Juridisch handboek intensief beheer

Beheer van bancaire kredieten van klanten met financiële problemen

Juridisch handboek intensief beheer

Editie: editie deel InsR10
Verschijningsdatum: 17 januari 2018
Juridisch handboek intensief beheer
Kies uw producttype:
E-book
€ 106,00
Boek
€ 95,30
€ 87,43
€ 95,30 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Het vraagstuk hoe banken acteren bij kredietdossiers in moeilijkheden is veelal gehuld in onduidelijkheid. Deze uitgave geeft transparantie in de omgang van banken met zulke dossiers. Hoe wordt in dit spanningsveld omgegaan met belangenconflicten tussen bank en klant?
Banken krijgen regelmatig kritiek te verduren over de wijze waarop zij omgaan met kredietdossiers in moeilijkheden. De kritiek komt vaak voort uit onduidelijkheid en geslotenheid omtrent handelwijzen van deze banken.

In Juridisch handboek intensief beheer zorgen twee juristen van een grootbank voor transparantie. Enerzijds transparantie in de wijze waarop een bank omgaat met kredieten van zakelijke klanten die zich in financiële problemen bevinden. En anderzijds transparantie van de lastige situaties waarin belangenconflicten op de loer liggen.

Intensief beheer 

U vindt in deze uitgave antwoord op de vraag: hoe wordt, met inachtneming van de regels van goederenrecht en faillissementsrecht, in dit spanningsveld omgegaan met de weging van het klantbelang en het bankbelang?
Ook gaat de titel in op de veranderingen in ons faillissementsrecht, de vele relevante jurisprudentie op het gebied van goederenrecht en faillissementsrecht, maar ook de steeds verder oprukkende (bijzondere)zorgplicht van banken.

Praktisch en operationeel
De uitgave is geschreven vanuit een praktisch en operationeel perspectief. Hoe gaat bancaire kredietverlening en alles wat daarbij komt kijken in zijn werk? Hoe worden overeenkomsten gesloten en zekerheden gevestigd? Op welke wijze worden aan de bank verbonden activa verkocht wanneer een krediet wordt afgewikkeld? En met welke (lastige) situaties krijgen ondernemingen in zwaar weer te maken?
De uitgave behandelt het gehele proces. Van de fase van verstrekking tot de fase van beëindiging van krediet en de verkoop van de activa van de kredietnemer. Hierbij laten de auteurs ook de maatschappelijke positie van de bank niet onverlet.

Juridisch handboek intensief beheer is geschreven voor professionals en academici die zich bezighouden met goederenrecht en faillissementsrecht.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
17 januari 2018
Editie:
deel InsR10
Druk:
1
ISBN:
9789013138764
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
292
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Woord vooraf
  V
 2. Introductie
  XIII
 3. Lijst van veel gebruikte afkortingen
  XV
 4. 1
  Bancaire kredietverlening
  1
  1. 1.1
   Het belang van bancaire kredietverlening
   2
  2. 1.2
   De geschiedenis van banken
   3
  3. 1.3
   Vormen van kredietverlening
   4
  4. 1.4
   Twee grondvormen van bancair krediet
   4
   1. 1.4.1
    Overeenkomst van geldlening
    5
   2. 1.4.2
    Krediet in rekening-courant
    6
   3. 1.4.3
    Multi purpose faciliteiten
    9
  5. 1.5
   Totstandkoming van kredietovereenkomsten
   10
  6. 1.6
   Kredietdocumentatie
   11
   1. 1.6.1
    Kredietovereenkomst
    11
   2. 1.6.2
    Algemene Bankvoorwaarden (ABV)
    12
                         1. 1.6.3
                          Kredietvoorwaarden van toepassing op kredieten verleend aan kleine tot middelgrote ondernemingen
                          14
                        1. 1.7
                         Syndicaatsfinanciering
                         14
                         1. 1.7.1
                          Vorming en werking van het syndicaat
                          15
                         2. 1.7.2
                          Zekerheidsrechten en parallel debt
                          16
                        2. 1.8
                         Leasing
                         17
                         1. 1.8.1
                          Financial lease en operational lease
                          17
                         2. 1.8.2
                          Rechtsgevolgen van het onderscheid financial lease – operational lease
                          18
                         3. 1.8.3
                          Huurkoop
                          19
                         4. 1.8.4
                          Huur
                          21
                        3. 1.9
                         Factoring
                         22
                         1. 1.9.1
                          Factoring; praktische implicaties
                          23
                         2. 1.9.2
                          Working Capital Solutions
                          24
                        4. 1.10
                         Financieren eigen vermogen
                         26
                        5. 1.11
                         Kredietverlening; risico’s
                         27
                        6. 1.12
                         Kredietverlening; positie borg, HMS-partij en garant
                         28
                       1. 2
                        Totstandkoming zekerheidsrechten 
                        31
                        1. 2.1
                         Pand en hypotheek: goederenrechtelijke zekerheidsrechten/borgtocht en hoofdelijke aansprakelijkheid: persoonlijke zekerheidsrechten
                         31
                        2. 2.2
                         Vindplaatsen wettelijke regels voor pand en hypotheek
                         32
                        3. 2.3
                         Voorgeschiedenis huidige wettelijke regeling inzake stil pandrecht – de zekerheidsoverdracht onder oud BW
                         33
                        4. 2.4
