Loonheffingennieuw

Loonheffingen

Editie: editie 2019
Verschijningsdatum: 1 maart 2019
Loonheffingen
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 88,03
€ 95,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit studieboek verschaft toekomstige belastinginspecteurs en -adviseurs een compleet en diepgaand beeld van alle loonheffingen. De praktische benadering en sprekende voorbeelden helpen je om de soms taaie materie eigen te krijgen. Een essentiële titel in de boekenkast van iedereen die met de afdracht van loonheffingen te maken heeft of krijgt.
De loonheffingen vormen de aorta van de BV-Nederland. Meer dan de helft van alle belasting- en premieopbrengsten (€ 303 miljard) loopt via het loonstrookje (€ 172 miljard). Op de schouders van werkgevers rust daarmee de verplichting om deze belasting te innen en af te dragen.

Welke regels zijn er anno 2019 van kracht als het gaat om deze loonheffingen? In de 2019-editie van Loonheffingen maak je op praktische wijze kennis met alle regels en richtlijnen die je als belastinginspecteur of -adviseur moet kennen.

Studieboek loonheffingen 2019
Op het terrein van loonheffingen zijn de regels jaarlijks aan talloze veranderingen onderhevig. Ook de rechtspraak staat niet stil.
De 2019-editie van ‘Loonheffingen’ bevat om die reden alle actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, waaronder:
 • Belastingplan 2019
 • Rechtspraak die is gewezen in 2018
 • Beleidswijzigingen uit 2018
 • Ontwikkelingen in het ZZP/DBA-dossier
Door de complete en praktische benadering, leent de titel zich uitstekend voor zowel studenten als professionals in de praktijk.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
1 maart 2019
Editie:
2019
Druk:
13
ISBN:
9789013149616
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
688
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Gebruikte afkortingen
  XIX
 3. Hoofdstuk 1
  Inleiding tot de loonbelasting
  1
 4. 1.1
  Inleiding
  1
 5. 1.2
  De geschiedenis en plaatsbepaling
  2
 6. 1.3
  Het tweeledige karakter van de loonbelasting
  4
 7. 1.4
  De lasten voor de werkgever
  6
 8. 1.5
  De drie pijlers van de loonbelasting
  6
 9. 1.6
  De rechtsbronnen van de loonbelasting
  8
 10. 1.7
  De loonbelasting is een bronheffing
  10
 11. 1.8
  De loonbelasting fungeert als een voorheffing of als een eindheffing
  11
 12. 1.9
  De loonbelasting is een directe belasting
  12
 13. 1.10
  De loonbelasting is een afdrachtbelasting
  13
 14. 1.11
  De loonbelasting is (deels) een subjectieve en persoonlijke belasting
  14
 15. Hoofdstuk 2
  Inleiding tot de sociale verzekeringen
  17
 1. 2.1
  Inleiding
  17
 2. 2.2
  Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel: voorzieningen versus verzekeringen
  17
 3. 2.3
  Sociale verzekeringen: volksverzekeringen versus werknemersverzekeringen
  18
 4. 2.4
  De volksverzekeringen
  20
 5. 2.4.1
  De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  20
 6. 2.4.2
  De Algemene nabestaandenwet (Anw)
  21
 7. 2.4.3
  De Wet langdurige zorg (Wlz)
  21
 8. 2.4.4
  De Zorgverzekeringswet (Zvw)
  22
 9. 2.4.5
  De kring der verzekerden voor de volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz
  22
 10. 2.4.6
  De financiering van de volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz
  23
 11. 2.4.7
