Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht

Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht

Editie: editie 2017
Verschijningsdatum: 6 november 2017
Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 20,28
€ 21,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Privaatrecht omvat veel meer dan alleen het vermogensrecht. Ook het personen-, familie- en erfrecht nemen daarbinnen een belangrijke plaats in. Deze uitgave is een waardevolle aanvulling op de ‘Hoofdstukken Vermogensrecht’, waarvan onlangs de elfde druk verscheen. Het succesvolle format van beide publicaties garandeert een aansprekende introductie op dit rechtsgebied.
Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht is ‒ in aanvulling op de Hoofdstukken Vermogensrecht ‒ een uitgave die u zeer goed de weg wijst op deze rechtsgebieden. In korte teksten krijgt u informatie aangereikt over de kern van het personen-, familie- en erfrecht. Na elke tekst volgen een of meerdere casussen, waarin die kern wordt geraakt. Dit zorgt ervoor dat de materie gaat leven; u wordt uitgedaagd om te analyseren hoe houdbaar uw interpretaties en aannames in relatie tot de behandelde casussen zijn. Zo kunt u controleren of u zich de stof voldoende eigen heeft gemaakt.

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
In deze uitgave zijn actuele ontwikkelingen meegenomen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Uiteraard gaat daarbij de aandacht uit naar de nieuwe, beperktere gemeenschap van goederen die per 1 januari 2018 in werking treedt. Daarnaast maken ook de recente ontwikkelingen op het gebied van het afstemmingsrecht (Wet Lesbisch ouderschap) en het erfrecht (Wet BETS) onderdeel uit van deze uitgave.

Over de auteurs
Beide auteurs van deze uitgave doceren personen-, familie- en erfrecht aan de Universiteit Leiden. Deze uitgave is een prima introductie wanneer u graag snel tot de kern wilt komen van deze 3 rechtsgebieden.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
6 november 2017
Editie:
2017
Druk:
2
ISBN:
9789013140835
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
104
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. INLEIDING
  1
 2. 1
  PERSONEN- EN FAMILIERECHT
  2
  1. 1.1
   De persoon
   2
  2. 1.2
   Naam en woonplaats
   2
   1. 1.2.1
    De naam
    2
   2. 1.2.2
    Woonplaats
    4
  3. 1.3
   Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap
   5
   1. 1.3.1
    Het huwelijk
    5
   2. 1.3.1.1
    Materiºle vereisten
    6
   3. 1.3.1.2
    Formele vereisten
    7
   4. 1.3.2
    Het geregistreerd partnerschap
    8
  4. 1.4
   Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed
   9
   1. 1.4.1
    Inleiding
    9
   2. 1.4.2
    Echtscheiding
    9
   3. 1.4.3
    Partneralimentatie
    10
                 1. 1.4.4
                  Scheiding van tafel en bed
                  12
                1. 1.5
                 Afstamming en adoptie
                 12
                 1. 1.5.1
                  Inleiding
                  12
                 2. 1.5.2
                  Familierechtelijke betrekking en bloed- en aanverwantschap
                  13
                 3. 1.5.3
                  Het afstammingsrecht
                  14
                 4. 1.5.3.1
                  Vaderschap/duomoederschap door huwelijk of geregistreerd partnerschap en ontkenning daarvan
                  15
                 5. 1.5.3.2
                  Vaderschap/duomoederschap door erkenning en vernietiging daarvan
                  16
                 6. 1.5.3.3
                  Vaderschap/duomoederschap door gerechtelijke vaststelling
                  17
                 7. 1.5.4
                  Adoptie
                  19
                2. 1.6
                 Gezag over minderjarigen
                 20
                 1. 1.6.1
                  Minderjarigen
                  20
                 2. 1.6.2
                  Gezag
                  21
                 3. 1.6.2.1
                  Ouderlijk gezag
                  22
                 4. 1.6.2.2
                  Ouderlijk gezag buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap
                  23
                 5. 1.6.2.3
                  Gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder
                  25
                 6. 1.6.3
                  Voogdij
                  26
                3. 1.7
                 Levensonderhoud
                 27
                4. 1.8
                 Bescherming van meerderjarigen
                 28
                 1. 1.8.1
                  Inleiding
                  28