                         Definities en kenmerken pandrecht en hypotheekrecht
                         35
                         1. 2.4.1
                          Zekerheidsrechten
                          35
                         2. 2.4.2
                          Afhankelijk karakter
                          35
                         3. 2.4.3
                          Ondeelbaarheid
                          36
                         4. 2.4.4
                          Object: zaken en vermogensrechten
                          36
                         5. 2.4.5
                          Vestigingsvereisten voor pandrecht en hypotheekrecht
                          37
                         6. 2.4.5.1
                          Inleiding
                          37
                         7. 2.4.5.2
                          Vestigingsformaliteiten: hypotheekrecht
                          41
                         8. 2.4.5.3
                          Vestigingsformaliteiten: pandrecht
                          44
                        5. 2.5
                         Pand en hypotheek: goederenrechtelijke zekerheidsrechten/borgtocht en hoofdelijke aansprakelijkheid: persoonlijke zekerheidsrechten
                         58
                        6. 2.6
                         Borgtocht
                         58
                         1. 2.6.1
                          Borgtocht – algemeen
                          58
                         2. 2.6.2
                          Borgtocht – particuliere versus zakelijke borgtocht
                          60
                         3. 2.6.3
                          Borgtocht en toestemming op grond van de wet
                          60
                         4. 2.6.4
                          Borgtocht en bancaire zorgplicht
                          62
                         5. 2.6.5
                          Enkele veel voorkomende verweren van borgen en mogelijke weerleggingen
                          63
                        7. 2.7
                         Hoofdelijke aansprakelijkheid
                         67
                        8. 2.8
                         Andersoortige zekerheden (oneigenlijke zekerheden/pseudo-zekerheden)
                         68
                         1. 2.8.1
                          Garantie
                          68
                         2. 2.8.2
                          Letter of comfort
                          69
                         3. 2.8.3
                          Kapitaalinstandhoudingsverklaring (KIV)
                          71
                         4. 2.8.4
                          De 403-verklaring
                          74
                         5. 2.8.5
                          Achterstelling
                          75
                         6. 2.8.6
                          Terugkoopverklaring
                          77
                         7. 2.8.7
                          Negative pledge
                          78
                         8. 2.8.8
                          Pari passu
                          78
                       2. 3
                        Kredietbeëindiging 
                        79
                        1. 3.1
                         Contractueel kader
                         80
                        2. 3.2
                         Kredietbeëindiging; de overeenkomst van geldlening
                         80
                        3. 3.3
                         Kredietbeëindiging; de rekening-courantkredietovereenkomst
                         82
                        4. 3.4
                         Contractuele bepalingen in de ABV en aanvullende bankspecifieke voorwaarden met betrekking tot kredietbeëindiging
                         82
                        5. 3.5
                         Kredietbeëindiging; gevolgen
                         86
                        6. 3.6
                         Kredietbeëindiging in de praktijk
                         86
                         1. 3.6.1
                          Risico’s voor de bank; omleiden betaalstroom en vervreemden/bezwaren verbonden actief
                          89
                        7. 3.7
                         Rechterlijke toetsing van (eenzijdige) kredietbeëindiging door de bank
                         90
                         1. 3.7.1
                          De werking van de redelijkheid en billijkheid
                          92
                         2. 3.7.2
                          Toetsing van kredietbeëindiging na het arrest-ING/De Keizer
                          93
                         3. 3.7.3
                          De negen criteria van Rabobank/Aarding
                          96
                         4. 3.7.4
                          De drie invalshoeken van rechterlijke toetsing
                          97
                         5. 3.7.5
                          De rol van de voorzieningenrechter in kort geding
                          98
                        8. 3.8
                         Aandachtspunten bij en bancaire benadering van kredietbeëindiging
                         99
                        9. 3.9
                         Het bedingen van extra zekerheden, uitgesplitst naar de drie varianten van kredietbeëindiging
                         101
                        10. 3.10
                         Kredietbeëindigingen door de bank wegens reputatierisico
                         102
                        11. 3.11
                         Het beëindigen van creditrelaties
                         102
                        12. 3.11.1
                         Het beleid van banken bij het beëindigen van creditrelaties
                         103
                       3. 4
                        Bankieren in intensief beheer 
