Hartkamps Compendium van het vermogensrecht

Hartkamps Compendium van het vermogensrecht

Editie: editie 2017
Verschijningsdatum: 19 december 2017
Hartkamps Compendium van het vermogensrecht
Producttype Boek :
€ 76,15
€ 83,00 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Geen enkele publicatie beschrijft het in Nederland geldende vermogensrecht op een zodanig compacte wijze en met zo veel aandacht voor de interne samenhang en Europese invloeden als dit compendium. Deze nieuwe, zevende editie bespreekt ook expliciet de invloed van het Europese recht op het Nederlandse vermogensrecht.
Hartkamps Compendium van het vermogensrecht geeft u een heldere samenvatting en een goed overzicht van het in Nederland geldende vermogensrecht. Daarbij is de inhoud toegesneden op het vermogensrecht, zoals dit is neergelegd in de Boeken 3, 5 en 6, en in de twaalf titels van Boek die daarmee nauw verband houden. Het compendium is geüpdatet met betrekking tot wetgeving, rechtspraak en literatuur. Dit heeft voor een aantal opvallende wijzigingen gezorgd:
 • er zijn verschillende titels en afdelingen toegevoegd aan het BW, waaronder de afdelingen 3.1.1.A-B en 6.3.3B, plus onderdelen van Titel 7.2;
 • verscheidene rechtsfiguren zijn meegenomen, zoals het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid.

Invloed Europees recht op Nederlands vermogensrecht

Het Europese recht beïnvloedt het Nederlands vermogensrecht in toenemende mate. Waar die invloed merkbaar is, is de betreffende passage in de tekst steeds voorzien van een specifiek symbool. De ‘Europese delen’ worden daarnaast ook met een verticale streep in de kantlijn gemarkeerd, om het onderscheid ten opzichte van het Nederlandse vermogensrecht aan te geven. Het wetsartikelenregister vermeldt daarnaast welke BW-bepalingen zijn gebaseerd op Europese regelgeving.

De inhoud van deze uitgave is afgesloten op 1 juli 2017. De vele literatuurverwijzingen boven elk nummer naar de Asser-serie, het 'losdelige handboek' Monografieën BW en de artikelsgewijze commentaren van Wolters Kluwer zijn waar nodig geactualiseerd.
Wanneer u werkzaam bent in de rechtspraktijk of bezig bent met uw rechtenstudie, is dit zonder twijfel een zeer relevant naslagwerk.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
19 december 2017
Editie:
2017
Druk:
7
ISBN:
9789013117325
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
494
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Hoofdstuk 1
  Inleiding
  1
  1. § 1.1
   Systematiek van het BW
   1
   1. § 1.1.1
    Opbouw van het BW
    1
   2. § 1.1.2
    Verhouding tot andere regelcomplexen
    3
  2. § 1.2
   Terminologie en algemene gezichtspunten
   5
  3. § 1.3
   De uitleg en werking van het BW
   11
   1. § 1.3.1
    Uitleg van het BW
    11
   2. § 1.3.2
    Samenloop van wetsbepalingen
    14
   3. § 1.3.3
    Dwingend en regelend recht
    15
   4. § 1.3.4
    Overgangsrecht
    16
  4. § 1.4
   Invloed van het Europese recht
   18
   1. § 1.4.1
    Bronnen van Unierecht
    18
   2. § 1.4.2
    Doorwerking van Unierecht in rechtsverhouding tussen particulieren
    20
 3. DEEl 1
  VERMOGENSRECHTEN IN HET ALGEMEEN (BOEK 3)
                            1. Hoofdstuk 2
                             Algemene bepalingen (titel 3.1)
                             27
                             1. § 2.1
                              Begripsbepalingen (afdeling 3.1.1)
                              27
                             2. § 2.1.1
                              Goederen, zaken en vermogensrechten (art. 3:1, 3:2-2a, 3:6 BW)
                              28
                             3. § 2.1.2
                              Natrekking en bestanddeelvorming (art. 3:3-4 BW)
                              29
                             4. § 2.1.3
                              Andere categorieºn van goederen (art. 3:5-10 BW)
                              33
                             5. § 2.1.4
                              Goede trouw en derdenbescherming (art. 3:11 BW)
                              38
                             6. § 2.1.5
                              Uitoefening van bevoegdheden (art. 3:12-14 BW)
                              41
                             7. § 2.2
                              Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer en het voeren van een administratie (afdeling 3.1.1A en B)
                              42
                             8. § 2.3
                              Inschrijvingen betreffende registergoederen (afdeling 3.1.2)
                              44
                            2. Hoofdstuk 3
                             Rechtshandelingen (titel 3.2)
                             53
                             1. § 3.1
                              Inleiding
                              53
                             2. § 3.2
                              Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid (art. 3:32 en 3:43 BW)
                              54
                             3. § 3.3
                              Wil, verklaring, vertrouwen (art. 3:33 t
                              m 3:36 BW)/57
                             4. § 3.4
                              Vorm en werking van verklaringen (art. 3:37 BW)
                              61
                             5. § 3.5
                              Rechtshandeling onder tijdsbepaling of voorwaarde (art. 3:38 BW)
                              62
                             6. § 3.6
                              Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen
                              63
                             7. § 3.6.1
                              Rechtshandelingen die niet in de vereiste vorm zijn verricht (art. 3:39 BW)
                              65
                             8. § 3.6.2
                              Rechtshandelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 BW)
