Het Nederlands strafprocesrecht

Het Nederlands strafprocesrecht

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 1 augustus 2018
Het Nederlands strafprocesrecht
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 51,83
€ 56,49 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Dit brede overzicht van het Nederlands strafprocesrecht is alweer toe aan zijn negende druk. De uitgave werpt een bijzonder complete blik op de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen binnen dit rechtsgebied. Bijgewerkt naar de laatste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak.
Bent u op zoek naar een volwaardig overzicht van het Nederlands strafprocesrecht? De negende druk van Het Nederlands strafprocesrecht biedt u een grondige verkenning van dit dynamische rechtsgebied. U maakt kennis met de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht. Daarnaast worden ook de verschillende fasen van dit recht onder de loep genomen.

Uiteraard besteedt de uitgave volop aandacht aan de actuele ontwikkelingen die zich op het terrein van het strafprocesrecht voltrekken. Voor deze negende druk is rekening gehouden met de wetgeving die uiterlijk op 1 april 2018 in werking is getreden en met rechtspraak en literatuur die voor dezelfde datum zijn gepubliceerd.

Wetgeving en jurisprudentie strafprocesrecht
Tal van actuele ontwikkelingen maken deze negende druk meer welkom. In het oog springen vooral de zogenoemde Salduzwetgeving (raadsman bij het politieverhoor), de wetgeving aangaande de uitbreiding van de rechten van slachtoffers en nabestaanden, de Wet digitale processtukken Strafvordering, de wet tot uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis en de wetgeving betreffende het recht op informatie in strafprocedures. De uitgave kijkt niet alleen terug op actuele wijzigingen, maar werpt ook een bescheiden blik vooruit op een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering.

Op het vlak van rechtspraak buigt de titel zich over ontwikkelingen rondom het ondervragingsrecht bij getuigen, de rechtmatigheid van de inzet van bepaalde opsporingsmethoden en de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
1 augustus 2018
Editie:
2018
Druk:
9
ISBN:
9789013150049
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.092
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Lijst van enige afkortingen
  XV
 2. Lijst van verkort aangehaalde werken
  XVII
 3. DEEL 1
  Inleidende beschouwingen
  1
  1. HOOFDSTUK I
   Plaatsbepaling en doel strafproces(recht)
   3
   1. 1
    Strafrecht als sanctierecht
    3
   2. 2
    De verhouding strafprocesrecht – materieel strafrecht
    7
   3. 3
    Doeleinden van het strafproces(recht), spanningen
    8
   4. 4
    Consensuele procedures in plaats van klassieke afdoeningswijzen
    14
   5. 5
    Naar een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering
    15
 4. DEEL 2
  Uitgangspunten en beginselen, personen en organen en hun beleid
  23
  1. HOOFDSTUK II
   Bronnen van het Nederlands strafprocesrecht
   23
   1. 1
    Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel
    23
   2. 2
    Bij de wet voorzien
    25
   3. 3
    Strafvordering
    27
   4. 4
    De exclusiviteit van de wettelijke regeling
    30
                   1. 5
                    Interpretatie van strafprocessuele voorschriften
                    33
                   2. 6
                    De wet als bron van strafprocesrecht
                    35
                   3. 7
                    Beleidsregels
                    36
                   4. 8
                    De verdragen en EU-recht
                    37
                   5. 9
                    Ongeschreven recht
                    42
                   6. 10
                    Overgangsrecht
                    44
                  1. HOOFDSTUK III
                   Uitgangspunten en beginselen van het Nederlandse strafprocesrecht
                   45
                   1. 1
                    Inleiding
                    45
                   2. 2
                    Klassieke uitgangspunten
                    46
                   3. 3
                    Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht
                    55
                  2. HOOFDSTUK IV
                   Personen en organen in de strafrechtspleging
                   69
                   1. 1
                    Inleiding
                    69
                   2. 2
                    Het slachtoffer
                    70
                   3. 3
                    De verdachte
                    96
                   4. 4
                    De ‘vroegverdachte’ en bij ‘aanwijzingen’ betrokkene
                    105
                   5. 5
                    De raadsman
                    106
                   6. 6
                    De politie
                    116
                   7. 7
                    Het openbaar ministerie
                    120
                   8. 8
                    De procureur-generaal bij de Hoge Raad
                    131
                   9. 9
                    De rechter
                    132
                   10. 10
                    De griffier
                    140
                   11. 11
                    De getuige
                    141
                   12. 12
                    De deskundige
                    152
                   13. 13
                    De tolk en de vertaler
                    161
                   14. 14
                    De reclassering
                    164
                   15. 15
                    De minister
                    166
                  3. HOOFDSTUK V
                   Competentieverdeling
                   169
                   1. 1
                    Inleiding
                    169
                   2. 2
                    Rechterlijke competentieverdeling
