Loonheffingengids 2018

Loonheffingengids 2018

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 15 februari 2018
Loonheffingengids 2018
Kies uw producttype:
E-book
€ 94,17
Boek
€ 82,50
5% studieboekenkorting
€ 77,83
€ 82,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze handleiding en vraagbaak op het gebied van loonheffingen helpt u als werkgever, loonadministrateur of HR-manager bij het personeelsbeleid. Welke regels gelden er in 2018? Wat gaat het regeerakkoord de komende jaren brengen? En waar ligt straks het omslagpunt zzp’er versus loondienstverband? Ook krijgt u tekst en uitleg over de nieuwe loonkostenvoordelen en het lage inkomensvoordeel (LIV).
Loonheffingengids 2018 geeft u een duidelijk en praktisch inzicht in alle belangrijke regels rond de loonheffingen: de loonbelasting, de premieheffing volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste berekening, inhouding en afdracht hiervan.

Regeerakkoord en krappe arbeidsmarkt
De huidige, krappe arbeidsmarkt vraagt om een fiscaal-vriendelijk en aantrekkelijk beloningsstelsel. Daarbij speelt de werkkostenregeling een grote rol, maar ook de impact van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor de komende jaren.

Deze gids helpt u als werkgever, loonadministrateur of HR-manager, wanneer u graag net iets meer wilt weten van de actuele en komende wet- en regelgeving op het gebied van de loonheffingen. Zo kunt u uw beloningsbeleid vaststellen met kennis van voorwaarden en risico’s, maar ook van fiscale voordelen. De gids bevat onder meer ook de regels en valkuilen bij grensoverschrijdend werknemersverkeer en bij inleners- en ketenaansprakelijkheid.