                 2. 1.8.2
                  Curatele
                  29
                 3. 1.8.3
                  Beschermingsbewind
                  29
                 4. 1.8.4
                  Mentorschap
                  30
               1. 2
                HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
                31
                1. 2.1
                 Huwelijksvermogensrecht. Algemeen
                 31
                 1. 2.1.1
                  Inleiding
                  31
                 2. 2.1.2
                  De in Boek 1 geregelde samenlevingsverbanden
                  32
                 3. 2.1.3
                  Het wettelijk systeem
                  32
                2. 2.2
                 Rechten en verplichtingen van echtgenoten
                 33
                 1. 2.2.1
                  Inleiding
                  33
                 2. 2.2.2
                  Vangnetartikel (art. 1:81)
                  33
                 3. 2.2.3
                  Draag- en fourneerplicht (art. 1:84)
                  33
                 4. 2.2.4
                  Aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden (art. 1:85)
                  34
                 5. 2.2.5
                  Vergoedingsrechten en -plichten tussen privØvermogens van de echtgenoten (art. 1:87)
                  35
                 6. 2.2.6
                  Gezinsbeschermende bepalingen (art. 1:88-89)
                  37
                 7. 2.2.6.1
                  Algemeen
                  37
                 8. 2.2.6.2
                  Vernietigbare rechtshandelingen (art. 1:88)
                  38
                 9. 2.2.6.3
                  Vernietiging wegens het ontbreken van toestemming (art. 1:89)
                  39
                 10. 2.2.7
                  Bestuur (art. 1:90)
                  39
                 11. 2.2.7.1
                  Algemeen
                  39
                 12. 2.2.7.2
                  Derdenbescherming (art. 1:92)
                  40
                3. 2.3
                 De wettelijke gemeenschap van goederen
                 41
                 1. 2.3.1
                  Inleiding
                  41
                 2. 2.3.2
                  Omvang van de gemeenschap (art. 1:93-94)
                  42
                 3. 2.3.2.1
                  Uitgesloten goederen (art. 1:94 lid 2-4)
                  42
                 4. 2.3.2.2
                  Uitgesloten schulden (art. 1:94 lid 3 en 5)
                  43
                 5. 2.3.3
                  Vergoedingsrechten bij vermogensverschuivingen
                  44
                 6. 2.3.4
                  Verhaal en vergoedingsrechten na voldoening van schulden (art. 1:96)
                  45
                 7. 2.3.5
                  Het bestuur van de goederen van de gemeenschap (art. 1:97)
                  47
                 8. 2.3.5.1
                  De hoofdregel: iedere echtgenoot is bestuursbevoegd (art. 1:97 lid 1)
                  47
                 9. 2.3.5.2
                  Exclusieve bestuursbevoegdheid in geval van een onderneming van een echtgenoot (art. 1:97 lid 2)
                  48
                 10. 2.3.6
                  Ontbinding van de gemeenschap (art. 1:99-108)
                  48
                 11. 2.3.6.1
                  Gevallen waarin en het tijdstip waarop de gemeenschap wordt ontbonden (art. 1:99)
                  48
                 12. 2.3.6.2
                  Gevolgen van de ontbinding van de gemeenschap
                  48
                 13. 2.3.6.3
                  Wijziging van aansprakelijkheid voor de schulden van de gemeenschap na haar ontbinding (art. 1:102)
                  49
                 14. 2.3.6.4
                  Afstand van de gemeenschap (art. 1:103-108)
                  50
                 15. 2.3.6.5
                  De verdeling van de gemeenschap
                  51
                 16. 2.3.7
                  Opheffing van de gemeenschap (art. 1:109-113)
                  51
                4. 2.4
                 Huwelijkse voorwaarden
                 52
                 1. 2.4.1
                  Inleiding
                  52
                 2. 2.4.2
                  Karakteristieken van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden
                  52
                 3. 2.4.3
                  Wettelijke eisen voor de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden (art. 1:115 en 1:117)
                  53
                 4. 2.4.4
                  Huwelijkse voorwaarden en derden (art. 1:116 en 1:120)