                        105
                        1. 4.1
                         Inleiding
                         105
                        2. 4.2
                         Zorgplicht
                         106
                        3. 4.3
                         De bank als quasi-bestuurder
                         107
                         1. 4.3.1
                          De bank als pandhouder van de aandelen
                          110
                        4. 4.4
                         Benoeming interim-manager
                         110
                        5. 4.5
                         Aansprakelijkheid kredietgever (‘lender’s liability’)
                         112
                        6. 4.6
                         Aansprakelijkheid voor selectieve (wan)betaling
                         115
                        7. 4.7
                         Actio pauliana
                         118
                         1. 4.7.1
                          Inleiding, doel en hoofdlijnen wettelijke regeling
                          118
                         2. 4.7.2
                          Vernietiging van onverplicht verrichte rechtshandelingen
                          120
                         3. 4.7.3
                          Vernietiging van verplicht verrichte rechtshandelingen (voldoening van opeisbare schulden)
                          124
                         4. 4.7.4
                          De betekenis van de actio pauliana voor de praktijk van intensief of bijzonder beheer
                          126
                         5. 4.7.4.1
                          Vestiging zekerheidsrechten
                          126
                         6. 4.7.4.2
                          Kredietuitbreiding gecombineerd met verstrekking van (nieuwe) zekerheden
                          127
                         7. 4.7.4.3
                          Zekerheden voor oud en nieuw krediet; de optie van opsplitsen
                          130
                        8. 4.8
                         Verrekening
                         131
                         1. 4.8.1
                          Verrekening buiten faillissement
                          131
                         2. 4.8.2
                          Verrekening in het zicht van respectievelijk tijdens faillissement
                          131
                       4. 5
                        Uitwinning zekerheden 
                        135
                        1. 5.1
                         Algemene regels
                         135
                        2. 5.2
                         Uitwinning van verpande vorderingen
                         137
                         1. 5.2.1
                          Uitwinning van verpande vorderingen vóór faillissement van de pandgever
                          137
                         2. 5.2.2
                          Uitwinning van verpande vorderingen tijdens faillissement van de pandgever
                          140
                        3. 5.3
                         Executoriale verkoop van verpande roerende zaken vóór faillissement van de pandgever
                         144
                         1. 5.3.1
                          De verschillende varianten van executoriale verkoop
                          145
                         2. 5.3.2
                          Verdeling van de executieopbrengst
                          149
                         3. 5.3.3
                          Alternatief voor verkoop van verpande zaken vóór faillissement van de pandgever (‘pseudo-executie’)
                          149
                        4. 5.4
                         Verkoop van verpande zaken tijdens faillissement van de pandgever
                         151
                        5. 5.5
                         Uitwinning van verhypothekeerde onroerende zaken
                         153
                         1. 5.5.1
                          Executoriale verkoop van verhypothekeerde zaken vóór faillissement van de hypotheekgever
                          153
                         2. 5.5.2
                          Alternatief voor verkoop van verhypothekeerde zaken vóór faillissement: ‘pseudo-executie’
                          159
                        6. 5.6
                         Verkoop van verhypothekeerde zaken tijdens faillissement van de hypotheekgever
                         162
                        7. 5.7
                         Uitwinning zekerheden in tweede verband
                         163
                         1. 5.7.1
                          Uitwinning voor faillissement
                          163
                         2. 5.7.2
                          Uitwinning tijdens faillissement
                          164
                         3. 5.7.3
                          Uitwinning van derdenzekerheden
                          164
                        8. 5.8
                         Wetswijziging per 1 januari 2015
                         165
                       5. 6
                        Collisie rechten van pand en hypotheek met andere rechten 
                        167
                        1. 6.1
                         Eigendomsvoorbehoud (bank versus leverancier)
                         167
                         1. 6.1.1
                          Werking eigendomsvoorbehoud en wettelijke regeling
                          168
                         2. 6.1.2
                          Reikwijdte van het eigendomsvoorbehoud
                          169
                         3. 6.1.2.1
                          Gezekerde vorderingen
                          170
                         4. 6.1.3
                          Eigendomsvoorbehoud; op welke zaken