                    169
                   3. 3
                    Competentieverdeling van het openbaar ministerie
                    191
                   4. 4
                    Competentieverdeling van de opsporingsautoriteiten
                    192
                  4. HOOFDSTUK VI
                   Vervolgbaarheid
                   195
                   1. 1
                    Inleiding, basiselementen
                    195
                   2. 2
                    Rechtsmacht
                    198
                   3. 3
                    Minderjarigen onder twaalf jaar
                    206
                   4. 4
                    Overheden
                    206
                   5. 5
                    Ne bis in idem
                    emphasis>/209
                   6. 6
                    Overgedragen strafzaak
                    221
                   7. 7
                    Overlijden verdachte
                    221
                   8. 8
                    Verjaring
                    222
                   9. 9
                    Transactie
                    228
                   10. 10
                    Strafbeschikking
                    229
                   11. 11
                    Buitenvervolgingstelling, kennisgeving niet-verdere vervolging, verklaring dat de zaak geºindigd is
                    230
                   12. 12
                    Bedreigde getuige en afgeschermde getuige
                    232
                   13. 13
                    Wetssystematische vervolgingsbeletselen
                    233
                   14. 14
                    Verdragsrechtelijke vervolgingsbeletselen
                    234
                   15. 15
                    Aan ongeschreven recht ontleende vervolgingsbeletselen
                    235
                   16. 16
                    Schorsing van de vervolging
                    236
                  5. HOOFDSTUK VII
                   De plaats en de rol van het beleid in de Nederlandse strafrechtspleging
                   239
                   1. 1
                    Strafrecht als veroorlovend systeem – de basis voor een criminele politiek
                    239
                   2. 2
                    Normatieve en factische condities van de criminele politiek
                    243
                   3. 3
                    Criminele politiek op de verschillende niveaus
                    247
                  6. HOOFDSTUK VIII
                   Het onderzoek in strafzaken
                   251
                   1. 1
                    Voorbereidend onderzoek en eindonderzoek
                    251
                   2. 2
                    Anticipatie op de artikelen 348 en 350
                    253
                   3. 3
                    De inhoud van het procesdossier
                    254
                   4. 4
                    De samenstelling van het procesdossier
                    266
                   5. 5
                    De kennisneming van processtukken en de verkrijging van afschriften
                    276
                 1. DEEL 3
                  Loop van het strafgeding
                  289
                  1. HOOFDSTUK IX
                   Procedure in raadkamer
                   291
                  2. HOOFDSTUK X
                   Opsporingsonderzoek
                   297
                   1. 1
                    Centrale begrippen
                    297
                   2. 2
                    Het begin van de opsporing
                    313
                   3. 3
                    Opsporingsmethoden
                    319
                   4. 4
                    Verhoor van de verdachte
                    320
                   5. 5
                    Verhoor van de getuige
                    337
                   6. 6
                    Deskundigenonderzoek
                    338
                   7. 7
                    Technisch opsporingsonderzoek
                    344
                   8. 8
                    Confrontatie
                    347
                   9. 9
                    Fotograferen, filmen en ANPR
                    350
                   10. 10
                    Gebruik van in het verleden verzamelde informatie
                    354
                   11. 11
                    Vorderen van gegevens
                    356
                   12. 12
                    Gebruik van informatie uit het buitenland
                    364
                   13. 13
                    Aangifte- en inlichtingenplichten
                    364
                   14. 14
                    Cameratoezicht
                    365
                   15. 15
                    Gebruik van controlebevoegdheden ten behoeve van de opsporing
                    365
                  3. HOOFDSTUK XI
                   Onderzoek door de rechter-commissaris
                   377
                   1. 1
                    Van gerechtelijk vooronderzoek naar onderzoek door de rechter-commissaris
                    377
                   2. 2
                    De taak en de positie van de rechter-commissaris in het vooronderzoek
                    381
                   3. 3
                    De rechter-commissaris
                    386
                   4. 4
                    Toezicht op de voortgang en de volledigheid van de opsporing
                    387
                   5. 5
                    Het verrichten en uitbesteden van onderzoekshandelingen
                    390
                   6. 6
                    Algemene bepalingen over het verhoor van verdachten, getuigen en deskundigen
                    397
                   7. 7
                    Het verhoor van de verdachte
                    403
                   8. 8