                              67
                             9. § 3.6.2.1
                              Rechtshandelingen in strijd met de wet
                              67
                             10. § 3.6.2.2
                              Inhoud of strekking van de rechtshandeling is in strijd met de goede zeden of de openbare orde (art. 3:40 lid 1 BW)
                              70
                             11. § 3.6.3
                              De gevolgen van nietigheid (3:41, 3:42 en 3:58 BW)
                              72
                             12. § 3.6.4
                              Wilsgebreken: bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW)
                              76
                             13. § 3.6.5
                              Benadeling van schuldeisers (art. 3:45-3:48 BW)
                              80
                             14. § 3.6.6
                              De vernietiging en haar gevolgen (art. 3:49-3:51, 3:53 en 3:54 BW)
                              83
                             15. § 3.6.7
                              Einde van de vernietigbaarheid (art. 3:52, 3:54, 3:55 en 3:57 BW)
                              85
                            3. Hoofdstuk 4
                             Volmacht (titel 3.3)
                             89
                            4. Hoofdstuk 5
                             Verkrijging en verlies van goederen (titel 3.4)
                             97
                             1. § 5.1
                              Algemene bepalingen (afdeling 3.4.1)
                              98
                             2. § 5.1.1
                              Verkrijging en verlies van goederen (art. 3:80 BW)
                              98
                             3. § 5.1.2
                              Vestiging en tenietgaan van beperkte rechten (art. 3:81 BW)
                              99
                             4. § 5.2
                              Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten (afdeling 3.4.2)
                              101
                             5. § 5.2.1
                              Overdraagbaarheid (art. 3:83 BW)
                              102
                             6. § 5.2.2
                              De titel (art. 3:84 BW)
                              103
                             7. § 5.2.3
                              Beschikkingsbevoegdheid (art. 3:84 lid 1 BW)
                              109
                             8. § 5.2.3.1
                              Algemeen
                              109
                             9. § 5.2.3.2
                              Derdenbescherming van art. 3:86 BW
                              110
                             10. § 5.2.3.3
                              Derdenbescherming van art. 3:88 BW
                              112
                             11. § 5.2.4
                              Levering (art. 3:89 e.v. BW)
                              113
                             12. § 5.2.4.1
                              De levering van registergoederen (art. 3:89 BW)
                              114
                             13. § 5.2.4.2
                              De levering van roerende zaken (art. 3:90 BW)
                              115
                             14. § 5.2.4.3
                              Overdracht onder opschortende voorwaarde en eigendomsvoorbehoud (art. 3:91-92 BW)
                              116
                             15. § 5.2.4.4
                              Levering van rechten aan toonder of order en rechten op naam (art. 3:93-94 BW)
                              118
                             16. § 5.2.4.5
                              Levering in overige gevallen en van aandelen in goederen (art. 3:95-96 BW)
                              120
                             17. § 5.2.4.6
                              Levering van toekomstige goederen (art. 3:97 BW)
                              121
                             18. § 5.2.5
                              Vestiging, overdracht en afstand van beperkte rechten (art. 3:98 BW)
                              123
                             19. § 5.3
                              Verkrijging en verlies door verjaring (afdeling 3.4.3)
                              124
                            5. Hoofdstuk 6
                             Bezit en houderschap (titel 3.5)
                             129
                             1. § 6.1
                              Omschrijving, verkrijging, verlies en goede trouw (art. 3:107-118 BW)
                              129
                             2. § 6.2
                              Rechtsgevolgen (art. 3:119-3:125 BW)
                              134
                            6. Hoofdstuk 7
                             Bewind (titel 3.6)
                             137
                            7. Hoofdstuk 8
                             Gemeenschap (titel 3.7)
                             139
                             1. § 8.1
                              Algemene bepalingen (afdeling 3.7.1)
                              140
                             2. § 8.2
                              Enige bijzondere gemeenschappen (afdeling 3.7.2)
                              145
                             3. § 8.3
                              Nietige en vernietigbare verdelingen (afdeling 3.7.3)
                              147
                            8. Hoofdstuk 9
                             Vruchtgebruik (titel 3.8)
                             149
                            9. Hoofdstuk 10
                             Rechten van pand en hypotheek (titel 3.9)
                             153
