Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht

Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 31 oktober 2018
Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 20,28
€ 22,11 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
De levertijd van dit boek is 1 tot 2 werkdagen
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Deze toegankelijke introductie tot het personen-, familie- en erfrecht maakt studenten en professionals snel wegwijs binnen dit rechtsgebied. De overzichtelijke korte teksten maken de materie behapbaar. Aan de hand van casus pas je de stof direct toe op relevante situaties uit de praktijk.
Er is geen andere introductie zo toegankelijk en tegelijkertijd zo compleet als Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht. De uitgave slaagt erin alle belangrijke onderwerpen binnen dit rechtsgebied op heldere wijze te behandelen.

Als student profiteer je van de rijke verscheidenheid aan casus, die de korte teksten steevast opvolgen. Deze prikkelen je de informatie gelijk te toetsen aan relevante kwesties uit de praktijk. Door deze insteek is de introductie ook van grote waarde voor de praktijkjurist die zich snel wil bekwamen in het PFE-recht.

De auteurs, beiden diep geworteld in het personen-, familie- en erfrecht, doceren het rechtsgebied aan de Universiteit Leiden en schrijven in diverse publicaties over het onderwerp.

Actuele wijzigingen
Deze derde editie is waar relevant bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. Het personen-, familie- en erfrecht staat immers niet stil. Zo nam Nederland op 1 januari 2018 afscheid van de algehele wettelijke huwelijksgemeenschap van goederen. Om die reden is hoofdstuk 2 (Huwelijksvermogensrecht) dan ook grondig herzien.

