Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb

Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb

Editie: editie 2019
Verschijningsdatum: 9 januari 2019
Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb
Producttype Boek :
€ 59,59
€ 64,95 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Houdt u zich bezig met het opleggen, bestrijden of beoordelen van fiscale boetes aan belastingplichtigen en mededaders? Dan weet u dat sinds de invoering van de 4e tranche AWB de groep van mogelijke daders aanzienlijk is uitgebreid. Deze brochure geeft op handzame wijze een volledig overzicht van het fiscale boeterecht sinds deze invoering.
Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB haakt in op de ingrijpende wijzigingen in het fiscale boeterecht sinds de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Met deze invoering kunnen niet langer alleen belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen worden beboet, maar ook degenen die fiscale overtredingen medeplegen of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. Net als personen die daartoe opdracht gaven.

Fiscaal strafrecht uitgelicht
Met de invoering worden ook meerdere begrippen en leerstukken uit het strafrecht - zoals dat van de strafuitsluitingsgronden - van directe betekenis. Deze komen op gestructureerde wijze aan bod. Hiernaast gaat de brochure, mede aan de hand van een groot aantal arresten van de belastingkamer en de strafkamer van de Hoge Raad, uitgebreid in op het boeterecht na het inwerkingtreden van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit op 1 januari 2014.

