Kartelschade

Kartelschade

Editie: editie 2019
Verschijningsdatum: 11 februari 2019
Kartelschade
Producttype Boek :
€ 72,94
€ 79,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
De privaatrechtelijke handhaving van het (Europese) mededingingsrecht is in ontwikkeling. In deze bundel vindt u uiteenlopende perspectieven hierop vanuit juridisch en/of economisch perspectief, naar aanleiding van Richtlijn 2014/104/EU en de in de februari 2017 ingevoerde implementatiewetgeving (6.3.3B BW en het BRv). Zo krijgt u grondig inzicht in de laatste ontwikkelingen.
Wanneer u zich bezighoudt met de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht, dan weet u dat er de afgelopen jaren op dit vlak diverse belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Kartelschade is geschreven naar aanleiding van Richtlijn 2014/104/EU en de in februari 2017 ingevoerde implementatiewetgeving (6.3.3B BW en het BRv). De uitgave schept een helder beeld van de handhaving van het mededingingsrecht in het licht van deze actuele ontwikkelingen.

Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht
Deze bundel bevat bijdragen van zowel wetenschappers als praktijkjuristen. Vanuit juridisch en/of economisch perspectief werpen zij een blik op de nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij passeren diverse belangrijke onderwerpen uit de regeling de revue, waaronder:
 • Parental liability
 • Hoofdelijkheid en de onderlinge draagplicht
 • Het passing-on verweer en de schadebegroting
 • Verjaring en rechtsverwerking
 • Exhibitieplichten
 • De schikkingsproblematiek en het collectief schadeverhaal
 • Vraagstukken vanuit internationaal privaatrecht
Een waardevolle uitgave voor praktijkjuristen, met name advocaten en rechters, die zich bezighouden met de handhaving van het (Europese) mededingingsrecht.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
11 februari 2019
Editie:
2019
Druk:
1
ISBN:
9789013152630
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
260
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. WOORD VOORAF
  V
 2. De richtlijn betreffende regels voor schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken. Oude wijn in nieuwe zakken?
  1
  1. 1.
   Inleiding
   1
  2. 2.
   Doel en opbouw van de Richtlijn
   3
  3. 3.
   Inhoud van de Richtlijn
   5
   1. 3.1
    Het recht op volledige schadevergoeding
    6
   2. 3.2
    Toegang tot bewijsmateriaal
    7
   3. 3.3
    Bewijskracht van beslissingen van nationale mededingingsautoriteiten
    11
   4. 3.4
    Verjaringstermijnen
    12
   5. 3.5
    Hoofdelijke aansprakelijkheid
    14
   6. 3.6
    Doorberekeningsverweer en schadebegroting
    17
   7. 3.7
    Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
    22
  4. 4.
   Conclusie
   23
 3. De geografische reikwijdte van inbreukbesluiten van de Europese Commissie
  25
  1. 1.
   Inleiding
   25
                   1. 2.
                    De territoriale werkingssfeer van de EU-mededingingsregels en de bevoegdheid van de Europese Commissie
                    27
                    1. 2.1
                     De Verdragsbepalingen en Vo 1/2003
                     27
                    2. 2.2
                     De uitvoeringstheorie
                     29
                    3. 2.3
                     De gekwalificeerde gevolgentheorie
                     31
                    4. 2.4
                     Het Intel-arrest
                     32
                   2. 3.
                    De Britse en Nederlandse beeldbuis- en beeldschermschadezaken
                    35
                    1. 3.1
                     Verenigd Koninkrijk (iiyama)
                     35
                    2. 3.2
                     Nederland (Cemaz c.s.)
                     39
                   3. 4.
                    De betekenis van een Commissiebesluit in kartelschadezaken over gedragingen buiten de EER
                    41
                   4. 5.
                    Conclusie
                    44
                  1. Parental liability
                   47
                   1. 1.
                    Inleiding
                    47
                   2. 2.
                    Parental liability in het EU-mededingingsrecht
                    49
                    1. 2.1
                     Het begrip ‘onderneming’ in art. 101 VWEU
                     49
                    2. 2.2
                     Toerekening; bewijs
                     51
                    3. 2.3
                     De aard van de mededingingsrechtelijke aansprakelijkheid van de moeder
                     53
                   3. 3.
                    Parental liability in het Nederlandse civiele recht: concernaansprakelijkheid
                    55
                   4. 4.
                    Parental liability in kartelschadezaken vóór implementatie van de Richtlijn
                    58
                   5. 5.
                    Parental liability in kartelschadezaken na implementatie van de Richtlijn
                    62
                   6. 6.
                    Gelijkschakeling begrip ‘onderneming’ noodzakelijk noch wenselijk
                    64
                   7. 7.
                    Afsluiting
                    67
                  2. Schikkingsperikelen met medeschuldenaren bij hoofdelijke aansprakelijkheid voor massaschade
                   71
                   1. 1.
                    Inleiding
                    71
                   2. 2.
                    Hoofdelijkheid
                    72
                    1. 2.1
                     Algemene regeling hoofdelijkheid
                     72
                    2. 2.2
                     Afwijkingen regeling hoofdelijkheid in geval van mededingingsinbreuk
                     74
                    3. 2.3
                     Hoofdelijkheid in geval van coulance en clementie
                     76
                   3. 3.
                    Regresverhouding en schikkingsproblematiek
                    79
                    1. 3.1
                     Inleiding
                     79
                    2. 3.2
                     Impact schikking op verhouding hoofdelijke schuldenaren
                     80
                    3. 3.3
                     Mitigeren risico regresvorderingen ex artikel 6:14 BW
                     82
                    4. 3.4
                     Toepassing artikel 6:14 BW
                     84
                    5. 3.5
                     Afwijkingen regeling interne aansprakelijkheid in geval van mededingingsinbreuk
                     86
                   4. 4.
                    Praktische wenken
                    89
                    1. 4.1
                     Inleiding
                     89
                    2. 4.2
                     Vermindering vordering
                     89
                    3. 4.3
                     Derdenbeding en afstand
                     93
                    4. 4.4
                     Vrijwaring
                     95
                    5. 4.5
                     Nakoming verplichtingen
                     96
                   5. 5.
                    Conclusie