                             1. § 10.1
                              Algemene bepalingen (afdeling 3.9.1)
                              153
                             2. § 10.2
                              Pandrecht (afdeling 3.9.2-3)
                              155
                             3. § 10.2.1
                              Vestiging op zaken en derdenbescherming (art. 3:236-238 BW)
                              156
                             4. § 10.2.2
                              Vestiging op vorderingen en derdenbescherming (art. 3:239 BW)
                              158
                             5. § 10.2.3
                              Rechten en verplichtingen van pandgever en pandhouder; inning (art. 3:241-247 BW)
                              160
                             6. § 10.2.4
                              Executie en verhaal (art. 3:248-255 BW)
                              162
                             7. § 10.2.5
                              Tenietgaan van het pandrecht en pandrecht certificaathouders (art. 3:256-259 BW)
                              163
                             8. § 10.3
                              Recht van hypotheek (afdeling 3.9.4)
                              164
                             9. § 10.3.1
                              Vestiging en rangorde (art. 3:260 BW)
                              164
                             10. § 10.3.2
                              Bedingen in de hypotheekakte en andere bevoegdheden van de hypotheekhouder (art. 3:264-267a BW)
                              166
                             11. § 10.3.3
                              Executie en verhaal (art. 3:268-272 BW)
                              168
                             12. § 10.3.4
                              Tenietgaan van het hypotheekrecht, zuivering en doorhaling (art. 3:273-274 BW)
                              170
                            10. Hoofdstuk 11
                             Verhaalsrecht op goederen (titel 3.11)
                             173
                             1. § 11.1
                              Wettelijke systematiek van titel 3.10
                              173
                             2. § 11.2
                              Algemene bepalingen (afdeling 3.10.1)
                              174
                             3. § 11.3
                              Bevoorrechte vorderingen (afdeling 3.10.2-3)
                              178
                             4. § 11.4
                              Retentierecht (afdeling 3.10.4)
                              179
                            11. Hoofdstuk 12
                             Rechtsvorderingen (titel 3.11)
                             183
                             1. § 12.1
                              Algemeen
                              183
                             2. § 12.2
                              Reºle executie (art. 3:297-3:301 BW)
                              184
                             3. § 12.3
                              Bevrijdende verjaring; rechtsgevolgen (art. 3:306-3:325 BW)
                              185
                             4. § 12.3.1
                              De verjaringstermijn
                              186
                             5. § 12.3.2
                              Stuiting en verlenging (art. 3:316-3:318 en 3:320-3:321 BW)
                              191
                             6. § 12.3.3
                              Vervaltermijnen
                              192
                             7. § 12.3.4
                              Invloed EU-recht en EVRM op nationale regelingen inzake verjaring en verval
                              193
                           1. DEEl 2
                            ZAKELIJKE RECHTEN (BOEK 5)
                            1. Hoofdstuk 13
                             Eigendom in het algemeen (titel 5.1)
                             197
                            2. Hoofdstuk 14
                             Eigendom van roerende zaken (titel 5.2)
                             201
                             1. § 14.1
                              Toe-eigening, vinderschap en schatvinding (art. 5:4-13 BW)
                              201
                             2. § 14.2
                              Natrekking, vermenging en zaaksvorming (art. 5:14-16 BW)
                              203
                             3. § 14.3
                              Vruchttrekking en eigendomsverlies (art. 5:17-19 BW)
                              206
                            3. Hoofdstuk 15
                             Eigendom van onroerende zaken (titel 5.3)
                             207
                            4. Hoofdstuk 16
                             Burenrecht (titel 5.4)
                             211
                            5. Hoofdstuk 17
                             Mandeligheid (titel 5.5)
                             215
                            6. Hoofdstuk 18
                             Erfdienstbaarheden (titel 5.6)
                             217
                            7. Hoofdstuk 19
                             Erfpacht en opstal (titel 5.7-8)
                             221
                             1. § 19.1
                              Het recht van erfpacht (titel 5.7)
                              221
                             2. § 19.2
                              Het recht van opstal (titel 5.8)
                              225
                            8. Hoofdstuk 20
                             Appartementsrechten (titel 5.9)
                             227
                           2. DEEl 3
                            ALGEMEEN GEDEELTE VAN HET VERBINTENISSENRECHT (BOEK 6)
                            1. Hoofdstuk 21
