editie deel III

Gevolgen van faillietverklaring (2)

prof. mr. B. Wessels
Verschenen 28 juni 2019  •  Druk 5  •  ISBN 9789013153149  •  Pagina's 568
Dit deel in de serie Wessels Insolventierecht behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan de faillietverklaring verbonden zijn. De publicatie bevat een commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. U vindt de meest recente literatuur en rechtspraak bijgewerkt tot medio maart 2019.
Boek
132,50 incl. 9% btw
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau. Op zondag en maandag geen levering.
  • Gratis verzending

  • Bestellen op rekening

  • Officiële webshop Wolters Kluwer

Samenvatting

Samenvatting
Gevolgen van faillietverklaring (2) maakt deel uit van de serie Wessels Insolventierecht. Juristen met een specialisme in faillissement vinden hierin een grondig commentaar op art. 42-60 Faillissementswet, alsmede de actuele stand van zaken in relevante literatuur en jurisprudentie. De belangrijkste onderwerpen in dit deel zijn:
  • De vernietiging van vóór faillissement verrichte rechtshandelingen uit hoofde van art. 42 e.v. (actio pauliana) en de rechtsgevolgen van een dergelijke vernietiging
  • De problematiek van verrekening ter gelegenheid van faillissement (art. 53-56)
  • De regels ten aanzien van de positie van separatisten, in het bijzonder pand- en hypotheekhouders (art. 57-59a)
  •  De schuldeiser die een retentierecht heeft (art. 60)
Faillissementswet overzichtelijk uiteengezet
De auteur staat stil bij diverse kwesties die met bovenstaande onderwerpen samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van de actio pauliana bij concernfinanciering en sterfhuisconstructies. Maar ook andere acties die de curator tot zijn beschikking kan hebben en die tot vermeerdering van de boedel kunnen leiden passeren de revue. Bijvoorbeeld de toepassing van bijzondere nietigheidsacties voortvloeiend uit Boek 2 BW, inclusief bijzondere regels inzake schuldeisersbescherming en de regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:138/248 BW.

Ook gaat het boek bij de toepassing van de zekerheidsrechten gedurende faillissement in op de Separatistenregeling 2005, de regeling van de omzetbelasting bij het uitoefenen van verhaal en het fiscaal voorrecht en bodemrecht, met inbegrip van de met ingang van 1 januari 2013 verstrekte positie van de fiscus.

Insolventierecht jurisprudentie en literatuur
Uiteraard is ook dit deel van de serie weer geheel geactualiseerd. De verwerkte rechtspraak en literatuur zijn bijgewerkt tot medio maart 2019. Dat maakt het boek tot een uiterst actuele uitgave die iedere in faillissement gespecialiseerde jurist zou moeten lezen.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie

Specificaties

Specificaties
Verschenen
28 juni 2019
Editie
deel III
Druk
5
ISBN
9789013153149
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
568
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
Verschenen
28 juni 2019
Editie
deel III
Druk
5
ISBN
9789013153149
Verschijningsvorm
Boek
Pagina's
568
Afmetingen
15,8 x 24,0 cm
Kleur
Zwart/Wit
 15,8 CM 
  24,0 CM 

Wessels Insolventierecht

Wessels Insolventierecht
Deze handboeken geven de rechtspraktijk een integraal overzicht van het insolventierecht. In 11 afzonderlijke delen schrijft prof. mr. B. Wessels een compleet handboek over het insolventierecht. De hoofdredactie van de serie bewaakt de kwaliteit en onderlinge samenhang van de delen in de serie. 

Gerelateerde producten

Terug naar boven