Gemeenschap

Gemeenschap

Editie: editie deel B9
Verschijningsdatum: 8 januari 2016
Gemeenschap
Kies uw producttype:
E-book
€ 56,49
Boek
€ 50,25
5% studieboekenkorting
€ 46,10
€ 50,25 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
In deze uitgave komt de gemeenschap in al zijn varianten aan de orde. Titel 3.7 BW staat daarbij centraal maar, waar mogelijk en nodig, wordt het onderwerp in een breder kader geplaatst. Dat maakt het werk uiterst nuttig voor studie en praktijk.

Het verschijnsel ‘gemeenschap’ manifesteert zich op uiteenlopende terreinen van het recht, zoals het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, het personenvennootschapsrecht, het informele relatierecht, het appartementenrecht en de mandeligheid.

In deze uitgave komt de gemeenschap in al zijn varianten aan de orde. Titel 3.7 BW staat daarbij centraal maar, waar mogelijk en nodig, wordt het onderwerp in een breder kader geplaatst. Dat maakt het werk uiterst nuttig voor studie en praktijk.

In deze zevende druk werden recente literatuur en jurisprudentie verwerkt. Voor de rechtsvergelijking werd een apart hoofdstuk ingeruimd.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
8 januari 2016
Editie:
deel B9
Druk:
7
ISBN:
9789013134421
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
156
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst van afkortingen
  XI
 3. Lijst van verkort aangehaalde literatuur
  XIII
 4. 1
  Algemeen
  1
  1. 1
   Het begrip ‘gemeenschap’
   1
  2. 2
   Breukdeelgemeenschap en gezamendehandse gemeenschap
   3
  3. 3
   Verbintenisrechtelijke gemeenschap; economische deelgerechtigdheid
   4
  4. 4
   Vrije en gebonden mede-eigendom (gemeenschap)
   5
  5. 5
   Eenvoudige gemeenschap
   6
  6. 6
   Bijzondere gemeenschap
   7
  7. 7
   Van bijzondere gemeenschap naar eenvoudige gemeenschap
   8
  8. 8
   De kwaliteitsrekening als bijzondere eenvoudige gemeenschap
   10
  9. 9
   De ‘en/of-rekening’: gemeenschap?
   12
  10. 10
   Afgescheiden vermogen, gemeenschap en rechtspersoon
   13
  11. 11
   Samenvallende gemeenschappen
   14
             1. 12
              Zaaksvervanging
              15
             2. 13
              Aandelen in een gemeenschap
              17
             3. 14
              Redelijkheid en billijkheid
              18
             4. 15
              Maatschappelijke betekenis
              19
             5. 16
              Toepassingsbereik titel 3.7 BW
              20
             6. 17
              Titel 3.7 van overeenkomstige toepassing
              20
            1. 2
             Genot, gebruik en beheer
             23
             1. 18
              De begrippen ‘genot’, ‘gebruik’ en ‘beheer’
              23
             2. 19
              Regeling bij overeenkomst of door de rechter
              25
             3. 20
              Wettelijke regeling betreffende het gebruik; vruchten en lasten
              28
             4. 21
              Wettelijke regeling betreffende beheer
              30
             5. 22
              Procederen ten behoeve van de gemeenschap
              34
             6. 23
              Beschikking met machtiging van de rechter
              35
             7. 24
              Rekening en verantwoording
              37
            2. 3
             Beschikkingsbevoegdheid over aandeel
             39
             1. 25
              Beschikken en beschikkingsbevoegdheid
              39
             2. 26
              Beschikkingsbevoegdheid over een aandeel in een eenvoudige gemeenschap
              40
             3. 27
              Beschikkingsbevoegdheid over een aandeel in een tot een bijzondere gemeenschap behorend goed
              42
             4. 28
              Beschikking over een aandeel in een bijzondere gemeenschap als zodanig
              44
             5. 29
              De rechtspositie van de verkrijger van een aandeel of van een beperkt recht daarop
              45
             6. 30
              De erfrechtelijke gevolgen van overdracht van een erfdeel
              47
            3. 4
             Verhaal en uitwinning
             51
             1. 31
              De begrippen ‘verhaal’ en ‘uitwinning’
              51
             2. 32
              Afgescheiden vermogen
              51
             3. 33
              Schulden ‘voor rekening van’ een eenvoudige gemeenschap
              52
             4. 34
              Verhaal en uitwinning bij eenvoudige gemeenschap
              53
             5. 35
              Verhaal en uitwinning bij bijzondere gemeenschap
              55
            4. 5
             Het begrip verdeling
             59
             1. 36
              De aard van de rechtshandeling
              59
             2. 37
              Partijen bij de rechtshandeling