                             Verbintenissen in het algemeen (titel 6.1)
                             231
                             1. § 21.1
                              Algemene bepalingen (afdeling 6.1.1)
                              231
                             2. § 21.1.1
                              Verbintenissen: ontstaan en bronnen
                              231
                             3. § 21.1.2
                              Redelijkheid en billijkheid
                              232
                             4. § 21.1.3
                              Natuurlijke verbintenis
                              236
                             5. § 21.2
                              Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid (afdeling 6.1.2)
                              238
                             6. § 21.3
                              Pluraliteit van schuldeisers (afdeling 6.1.3)
                              243
                             7. § 21.4
                              Alternatieve verbintenissen (afdeling 6.1.4)
                              245
                             8. § 21.5
                              Voorwaardelijke verbintenissen (afdeling 6.1.5)
                              247
                             9. § 21.6
                              Nakoming van verbintenissen (afdeling 6.1.6)
                              249
                             10. § 21.7
                              Opschortingsrechten (afdeling 6.1.7)
                              253
                             11. § 21.8
                              Schuldeisersverzuim (afdeling 6.1.8)
                              257
                             12. § 21.9
                              De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis (afdeling 6.1.9)
                              259
                             13. § 21.9.1
                              Algemene bepalingen (§ 6.1.9.1)
                              260
                             14. § 21.9.2
                              Verzuim van de schuldenaar (§ 6.1.9.2)
                              268
                             15. § 21.9.3
                              Verdere gevolgen van niet-nakoming (§ 6.1.9.3)
                              272
                             16. § 21.9.4
                              Boetebeding (§ 6.1.9.4)
                              273
                             17. § 21.10
                              Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (afdeling 6.1.10)
                              274
                             18. § 21.10.1
                              Schade en schadeberekening (art. 6:95-6:97 BW en art. 6:104-105 BW)
                              276
                             19. § 21.10.2
                              Causaal verband (art. 6:98 en. 6:99 BW)
                              280
                             20. § 21.10.3
                              Vermindering van de schadevergoeding: voordeelstoerekening, ‘eigen schuld’ van de benadeelde (art. 6:100 en 6:101 BW)
                              284
                             21. § 21.10.4
                              Meer aansprakelijke personen (art. 6:102 BW)
                              287
                             22. § 21.10.5
                              Vorm van de schadevergoeding (art. 6:103 BW)
                              288
                             23. § 21.10.6
                              Immateriºle schade (art. 6:106 BW)
                              289
                             24. § 21.10.7
                              Letsel- en overlijdensschade en derden (art. 6:107-108 BW)
                              290
                             25. § 21.10.8
                              Matigingsrecht en limitering (art. 6:109-110 BW)
                              291
                             26. § 21.10.9
                              Europees recht
                              292
                             27. § 21.11
                              Verbintenissen tot betaling van een geldsom (afdeling 6.1.11)
                              294
                             28. § 21.12
                              Verrekening (afdeling 6.1.12)
                              298
                           3. Hoofdstuk 22
                            Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen (titel 6.2)
                            303
                            1. § 22.1
                             Gevolgen van overgang van vorderingen (afdeling 6.2.1)
                             303
                            2. § 22.2
                             Subrogatie (afdeling 6.2.2)
                             306
                            3. § 22.3
                             Schuld- en contractsoverneming (afdeling 6.2.3)
                             308
                            4. § 22.4
                             Afstand en vermenging (afdeling 6.2.4)
                             310
                           4. Hoofdstuk 23
                            Onrechtmatige daad (titel 6.3)
                            313
                            1. § 23.1
                             Algemene bepalingen (afdeling 6.3.1)
                             313
                             1. § 23.1.1
                              Aansprakelijkheid voor eigen gedragingen: vereisten (art. 6:162-6:166 BW)
                              313
                             2. § 23.1.1.1
                              Onrechtmatige daad (art. 6:162 lid 2 BW)
                              314
                             3. § 23.1.1.2
                              Toerekenbaarheid (art. 6:162 lid 3 BW)
                              322
                             4. § 23.1.1.3
                              Causaal verband en schade