Ook zijn een paragraaf over omgang en informatie en een paragraaf over de rol van het EVRM binnen het Nederlandse familierecht toegevoegd.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
31 oktober 2018
Editie:
2018
Druk:
3
ISBN:
9789013149340
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
108
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. INLEIDING
  1
 2. 1
  PERSONEN- EN FAMILIERECHT
  3
  1. 1.1
   De persoon
   3
  2. 1.2
   Naam en woonplaats
   3
   1. 1.2.1
    De naam
    3
   2. 1.2.2
    Woonplaats
    5
  3. 1.3
   Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap
   6
   1. 1.3.1
    Het huwelijk
    6
   2. 1.3.1.1
    Materiºle vereisten
    7
   3. 1.3.1.2
    Formele vereisten
    8
   4. 1.3.2
    Het geregistreerd partnerschap
    9
  4. 1.4
   Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed
   10
   1. 1.4.1
    Inleiding
    10
   2. 1.4.2
    Echtscheiding
    10
   3. 1.4.3
    Partneralimentatie
    11
                 1. 1.4.4
                  Scheiding van tafel en bed
                  13
                1. 1.5
                 Afstamming en adoptie
                 13
                 1. 1.5.1
                  Inleiding
                  13
                 2. 1.5.2
                  Familierechtelijke betrekking en bloed- en aanverwantschap
                  14
                 3. 1.5.3
                  Het afstammingsrecht
                  15
                 4. 1.5.3.1
                  Vaderschap
                  duomoederschap door huwelijk of geregistreerd partnerschap en ontkenning daarvan/16
                 5. 1.5.3.2
                  Vaderschap
                  duomoederschap door erkenning en vernietiging daarvan/17
                 6. 1.5.3.3
                  Vaderschap
                  duomoederschap door gerechtelijke vaststelling/18
                 7. 1.5.4
                  Adoptie
                  19
                2. 1.6
                 Gezag over minderjarigen
                 21
                 1. 1.6.1
                  Minderjarigen
                  21
                 2. 1.6.2
                  Gezag
                  22
                 3. 1.6.2.1
                  Ouderlijk gezag
                  23
                 4. 1.6.2.2
                  Ouderlijk gezag buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap
                  24
                 5. 1.6.2.3
                  Gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder
                  26
                 6. 1.6.3
                  Voogdij
                  27
                3. 1.7
                 Omgang en informatie
                 28
                4. 1.8
                 Levensonderhoud
                 30
                5. 1.9
                 Bescherming van meerderjarigen
                 31
                 1. 1.9.1
                  Inleiding
                  31
                 2. 1.9.2
                  Curatele
                  32
                 3. 1.9.3
                  Beschermingsbewind
                  33
                 4. 1.9.4
                  Mentorschap
                  33
                6. 1.10
                 Het personen- en familierecht en het EVRM
                 34
               1. 2
                HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
                37
                1. 2.1
                 Huwelijksvermogensrecht. Algemeen
                 37
                 1. 2.1.1
                  Inleiding
                  37
                 2. 2.1.2
                  De in Boek 1 geregelde samenlevingsverbanden
                  38
                 3. 2.1.3
                  Het wettelijk systeem
                  39
                2. 2.2
                 Rechten en verplichtingen van echtgenoten
                 39
                 1. 2.2.1
                  Inleiding
                  39
                 2. 2.2.2
                  Vangnetartikel (art. 1:81)
                  40
                 3. 2.2.3
                  Draag- en fourneerplicht (art. 1:84)
                  40
                 4. 2.2.4
                  Aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden (art. 1:85)
                  41
                 5. 2.2.5
                  Vergoedingsrechten en -plichten tussen privØvermogens van de echtgenoten (art. 1:87)
                  42
                 6. 2.2.6
                  Gezinsbeschermende bepalingen (art. 1:88-89)
                  44
                 7. 2.2.6.1
                  Algemeen
                  44
                 8. 2.2.6.2
                  Vernietigbare rechtshandelingen (art. 1:88)
                  44
                 9. 2.2.6.3
                  Vernietiging wegens het ontbreken van toestemming (art. 1:89)
                  46
                 10. 2.2.7
                  Bestuur (art. 1:90)
                  46
                 11. 2.2.7.1
                  Algemeen
                  46
                 12. 2.2.7.2
                  Derdenbescherming (art. 1:92)
                  47
                3. 2.3
                 De wettelijke gemeenschap van goederen
                 48
                 1. 2.3.1
                  Inleiding
                  48
                 2. 2.3.2
                  Omvang van de gemeenschap (art. 1:93-94)
                  48
                 3. 2.3.2.1
                  Uitgesloten goederen (art. 1:94 lid 2-6)
                  49
                 4. 2.3.2.2
                  Uitgesloten schulden (art. 1:94 lid 5 en 7)
                  50
                 5. 2.3.3
                  Vergoedingsrechten bij vermogensverschuivingen
                  51
                 6. 2.3.4
                  Verhaal en vergoedingsrechten na voldoening van schulden (art. 1:96)
                  52
                 7. 2.3.5
                  Het bestuur van de goederen van de gemeenschap (art. 1:97)
                  54
                 8. 2.3.5.1
