literatuur. Belangrijke nieuwe literatuur en rechtspraak op zowel nationaal als communautair niveau zijn voor u opgenomen. Ook vindt u circa 70 nieuwe arresten en vonnissen verwerkt.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 januari 2019
Editie:
2018
Druk:
3
ISBN:
9789013145854
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
160
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst van verkort aangehaalde literatuur
  XI
 3. Hoofdstuk 1
  Vier voorbeelden
  1
  1. 1
   Eerste voorbeeld
   1
  2. 2
   Tweede voorbeeld
   1
  3. 3
   Derde voorbeeld
   2
  4. 4
   Vierde voorbeeld
   2
 4. Hoofdstuk 2
  Probleemstelling
  3
  1. 5
   Bevoegdheid
   3
  2. 6
   Misbruik
   4
  3. 7
   Misbruik van bevoegdheid
   5
  4. 8
   In contractuele verhoudingen
   6
  5. 9
   Verhouding misbruik van bevoegdheid enerzijds, redelijkheid en billijkheid anderzijds
   8
  6. 10
   De tekst van de wet
   14
  7. 11
   De uitsluitende bedoeling om te benadelen
   16
      1. 12
       Zonder enig belang
       17
      2. 13
       Détournement de pouvoir
       24
      3. 14
       Belangenafweging
       28
      4. 15
       Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
       30
      5. 16
       Niet voor misbruik vatbaar
       31
      6. 17
       Verhouding misbruik van bevoegdheid enerzijds, onrechtmatige daad anderzijds
       37
      7. 18
       Misbruik als generiek begrip
       44
      8. 19
       Plan van behandeling
       44
     1. Hoofdstuk 3
      Enige rechtshistorische opmerkingen
      45
      1. 20
       Romeins recht
       45
      2. 21
       Middeleeuwse juristen
       48
      3. 22
       Natuurrecht
       50
      4. 23
       19e eeuw
       51
      5. 24
       Buitenlands recht
       53
     2. Hoofdstuk 4
      Enige bijzondere toepassingen van het leerstuk ‘misbruik van bevoegdheid’
      55
      1. 25
       Arbeidsrecht
       55
      2. 26
       Belastingrecht
       57
      3. 27
       Burenrecht
       58
      4. 28
       Eigendom
       59
      5. 29
       Hinder
       61
      6. 30
       Droit au respect
       64
      7. 31
       Faillissementsrecht
       65
      8. 32
       Misbruik van meerderheidsmacht
       72
      9. 33
       Octrooirecht
       74
      10. 34
       Procesrecht
       75
      11. 35
       Beëindiging van een duurovereenkomst
       91
     3. Hoofdstuk 5
      Besluit
      95
      1. 36
       Het eerste voorbeeld
       95
      2. 37
       Het tweede voorbeeld
       98
      3. 38
       Het derde voorbeeld
       99
      4. 39
       Het vierde voorbeeld
       99
      5. 40
       Slotsom
       100
     4. Zakenregister
      103
     5. Artikelenregister
      107
     6. Register van aangehaalde rechtspraak
      115
     7. Monografieën BW
      131
     Meer Verberg
     Deze uitgave is onderdeel van de serie:
     Producttype Boek :
     € 43,58
     € 47,50 incl. btw
     Prijs per stuk
     Boek
     Gratis thuisbezorgd | Bestellen op rekening
     • Bestellen op rekening
     • Gratis verzending
     • Grootste uitgever van juridische informatie
     Terug naar boven