                    98
                  3. Benadeling en bevoordeling door kartelinbreuken: het doorberekeningsverweer na TenneT/ABB
                   101
                   1. 1.
                    Inleiding
                    101
                   2. 2.
                    De ‘handhavingsgedachte’ en het beroep op doorberekening
                    104
                   3. 3.
                    Het vereiste verband tussen de kartelinbreuk en de doorberekening van de meerprijs
                    113
                   4. 4.
                    Tot slot
                    119
                  4. Schadebegroting bij schendingen van het mededingingsrecht: how to make one whole again?
                   121
                   1. 1.
                    Inleiding
                    121
                   2. 2.
                    Ontstaansgeschiedenis van de Richtlijn en de Praktijkgids
                    123
                   3. 3.
                    Categorieën van schade volgens de Praktijkgids
                    127
                   4. 4.
                    Inzoomen op overcharge en mate van passing-on
                    130
                   5. 5.
                    Inleiding schadebegroting naar Nederlands recht
                    133
                   6. 6.
                    Schadebegroting volgens de Praktijkgids: methoden en technieken
                    137
                   7. 7.
                    Economische methode en de vermogensvergelijking aan de hand van ex ante en ex post benaderingen
                    143
                   8. 8.
                    Samenvatting en afronding
                    153
                  5. Verjaring van kartelschadevorderingen
                   155
                   1. 1.
                    Inleiding
                    155
                   2. 2.
                    Het verjaringsregime in de Richtlijn en de implementatie in de artikelen 6:193s en 6:193t BW
                    156
                    1. 2.1
                     Het verjaringsregime in de Richtlijn
                     156
                    2. 2.2
                     De implementatie in de artikelen 6:193s en 6:193t BW
                     158
                   3. 3.
                    Verhouding tot het algemene regime voor verjaring van rechtsvorderingen
                    159
                    1. 3.1
                     Duur en aanvang van de verjaringstermijn
                     159
                    2. 3.2
                     Verlenging van de verjaringstermijn
                     163
                    3. 3.3
                     Verhouding tussen stuiting en verlenging
                     166
                    4. 3.4
                     Absolute verjaringstermijn van 20 jaar
                     168
                    5. 3.5
                     Toepassingsbereik
                     169
                    6. 3.6
                     Contractsvrijheid of dwingend recht?
                     170
                   4. 4.
                    Rechtsverwerking en afstand van verjaring
                    171
                    1. 4.1
                     Rechtsverwerking en afstand van recht
                     171
                    2. 4.2
                     Afstand van verjaring
                     172
                   5. 5.
                    Slot
                    173
                  6. Collectief schadeverhaal in kartelschadezaken
                   175
                   1. 1.
                    Inleiding
                    175
                   2. 2.
                    Collectief schadeverhaal naar huidig recht
                    176
                    1. 2.1
                     Collectieve acties op grond van art. 3:305a BW
                     177
                    2. 2.2
                     Collectief procederen op grond van het cessiemodel
                     183
                   3. 3.
                    Samenloop van (collectieve) procedures
                    189
                   4. 4.
                    Het Wetsvoorstel: gevolgen voor collectief procederen in Nederland?
                    193
                    1. 4.1
                     De (lange) weg naar het Wetsvoorstel
                     193
                    2. 4.2
                     Voorgestelde wijzigingen van de 3:305a-procedure
                     196
                    3. 4.3
                     Gevolgen voor collectief procederen in kartelschadezaken in Nederland?
                     201
                   5. 5.
                    Concluderende opmerkingen
                    205
                  7. Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van kartelschade
                   207
                   1. 1.
                    Inleiding
                    207
                   2. 2.
                    Internationale bevoegdheid
                    209
                    1. 2.1
                     Hoofdregel: forum rei
                     210
                    2. 2.2
                     Bevoegdheid t.a.v. verbintenissen uit onrechtmatige daad
                     210
                    3. 2.2.1
                     Erfolgsort
                     212
                    4. 2.2.2
                     Handlungsort
                     214
                    5. 2.3
                     Meerdere gedaagden
                     215
                    6. 2.4
                     Forumkeuze
                     218
                    7. 2.5
                     Bevoegdheid t.a.v. negatieve actie
                     219
                    8. 2.6
                     Probleem van onder- en overcompensatie
                     220
                   3. 3.
                    Toepasselijk recht
                    221
                    1. 3.1
                     Art. 6 lid 3 Rome II-Vo
                     222
                    2. 3.2
                     Openbare orde en voorrangsregels
                     226
                    3. 3.3
                     Probleem van over- en ondercompensatie
                     228
                   4. 4.
                    Erkenning en tenuitvoerlegging
                    230
                    1. 4.1
                     Weigering wegens kennelijke strijd met de openbare orde
                     231
                    2. 4.2
                     Weigering wegens onverenigbaarheid met andere beslissing
                     234
                    3. 4.3
                     Probleem van over- en ondercompensatie
                     234
                   5. 5.
                    Slot
                    236
                  Meer Verberg
                  Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                  Producttype Boek :
                  € 72,94
                  € 79,50 incl. btw
                  Prijs per stuk
                  Boek
                  Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                  • Bestellen op rekening
                  • Gratis verzending
                  • Grootste uitgever van juridische informatie
                  Terug naar boven