Materieel beslagrecht

Materieel beslagrecht

Editie: editie deel 10
Verschijningsdatum: 5 juli 2018
Materieel beslagrecht
Kies uw producttype:
E-book
€ 51,36
Boek
€ 46,25
€ 42,43
€ 46,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Het beslagrecht wordt veelvuldig beschreven vanuit een procesrechtelijk oogpunt. Lange tijd ontbrak het echter aan een uitgave die zich buigt over de gevolgen van beslagkwesties. Dit handboek onderscheidt zich met een compleet overzicht van de materiaalrechtelijke consequenties van een civielrechtelijk beslag.
Komt u beroepsmatig regelmatig in aanraking met beslagkwesties? Dan zult u onderschrijven dat binnen de vakliteratuur het procesrechtelijke perspectief domineert. Er bestaan tal van publicaties over de formele procedures rondom beslagzaken, maar uitgaven omtrent de gevolgen ervan zijn dun gezaaid. Wat zijn de materiaalrechtelijke consequenties van een civielrechtelijk beslag?

Materieel beslagrecht is uniek in zijn brede behandeling van dit vraagstuk. Anders dan andere uitgaven, maakt dit handboek verbanden inzichtelijk omtrent de materiële gevolgen van beslagkwesties.

Materieel beslagrecht actueel
Deze geheel vernieuwde editie over het materieel beslagrecht is meer dan gerechtvaardigd in het licht van de actuele ontwikkelingen. Het werk is op vele fronten herschreven. Zo weerspiegelt de inhoud belangrijke wijzigingen op het gebied van:
 • de Vormerkung
 • het derdenbeslag (in het bijzonder de positie van de derde-beslagene)
 • de beslagimmuniteiten (i.e. de niet voor verhaalsbeslag vatbare goederen)
 • het eigen beslag (afgezet tegen de verrekening)

Met zijn actuele en onderscheidende benadering van het beslagrecht, biedt deze titel een hoognodig materiaalrechtelijk perspectief voor onder meer deurwaarders, advocaten, notarissen, bank- en bedrijfsjuristen en rechters.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
5 juli 2018
Editie:
deel 10
Druk:
5
ISBN:
9789013139648
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
168
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Woord vooraf bij de vijfde druk
  V
 2. Lijst van afkortingen
  XI
 3. Literatuurlijst
  XIII
 4. Algemene aspecten van beslagrecht 1
  1. 1.1
   Inleiding
   1
  2. 1.2
   Onderscheid tussen verschillende vormen van beslag
   2
  3. 1.3
   Instellen van de hoofdzaak als voorwaarde voor verlof tot leggen van conservatoir beslag
   8
  4. 1.4
   Blokkerende werking, beslag beperkt de beslagene in zijn mogelijkheid om vrij over het beslagen goed te beschikken
   12
  5. 1.5
   Vestiging van beperkte rechten na beslag
   15
  6. 1.6
   Executoriaal beslag tot verhaal, de positie van de executant
   18
  7. 1.7
   Bevoegdheden van de executant
   20
  8. 1.8
   De executant is niet rechtverkrijgende van de geëxecuteerde
   23
  9. 1.9
   Een executant handelt niet als vertegenwoordiger van de geëxecuteerde
   25
  10. 1.10
   Beslag tot verhaal voor een vordering onder opschortende voorwaarde of voor een nog niet opeisbare vordering
   26
  11. 1.11
   Cumulatief beslag voor vorderingen ontstaan na de beslaglegging
   28
     1. 1.12
      Beslag en de vruchten van het beslagen goed
      30
     2. 1.13
      Beslag en zaaksvervanging
      34
     3. 1.14
      Verhaal op een aan een derde toebehorend goed
      35
     4. 1.15
      Opheffing van beslagen
      39
     5. 1.16
      Aansprakelijkheid van de beslaglegger voor gevolgen van onrechtmatig beslag
      43
     6. 1.17
      Niet voor verhaalsbeslag vatbare goederen
      44
    1. Beslag op onroerende zaken 49
     1. 2.1
      Algemene aspecten
      49
     2. 2.2
      Geen beslag tot afgifte van onroerende zaken
      50
     3. 2.3
      Beslag tot levering van een onroerende zaak
      53
     4. 2.4
      Executie en mede-schuldeisers
      56
     5. 2.5
      Beperkte rechten op het beslagen goed en kwalitatieve verplichtingen van de rechthebbende
      60
     6. 2.6
      De executant is niet gebonden aan persoonlijke verplichtingen van de geëxecuteerde, waaronder een kettingbeding
      61
     7. 2.7
      Beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen, tot stand gekomen na de beslaglegging
      63
     8. 2.8
      ‘Vormerkung’, gevolgd door beslag
      68
     9. 2.9
      Beslag op een registergoed en cessie/verpanding van nog niet vervallen huur- en pachttermijnen
      73
     10. 2.10
      Het tijdstip waarop het beslag effect verkrijgt
      74
     11. 2.11
      Doorhalen van het beslag
      76
    2. Beslag op vorderingen 79
     1. 3.1
      Algemene aspecten van derdenbeslag
      79
     2. 3.2
      Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
      82
     3. 3.3
      Voorwerp van derdenbeslag tot verhaal
      82
     4. 3.4
      Burgerlijke vruchten, rentevergoeding
      83
     5. 3.5
      Verklaring
      84
     6. 3.6
      Uitoefening van nevenbevoegdheden
      85
     7. 3.7
      Nog niet benut krediet wordt niet door derdenbeslag onder de kredietverlener getroffen
      87
     8. 3.8
      Verhaal op een vordering tot levering van iets anders dan geld
      90
     9. 3.9
      Derdenbeslag kan strekken tot levering van een vordering, niet tot afgifte ervan
      91
     10. 3.10
      Gevolgen van derdenbeslag, blokkerende werking
      93
     11. 3.11
      Tijdstip waarop derdenbeslag effect krijgt
      98
     12. 3.12
      Derdenbeslag op toekomstige vorderingen
      102
     13. 3.13
      Bevoegdheid van de derde-beslagene tot opschorting, retentierecht, ontbinding en opzegging
      103
     14. 3.14
      Derdenbeslag en verrekening
      107
     15. 3.15
      Derdenbeslag op een vordering die met een beperkt recht is belast
      112
     16. 3.16
      Eigenbeslag
      116
    3. Beslag op roerende zaken 119
     1. 4.1
      Algemene aspecten van beslag op roerende zaken
      119
     2. 4.2
      Rechten van derden op een in beslag genomen roerende zaak
      122
     3. 4.3
      Rechten van derden en het fiscale bodemrecht
      125
     4. 4.4
      Algemene aspecten van beslag tot afgifte van een roerende zaak
      128
     5. 4.5
      Executoriaal beslag tot verkrijging van afgifte
      129
     6. 4.6
      Conservatoir beslag tot afgifte
      132
     7. 4.7
      Blokkerende werking
      134
     8. 4.8
      Blokkerende werking in het geval waarin de beslagene de zaak zonder recht houdt
      137
    4. Jurisprudentieregister
     139
    5. Trefwoordenregister
     145
    6. Verschenen titels Monografieën Privaatrecht
     149
    Meer Verberg
    Deze uitgave is onderdeel van de serie:
    Kies uw producttype:
    E-book
    € 51,36
    Boek
    € 46,25
    € 42,43
    € 46,25 incl. btw
    Prijs per stuk
    Boek
    Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
    • Bestellen op rekening
    • Gratis verzending
    • Grootste uitgever van juridische informatie
    Terug naar boven