                              324
                             5. § 23.1.1.4
                              Relativiteit (art. 6:163 BW)
                              325
                             6. § 23.1.2
                              Vordering tot rectificatie en verbodsactie (art. 6:167 en 6:168 BW)
                              326
                             7. § 23.1.3
                              Aansprakelijkheid van rechtspersonen, aansprakelijkheid van en jegens de overheid
                              327
                             8. § 23.1.3.1
                              Aansprakelijkheid van rechtspersonen
                              327
                             9. § 23.1.3.2
                              Aansprakelijkheid van de overheid
                              328
                             10. § 23.1.3.3
                              Aansprakelijkheid jegens de overheid
                              331
                            2. § 23.2
                             Aansprakelijkheid voor personen en zaken (afdeling 6.3.2)
                             332
                             1. § 23.2.1
                              Aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de onrechtmatige daad van andere personen (art. 6:169-6:172 BW)
                              333
                             2. § 23.2.2
                              Aansprakelijkheid voor schade, toegebracht door zaken (art. 6:173-6:184 BW)
                              335
                            3. § 23.3
                             Productenaansprakelijkheid (afdeling 6.1.3)
                             340
                            4. § 23.4
                             Oneerlijke handelspraktijken, misleidende en vergelijkende reclame (afdeling 6.3.3A-4)
                             343
                             1. § 23.4.1
                              Oneerlijke handelspraktijken (afdeling 6.3.3A)
                              343
                            5. § 23.5
                             Schending van het mededingingsrecht (afdeling 6.3.3B)
                             344
                            6. § 23.6
                             Misleidende en vergelijkende reclame (afdeling 6.3.4)
                             348
                            7. § 23.7
                             Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer (afdeling 6.3.4A)
                             350
                            8. § 23.8
                             Tijdelijke regeling verhaalsrechten (afdeling 6.3.5)
                             351
                           5. Hoofdstuk 24
                            Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst (titel 6.4)
                            353
                            1. § 24.1
                             Zaakwaarneming (afdeling 6.4.1)
                             353
                            2. § 24.2
                             Onverschuldigde betaling (afdeling 6.4.2)
                             358
                            3. § 24.3
                             Ongerechtvaardigde verrijking (afdeling 6.4.3)
                             365
                           6. Hoofdstuk 25
                            Overeenkomsten in het algemeen (titel 6.5)
                            371
                            1. § 25.1
                             Algemene bepalingen (afdeling 6.5.1)
                             374
                            2. § 25.2
                             Het tot stand komen van overeenkomsten (afdeling 6.5.2)
                             377
                             1. § 25.2.1
                              Aanbod en aanvaarding (art. 6:217-6:225 BW)
                              377
                             2. § 25.2.2
                              De onderhandelingsfase
                              380
                             3. § 25.2.3
                              Overige bepalingen betreffende totstandkoming van overeenkomsten (art. 6:226-230 BW)
                              381
                            3. § 25.3
                             Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn (afdeling 6.5.2A)
                             386
                            4. § 25.4
                             Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten (afdeling 6.5.2B)
                             387
                            5. § 25.5
                             Algemene voorwaarden (afdeling 6.5.3)
                             389
                             1. § 25.5.1
                              Begrip en gebondenheid (art. 6:231-632 BW)
                              389
                             2. § 25.5.2
                              De vernietigingsgronden van art. 6:233 BW: algemeen
                              391
                             3. § 25.5.3
                              Vernietiging van een onredelijk bezwarend beding in de toepasselijke algemene voorwaarden: art. 6:233 sub a (jo art. 6:236 en 6:237) BW
                              392
                             4. § 25.5.4
                              Vernietiging van (een beding in) de toepasselijke algemene voorwaarden indien de gebruiker niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht (art. 6:233 sub b jo art. 6:234 BW)
                              394
                             5. § 25.5.5
                              Inhoudscontrole: verbodsactie (art. 6:240-243 BW)
                              395
                             6. § 25.5.6
                              Overige bepalingen
                              396
                            6. § 25.6
                             Rechtsgevolgen van overeenkomsten (afdeling 6.5.4)
                             396