                          171
                        2. 6.2
                         Eigendomsvoorbehoud versus pandrecht
                         171
                         1. 6.2.1
                          Pandrecht op een voorwaardelijk eigendomsrecht
                          173
                         2. 6.2.2
                          Eigendomsvoorbehoud: leidraad voor beoordeling
                          175
                        3. 6.3
                         Uitgebreid eigendomsvoorbehoud
                         177
                        4. 6.4
                         Voorbehouden pandrecht
                         180
                        5. 6.5
                         Retentierecht: plaatsbepaling, definitie en ratio
                         181
                         1. 6.5.1
                          Vereisten voor bestaan en voortbestaan van het retentierecht
                          182
                         2. 6.5.2
                          Aard en werking van het retentierecht
                          184
                         3. 6.5.3
                          Rang retentierecht ten opzichte van pand- en hypotheekrecht
                          185
                         4. 6.5.4
                          Retentierecht in faillissement
                          187
                         5. 6.5.5
                          Contractuele voorwaarden met betrekking tot het retentierecht
                          189
                         6. 6.5.6
                          Beëindiging retentierecht
                          190
                         7. 6.5.7
                          Retentierecht op onroerende zaken
                          190
                        6. 6.6
                         Beslag; de bank versus andere schuldeisers van de kredietnemer
                         192
                         1. 6.6.1
                          Derdenbeslag
                          193
                         2. 6.6.2
                          Conservatoir versus executoriaal derdenbeslag
                          194
                         3. 6.6.3
                          Te volgen procedure
                          195
                         4. 6.6.4
                          Reikwijdte van het beslag – richtsnoeren voor acties
                          195
                         5. 6.6.5
                          Opties om beslag op te heffen
                          197
                         6. 6.6.6
                          Geen beslag op kredietruimte
                          199
                         7. 6.6.7
                          Beslag op een G-rekening
                          199
                        7. 6.7
                         Europees derdenbeslag (bank versus buitenlandse schuldeiser)
                         201
                        8. 6.8
                         Beslag op onroerende zaken van de kredietnemer
                         203
                         1. 6.8.1
                          Beslag op niet-verhypothekeerde zaken van de kredietnemer
                          203
                         2. 6.8.2
                          Beslag op verhypothekeerde zaken van de kredietnemer
                          203
                        9. 6.9
                         Beslag op vorderingen van de kredietnemer
                         204
                        10. 6.10
                         Beslag op roerende zaken van de kredietnemer
                         207
                        11. 6.11
                         Pand- en hypotheekrecht versus voorrecht
                         209
                        12. 6.12
                         Bodem(voor)recht
                         211
                        13. 6.12.1
                         Het bodemvoorrecht van de fiscus versus het pandrecht van de bank
                         212
                        14. 6.12.2
                         Bodembeslag; bodemvoorrecht in faillissement
                         213
                        15. 6.12.3
                         Bodem, bodemzaken
                         214
                        16. 6.12.4
                         Invuistpandneming, bodemverhuur
                         215
                        17. 6.12.5
                         Aanpassing Invorderingswet ten nadele van pandhouder
                         217
                        18. 6.12.6
                         Safe Harbour-regeling
                         219
                        19. 6.12.7
                         Bodemvoorrecht versus bodemrecht
                         220
                        20. 6.13
                         Nadere complicaties
                         222
                        21. 6.13.1
                         Omleiden betaalstroom van debiteuren van de kredietnemer
                         222
                        22. 6.13.2
                         Het opnieuw belenen en verpanden van vorderingen
                         223
                        23. 6.13.3
                         Het opnieuw belenen van voorraden en overige roerende zaken
                         224
                       6. 7
                        Faillissement en surseance van betaling 
                        227
                        1. 7.1
                         Inleiding
                         227
                        2. 7.2
                         De belangrijkste rechtsbronnen van het Nederlandse insolventierecht
                         228
                        3. 7.3
                         Twee insolventieprocedures voor rechtspersonen en personenvennootschappen: faillissement en surseance van betaling
                         229
                        4. 7.4
                         Reputatieschade schuldenaar