  De heffing en invordering van de premie volksverzekeringen AOW, Anw en Wlz
  24
 12. 2.4.8
  Kring der verzekerden voor de Zorgverzekeringswet
  26
 13. 2.4.9
  De financiering van de Zorgverzekeringswet
  27
 14. 2.4.10
  De heffing en invordering van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
  30
 15. 2.5
  De werknemersverzekeringen
  31
 16. 2.5.1
  De Ziektewet en de Werkloosheidswet
  32
 17. 2.5.2
  De WIA/WAO
  33
 18. 2.5.3
  De kring der verzekerden in de werknemersverzekeringen
  34
 19. 2.5.4
  De financiering van de werknemersverzekeringen
  36
 20. 2.5.5
  De heffing en de invordering van de premies werknemersverzekeringen
  38
 21. 2.6
  De uitvoering van de werknemersverzekeringen en de rechtspraak
  39
 22. 2.7
  De polisadministratie van het UWV
  39
 23. Hoofdstuk 3
  De ‘echte’ dienstbetrekking
  41
 24. 3.1
  Inleiding
  41
 25. 3.2
  De privaatrechtelijke dienstbetrekking
  42
 26. 3.2.1
  Juridisch kader
  42
 27. 3.2.2
  De gezagsverhouding
  48
 28. 3.2.3
  De verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid
  59
 29. 3.2.4
  De verplichting van de werkgever tot belonen
  60
 30. 3.3
  Inperking en verruiming van verzekeringsplicht
  62
 31. 3.4
  Vrijwilligers
  63
 32. 3.5
  Dienstverlening aan huis
  65
 33. 3.6
  Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
  67
 34. 3.7
  De publiekrechtelijke dienstbetrekking
  68
 35. 3.8
  Vroegere en tegenwoordige dienstbetrekking
  70
 36. 3.9
  De dienstbetrekking van een ander
  71
 37. 3.10
  Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
  72
 38. 3.10.1
  Inleiding
  72
 39. 3.10.2
  Opkomst en ondergang van de VAR
  73
 40. 3.10.3
  Totstandkoming van de Wet Dba, kritiek, knelpunten
  75
 41. 3.10.4
  Vertrouwen in de toekomst
  80
 42. 3.11
  Beschikking verzekeringsplicht
  83
 43. Hoofdstuk 4
  De fictieve dienstbetrekkingen
  87
 44. 4.1
  Inleiding
  87
 45. 4.2
  De strekking van de ficties
  87
 46. 4.3
  Kleine aannemers van werk en hun hulpen
  89
 47. 4.4
  Tussenpersonen en hun hulpen
  90
 48. 4.5
  Leerlingen en stagiairs
  91
 49. 4.6
  In de onderneming van een ouder werkzame kinderen
  93
 50. 4.7
  Commissarissen
  93
 51. 4.8
  Bestuurders van werknemerscoöperaties
  95
 52. 4.9
  Bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen
  96
 53. 4.10
  Thuiswerkers en hun hulpen
  97
 54. 4.11
  Topsporters
  99
 55. 4.12
  De werknemer-aanmerkelijkbelanghouder
  100
 56. 4.13
  De gelijkgestelden of rariteiten
  101
 57. 4.14
  Uitzendkrachten
  103
 58. 4.15
  Sekswerkers
  106
 59. 4.16
  Opting-in
  108
 60. 4.17
  Alleen fictief in dienstbetrekking voor de premieheffing werknemersverzekeringen
  109
 61. Hoofdstuk 5
  De ‘oneigenlijke’ dienstbetrekking
  111
 62. Hoofdstuk 6
  De inhoudingsplichtige
  115
 63. 6.1
  De inhoudingsplichtige
  115
 64. 6.2
  De drie inhoudingsplichtigen van art. 6, lid 1, Wet LB 1964
  118
 65. 6.3
  De fictieve werkgevers
  122
 66. 6.4
  De samenhangende groep inhoudingsplichtigen
  124
 67. 6.5
  Einde inhoudingsplicht
  124
 68. Hoofdstuk 7
  Het loon
  127
 69. 7.1
  Inleiding
  127
 70. 7.2
  Loonbegrip algemeen
  128
 71. 7.2.1
  Loonbegrip art. 10 Wet LB 1964
  128
 72. 7.2.2
  Loonbegrip: samenhang met vrijstellingsbepalingen
  135
 73. 7.3
  Schadevergoedingen bij een ongeval of ontslag
  142
