Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Editie: editie deel 2
Verschijningsdatum: 14 augustus 2018
Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering
Producttype Boek :
5% studieboekenkorting
€ 44,77
€ 48,80 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Zoekt u een beknopt maar volledig overzicht van het insolventierecht? Deze uitgave maakt studenten en professionals wegwijs in de wereld van faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen.

Wie kan failliet verklaard worden en hoe gaat dat in zijn werk? Wat valt er in de boedel en wat niet? En wat is de invloed van het faillissement op de rechtspositie van de schuldenaar? In Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering vindt u het antwoord op al uw vragen over faillissement, surseance van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen.

Binnen de grenzen van een monografie leveren de auteurs u een volledige en overzichtelijke behandeling van het onderwerp. Hiernaast verlevendigen ze de inhoud door het gebruik van vele voorbeelden en casusposities. Zo verheldert deze monografie de wettelijke regeling van deze insolventieprocedures voor u op behapbare en toegankelijke wijze. 

Insolventierecht beknopt uitgelicht
Sinds de vorige druk van 2013 zijn er veel nieuwe uitspraken gedaan op het terrein van insolventierecht. Deze nieuwe druk is geheel geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Zo bent u weer volledig op de hoogte.

Door de beknopte, maar toch volledige behandeling van het onderwerp, krijgt u als lezer in een handomdraai inzicht in de essentie van het insolventierecht. Deze uitgave is geschreven voor student en professional.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
14 augustus 2018
Editie:
deel 2
Druk:
10
ISBN:
9789013147506
Verschijningsvorm:
Boek
Aantal pagina's:
268
Afmetingen:
15,8 x 24,0 cm
Kleur:
Zwart/Wit
Meer lezenVerberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Voorwoord
  V
 2. Lijst van afkortingen
  XI
  1. 1
   Faillissementswet en overige regelgeving
   1
  2. 2
   Herijking van het faillissementsrecht
   2
 3. Hoofdstuk I
  5
  1. 1
   Algemeen
   5
  2. 2
   Afscherming van de boedel
   6
 4. Hoofdstuk II
  9
  1. 1
   Wie kan failliet worden verklaard?
   9
  2. 2
   Hoe gaat de faillietverklaring in zijn werk?
   11
  3. 3
   Rechtsmiddelen
   17
  4. 4
   Vernietiging van de faillietverklaring
   21
  5. 5
   Opheffing van het faillissement
   22
  6. 6
   Vereenvoudigde afwikkeling
   23
               1. Hoofdstuk III
                27
                1. 1
                 Inleiding
                 27
                2. 2
                 Wat valt in de boedel?
                 27
               2. Hoofdstuk IV
                35
                1. 1
                 Inleiding
                 35
                2. 2
                 Inbreuken op de persoonlijke vrijheid van de gefailleerde
                 35
                3. 3
                 Invloed van het faillissement op de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar en op de mogelijkheid om de boedel te binden
                 38
                4. 4
                 De invloed van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures
                 42
                5. 5
                 De invloed van het faillissement op bestaande overeenkomsten
                 45
               3. Hoofdstuk V
                53
                1. 1
                 Inleiding
                 53
                2. 2
                 De wijze waarop de curator een beroep doet op de Pauliana en de vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil het beroep slagen
                 53
                3. 3
                 Omkering van de bewijslast
                 59
                4. 4
                 De rechtsgevolgen van de vernietiging
                 59
                5. 5
                 Samenloop van de actio Pauliana en de vordering uit onrechtmatige daad
                 61
               4. Hoofdstuk VI
                65
                1. 1
                 Inleiding
                 65
                2. 2
                 Boedelschuldeisers
                 66
                3. 3
                 Separatisten
                 68
                4. 4
                 Bevoorrechte schuldeisers
                 70
                5. 5
                 De bijzondere positie van de fiscus
                 71
                6. 6
                 Feitelijk preferente schuldeisers
                 77
                7. 7
                 Concurrente schuldeisers
                 85
                8. 8
                 De afkoelingsperiode
                 85
               5. Hoofdstuk VII
                89
                1. 1
                 Inleiding
                 89
                2. 2
                 De curator
                 89
                3. 3
                 De rechter-commissaris
                 97
                4. 4
                 De commissie uit de schuldeisers
                 100
               6. Hoofdstuk VIII
                103
                1. 1
                 De gang van zaken vóór de verificatievergadering (art. 108–115 Fw)
                 103
                2. 2
                 De verificatievergadering (art. 116-120; art. 127 Fw)
                 104
                3. 3
                 De erkenning, de voorwaardelijke toelating en de betwisting van vorderingen (art. 121-126 Fw)
                 105
                4. 4
                 Bijzondere bepalingen voor de verificatie van sommige vorderingen (art. 128-136 Fw)
                 107
               7. Hoofdstuk IX
                113
                1. 1
                 Het akkoord
                 113
                2. 2
                 Vereffening, verdeling en rangorde
                 118
               8. Hoofdstuk X
                125
                1. 1
                 Algemeen
                 125
                2. 2
                 De Europese Insolventieverordening
                 128
               9. Hoofdstuk XI
                141
                1. 1
                 Inleiding
                 141
                2. 2
                 Procedurevoorschriften met betrekking tot het verlenen van surseance van betaling
                 142
                3. 3
                 Rechtsgevolgen van de surseance
                 144
                4. 4
                 Het akkoord
                 148
                5. 5
                 Enkele bijzondere bepalingen
                 150
                6. 6
                 Het einde van de surseance
                 150
               10. Hoofdstuk XII
                153
                1. 1
                 Inleiding
                 153
                2. 2
                 Toelating tot de schuldsaneringsregeling
                 156
                3. 3
                 De omvang van de boedel
                 177
                4. 4
                 Invloed van de schuldsaneringsregeling op de rechtspositie van de schuldenaar
                 180
                5. 5
                 Positie van de schuldeisers
                 183
                6. 6
                 Het bestuur van de boedel
                 187
                7. 7
                 De verificatie van de vorderingsrechten
                 190
                8. 8
                 Akkoord
                 192
                9. 9
                 Internationale aspecten
                 195
                10. 10
                 Termijn van de schuldsaneringsregeling
                 195
                11. 11
                 Einde van de schuldsaneringsregeling
                 197
                12. 12
                 Vereffening, verdeling en rangorde
                 206
               11. Hoofdstuk XIII
                209
                1. 1
                 De voorbereide doorstart
                 209
                2. 2
                 Het buitengerechtelijk akkoord
                 211
               12. Artikelenregister
                215
               13. Jurisprudentieregister
                231
               14. Trefwoordenregister
                245
               Meer Verberg
               Deze uitgave is onderdeel van de serie:
               Producttype Boek :
               5% studieboekenkorting
               € 44,77
               € 48,80 incl. btw
               Prijs per stuk
               Boek
               Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
               • Bestellen op rekening
               • Gratis verzending
               • Grootste uitgever van juridische informatie
               Terug naar boven