                         229
                        5. 7.5
                         Reikwijdte van Nederlandse insolventieprocedures
                         230
                        6. 7.6
                         Leidende beginselen van Nederlands faillissementsrecht: paritas creditorum en fixatiebeginsel
                         231
                        7. 7.7
                         Het rechtskarakter en doel van de faillissementsprocedure
                         231
                        8. 7.8
                         De procedure tot faillietverklaring
                         232
                        9. 7.9
                         Belangrijkste rechtsgevolgen van het faillissement
                         234
                        10. 7.10
                         Vereffening tijdens faillissement: het wettelijk systeem versus de praktijk
                         236
                        11. 7.10.1
                         Vaststelling passiva en verdeling in faillissement
                         236
                        12. 7.10.2
                         Faillissement en doorstart – akkoord
                         237
                        13. 7.11
                         Categorieën schuldeisers/schulden
                         239
                        14. 7.11.1
                         Faillissementsvorderingen; de separatist
                         239
                        15. 7.11.2
                         Faillissementsvorderingen; preferente schuldeisers
                         240
                        16. 7.11.3
                         Faillissementsvorderingen; concurrente en achtergestelde schuldeisers
                         241
                        17. 7.11.4
                         Niet-verifieerbare vorderingen
                         241
                        18. 7.11.5
                         Boedelvorderingen
                         241
                        19. 7.11.6
                         Verdeling in de praktijk
                         243
                        20. 7.12
                         De faillissementscurator
                         243
                        21. 7.12.1
                         Taken van de curator
                         245
                        22. 7.12.2
                         Voortzetting van de onderneming
                         246
                        23. 7.12.3
                         Vereffening, belangenbehartiging en verslaglegging door de curator
                         247
                        24. 7.12.4
                         De curator en de rechter-commissaris
                         249
                        25. 7.12.5
                         De curator en de gefailleerde
                         250
                        26. 7.12.6
                         De curator en de gezamenlijke schuldeisers
                         251
                        27. 7.12.7
                         De curator en de individuele schuldeisers
                         252
                        28. 7.12.8
                         De curator en de separatisten
                         252
                         1. 7.12.8.1
                          De afkoelingsperiode
                          253
                        29. 7.12.9
                         Het inschakelen van de rechter-commissaris
                         254
                        30. 7.13
                         De rol van de curator en functie van het faillissement: theorie vs. praktijk
                         256
                        31. 7.14
                         Surseance van betaling
                         257
                        32. 7.14.1
                         Procedure tot verlening surseance van betaling
                         258
                        33. 7.14.2
                         Rechtsgevolgen surseance van betaling
                         259
                        34. 7.14.3
                         Surseance van betaling en ‘doorstart’/continuïteit
                         260
                        35. 7.15
                         De surseance van betaling in de praktijk: een slecht functionerend herstructureringsinstrument
                         260
                        36. 7.16
                         Vereffening buiten faillissement
                         262
                        37. 7.17
                         Europese Insolventieverordening
                         263
                        38. 7.17.1
                         Strekking en toepassingsgebied
                         264
                        39. 7.17.2
                         Hoofdprocedure en territoriale procedures
                         264
                        40. 7.17.3
                         Wederzijdse erkenning en lex concursus
                         265
                        41. 7.17.4
                         Voornaamste wijzigingen in de Europese Insolventieverordening
                         266
                        42. 7.18
                         Afronding
                         267
                       Meer Verberg
                       Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                       Kies uw producttype:
                       E-book
                       € 106,00
                       Boek
                       € 95,30
                       € 87,43
                       € 95,30 incl. btw
                       Prijs per stuk
                       Boek
                       Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                       • Bestellen op rekening
                       • Gratis verzending
                       • Grootste uitgever van juridische informatie
                       Terug naar boven