                    De observatie van de verdachte
                    404
                   9. 9
                    Het verhoor van de getuige
                    405
                   10. 10
                    Het inschakelen van deskundigen
                    420
                   11. 11
                    Dwangmiddelen en rechter-commissaris
                    426
                   12. 12
                    De beºindiging van het onderzoek door de rechter-commissaris
                    427
                   13. 13
                    Onderzoek door de rechter-commissaris na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting
                    428
                  4. HOOFDSTUK XII
                   Dwangmiddelen
                   431
                   1. 1
                    Begripsbepaling en inleiding
                    431
                   2. 2
                    De doeleinden van de dwangmiddelen
                    435
                   3. 3
                    De structuur van de dwangmiddelregelingen
                    438
                   4. 4
                    Herhaalde toepassing van dwangmiddelen
                    439
                   5. 5
                    Indeling van de dwangmiddelen
                    440
                   6. 6
                    Staande houden
                    441
                   7. 7
                    Aanhouden
                    444
                   8. 8
                    Ophouden voor onderzoek
                    452
                   9. 9
                    Inverzekeringstelling
                    456
                   10. 10
                    Voorlopige hechtenis
                    463
                   11. 11
                    Maatregelen in het belang van het onderzoek
                    512
                   12. 12
                    Opnemen van vertrouwelijke communicatie
                    513
                   13. 13
                    Onderzoek van communicatie via een aanbieder van een communicatiedienst
                    517
                   14. 14
                    Observatie
                    528
                   15. 15
                    Informanten
                    532
                   16. 16
                    Stelselmatige inwinning van informatie
                    534
                   17. 17
                    Infiltratie
                    536
                   18. 18
                    DNA-onderzoek en bloedtest
                    546
                   19. 19
                    Beslag en doorzoeking
                    559
                   20. 20
                    Doorzoeking ter vastlegging van gegevens en onderzoek in een geautomatiseerd werk
                    596
                   21. 21
                    Onderzoek aan de kleding en aan en in het lichaam
                    605
                   22. 22
                    Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding bij aanwijzingen van terrorisme
                    608
                   23. 23
                    De schouw
                    611
                   24. 24
                    Betreden van plaatsen
                    612
                   25. 25
                    Inkijken
                    617
                   26. 26
                    Verslaglegging bijzondere opsporingsbevoegdheden
                    619
                   27. 27
                    Mededeling bijzondere opsporingsbevoegdheden
                    622
                   28. 28
                    Bewaring, vernietiging en hergebruik resultaten bijzondere opsporingsbevoegdheden
                    623
                  5. HOOFDSTUK XIII
                   Beslissingen omtrent de vervolging en de voortzetting ervan
                   625
                   1. 1
                    Gronden voor de vervolgings- en sepotbeslissing
                    625
                   2. 2
                    Modaliteiten vervolgings- en sepotbeslissing
                    631
                   3. 3
                    Termijnen
                    634
                   4. 4
                    Verklaring dat de zaak is geºindigd
                    642
                   5. 5
                    Bezwaarschrift tegen de dagvaarding
                    643
                   6. 6
                    Beklag over niet (verdere) vervolging
                    647
                  6. HOOFDSTUK XIV
                   De dagvaarding
                   659
                   1. 1
                    Noodzaak en functies van de dagvaarding
                    659
                   2. 2
                    De tenlasteleggingsfunctie
                    660
                   3. 3
                    Wijziging, inclusief aanvulling van de tenlastelegging
                    667
                   4. 4
                    Samengestelde tenlasteleggingen
                    671
                   5. 5
                    De summiere tenlastelegging
                    673
                   6. 6
                    De bijkomende informatiefunctie
                    675
                   7. 7
                    Taal dagvaarding
                    677
                   8. 8
                    Rechtsgevolg van de dagvaarding
                    678
                  7. HOOFDSTUK XV
                   Onderzoek ter terechtzitting
                   681
                   1. 1
                    Algemeen
                    681
                   2. 2
                    De rechter, het openbaar ministerie, de verdachte en diens raadsman
                    682
                   3. 3
                    Het proces-verbaal
                    693
                   4. 4
                    Openbaarheid
                    696
                   5. 5
                    Aanvang van het onderzoek
                    701
