Kennismaking met het burgerlijk procesrecht

Kennismaking met het burgerlijk procesrecht

Editie: editie 2017
Verschijningsdatum: 31 augustus 2017
Kennismaking met het burgerlijk procesrecht
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 17,98
€ 19,60 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Zonder een eerlijk proces is rechtsbescherming niet mogelijk. Het burgerlijk procesrecht bepaalt daarom de weg om tot een rechterlijk vonnis te komen - en hoe dat vonnis eventueel met dwang kan worden uitgevoerd. Dit rechtsgebied is bij uitstek gericht op het behalen van praktische resultaten, maar met inachtneming van oeroude rechtsbeginselen, zoals dat van hoor en wederhoor. Deze uitgave vertelt op hoofdlijnen wat de belangrijkste aspecten van dit rechtsgebied zijn.
Door de vernieuwing van het burgerlijk procesrecht die het gevolg is van KEI (dat gefaseerd wordt ingevoerd) is in deze druk van Kennismaking met het burgerlijk procesrecht gekozen voor een tijdelijke ‘twee sporen’ oplossing: het tot nu toe bestaande recht blijft het uitgangspunt, maar in een apart hoofdstuk wordt dit programma uitgelegd en zo goed als nu mogelijk is beschreven.

Deze uitgave is bedoeld voor beginnende rechtenstudenten die voor het eerst kennismaken met het burgerlijk procesrecht. Daarnaast is de inhoud nuttig voor gevorderde studenten die zich algemeen willen oriënteren en voor anderen die willen kennismaken met deze boeiende rechtstak.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
31 augustus 2017
Editie:
2017
Druk:
14
ISBN:
9789013137453
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
128
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord bij de veertiende druk
  V
 2. 1
  1. 1.1
   Wat is burgerlijk procesrecht?
   1
  2. 1.2
   Bronnen van burgerlijk procesrecht
   2
  3. 1.3
   Plaats van het burgerlijk procesrecht
   3
  4. 1.4
   Civiele procedures
   4
  5. 1.5
   Partijen in civiele procedures; collectieve acties
   5
  6. 1.6
   Dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures
   6
  7. 1.7
   Kosten van civiele procedures; griffierecht
   9
 3. 11
  1. 2.1
   Inleiding
   11
  2. 2.2
   Rechtsmacht van de Nederlandse rechter
   12
  3. 2.3
   Absolute bevoegdheid
   15
  4. 2.4
   Enkelvoudige en meervoudige kamers
   17
  5. 2.5
   Kantonzaken
   17
              1. 2.6
               Relatieve bevoegdheid
               18
              2. 2.7
               Internationale en supranationale gerechten
               20
              3. 2.8
               Arbitrage, bindend advies en mediation
               21
             1. 25
              1. 3.1
               Inleiding
               25
              2. 3.2
               Gerechtsdeurwaarders
               26
              3. 3.3
               Betekening van exploten
               26
              4. 3.4
               Betekening in het buitenland
               28
             2. 31
              1. 4.1
               Rechtsbijstand en procesvertegenwoordiging
               31
              2. 4.2
               Advocaten
               32
              3. 4.3
               Andere personen die rechtsbijstand verlenen
               33
              4. 4.4
               Kosten van rechtsbijstand
               34
             3. 37
              1. 5.1
               Inleiding
               37
              2. 5.2
               Het horen van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal bij de Hoge Raad
               37
              3. 5.3
               Het Openbaar Ministerie als partij in een civiele procedure
               38
             4. 39
              1. 6.1
               Inleiding
               39
              2. 6.2
               Recht op rechtspraak en op rechtsbijstand
               40
              3. 6.3
               Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter
               40
              4. 6.4
               Hoor en wederhoor
               41
              5. 6.5
               Beslissing binnen een redelijke termijn
               41
              6. 6.6
               Waarheidsbeginsel
               42
              7. 6.7
               Verplichting tot het verstrekken van inlichtingen
               42
              8. 6.8
               De beslissing moet alle geschilpunten betreffen
               43
              9. 6.9
               De stellingen van partijen vormen de grondslag van de beslissing
               43
              10. 6.10
               De rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan
               44
              11. 6.11
               Verbod van rechtsweigering
               45
              12. 6.12
               Openbaarheid en bescherming van vertrouwelijke gegevens
               45
              13. 6.13
               Motivering van de beslissing
               46
              14. 6.14
               Verbetering en aanvulling van de beslissing
               46
             5. 49
              1. 7.1
               Inleiding
               49
              2. 7.2
               Dagvaarding
               50
              3. 7.3
               Inschrijving ter rolle en roldatum
               51
              4. 7.4
               Verstek, referte of tegenspraak
               52
              5. 7.5
               Conclusies, comparitie na antwoord, pleidooien
               53
              6. 7.6
               Reconventie
               54
              7. 7.7
               Incidenten en incidentele vorderingen
               55
              8. 7.8
               Vonnis
               56
              9. 7.9
               Dagvaardingsprocedure in kantonzaken
               58
              10. 7.10
               Kort geding
               59
             6. 61
              1. 8.1
               De algemene regeling
               61
              2. 8.2
               Procedures in zaken van personen- en familierecht
               62
              3. 8.3
               Scheidingsprocedures
               63
             7. 65
              1. 8A.1
               Inleiding
               65
              2. 8A.2
               Digitalisering
               65
              3. 8A.3
               Gewijzigde procedure onder KEI
               66
              4. 8A.4
               Wettelijke termijnen
               67
              5. 8A.5
               Versterking regiefunctie rechter
               68
              6. 8A.6
               Inwerkingtreding
               68
             8. 71
              1. 9.1
               Inleiding
               71
              2. 9.2
               De Europese betalingsbevelprocedure
               72
              3. 9.3
               De Europese procedure voor geringe vorderingen
               74
             9. 77
              1. 10.1
               Inleiding
               77
              2. 10.2
               Algemene beginselen
               78
              3. 10.3
               Schriftelijk bewijs
               80
              4. 10.4
               Getuigen
               81
              5. 10.5
               De partijgetuige
               82
              6. 10.6
               Deskundigen
               83
              7. 10.7
               Plaatsopneming en bezichtiging
               83
              8. 10.8
               Voorlopige bewijsopname
               83
             10. 85
              1. 11.1
               Inleiding
               85
              2. 11.2
               Verzet
               85
              3. 11.3
               Hoger beroep
               86
              4. 11.4
               Beroep in cassatie
               87
              5. 11.5
               Verzet door derden
               89
              6. 11.6
               Herroeping
               89
             11. 91
              1. 12.1
               Inleiding
               91
              2. 12.2
               Executoriale titels
               92
              3. 12.3
               Tenuitvoerlegging in een ander land
               93
              4. 12.4
               Beslagrecht algemeen
               94
              5. 12.5
               Tenuitvoerlegging bij geldvorderingen
               95
              6. 12.6
               Afgifte en levering van roerende zaken
               97
              7. 12.7
               Afgifte en levering van registergoederen
               97
              8. 12.8
               Verplichtingen om te doen en om niet te doen
               98
              9. 12.9
               Dwangsom
               98
              10. 12.10
               Lijfsdwang
               99
             12. Register van wetten en verdragen
              101
             13. Trefwoordenregister
              111
             Meer Verberg
             Producttype Boek :
             5% studieboekenkorting
             € 17,98
             € 19,60 incl. btw
             Prijs per stuk
             Boek
             Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
             • Bestellen op rekening
             • Gratis verzending
             • Grootste uitgever van juridische informatie
             Terug naar boven