De uitgave is gebaseerd op de wet- en regelgeving per 1 januari 2018.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
15 februari 2018
Editie:
2018
ISBN:
9789013147469
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
320
Afmetingen:
21,0 x 29,7 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Nieuw in 2018
  5
 2. Algemene inhoudsopgave
  7
 3. Deel I
  Wat u als werkgever moet weten en doen
  9
 4. Hoofdstuk 1
  Melding werkgever
  11
 5. Hoofdstuk 2
  In dienst nemen
  12
 6. Hoofdstuk 3
  Identificatieplicht
  14
 7. Hoofdstuk 4
  De loonstrook
  15
 8. Hoofdstuk 5
  Loonstaat
  17
 9. Hoofdstuk 6
  Berekening verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen
  22
 10. Hoofdstuk 7
  De aangifte loonheffingen
  30
 11. Hoofdstuk 8
  Afdrachtverminderingen
  38
 12. Hoofdstuk 9
  Enkele bijzondere verplichtingen
  42
 13. Hoofdstuk 10
  Samenhangende groep inhoudingsplichtigen
  43
 14. Deel II
  Wanneer bent u inhoudingsplichtig?
  45
 15. Hoofdstuk 11
  Inleiding
  47
 1. Hoofdstuk 12
  ‘Echte’ en ‘fictieve’ dienstbetrekkingen; oneigenlijke loonbelasting
  48
 2. Hoofdstuk 13
  Wanneer is er sprake van een ‘echte’ dienstbetrekking?
  49
 3. Hoofdstuk 14
  Fictieve dienstbetrekkingen
  53
 4. Hoofdstuk 15
  Huispersoneel
  60
 5. Hoofdstuk 16
  Vroegere dienstbetrekking
  61
 6. Hoofdstuk 17
  Genieters van fictief loon uit vroegere dienstbetrekking
  62
 7. Hoofdstuk 18
  Vrijwilligers
  63
 8. Deel III
  Belast en onbelast loon
  65
 9. Hoofdstuk 19
  Verband met inkomstenbelasting
  67
 10. Hoofdstuk 20
  Het fiscale begrip loon
  69
 11. Hoofdstuk 21
  Wat ‘niet tot het loon behoort’
  70
 12. Hoofdstuk 22
  Fooien en dergelijke prestaties van derden
  71
 13. Hoofdstuk 23
  Aanspraken
  73
 14. Hoofdstuk 24
  Ziektekostenregelingen
  75
 15. Hoofdstuk 25
  Werkkostenregeling
  78
 16. Hoofdstuk 26
  Aandelen en aan­de­len­opties
  85
 17. Hoofdstuk 27
  De auto
  86
 18. Hoofdstuk 28
  Specifieke uitkeringen/vrijstellingen
  89
 19. Hoofdstuk 29
  Negatief loon
  96
 20. Deel IV
  Pen­sioen en VUT
  97
 21. Hoofdstuk 30
  Algemeen
  99
 22. Hoofdstuk 31
  Wanneer is er sprake van een pen­sioen­re­ge­ling?
  101
 23. Hoofdstuk 32
  Zuivere pen­sioen­re­ge­ling
  104
 24. Hoofdstuk 33
  Toekomst pen­sioenstelsel
  113
 25. Deel V
  Sociale verzekeringen
  115
 26. Hoofdstuk 34
  Sociale verzekeringen
  117
 27. Hoofdstuk 35
  Wie is verzekerd voor de sociale verzekeringen?
  119
 28. Hoofdstuk 36
  Premies werknemersverzekeringen
  122
 29. Hoofdstuk 37
  In­ter­na­tio­nale aspecten sociale verzekeringen
  134
 30. Deel VI
  Buitenland
  139
 31. Hoofdstuk 38
  Woonplaats, plaats van werkzaamheden
  141
 32. Hoofdstuk 39
  Faciliteiten voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken
  145
 33. Hoofdstuk 40
  De werknemer die in het buitenland woont
  149
 34. Hoofdstuk 41
  De hier te lande wonende werknemer die in het buitenland werkt
  150
 35. Hoofdstuk 42
  Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
  151
 36. Deel VII
  Naheffingsaanslagen
  153
 37. Hoofdstuk 43
  Naheffingsaanslagen
  155
 38. Hoofdstuk 44
  Boetes
  161
 39. Hoofdstuk 45
  Invordering en aansprakelijkheid
  164
 40. Hoofdstuk 46
  Pseudo-eindheffing
  166
 41. Hoofdstuk 47
  Inkomstenbelasting van derde
  168
 42. Deel VIII
  Bezwaar en beroep
  169
 43. Hoofdstuk 48
  Bezwaar bij de inspecteur
  171
 44. Hoofdstuk 49
  Beroep bij de rechtbank
  175
 45. Hoofdstuk 50
  Hoger beroep bij het ge­rechts­hof
  179
 46. Hoofdstuk 51
  Cassatie bij de Hoge Raad
  182
 47. Hoofdstuk 52
  Hardheidsclausule
  184
 48. Hoofdstuk 53
  Doelmatigheidsbepaling
  185
 49. Deel IX
  Antimisbruikwetgeving
  187
 50. Hoofdstuk 54
  Een aantal begrippen
  189
 51. Hoofdstuk 55
  Ketenaansprakelijkheid
  193
 52. Hoofdstuk 56
  Uitzonderingen op de ketenaansprakelijkheid
  195
 53. Hoofdstuk 57
  Hoe kan de aannemer zijn risico beperken?
  198
 54. Hoofdstuk 58
  Administratie van de aannemer
  206
 55. Hoofdstuk 59
  Buitenlandse (onder)aannemers
  207
 56. Hoofdstuk 60
  Het inlenen van arbeidskrachten
  208
 57. Hoofdstuk 61
  Het depotstelsel
  214
 58. Hoofdstuk 62
  Bestuurdersaansprakelijkheid
  216
 59. Hoofdstuk 63
  Betalingsonmacht
  218
 60. Hoofdstuk 64
  Formele aspecten
  219
 61. Hoofdstuk 65
  Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
  223
 62. 227
 63. Bijlage 1
  Loonbelastingverklaring studenten/scholieren
  229
 64. Bijlage 2
  Model Loonstaat
  231
 65. Bijlage 3
  Aanvraag g-rekening
  232
 66. Bijlage 4
  Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018
  236
 67. Bijlage 5
  Eindheffing 2018
  237
 68. Bijlage 6
  Afdrachtverminderingen algemeen
  240
 69. Bijlage 7
  Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  241
 70. Bijlage 8
  Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters
  243
 71. Bijlage 9
  Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden
  244
 72. Bijlage 10
  Premies werknemersverzekeringen
  245
 73. Bijlage 11
  Overige bedragen en percentages
  246
 74. Bijlage 12
  Minimumloon per 1 januari 2018
  247
 75. Bijlage 13
  Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen
  248
 76. Bijlage 14
  Voorbeelden van bezwaarschriften en beroepschriften
  255
 77. Bijlage 15
  Jaaropgaaf 2017
  258
 78. Bijlage 16
  Melding Loonheffingen
  259
 79. Bijlage 17
  Voorbeeldafspraak gebruik bestelauto
  264
 80. Bijlage 18
  Melding overdracht activiteiten
  269
 81. Bijlage 19
  Pensioenbesluit
  272
 82. Bijlage 20
  Overzicht normen werkkostenregeling 2018 
   296
 83. Bijlage 21
  Sectorpremies 2018
  297
 84. Bijlage 22
  Sectorale premies 2018
  301
 85. Bijlage 23
  Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies
  307
 86. 313
 87. Alfabetisch register
  315
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Kies uw producttype:
E-book
€ 94,17
Boek
€ 82,50
5% studieboekenkorting
€ 77,83
€ 82,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven