Hoofdzaken winst uit onderneming

Hoofdzaken winst uit onderneming

Editie: editie deel 32
Verschijningsdatum: 24 oktober 2018
Hoofdzaken winst uit onderneming
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 63,16
€ 68,84 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Wanneer geniet iemand winst uit onderneming? Welke inkomsten en uitgaven dienen tot de winst uit onderneming te worden gerekend? En wanneer wordt die winst in heffing betrokken? Deze uitgave beantwoordt al uw vragen over het winstregime, en gaat hiernaast in op ondernemingsfaciliteiten, doorschuiffaciliteiten en de terbeschikkingstellingsregeling in de winstsfeer.
Hoofdzaken winst uit onderneming schetst voor u de hoofdlijnen van het winstregime. Zonder overbodige details, verheldert de titel de systematiek en zet de beschreven regelingen voor u uiteen.

Daarbij komen verschillende vragen aan bod, waaronder:
 • Wanneer geniet iemand winst uit onderneming? 
 • Welke voor- en nadelen (ofwel inkomsten en uitgaven) dienen daarbij tot de winst uit onderneming te worden gerekend? 
 • Wanneer wordt die winst in heffing betrokken? 
Ook gaat de titel in op ondernemingsfaciliteiten, doorschuiffaciliteiten en de terbeschikkingstellingsregeling in de winstsfeer. De auteurs staan daarbij regelmatig stil bij de achtergronden van een regeling.

Het winstregime verhelderd
De behandeling op hoofdlijnen maakt deze titel erg geschikt voor het hogere onderwijs. Maar de koppeling naar praktijkproblemen maakt de bundel daarnaast ook zeer relevant voor opleidingen van beroepsorganisaties voor fiscalisten.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
24 oktober 2018
Editie:
deel 32
Druk:
6
ISBN:
9789013133974
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
360
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst van gebruikte afkortingen
  XIII
 3. Hoofdstuk 1
  Winst uit onderneming
  1
  1. 1.1
   Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten
   1
  2. 1.2
   De belastingheffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten heden ten dage
   2
  3. 1.3
   Plan van aanpak
   3
 4. Hoofdstuk 2
  Wie geniet winst uit onderneming?
  7
  1. 2.1
   Inleiding
   7
  2. 2.2
   Algemene bronvereisten
   7
  3. 2.3
   De verschillende genieters van winst uit onderneming
   9
  4. 2.4
   De ondernemer
   11
   1. 2.4.1
    De onderneming
    11
   2. 2.4.2
    Het zelfstandig uitgeoefend beroep
    15
   3. 2.4.3
    Voor rekening van de belastingplichtige
    16
   4. 2.4.4
    Rechtstreekse verbondenheid voor verbintenissen betreffende de onderneming
    17
                        1. 2.5
                         De medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming
                         19
                        2. 2.6
                         De houder van een schuldvordering op een ondernemer
                         20
                        3. 2.7
                         De positie van deelnemers in samenwerkingsverbanden
                         21
                         1. 2.7.1
                          De vennootschap onder firma
                          21
                         2. 2.7.2
                          De maatschap
                          22
                         3. 2.7.3
                          De commanditaire vennootschap
                          23
                         4. 2.7.4
                          De man/vrouw-firma
                          24
                        4. 2.8
                         Het ondernemerschap versus andere bronnen van inkomen
                         28
                        5. 2.9
                         Grootkoopmanschap
                         31
                       1. Hoofdstuk 3
                        Wat wordt tot de winst gerekend?
                        33
                        1. 3.1
                         Inleiding
                         33
                        2. 3.2
                         De totaalwinst
                         33
                         1. 3.2.1
                          De openingsbalans
                          35
                         2. 3.2.2
                          De slotbalans
                          40
                         3. 3.2.3
                          Kapitaalstortingen
                          41
                         4. 3.2.4
                          Onttrekkingen
                          41
                        3. 3.3
                         Voordelen uit onderneming
                         45
                         1. 3.3.1
                          Vermogensetikettering
                          47
                         2. 3.3.2
                          Voordelen die geen verband houden met bepaalde vermogensbestanddelen
                          52
                        4. 3.4
                         Vrijgestelde voordelen uit onderneming
                         53
                        5. 3.5
                         Niet-aftrekbare of slechts gedeeltelijk aftrekbare kosten
                         60
                         1. 3.5.1
                          Kostenaftrekbeperkingen, algemeen
                          61
                         2. 3.5.2
                          Niet-aftrekbare algemene kosten
                          62
                         3. 3.5.3
                          Beperkt aftrekbare algemene kosten
                          64
                         4. 3.5.4
                          Niet-aftrekbare kosten ten behoeve van de belastingplichtige
                          64
                         5. 3.5.5
                          Beperkt aftrekbare kosten ten behoeve van de belastingplichtige
                          64
                        6. 3.6
                         Verliesverrekening
                         65
                         1. 3.6.1
                          Maximumverliesregeling
                          65
                         2. 3.6.2
                          Verliezen uit de aanloopfase van een onderneming
                          68
                       2. Hoofdstuk 4
                        Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen?