                  De hoofdregel: iedere echtgenoot is bestuursbevoegd (art. 1:97 lid 1)
                  54
                 9. 2.3.5.2
                  Exclusieve bestuursbevoegdheid in geval van een onderneming van een echtgenoot (art. 1:97 lid 2)
                  54
                 10. 2.3.6
                  Ontbinding van de gemeenschap (art. 1:99-108)
                  55
                 11. 2.3.6.1
                  Gevallen waarin en het tijdstip waarop de gemeenschap wordt ontbonden (art. 1:99)
                  55
                 12. 2.3.6.2
                  Gevolgen van de ontbinding van de gemeenschap
                  55
                 13. 2.3.6.3
                  Wijziging van aansprakelijkheid voor de schulden van de gemeenschap na haar ontbinding (art. 1:102)
                  56
                 14. 2.3.6.4
                  Afstand van de gemeenschap (art. 1:103-108)
                  57
                 15. 2.3.6.5
                  De verdeling van de gemeenschap
                  57
                 16. 2.3.7
                  Opheffing van de gemeenschap (art. 1:109-113)
                  58
                4. 2.4
                 Huwelijkse voorwaarden
                 58
                 1. 2.4.1
                  Inleiding
                  58
                 2. 2.4.2
                  Karakteristieken van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden
                  59
                 3. 2.4.3
                  Wettelijke eisen voor de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden (art. 1:115 en 1:117)
                  59
                 4. 2.4.4
                  Huwelijkse voorwaarden en derden (art. 1:116 en 1:120)
                  60
                 5. 2.4.5
                  Bewijs dat een goed een echtgenoot privØ toebehoort
                  61
                 6. 2.4.6
                  Verrekenbedingen (art. 1:132-143)
                  61
                 7. 2.4.6.1
                  Inleiding
                  61
                 8. 2.4.6.2
                  Hetgeen moet worden verrekend (art. 1:133)
                  62
                 9. 2.4.6.3
                  Het periodiek verrekenbeding (art. 1:141)
                  62
                 10. 2.4.6.4
                  Finale verrekenbedingen (art. 1:142-143)
                  63
               2. 3
                ERFRECHT
                65
                1. 3.1
                 Erfrecht. Algemeen
                 65
                 1. 3.1.1
                  Inleiding
                  65
                 2. 3.1.2
                  Nalatenschap erflater, erfgenaam, legataris
                  65
                2. 3.2
                 Het erfrecht bij versterf – afdeling 4.3.1
                 66
                 1. 3.2.1
                  Inleiding
                  66
                 2. 3.2.2
                  Wie erft?
                  67
                 3. 3.2.2.1
                  Plaatsvervulling
                  69
                 4. 3.2.3
                  De echtgenoot
                  70
                 5. 3.2.3.1
                  Wettelijke verdeling
                  70
                 6. 3.2.3.2
                  Ongedaanmakingsverbintenis
                  71
                 7. 3.2.3.3
                  Wilsrechten
                  71
                 8. 3.2.4
                  Kinderen
                  72
                 9. 3.2.4.1
                  Stiefkinderen
                  73
                 10. 3.2.4.2
                  Minderjarige kinderen
                  73
                 11. 3.2.5
                  Schulden van de nalatenschap
                  74
                3. 3.3
                 De andere wettelijke rechten – afdeling 4.3.2
                 74
                 1. 3.3.1
                  Inleiding
                  74
                 2. 3.3.2
                  De andere wettelijke rechten voor de langstlevende echtgenoot
                  75
                4. 3.4
                 Uiterste willen
                 77
                 1. 3.4.1
                  Inleiding
                  77
                 2. 3.4.2
                  Uitleg
                  78
                 3. 3.4.3
                  Wie kunnen er een testament maken?
                  79
                 4. 3.4.4
                  Erfstellingen, legaten en lasten
                  79
                 5. 3.4.5
                  De legitieme portie
                  80
                 6. 3.4.5.1
                  Inkorting
                  82
                 7. 3.4.5.2
                  De opeisbaarheid jegens de langstlevende partner
                  83
                5. 3.5
                 De afwikkeling van de nalatenschap
                 84
                 1. 3.5.1
                  Aanvaarding en verwerpen
                  84
                 2. 3.5.2
                  Verklaring van erfrecht
                  85
                 3. 3.5.3
                  De executeur
                  86
                 4. 3.5.4
                  Bewind
                  86
                 5. 3.5.5
                  De verdeling
                  87
                 6. 3.5.6
                  De boedelbeschrijving
                  87
               3. ANTWOORDEN
                89
               4. REGISTER VAN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK
                91
               5. REGISTER VAN ONDERWERPEN
                931
               Meer Verberg
               Producttype Boek :
               5% studieboekenkorting
               € 20,28
               € 22,11 incl. btw
               Prijs per stuk
               Boek
               De levertijd van dit boek is 1 tot 2 werkdagen
               • Bestellen op rekening
               • Gratis verzending
               • Grootste uitgever van juridische informatie
               Terug naar boven