                             1. § 25.6.1
                              Rechtsgevolgen van een overeenkomst ten aanzien van partijen
                              397
                             2. § 25.6.2
                              Rechtsgevolgen van een overeenkomst ten opzichte van derden
                              400
                             3. § 25.6.3
                              Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)
                              406
                            7. § 25.7
                             Wederkerige overeenkomsten (afdeling 6.5.5)
                             410
                             1. § 25.7.1
                              Opschortingsrechten
                              411
                             2. § 25.7.2
                              Ontbinding (art. 6:265 e.v. BW)
                              413
                             3. § 25.7.3
                              Overeenkomsten tussen meer dan twee partijen (art. 6:279 BW)
                              417
                           7. DEEl 4
                            BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (BOEK 7)
                            1. Hoofdstuk 26
                             Koop en ruil (titel 7.1)
                             421
                             1. § 26.1
                              Koop: Algemene bepalingen (afdeling 7.1.1)
                              422
                             2. § 26.2
                              Verplichtingen van de verkoper (afdeling 7.1.2)
                              426
                             3. § 26.3
                              Niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper (afdeling 7.1.3)
                              427
                             4. § 26.3.1
                              Recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding, risico
                              428
                             5. § 26.3.2
                              Klachtplicht en verjaring
                              431
                             6. § 26.4
                              Verplichtingen van de koper (afdeling 7.1.4-7)
                              433
                             7. § 26.5
                              Recht van reclame (afdeling 7.1.8)
                              434
                            2. Hoofdstuk 27
                             Overeenkomsten betreffende het gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, bijstand en uitwisseling (titel 7.1A)
                             435
                            3. Hoofdstuk 28
                             Financiºlezekerheidsovereenkomsten (titel 7.2)
                             437
                            4. Hoofdstuk 29
                             Consumentenkredietovereenkomsten (titel 7.2A)
                             439
                             1. § 29.1
                              Bepalingen ter uitvoering van richtlijn van richtlijn nr. 2008
                              48/EG van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (afdeling 7.2A.1)/440
                             2. § 29.2
                              Overige bepalingen betrekkende consumentenkredietovereenkomsten (afdeling 7.2A.2)
                              442
                            5. Hoofdstuk 30
                             Goederenkrediet (titel 7.2B)
                             445
                             1. § 30.1
                              Goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen (afdeling 7.2B.1)
                              445
                             2. § 30.2
                              Huurkoop onroerende zaken (afdeling 7.2B.2)
                              449
                             3. § 30.3
                              Consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken (afdeling 7.2B.3)
                              451
                            6. Hoofdstuk 31
                             Geldlening (titel 7.2C)
                             455
                            7. Hoofdstuk 32
                             Overeenkomst van pandbelening (titel 7.2D)
                             457
                            8. Hoofdstuk 33
                             Opdracht en lastgeving (afdeling 7.7.1 en 7.7.2)
                             459
                            9. Hoofdstuk 34
                             Reisovereenkomst (titel 7.7A)
                             465
                            10. Hoofdstuk 35
                             Betalingstransactie (titel 7.7B)
                             471
                            11. Hoofdstuk 36
                             Bewaarneming (titel 7.9)
                             477
                            12. Hoofdstuk 37
                             Borgtocht (titel 7.14)
                             481
                           8. Transponeringstabel oud-nieuw
                            485
                           9. Jurisprudentieregister
                            491
                           10. Artikelenregister
                            519
                           11. Zakenregister
                            559
                           Meer Verberg
                           Deze uitgave is onderdeel van de serie:
                           Producttype Boek :
                           € 76,15
                           € 83,00 incl. btw
                           Prijs per stuk
                           Boek
                           Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
                           • Bestellen op rekening
                           • Gratis verzending
                           • Grootste uitgever van juridische informatie
                           Terug naar boven