 74. 7.4
  Negatief loon
  145
 75. 7.5
  Loon van derden
  155
 76. 7.5.1
  Fooien en dergelijke prestaties van derden
  155
 77. 7.5.2
  Fondsuitkeringen
  160
 78. 7.6
  Loon in de vorm van een recht
  160
 79. 7.7
  Cafetariasysteem
  164
 80. 7.8
  Gebruikelijkloonregeling
  166
 81. 7.9
  De begrippen ‘belastbaar loon’ en ‘tabelloon’
  174
 82. 7.10
  Fiscaal en civielrechtelijk loon
  175
 83. 7.11
  Loon voor de inkomstenbelasting
  176
 84. 7.12
  Loon voor de premie volksverzekeringen
  177
 85. 7.13
  Loon voor de premies werknemersverzekeringen
  177
 86. 7.14
  Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
  178
 87. 7.15
  Het bruto-nettotraject
  180
 88. 7.16
  Nettoloonafspraak en bruteren
  181
 89. Hoofdstuk 8
  Loon in natura
  189
 90. 8.1
  Inleiding
  189
 91. 8.2
  Het begrip ‘loon in natura’
  189
 92. 8.3
  De wettelijke waarderingsregels
  191
 93. 8.3.1
  Waarde in het economische verkeer
  192
 94. 8.3.2
  Factuurwaarde
  196
 95. 8.3.3
  Consumentenprijs
  196
 96. 8.4
  De ministeriële waarderingsregels
  197
 97. 8.4.1
  Werkplekvoorzieningen (nihilwaarderingen)
  198
 98. 8.4.2
  Werkplekvoorzieningen (lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer)
  202
 99. 8.4.3
  Dienstwoning
  204
 100. 8.4.4
  Personeelsleningen, fiets van de zaak
  204
 101. 8.5
  Eigen bijdrage werknemer
  206
 102. Hoofdstuk 9
  Aanspraken
  207
 103. 9.1
  Inleiding
  207
 104. 9.2
  Aanspraken algemeen
  207
 105. 9.3
  Het begrip ‘aanspraak op een uitkering of verstrekking’
  208
 106. 9.3.1
  Een aanspraak is een afdwingbaar recht
  210
 107. 9.3.2
  Náást de contante beloning
  210
 108. 9.3.3
  Fondsvorming
  211
 109. 9.3.4
  Na verloop van tijd of onder een voorwaarde
  213
 110. 9.3.5
  Een aanspraak moet kwantificeerbaar zijn
  214
 111. 9.4
  Hoofdregel en omkeerregel
  214
 112. 9.5
  Afwijkende wettelijke regelingen van loonaanspraken
  215
 113. 9.5.1
  De verlofaanspraken van art. 10, lid 3, Wet LB 1964
  216
 114. 9.5.2
  De zekerheidsbepaling van art. 10, lid 4, Wet LB 1964
  216
 115. 9.5.3
  De zekerheidsbepalingen van art. 10, lid 5, Wet LB 1964
  217
 116. 9.6
  De waardering van aanspraken
  217
 117. 9.7
  Vakantiebonnen
  220
 118. 9.8
  Ziektekostenregelingen van werkgevers
  221
 119. 9.9
  Aanspraken ingevolge een wettelijke Belgische ziektekostenverzekering
  221
 120. Hoofdstuk 10
  Pensioenaanspraken en VUT-regelingen
  223
 121. 10.1
  Inleiding
  223
 122. 10.2
  Pensioenaanspraken algemeen
  223
 123. 10.2.1
  Naar hogere pensioenleeftijden
  225
 124. 10.2.2
  Werkgevers- en werknemersbijdragen
  227
 125. 10.3
  De Pensioenwet
  229
 126. 10.4
  Vier pensioenstelsels
  232
 127. 10.4.1
  Eindloonstelsel
  232
 128. 10.4.2
  Middelloonstelsel
  233
 129. 10.4.3
  Beschikbaar premiestelsel
  233
 130. 10.4.4
  Hybride stelsel
  233
 131. 10.5
  Zes pensioensoorten
  234
 132. 10.5.1
  Het levenslange ouderdomspensioen
  234
 133. 10.5.2
  Het levenslange deelnemingsjarenpensioen van 41 jaar en vier maanden
  236
 134. 10.5.3
  Het nabestaanden-/partnerpensioen
  237
 135. 10.5.4
  Het nabestaandenoverbruggingspensioen
  237
 136. 10.5.5
  Het wezenpensioen
  238
 137. 10.5.6
  Het arbeidsongeschiktheidspensioen
  238
 138. 10.6
  Indexatie, variaties in uitkeringshoogte, ruil van pensioenen e.d.
