Handboek Externe Verslaggeving 2018

Een praktische handreiking voor toepassing NL GAAP

Handboek Externe Verslaggeving 2018

Editie: editie 2018
Verschijningsdatum: 12 juni 2018
Handboek Externe Verslaggeving 2018
Kies uw producttype:
E-book
€ 95,00
Boek
€ 85,50
5% studieboekenkorting
€ 78,44
€ 85,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In een sterk door wet- en regelgeving gekaderd beroep – zoals het accountantsberoep – is het niet vreemd dat u zich af en toe afvraagt of u in uw dagelijks werk wel correct handelt conform de regelgeving. Deze uitgave biedt u praktisch houvast voor de wijze waarop u NL GAAP moet toepassen. Zo komt u met meer gemak de werkdag door.
Financiële verslaggeving gaat gepaard met vele regeltjes en richtlijnen, die ook nog eens continu veranderen. Handboek Externe Verslaggeving 2018 vindt u alle informatie die u moet weten om NL GAAP correct toe te passen. Onder NL GAAP verstaan we de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Deze titel biedt u praktisch houvast. In kort bestek worden alle belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP verhelderd.

Verslaggeving NL GAAP
Dit handboek helpt u om de correcte toepassing van NL GAAP vlug onder de knie te krijgen. Ieder hoofdstuk behandelt een specifiek onderwerp, aangevuld met sprekende voorbeelden. En hoewel deze uitgave niet primair gericht is op IFRS, verhelderen de auteurs na ieder hoofdstuk de verschillen tussen deze twee standaarden voor verslaggeving.

De titel staat volop stil bij vrijstellingen voor middelgrote en kleine rechtspersonen. Ook is er een apart hoofdstuk gewijd aan de verslaggeving voor micropersonen, een categorie die met haar recente introductie voor een hoop vragen heeft gezorgd.
Voor de volledigheid van deze bundel vindt u de relevante wetteksten en besluiten als bijlage toegevoegd.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
12 juni 2018
Editie:
2018
Druk:
1
ISBN:
9789013146615
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
1.308
Afmetingen:
14,8 x 21,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst met gehanteerde afkortingen
  VII
 3. Verkorte inhoudsopgave
  IX
 4. Uitgebreide inhoudsopgave
  XI
 5. Samenvatting wijzigingen in wet- en regelgeving
  XXXVII
 6. 1
  Jaarverslaggeving algemeen
  1
 7. 2
  Algemene grondslagen
  75
 8. 3
  Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
  115
 9. 4
  Vreemde valuta
  131
 10. 5
  Immateriële vaste activa (exclusief goodwill)
  159
 11. 6
  Goodwill
  177
 12. 7
  Materiële vaste activa
  191
 13. 8
  Vastgoedbeleggingen
  227
 14. 9
  Financiële vaste activa
  241
 15. 10
  Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
  275
 1. 11
  Voorraden
  303
 2. 12
  Onderhanden projecten in opdracht van derden
  213
 3. 13
  Overige vlottende activa
  343
 4. 14
  Eigen vermogen
  357
 5. 15
  De verwerking van resultaten op intercompanytransacties
  401
 6. 16
  Voorzieningen
  419
 7. 17
  Belastingen naar de winst
  459
 8. 18
  Personeelsbeloningen
  481
 9. 19
  Schulden
  519
 10. 20
  Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
  531
 11. 21
  Financiële instrumenten
  539
 12. 22
  Leasing
  671
 13. 23
  Winst-en-verliesrekening
  695
 14. 24
  Overzicht totaalresultaat
  709
 15. 25
  Kasstroomoverzicht
  715
 16. 26
  Verwerking van opbrengsten
  739
 17. 27
  Rentelasten
  767
 18. 28
  Share-based payments
  773
 19. 29
  Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun
  835
 20. 30
  Specifieke onderdelen van de toelichting en overige informatie
  847
 21. 31
  Fusies en overnames
  879
 22. 32
  Juridische fusies en splitsingen
  929
 23. 33
  Consolidatie
  967
 24. 34
  Joint ventures
  995
 25. 35
  Publiek-private concessieovereenkomsten
  1005
 26. 36
  Tussentijdse berichten
  1017
 27. 37
  Jaarrekening kleine rechtspersoon op fiscale grondslagen
  1029
 28. 38
  Microrechtspersonen
  1041
 29. 39
  Jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen
  1047
 30. Bijlagen
  1105
 31. Trefwoordenregister
  1253
Meer Verberg
Kies uw producttype:
E-book
€ 95,00
Boek
€ 85,50
5% studieboekenkorting
€ 78,44
€ 85,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Terug naar boven