                  53
                 5. 2.4.5
                  Bewijs dat een goed een echtgenoot privØ toebehoort
                  54
                 6. 2.4.5.1
                  Inleiding
                  54
                 7. 2.4.5.2
                  Bewijs tussen echtgenoten dat een goed een echtgenoot privØ toebehoort
                  54
                 8. 2.4.5.3
                  Bewijs jegens derden dat een goed een echtgenoot privØ toebehoort (art. 1:130)
                  55
                 9. 2.4.6
                  Verrekenbedingen (art. 1:132-143)
                  55
                 10. 2.4.6.1
                  Inleiding
                  55
                 11. 2.4.6.2
                  Hetgeen moet worden verrekend (art. 1:133)
                  56
                 12. 2.4.6.3
                  Het periodiek verrekenbeding (art. 1:141)
                  56
                 13. 2.4.6.4
                  Finale verrekenbedingen (art. 1:142-143)
                  57
               2. 3
                ERFRECHT
                59
                1. 3.1
                 Erfrecht. Algemeen
                 59
                 1. 3.1.1
                  Inleiding
                  59
                 2. 3.1.2
                  Nalatenschap erflater, erfgenaam, legataris
                  59
                2. 3.2
                 Het erfrecht bij versterf – afdeling 4.3.1
                 60
                 1. 3.2.1
                  Inleiding
                  60
                 2. 3.2.2
                  Wie erft?
                  61
                 3. 3.2.2.1
                  Plaatsvervulling
                  63
                 4. 3.2.3
                  De echtgenoot
                  64
                 5. 3.2.3.1
                  Wettelijke verdeling
                  64
                 6. 3.2.3.2
                  Ongedaanmakingsverbintenis
                  65
                 7. 3.2.3.3
                  Wilsrechten
                  65
                 8. 3.2.4
                  Kinderen
                  66
                 9. 3.2.4.1
                  Stiefkinderen
                  67
                 10. 3.2.4.2
                  Minderjarige kinderen
                  67
                 11. 3.2.5
                  Schulden van de nalatenschap
                  68
                3. 3.3
                 De andere wettelijke rechten – afdeling 4.3.2
                 68
                 1. 3.3.1
                  Inleiding
                  68
                 2. 3.3.2
                  De andere wettelijke rechten voor de langstlevende echtgenoot
                  69
                4. 3.4
                 Uiterste willen
                 71
                 1. 3.4.1
                  Inleiding
                  71
                 2. 3.4.2
                  Uitleg
                  72
                 3. 3.4.3
                  Wie kunnen er een testament maken?
                  73
                 4. 3.4.4
                  Erfstellingen, legaten en lasten
                  73
                 5. 3.4.5
                  De legitieme portie
                  74
                 6. 3.4.5.1
                  Inkorting
                  76
                 7. 3.4.5.2
                  De opeisbaarheid jegens de langstlevende partner
                  77
                5. 3.5
                 De afwikkeling van de nalatenschap
                 78
                 1. 3.5.1
                  Aanvaarding en verwerpen
                  78
                 2. 3.5.2
                  Verklaring van erfrecht
                  79
                 3. 3.5.3
                  De executeur
                  80
                 4. 3.5.4
                  Bewind
                  80
                 5. 3.5.5
                  De verdeling
                  81
                 6. 3.5.6
                  De boedelbeschrijving
                  81
               3. ANTWOORDEN
                83
               4. REGISTER VAN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK
                85
               5. REGISTER VAN ONDERWERPEN
                861
               Meer Verberg
               Producttype Boek :
               5% studieboekenkorting
               € 20,28
               € 21,50 incl. btw
               Prijs per stuk
               Boek
               Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
               • Bestellen op rekening
               • Gratis verzending
               • Grootste uitgever van juridische informatie
               Terug naar boven