  239
 139. 10.6.1
  Indexatie
  239
 140. 10.6.2
  Variaties in hoogte pensioenuitkering
  239
 141. 10.6.3
  Ruil van pensioenen
  240
 142. 10.6.4
  Pensioenaanpassing aan pensioenrichtleeftijd
  240
 143. 10.7
  De pensioeningangsdatum
  240
 144. 10.8
  De diensttijd
  241
 145. 10.8.1
  Uitbreiding van de diensttijd
  241
 146. 10.8.2
  Beperking van de diensttijd
  242
 147. 10.8.3
  Geen beperking van de diensttijd
  243
 148. 10.9
  Het pensioengevende loon
  243
 149. 10.9.1
  Welk loon?
  243
 150. 10.9.2
  Pensioenopbouw in een cafetariasysteem
  246
 151. 10.10
  De kring van pensioenverzekeraars
  247
 152. 10.11
  Waardeoverdracht
  248
 153. 10.12
  Pensioenverevening bij echtscheiding
  249
 154. 10.13
  Het dga-pensioen in eigen beheer
  250
 155. 10.14
  Onregelmatige afwikkeling van een pensioenregeling
  251
 156. 10.15
  Enkele formele aspecten
  253
 157. 10.16
  VUT-regelingen
  255
 158. 10.16.1
  Wettelijke systematiek
  255
 159. 10.16.2
  Besmette en niet besmette RVU-regelingen
  257
 160. 10.17
  Prepensioenregelingen
  261
 161. 10.18
  Internationale aspecten van pensioen
  262
 162. 10.18.1
  Inleiding
  262
 163. 10.18.2
  Opbouwfase
  262
 164. 10.18.3
  Uitkeringsfase en nationaal recht
  265
 165. 10.18.4
  Uitkeringsfase en belastingverdragen
  271
 166. 10.18.5
  AOW- en Anw-uitkeringen
  274
 167. Hoofdstuk 11
  Vrijgestelde aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen
  277
 168. 11.1
  Inleiding
  277
 169. 11.2
  Aanspraken algemeen
  277
 170. 11.3
  Aanspraken ingevolge bepaalde sociale verzekeringen en soortgelijke aanspraken
  278
 171. 11.3.1
  Sociale verzekeringen
  278
 172. 11.3.2
  Soortgelijke aanspraken
  279
 173. 11.4
  De vervallen stamrechtvrijstelling
  280
 174. 11.5
  Aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval
  281
 175. 11.6
  Aanspraken op eenmalige overlijdensuitkeringen
  282
 176. 11.7
  Aanspraken op verlof
  282
 177. 11.8
  Aanspraken op een transitievergoeding
  283
 178. 11.9
  Aanspraken ingevolge de levensloopregeling
  283
 179. 11.10
  De bij ministeriële regeling vrijgestelde aanspraken
  284
 180. 11.11
  Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen
  286
 181. 11.11.1
  Vergoedingen van schade aan persoonlijke zaken
  286
 182. 11.11.2
  Voorzieningen voor militaire oorlogs- of dienstslachtoffers
  288
 183. 11.11.3
  Eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden
  288
 184. 11.11.4
  Onverplichte fondsuitkeringen
  289
 185. 11.11.5
  Diensttijdvrijstelling
  291
 186. 11.11.6
  Vergoeding voor arbeid in de onderneming van de partner
  294
 187. 11.11.7
  Vrijgestelde uitkeringen in het kader van de Participatiewet
  294
 188. 11.11.8
  Bijdragen ingevolge een wettelijke ziektekostenregeling
  295
 189. Hoofdstuk 12
  Werkgever en vervoer
  297
 190. 12.1
  Inleiding
  297
 191. 12.2
  De kilometervergoeding
  298
 192. 12.3
  Openbaar vervoer
  300
 193. 12.4
  Vaste reiskostenvergoeding
  301
 194. 12.4.1
  Inleiding
  301
 195. 12.4.2
  De wettelijke vaste reiskostenvergoeding
  302
 196. 12.4.3