                        71
                        1. 4.1
                         Inleiding
                         71
                        2. 4.2
                         Goed koopmansgebruik
                         73
                        3. 4.3
                         De bestendige gedragslijn
                         84
                         1. 4.3.1
                          De keuze voor een waarderingsstelsel
                          84
                         2. 4.3.2
                          Het wijzigen van waarderingsstelsels
                          85
                        4. 4.4
                         Wettelijke bepalingen bij het berekenen van de jaarwinst
                         89
                         1. 4.4.1
                          Loon- en prijswijzigingen na afloop van het jaar
                          89
                         2. 4.4.2
                          Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen
                          90
                        5. 4.5
                         Algemene uitgangspunten bij de waardering van activa en passiva in de jaarwinstbalans
                         91
                        6. 4.6
                         De waardering van activa in de jaarwinstbalans
                         93
                         1. 4.6.1
                          De waardering van bedrijfsmiddelen
                          93
                         2. 4.6.1.1
                          Het begrip ‘bedrijfsmiddel’
                          94
                         3. 4.6.1.2
                          De afschrijving op bedrijfsmiddelen
                          99
                         4. 4.6.1.3
                          De wijzigingen in het afschrijvingsregime met ingang van 1 januari 2007
                          106
                         5. 4.6.1.4
                          De afwaardering van bedrijfsmiddelen
                          112
                         6. 4.6.2
                          Voorraden
                          116
                         7. 4.6.2.1
                          Nominalistische methoden voor de voorraadwaardering
                          117
                         8. 4.6.2.2
                          Substantialistische methoden voor de voorraadwaardering
                          119
                         9. 4.6.3
                          Onderhanden werk en onderhanden opdrachten
                          122
                         10. 4.6.4
                          Effecten
                          125
                         11. 4.6.5
                          Vorderingen
                          126
                         12. 4.6.6
                          Huurkoopvorderingen
                          129
                         13. 4.6.7
                          Liquide middelen
                          130
                         14. 4.6.8
                          Transitoire activa
                          130
                        7. 4.7
                         De waardering van passiva in de jaarwinstbalans
                         131
                         1. 4.7.1
                          Schulden
                          131
                         2. 4.7.2
                          Voorzieningen
                          133
                         3. 4.7.2.1
                          De voorziening als anticipatiepost
                          133
                         4. 4.7.2.2
                          De voorziening als uitstelpost
                          136
                         5. 4.7.3
                          Pensioenverplichtingen
                          138
                         6. 4.7.4
                          Fiscale reserves
                          141
                         7. 4.7.4.1
                          Egalisatiereserve
                          141
                         8. 4.7.4.2
                          Herinvesteringsreserve
                          144
                         9. 4.7.4.3
                          Oudedagsreserve
                          154
                        8. 4.8
                         Foutenleer
                         159
                         1. 4.8.1
                          De foutenleerregels uit HR 22 oktober 1952, B. 9293
                          160
                         2. 4.8.2
                          Twee voorbeelden met betrekking tot de toepassing van de foutenleer
                          162
                         3. 4.8.3
                          Foutenleer en inhaalverbod
                          163
                         4. 4.8.4
                          De redelijke tegemoetkoming
                          164
                         5. 4.8.5
                          De verhouding tussen de foutenleer en de andere herstelmethoden
                          166
                         6. 4.8.6
                          Afsluitende opmerkingen betreffende de foutenleer
                          166
                        9. 4.9
                         Het gebroken boekjaar
                         170
                        10. 4.10
                         Confrontaties tussen de totaalwinst en de jaarwinst
                         170
                       3. Hoofdstuk 5
                        Ondernemingsfaciliteiten
                        173
                        1. 5.1
                         Inleiding
                         173
                        2. 5.2
                         Urencriterium
                         175
                         1. 5.2.1
                          De absolute en relatieve norm
                          175
                         2. 5.2.2
                          Uitgesloten werkzaamheden
                          176
                        3. 5.3
                         Ondernemersaftrek
                         181
                         1. 5.3.1
                          De zelfstandigenaftrek
                          181
                         2. 5.3.2
                          De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
                          183
                         3. 5.3.3
                          De meewerkaftrek
                          184
                         4. 5.3.4
                          De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
                          185
                         5. 5.3.5
                          De stakingsaftrek
                          186
                        4. 5.4
                         De MKB-winstvrijstelling
                         187
                        5. 5.5
                         Faciliteiten met betrekking tot bedrijfsmiddelen
                         189
                         1. 5.5.1
                          Willekeurige afschrijving
                          189
                         2. 5.5.2
                          Investeringsaftrek
                          193
                         3. 5.5.2.1
                          Een overzicht van de afzonderlijke onderdelen van de investeringsaftrek
                          194
                         4. 5.5.2.2
                          Relevante basisbepalingen rondom het investeren
                          197
                         5. 5.5.2.3
                          Uitgesloten bedrijfsmiddelen
                          202
                         6. 5.5.2.4
                          Desinvesteringsbijtelling
                          207
                       4. Hoofdstuk 6
                        Daadwerkelijke en fictieve vervreemdingen van de onderneming
                        211
                        1. 6.1
                         Inleiding
                         211
                        2. 6.2
                         Daadwerkelijke vervreemding van de onderneming
                         212
                         1. 6.2.1
                          Is sprake van (gedeeltelijke) staking van de onderneming?