              62
             3. 38
              Verdeling van samenvallende gemeenschappen
              64
             4. 39
              Schulden en verdeling
              65
             5. 40
              Overbedeling; ongelijke verdeling
              66
            5. 6
             Aan verdeling min of meer verwante rechtsfiguren
             69
             1. 41
              Vaststellingsovereenkomst
              69
             2. 42
              Afstand
              69
             3. 43
              Verwerping
              70
             4. 44
              Aanwas
              70
             5. 45
              Wettelijke verdeling
              71
             6. 46
              Ouderlijke boedelverdeling (OBV)
              71
             7. 47
              ‘Verbeurdverklaring’
              71
            6. 7
             Boedelbeschrijving, waardering en vereffening
             73
             1. 48
              Boedelbeschrijving; gevolgen van verzwijging e.d.
              73
             2. 49
              Waardering
              75
             3. 50
              Vereffening
              79
            7. 8
             Vorderen van verdeling
             81
             1. 51
              ‘Verzet’ tegen verdeling; verdelingsbeslagen
              81
             2. 52
              Vorderen van verdeling door een deelgenoot
              82
             3. 53
              Vorderen van verdeling door beperkt gerechtigde
              86
             4. 54
              Vorderen van verdeling door schuldeiser
              86
             5. 55
              Vorderen van verdeling bij faillissement en schuldsanering
              88
             6. 56
              De rechtsvordering tot verdeling als zodanig
              88
            8. 9
             Problemen bij de verdeling
             91
             1. 57
              De aard van de problemen
              91
             2. 58
              Tegeldemaking van goederen
              91
             3. 59
              Benoeming onzijdig persoon
              92
             4. 60
              Verdeling door of op last van de rechter
              94
             5. 61
              Toerekening van schulden
              98
            9. 10
             Vormvereisten en levering
             101
             1. 62
              Vormvrijheid?
              101
             2. 63
              ‘Medewerking’
              102
             3. 64
              Het ‘vrije beheer over zijn goederen’; bewind
              103
             4. 65
              Goedkeuring kantonrechter
              104
             5. 66
              Levering
              105
             6. 67
              Titel
              108
            10. 11
             Gevolgen van verdeling
             111
             1. 68
              Beperkte rechten
              111
             2. 69
              Pand en hypotheek tot meerdere zekerheid
              112
             3. 70
              Overgeslagen goederen en schulden
              112
             4. 71
              Schuldoverneming
              113
             5. 72
              Papieren en bewijzen van eigendom
              113
             6. 73
              Uitwinning of stoornis; onvoldoende gegoedheid
              113
             7. 74
              Nietigheid en vernietigbaarheid
              114
             8. 75
              Dwaling in de waarde
              116
             9. 76
              Verval en verjaring
              118
            11. 12
             Rechtsvergelijking België en Duitsland
             121
             1. 77
              Inleiding
              121
             2. 78
              België: gewone, toevallige of onvrijwillige, gedwongen en vrijwillige mede-eigendom
              121
             3. 79
              België: gebonden gemeenschap/collectieve eigendom
              123
             4. 80
              Duitsland: ‘Bruchteilsgemeinschaft’ en ‘Freihand’
              124
             5. 81
              Duitsland: Gesamthandsvermögen, Gesellschaft, Erbengemeinschaft en Eheliches Gesamtgut
              127
            12. Jurisprudentieregister
             129
            13. Trefwoordenregister
             133
            Meer Verberg
            Deze uitgave is onderdeel van de serie:
            Kies uw producttype:
            E-book
            € 56,49
            Boek
            € 50,25
            5% studieboekenkorting
            € 46,10
            € 50,25 incl. btw
            Prijs per stuk
            Boek
            Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
            • Bestellen op rekening
            • Gratis verzending
            • Grootste uitgever van juridische informatie
            Terug naar boven