  De vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie
  303
 197. 12.4.4
  Praktische regeling
  304
 198. 12.5
  Vervoer vanwege de werkgever
  306
 199. 12.6
  De auto van de werkgever
  307
 200. 12.6.1
  Algemeen
  307
 201. 12.6.2
  Ter beschikking stellen
  307
 202. 12.6.3
  Omvang van het voordeel
  310
 203. 12.6.4
  Tegenbewijs
  314
 204. 12.6.5
  Bestelauto
  317
 205. 12.6.6
  Wachtdiensten
  322
 206. 12.6.7
  Per loontijdvak, per kalenderjaar, per auto
  323
 207. 12.6.8
  Verklaring (geen) privégebruik, naheffing
  324
 208. 12.6.9
  Overige gevolgen
  326
 209. 12.6.10
  Hardheidsclausule?
  326
 210. 12.6.11
  Autokostenforfait niet voor andere vervoermiddelen
  327
 211. 12.7
  Zeevarenden
  327
 212. 12.8
  De reisaftrek
  328
 213. Hoofdstuk 13
  Tarieven, heffingskortingen, tabellen en subsidies
  329
 214. 13.1
  Inleiding
  329
 215. 13.2
  Loonbelasting/premie volksverzekeringen
  329
 216. 13.2.1
  De tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  329
 217. 13.2.2
  Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  333
 218. 13.2.3
  Loontijdvak
  336
 219. 13.2.4
  Afwijkend loontijdvak
  337
 220. 13.2.5
  Tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  339
 221. 13.2.6
  Rekenregels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  341
 222. 13.2.7
  Tabel bijzondere beloningen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  341
 223. 13.2.8
  Berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen bij beloningen over verschillende loontijdvakken, die geheel of gedeeltelijk samenvallen
  343
 224. 13.2.9
  Tarief loonbelasting/premie volksverzekeringen voor de anonieme werknemer
  344
 225. 13.3
  Afdrachtverminderingen loonbelasting/premie volksverzekeringen
  347
 226. 13.3.1
  Inleiding
  347
 227. 13.3.2
  Afdrachtvermindering zeevaart
  348
 228. 13.3.3
  De S&O-afdrachtvermindering
  348
 229. 13.4
  Premies werknemersverzekeringen
  352
 230. 13.4.1
  Inleiding
  352
 231. 13.4.2
  WW
  352
 232. 13.4.3
  ZW, WAO en WIA
  357
 233. 13.4.4
  Eigen risico dragen ZW, WGA
  361
 234. 13.4.5
  Overzicht premiestructuur ZW, WIA, WW
  363
 235. 13.4.6
  Berekening premies werknemersverzekeringen. Voortschrijdend cumulatief rekenen
  364
 236. 13.5
  Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
  366
 237. 13.6
  Quotumheffing
  367
 238. 13.6.1
  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  367
 239. 13.6.2
  Doelgroep arbeidsbeperkten, quotumtekort en quotumheffing
  368
 240. 13.7
  Wet tegemoetkomingen loondomein
  369
 241. 13.7.1
  Inleiding
  369
 242. 13.7.2
  Het lage-inkomensvoordeel
  370
 243. 13.7.3
  De loonkostenvoordelen
  372
 244. Hoofdstuk 14
  Wijze van heffing. Aangifte loonheffingen. Correctiebericht en jaarloonopgave
  375
 245. 14.1
  Inleiding
  375
 246. 14.2
  Wijze van heffing
  375
 247. 14.3
  Inhouding
  380
 248. 14.3.1
  De werknemer te goeder trouw
  382
 249. 14.3.2
  Het tijdstip van inhouden
  385
 250. 14.3.3
  Uitzondering, loon-over-systeem
  388
 251. 14.3.4
  Uitgesteld en vooruit ontvangen salaris
  389
 252. 14.4
