Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten

Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 9 januari 2019
Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten
Producttype Boek :
€ 43,58
€ 47,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Gratis thuisbezorgd | Bestellen op rekening
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Van franchise tot projectovereenkomsten. Van online platforms tot crowdfunding. De meerpartijenovereenkomst duikt overal op, maar bleef lange tijd onderbelicht in de literatuur. Deze monografie vormt de eerste grondige analyse van de meerpartijenovereenkomst, de samenhangende overeenkomst en het fenomeen netwerken van overeenkomsten.
Eén van de innovaties van het BW in 1992 was de introductie van de meerpartijenovereenkomst in art. 6:213 en 279 BW. En hoewel deze vorm steeds vaker voorkomt, is er tot op de dag van vandaag nauwelijks over gepubliceerd in de rechtswetenschap.

De monografie Meerpartijenovereenkomsten en samenhangende overeenkomsten belicht het tot voorheen onontgonnen terrein van deze bijzondere overeenkomstvormen. De uitgave vult hiermee een rechtswetenschappelijke leegte. Door de toename van de meerpartijenovereenkomst in de praktijk, is de titel daarnaast ook van grote waarde voor de juridische adviseur.

Analyse meerpartijenovereenkomst
Allereerst vindt u in de algemene inleiding de theoretische fundering van de overeenkomst. Dit schetst een noodzakelijk referentiekader, omdat de meerpartijenovereenkomst op fundamentele punten afwijkt van de gewone tweepartijenovereenkomst.

Vervolgens buigt de auteur zich over samenhangende overeenkomsten tussen twee partijen, gevolgd door een uitvoerige behandeling van de meerpartijenovereenkomst. Vervolgens maakt de lezer kennis met samenhangende overeenkomsten tussen meer dan twee partijen, en netwerken van overeenkomsten.