                   6. 6
                    Contradictoir of bij verstek
                    703
                   7. 7
                    Voeging en splitsing
                    708
                   8. 8
                    Regiezittingen
                    709
                   9. 9
                    Preliminaire verweren
                    710
                   10. 10
                    Voordracht van de zaak
                    711
                   11. 11
                    Verhoor van de verdachte
                    712
                   12. 12
                    Verhoor van getuigen
                    713
                   13. 13
                    Inschakeling van deskundigen
                    732
                   14. 14
                    Reclassering
                    734
                   15. 15
                    Benadeelde partij
                    735
                   16. 16
                    Spreekgerechtigde
                    736
                   17. 17
                    Inschakeling van tolken en vertalers
                    738
                   18. 18
                    Voorlezing stukken
                    741
                   19. 19
                    Stukken van overtuiging
                    744
                   20. 20
                    Requisitoir
                    745
                   21. 21
                    Pleidooi
                    748
                   22. 22
                    Repliek, dupliek en laatste woord
                    749
                   23. 23
                    Nadere ondervraging en voorlezing
                    750
                   24. 24
                    Onderbreking en schorsing
                    751
                   25. 25
                    Nader onderzoek
                    757
                   26. 26
                    Verwijzing naar de politierechter
                    763
                   27. 27
                    Sluiting onderzoek
                    763
                   28. 28
                    Heropening onderzoek en verwijzing naar de rechter-commissaris
                    765
                  8. HOOFDSTUK XVI
                   Beraadslaging en einduitspraak
                   767
                   1. 1
                    Het beslissingsschema van de artikelen 348 en 350
                    767
                   2. 2
                    Op grondslag van de tenlastelegging
                    769
                   3. 3
                    Naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting
                    778
                   4. 4
                    De volgorde van de vragen van de artikelen 348 en 350
                    778
                   5. 5
                    Samenhang tussen voorvragen en hoofdvragen
                    779
                   6. 6
                    Waarom en waartoe motiveren?
                    780
                   7. 7
                    Geldigheid van de dagvaarding
                    783
                   8. 8
                    Bevoegdheid van de rechter
                    792
                   9. 9
                    Ontvankelijkheid van de officier van justitie
                    792
                   10. 10
                    Schorsing van de vervolging
                    793
                   11. 11
                    Beslissing en motivering naar aanleiding van de voorvragen
                    793
                   12. 12
                    De eerste hoofdvraag: bewijs
                    794
                   13. 13
                    De tweede hoofdvraag: kwalificatie
                    907
                   14. 14
                    De derde hoofdvraag: strafuitsluitingsgronden
                    911
                   15. 15
                    De vierde hoofdvraag: welke straf of maatregel?
                    915
                   16. 16
                    De uitspraak
                    927
                   17. 17
                    Bijkomende beslissingen
                    930
                  9. HOOFDSTUK XVII
                   Rechtsmiddelen
                   937
                   1. 1
                    Inleiding
                    937
                   2. 2
                    Hoger beroep
                    945
                   3. 3
                    Beroep in cassatie
                    970
                   4. 4
                    Rechtsmiddelen tegen beschikkingen
                    994
                   5. 5
                    Aanwenden, intrekken en afstand doen van gewone rechtsmiddelen
                    997
                   6. 6
                    Cassatie in het belang der wet
                    1005
                   7. 7
                    Herziening
                    1007
                  10. HOOFDSTUK XVIII
                   Enkele afwijkende procedures
                   1037
                   1. 1
                    Inleiding
                    1037
                   2. 2
                    Politierechter
                    1037
                   3. 3
                    Kantonrechter
                    1042
                   4. 4
                    Transactie
                    1043
                   5. 5
                    Strafbeschikking
                    1046
                 2. Trefwoordenregister
                  1055
                 Meer Verberg
                 Producttype Boek :
                 5% studieboekenkorting
                 € 51,83
                 € 56,49 incl. btw
                 Prijs per stuk
                 Boek
                 Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                 • Bestellen op rekening
                 • Gratis verzending
                 • Grootste uitgever van juridische informatie
                 Terug naar boven