  De aangifte loonheffingen en de afdracht op aangifte
  390
 253. 14.5
  Correctiebericht en jaarloonopgave
  393
 254. 14.6
  Aangifte-, correctie- en betaalverzuimen
  398
 255. Hoofdstuk 15
  De loonadministratie
  403
 256. 15.1
  Inleiding
  403
 257. 15.2
  De administratieplicht
  403
 258. 15.3
  De loonstaat
  404
 259. 15.4
  De jaaropgaaf en de opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden
  405
 260. 15.5
  De opgaaf gegevens voor de loonheffingen en de heffingskorting
  406
 261. 15.6
  Het burgerservicenummer
  407
 262. 15.7
  De eerstedagsmelding
  408
 263. 15.8
  Identificatie en verificatie
  409
 264. Hoofdstuk 16
  Heffingen van de werkgever
  411
 265. 16.1
  Inleiding
  411
 266. 16.2
  Eindheffing bij naheffing
  413
 267. 16.3
  Eindheffing bij tijdelijke knelpunten van ernstige aard
  416
 268. 16.4
  Eindheffing bij publiekrechtelijke uitkeringen
  417
 269. 16.5
  Eindheffing over doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto
  418
 270. 16.6
  Eindheffing bij vergoedingen en verstrekkingen
  418
 271. 16.7
  Eindheffing bij verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers
  418
 272. 16.8
  De tarieven van de eindheffing
  419
 273. 16.9
  Pseudo-eindheffing
  421
 274. 16.9.1
  Pseudo-eindheffing bij RVU-regelingen
  421
 275. 16.9.2
  Pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoedingen
  421
 276. Hoofdstuk 17
  De werkkostenregeling
  431
 277. 17.1
  Inleiding
  431
 278. 17.2
  Voor de werkkostenregeling in aanmerking komende loonbestanddelen
  432
 279. 17.2.1
  Actieve werknemers: onbeperkt en keuzevrijheid
  433
 280. 17.2.2
  Post-actieve werknemers: beperkt en verplicht
  438
 281. 17.3
  Gerichte vrijstellingen
  439
 282. 17.3.1
  Zakelijk vervoer, waaronder de kosten van woon-werkverkeer
  440
 283. 17.3.2
  Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking en maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter
  441
 284. 17.3.3
  Onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking, inschrijving in een beroepsregister en outplacement
  442
 285. 17.3.4
  Opleiding, studie, EVC
  444
 286. 17.3.5
  Extraterritoriale kosten
  447
 287. 17.3.6
  Verhuiskosten
  447
 288. 17.3.7
  Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking
  448
 289. 17.3.8
  Hulpmiddelen die voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt
  451
 290. 17.3.9
  Arbovoorzieningen
  452
 291. 17.3.10
  Branche-eigen producten van de werkgever
  453
 292. 17.4
  Forfait (vrije ruimte)
  453
 293. 17.5
  Eindheffing, tarief
  454
 294. 17.6
  Vaste kostenvergoedingen
  454
 295. 17.7
  Afrekening
  456
 296. 17.8
  Concernregeling
  456
 297. 17.9
  Internationale aspecten
  458
 298. 17.10
  Evaluatie werkkostenregeling
  459
 299. Hoofdstuk 18
  Naheffing
  461
 300. 18.1
  Inleiding
  461
 301. 18.2
  Inhoudingsplicht, afdrachtplicht en betaalplicht
  461
 302. 18.3
  Bevoegdheden van de inspecteur
  462
 303. 18.3.1
  Omkering en verzwaring van de bewijslast
  464
 304. 18.3.2
  Corrigeren in de loonbelasting of in de inkomstenbelasting?