Kortom, u vindt in deze brochure een volledig overzicht van het actueel geldend fiscale boeterecht. Een realiteit die sinds de invoering van de 4e tranche AWB ingrijpend is veranderd. Op toegankelijke wijze maakt de bundel u wegwijs binnen wet- en regelgeving en jurisprudentie, waarmee deze van grote waarde is voor iedere professional met raakvlakken met fiscale boetes.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
9 januari 2019
Editie:
2019
Druk:
3
ISBN:
9789013149470
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
160
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord bij de derde druk
  V
 2. Lijst van gebruikte afkortingen
  XI
 3. Hoofdstuk 1
  De overtreding
  1
  1. 1.1
   Het bestuursrechtelijke begrip
   1
  2. 1.2
   Overzicht van de bestuurlijke boeten in de AWR
   2
  3. 1.3
   Enkele bestuurlijke boeten in andere belastingwetten en in de Awir
   8
 4. Hoofdstuk 2
  De overtreder
  11
  1. 2.1
   Deelneming
   12
  2. 2.2
   Medeplegen
   15
   1. 2.2.1
    Medeplegen van fiscale verzuimen
    18
   2. 2.2.2
    Medeplegen van fiscale vergrijpen
    19
  3. 2.3
   Opdracht of feitelijk leidinggeven
   24
   1. 2.3.1
    Feitelijk leidinggeven
    25
   2. 2.3.2
    Opdracht geven
    29
  4. 2.4
   Rechtspersonen
   30
                1. 2.4.1
                 Het begrip rechtspersoon
                 31
                2. 2.4.2
                 De ontbonden rechtspersoon
                 32
                3. 2.4.3
                 Voorwaarden voor strafbaarheid
                 34
                4. 2.4.4
                 De fiscale eenheid vennootschapsbelasting
                 37
                5. 2.4.5
                 De publiekrechtelijke rechtspersoon
                 39
              1. Hoofdstuk 3
               Het beleid van de Belastingdienst
               43
              2. Hoofdstuk 4
               Sanctieuitsluitende omstandigheden
               49
               1. 4.1
                Strafuitsluitingsgronden
                49
                1. 4.1.1
                 Overmacht
                 51
                2. 4.1.1.1
                 Noodtoestand
                 52
                3. 4.1.1.2
                 Psychische overmacht
                 52
                4. 4.1.1.3
                 Absolute overmacht
                 54
                5. 4.1.2
                 Afwezigheid van alle schuld
                 55
                6. 4.1.2.1
                 Verontschuldigbare feitelijke dwaling
                 55
                7. 4.1.2.2
                 Verontschuldigbare rechtsdwaling
                 56
                8. 4.1.2.3
                 Maximale zorg betracht
                 58
                9. 4.1.2.4
                 Adviseur en avas
                 60
                10. 4.1.3
                 Pleitbaar standpunt
                 61
                11. 4.1.4
                 Culpa in causa
                 64
                12. 4.1.5
                 Onderzoek en bewijslast
                 65
                13. 4.1.5.1
                 Onderzoek ambtshalve?
                 65
                14. 4.1.5.2
                 Bewijslast
                 68
               2. 4.2
                Inkeer
                69
               3. 4.3
                Verjaring
                72
                1. 4.3.1
                 Gelijktijdigheidsvereiste
                 72
                2. 4.3.1.1
                 AWR-boeten zonder gelijktijdigheidseis
                 73
                3. 4.3.2
                 Niet tijdig betalen aanslagbelasting
                 74
                4. 4.3.3
                 Ambtshalve toetsing?
                 74
               4. 4.4
                Overlijden van de overtreder
                75
              3. Hoofdstuk 5
               Strafmaat
               77
               1. 5.1
                Strafverminderende factoren
                78
               2. 5.2
                Strafverzwarende factoren
                82
               3. 5.3
                Mededader
                83
               4. 5.4
                Legaliteitsbeginsel
                84
              4. Hoofdstuk 6
               Samenloop, ‘una via’ en ‘ne bis in idem’
               85
               1. 6.1
                Eendaadse en meerdaadse samenloop
                85
               2. 6.2
                Bestuurlijke boete na eerdere bestuurlijke boete
                87
               3. 6.3
                Bestuurlijke boete na strafrechtelijk optreden
                90
               4. 6.4
                Strafrechtelijk optreden na bestuurlijke boete
                93
               5. 6.5
                ‘Ne bis in idem’ nader beschouwd
                97
                1. 6.5.1
                 Is sprake van hetzelfde feit?
                 97
                2. 6.5.2
                 Is sprake van een verboden tweede bestraffing?
                 102
                3. 6.5.2.1
                 EHRM: ‘dual proceedings’ zonder ‘bis’
                 102
                4. 6.5.2.2
                 HvJ EU: inmenging met het ne-bis-in-idem-beginsel onder omstandigheden gerechtvaardigd
                 103
              5. Hoofdstuk 7
               De procedure
               105
               1. 7.1
                Mededelingsplicht
                105
                1. 7.1.1
                 Tijdstip mededeling en gevolg schending mededelingsplicht
                 105
                2. 7.1.2
                 Plaats, tijdstip en naam
                 108
                3. 7.1.3
                 Inhoud boetebeschikking
                 108
                4. 7.1.4
                 Betalingsverplichting
                 109
                5. 7.1.4.1
                 Moment van betaling
                 110
               2. 7.2
                Zwijgrecht
                110
                1. 7.2.1
                 Zwijgrecht en verhoor
                 110
                2. 7.2.2
                 Bewijsuitsluiting, nemo-tenetur-beginsel
                 112
               3. 7.3
                Cautie
                115
                1. 7.3.1
                 Het begrip ‘verhoor’
                 115
                2. 7.3.2
                 Gevolgen achterwege blijven cautie
                 118
                3. 7.3.3
                 Verhoor door de belastingrechter
                 119
                4. 7.3.4
                 Ambtshalve toetsing door rechter?
                 120
               4. 7.4
                Lichte en zware procedure
                121
                1. 7.4.1
                 Zware procedure – vergrijpboete
                 121
                2. 7.4.1.1
                 Rapport
                 121
                3. 7.4.1.2
                 Zienswijze
                 122
                4. 7.4.1.3
                 Verzuimen bij rapport en zienswijze
                 123
                5. 7.4.1.4
                 Besluit over boeteoplegging
                 123
                6. 7.4.1.5
                 Termijn beslissing opleggen boete
                 124
                7. 7.4.1.6
                 Proces-verbaal
                 124
                8. 7.4.2
                 Lichte procedure – verzuimboete
                 125
               5. 7.5
                Inzagerecht
                126
                1. 7.5.1
                 Recht op inzage niet absoluut
                 127
                2. 7.5.2
                 Vertaling
                 127
               6. 7.6
                Boeteoplegging door dezelfde ambtenaar
                128
              6. Transponeringstabel
               129
              7. Jurisprudentieregister
               131
              8. Trefwoordenregister
               141
              Meer Verberg
              Deze uitgave is onderdeel van de serie:
              Producttype Boek :
              € 59,59
              € 64,95 incl. btw
              Prijs per stuk
              Boek
              Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
              • Bestellen op rekening
              • Gratis verzending
              • Grootste uitgever van juridische informatie
              Terug naar boven