Deze analyse laat zien dat het steeds gaat om de vraag of er samenhang moet worden aangenomen tussen verbintenissen (en andere elementen, zoals bedingen). En juist dit vraagstuk laat zich lastig beantwoorden wanneer er meer dan twee partijen bij betrokken zijn. Deze monografie bespreekt de meest essentiële aandachtspunten en geeft aanwijzingen voor de adviespraktijk.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 januari 2019
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013146332
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
172
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Verkort aangehaalde literatuur
  XI
 3. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
  1. 1
   Onderwerp van deze monografie
   1
  2. 2
   Wederkerige obligatoire overeenkomsten
   3
  3. 3
   Partij, derde en derde–partij
   3
  4. 4
   Nederlandse en buitenlandse literatuur
   5
  5. 5
   Methodologische opmerkingen
   7
 4. Hoofdstuk 2
  Overeenkomst en verbintenissen
  9
  1. 6
   De overeenkomst als bron van verbintenissen
   9
  2. 7
   Overeenkomst als rechtshandeling
   10
  3. 8
   Overeenkomst als rechtsverhouding
   10
  4. 9
   Het contract
   12
  5. 10
   De overeenkomst als rechtvaardiging: vertrouwen en wederkerigheid
   13
  6. 11
   De overeenkomst als samenhangend geheel: het contractueel evenwicht
   14
       1. 12
        Samenhang (i): lotsverbondenheid
        16
       2. 13
        Samenhang (ii): actiebevoegdheid en aansprakelijkheid
        17
       3. 14
        Samenhang (iii): doorwerking van contractuele verweermiddelen en bedingen
        18
       4. 15
        Samenhang (iv): overige vormen van samenhang
        19
       5. 16
        Splitsing van de overeenkomst
        19
       6. 17
        De relativiteit van de overeenkomst
        20
       7. 18
        Kwalificatie van de overeenkomst
        23
       8. 19
        Een formeel begrip van de overeenkomst
        26
       9. 20
        Vooruitblik
        28
      1. Hoofdstuk 3
       Samenhangende overeenkomsten tussen twee partijen
       31
       1. 21
        Samenhang tussen meerdere overeenkomsten
        31
       2. 22
        Redenen voor aannemen van samenhang
        32
       3. 23
        Specifieke wettelijke regelingen
        33
       4. 24
        Voortbouwende overeenkomsten
        34
       5. 25
        Kwalificatie als één omvattende overeenkomst (algemeen)
        36
       6. 26
        Expliciete samenhang bij gesplitste overeenkomsten
        38
       7. 27
        Impliciete samenhang bij gesplitste overeenkomsten
        39
      2. Hoofdstuk 4
       De meerpartijenovereenkomst: algemene aspecten
       47
       1. 28
        De definitie van de meerpartijenovereenkomst
        47
       2. 29
        Het probleem bij de meerpartijenovereenkomst
        48
       3. 30
        Inventarisatie van meerpartijenovereenkomsten
        50
       4. 31
        Onderverdeling in soorten meerpartijenovereenkomsten
        52
       5. 32
        Tweezijdige meerpartijenovereenkomsten
        53
       6. 33
        Continue samenwerking: maatschap
        55
       7. 34
        Meerzijdige meerpartijenovereenkomsten
        56
       8. 35
        Overige niet behandelde gevallen
        56
       9. 36
        Algemene wettelijke kader
        57
       10. 37
        Algemene basis: meerpartijenwederkerigheid
        58
       11. 38
        Algemene instrumenten (1): toerekening
        60
       12. 39
        Algemene instrumenten (2): splitsing
        61
      3. Hoofdstuk 5
       De meerpartijenovereenkomst: specifieke onderwerpen
       63
       1. 40
        Totstandkoming
        63
       2. 41
        Toetreding
        66
       3. 42
        Wilsgebreken
        68
       4. 43
        Andere gronden voor nietigheid en vernietigbaarheid
        75
       5. 44
        Uitleg
        76
       6. 45
        Algemene voorwaarden
        79
       7. 46
        Reikwijdte van bedingen
        80
       8. 47
        De relatie tussen schuldeisers en derde–partijen
        80
       9. 48
        Wijziging van de overeenkomst
        89
       10. 49
        Wanprestatie en verzuim
        90
       11. 50
        Verweren
        93
       12. 51
        Nakoming
        96
       13. 52
        Schadevergoeding
        96
       14. 53
        Ontbinding
        97
       15. 54
        Opzegging
        103
       16. 55
        Uittreding en uitzetting
        105
       17. 56
        Externe aansprakelijkheid
        105
      4. Hoofdstuk 6
       Samenhangende overeenkomsten tussen meer partijen
       107
       1. 57
        Inleiding
        107
       2. 58
        Bezwaren tegen het aannemen van samenhang
        108
       3. 59
        De dogmatische basis voor de beoordeling van samenhangende overeenkomsten
        110
       4. 60
        Een alternatief: groepen van contracten
        112
       5. 61
        Grondslag en criterium voor het bereiken van samenhang
        113
       6. 62
        Samenhang (i): lotsverbondenheid
        115
       7. 63
        Samenhang (ii): de overeenkomst als schakel
        125
       8. 64
        Samenhang (iii): tegenwerpelijkheid van bedingen
        129
       9. 65
        Andere gevallen van samenhang (iv)
        130
       10. 66
        De pakketreisovereenkomst en gekoppelde reisarrangementen
        131
       11. 67
        Netwerken van overeenkomsten
        132
       12. 68
        Tot besluit
        135
      5. Zakenregister
       137
      6. Artikelenregister
       141
      7. Jurisprudentieregister
       145
      8. Monografieën BW
       151
      Meer Verberg
      Deze uitgave is onderdeel van de serie:
      Producttype Boek :
      € 43,58
      € 47,50 incl. btw
      Prijs per stuk
      Boek
      Gratis thuisbezorgd | Bestellen op rekening
      • Bestellen op rekening
      • Gratis verzending
      • Grootste uitgever van juridische informatie
      Terug naar boven