  467
 305. 18.3.3
  Naheffing en het anoniementarief
  472
 306. 18.3.4
  Naheffing op basis van statistische onderzoeksmethoden
  473
 307. 18.3.5
  Interne compensatie
  474
 308. 18.4
  Rechten van inhoudingsplichtigen en van werknemers
  475
 309. 18.4.1
  Bezwaar en beroep
  475
 310. 18.4.2
  Kostenvergoeding, immateriële en materiële schadevergoeding en redelijke termijn
  481
 311. 18.4.3
  Het leerstuk van gewekt vertrouwen
  484
 312. 18.4.4
  Recht van verhaal van nageheven loonbelasting/premie volksverzekeringen
  486
 313. 18.4.5
  Rechtsbescherming tegen administratieplicht en controlehandelingen
  488
 314. 18.4.6
  Fictieve weigering en dwangsom bij niet tijdig beslissen
  490
 315. 18.5
  Bestuurlijke boeten
  491
 316. 18.5.1
  Het EVRM
  492
 317. 18.5.2
  Awb
  494
 318. 18.5.3
  De vergrijpboeten van Afdeling 1, § 2, hfdst. VIIIA AWR
  496
 319. 18.5.4
  De vergrijpboete van art. 10a, lid 3, AWR
  501
 320. 18.5.5
  Het BBBB 1998
  501
 321. 18.6
  Belastingrente, invorderingsrente en coulancerente
  503
 322. 18.7
  Verrekening met de inkomstenbelasting
  506
 323. Hoofdstuk 19
  Artiesten- en beroepssportersregelingen
  509
 324. 19.1
  Categorieën artiesten en beroepssporters
  509
 325. 19.2
  De artiest/beroepssporter onder de bijzondere loonbelastingregeling
  510
 326. 19.3
  Buitenlandse gezelschappen
  512
 327. 19.4
  Inhoudingsplicht en inhoudingsplichtigenverklaring
  513
 328. 19.5
  De vrijwilligersregeling voor amateurgezelschappen
  513
 329. 19.6
  Gage, gageverklaring en gageverdelingsverklaring
  514
 330. 19.7
  Kostenvergoedingen en de kostenvergoedingsbeschikking
  516
 331. 19.8
  Loonbelastingtarief bij in Nederland wonende artiesten
  516
 332. 19.9
  Loonbelastingtarief bij in het buitenland wonende artiesten en beroepssporters
  517
 333. Hoofdstuk 20
  Afwijkende en aanvullende heffingsregels
  519
 334. 20.1
  Inleiding
  519
 335. 20.2
  Delegatiebepaling
  519
 336. 20.3
  Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
  520
 337. 20.4
  Genieters van bijstandsuitkeringen
  521
 338. Hoofdstuk 21
  Loonoverhevelings- en samenvoegingsbepalingen
  523
 339. 21.1
  Inleiding
  523
 340. 21.2
  Doel en strekking van de bepalingen
  523
 341. 21.3
  Sociale verzekeringsuitkeringen tijdens een bestaande dienstbetrekking
  524
 342. 21.4
  Lonen uit verschillende vroegere dienstbetrekkingen
  526
 343. 21.5
  Samenloopbepalingen voor de premies werknemersverzekeringen
  527
 344. 21.6
  Doorbetaald loon
  528
 345. Hoofdstuk 22
  Internationale aspecten loonbelasting
  531
 346. 22.1
  Inleiding
  531
 347. 22.2
  Woonplaats
  531
 348. 22.2.1
  De fiscale woonplaats van de werknemer
  531
 349. 22.2.2
  De niet in Nederland wonende werknemer
  534
 350. 22.2.3
  De niet in Nederland wonende of gevestigde inhoudingsplichtige
  538