                          212
                         2. 6.2.2
                          De winst behaald met of bij het staken van de onderneming
                          213
                         3. 6.2.3
                          Het moment van het in aanmerking nemen van de stakingswinst
                          215
                         4. 6.2.4
                          Etiketteringsproblemen rondom de liquidatie van een onderneming
                          218
                         5. 6.2.5
                          Toetreding van een nieuwe ondernemer tot een bestaande onderneming
                          221
                        3. 6.3
                         Fictieve vervreemding van de onderneming
                         226
                         1. 6.3.1
                          Het belang van de fictieve vervreemdingen
                          226
                         2. 6.3.2
                          Fictieve vervreemding bij het overlijden van de ondernemer
                          228
                         3. 6.3.3
                          Fictieve vervreemding bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap
                          229
                         4. 6.3.4
                          Fictieve vervreemding bij overbrenging van vermogensbestanddelen naar buitenland
                          231
                         5. 6.3.5
                          Ophouden in Nederland uit de onderneming belastbare winst te genieten
                          231
                        4. 6.4
                         Stakingsfaciliteiten
                         233
                         1. 6.4.1
                          De stakingsaftrek
                          234
                         2. 6.4.2
                          Omzetting stakingswinst in een lijfrente
                          235
                         3. 6.4.3
                          Uitstel van betaling bij overlijden
                          237
                         4. 6.4.4
                          Uitstel van betaling bij schuldigerkenning
                          238
                       5. Hoofdstuk 7
                        Doorschuiffaciliteiten
                        241
                        1. 7.1
                         Inleiding
                         241
                        2. 7.2
                         Doorschuiven bij een aandelenfusie, juridische splitsing en juridische fusie
                         242
                         1. 7.2.1
                          Doorschuiven bij een aandelenfusie
                          244
                         2. 7.2.2
                          Doorschuiven bij een juridische splitsing en juridische fusie
                          246
                        3. 7.3
                         Geruisloos doorschuiven bij staking door overlijden ondernemer
                         249
                        4. 7.4
                         Geruisloos doorschuiven bij ontbinding huwelijksgemeenschap
                         253
                        5. 7.5
                         Geruisloos doorschuiven bij overdracht aan een mede-ondernemer of werknemer
                         254
                        6. 7.6
                         Geruisloos doorschuiven naar andere onderneming
                         257
                        7. 7.7
                         Geruisloze omzetting van de onderneming in een BV
                         258
                         1. 7.7.1
                          Inleiding
                          258
                         2. 7.7.2
                          De (voor-)voorperiode bij de omzetting
                          262
                         3. 7.7.3
                          Voorwaarden voor geruisloze omzetting
                          265
                         4. 7.7.4
                          Een voorbeeld van een ruisende en geruisloze omzetting
                          272
                        8. 7.8
                         Geruisloze terugkeer uit de BV
                         275
                         1. 7.8.1
                          Voorwaarden voor de geruisloze terugkeer uit de BV
                          276
                         2. 7.8.2
                          Claimbehoud bij de terugkeer uit de BV
                          277
                       6. Hoofdstuk 8
                        De terbeschikkingstellingsregeling in relatie tot de winst uit onderneming
                        285
                        1. 8.1
                         Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
                         285
                        2. 8.2
                         Achtergrond terbeschikkingstellingsregeling art. 3.91 Wet IB 2001
                         286
                        3. 8.3
                         De terbeschikkingstellingsregeling en de leer van de vermogensetikettering
                         287
                        4. 8.4
                         Het begrip ‘verbonden persoon’
                         288
                        5. 8.5
                         Een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling
                         289
                        6. 8.6
                         De wijze van terbeschikkingstelling
                         293
                        7. 8.7
                         De aard van de vermogensbestanddelen
                         294
                        8. 8.8
                         De fiscale behandeling van een pand in gesplitst gebruik
                         296
                        9. 8.9
                         Invloed wijziging huwelijksgoederenregime en wijziging samenleefvormen
                         300
                        10. 8.10
                         De terbeschikkingstellingsregeling en samenwerkingsverbanden
                         302
                        11. 8.11
                         Bepaling resultaat uit overige werkzaamheden
                         303
                        12. 8.12
                         Specifieke doorschuifmogelijkheden resultaat uit overige werkzaamheden
                         304
                        13. 8.13
                         Aanvang en einde van de terbeschikkingstelling
                         305
                       7. Bijlage Overzicht ondernemingsfaciliteiten
                        307
                       8. Jurisprudentieregister
                        309
                       9. Trefwoordenregister
                        319
                       Meer Verberg
                       Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                       Producttype Boek :
                       5% studieboekenkorting
                       € 63,16
                       € 68,84 incl. btw
                       Prijs per stuk
                       Boek
                       Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                       • Bestellen op rekening
                       • Gratis verzending
                       • Grootste uitgever van juridische informatie
                       Terug naar boven