 351. 22.3
  Belastingverdragen
  542
 352. 22.3.1
  Algemeen
  542
 353. 22.3.2
  Voorkoming van dubbele belasting in de inkomstenbelasting
  546
 354. 22.3.3
  Voorkoming van dubbele belasting in de loonbelasting
  550
 355. 22.3.4
  Compensatieregeling in belastingverdragen
  551
 356. 22.4
  De 183-dagenregeling
  551
 357. 22.4.1
  De eerste voorwaarde van de 183-dagenregeling: dagen tellen
  552
 358. 22.4.2
  De tweede voorwaarde van de 183-dagenregeling: geen werkgever in de werkstaat
  554
 359. 22.4.3
  De derde voorwaarde van de 183-dagenregeling: loonkosten komen niet ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in de werkstaat
  560
 360. 22.5
  Salarissplitsing
  560
 361. 22.6
  Heffing over bijzondere loonvormen in grensoverschrijdende situaties
  565
 362. 22.6.1
  Optierechten in grensoverschrijdende situaties
  565
 363. 22.6.2
  Ontslaguitkeringen in grensoverschrijdende situaties
  567
 364. 22.6.3
  Fictief loon en belastingverdragen
  570
 365. 22.7
  Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
  572
 366. 22.7.1
  De uitgezonden werknemer
  572
 367. 22.7.2
  De ingekomen werknemer en voorwaarden van de 30%-regeling
  574
 368. 22.7.3
  Overige aspecten 30%-regeling bij ingekomen werknemers
  580
 369. 22.7.4
  Vrije vergoeding van de werkelijke ET-kosten
  583
 370. 22.7.5
  Vrije 30%-vergoeding volgens de bewijsregel
  585
 371. 22.7.6
  Cumulatie van vergoedingen binnen de 30%-regeling
  589
 372. 22.8
  Grensoverschrijdende loonheffingskortingen
  590
 373. Hoofdstuk 23
  Internationaal sociaal zekerheidsrecht
  591
 374. 23.1
  Inleiding
  591
 375. 23.2
  De wet- en regelgeving
  591
 376. 23.3
  Aanwijsregels hebben exclusieve en sterke werking
  594
 377. 23.4
  De hoofdregels van de oude Verordening (EEG) 1408/71
  596
 378. 23.4.1
  De personele werkingssfeer
  596
 379. 23.4.2
  De materiële en de territoriale werkingssfeer
  597
 380. 23.4.3
  Aanwijsregels
  598
 381. 23.4.4
  De detacheringsregeling in Verordening (EEG) 1408/71
  602
 382. 23.5
  De Verordening (EG) 883/2004 en de Toepassingsverordening 987/2009
  607
 383. 23.5.1
  Personele, materiële en territoriale werkingssfeer
  607
 384. 23.5.2
  Aanwijsregels
  608
 385. 23.5.3
  De restbepaling van de Verordening (EG) 883/2004 en postactieven
  612
 386. 23.5.4
  De Cyprusroute
  613
 387. 23.5.5
  Overgangsrecht
  613
 388. 23.6
  Uitzending naar een niet-verdragsland
  613
 389. 23.7
  De Zorgverzekeringswet internationaal
  614
 390. 23.7.1
  Niet-ingezeten die verzekeringsplichtig zijn
  615
 391. 23.7.2
  Verdragsgerechtigden
  615
 392. 23.7.3
  De buitenlandse werkgever
  616
 393. Jurisprudentieregister
  617
 394. Trefwoordenregister
  645
Meer Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 88,03
€ 95,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven