Faillietverklaring

Faillietverklaring
Kies uw producttype:
Boek E-book
Editie:
editie deel I
Verschijningsdatum:
28 oktober 2016
Faillietverklaring
Inkijkexemplaar
€ 112,74
€ 119,50 incl. btw
Prijs per stuk
Boek
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Een faillissementsprocedure leidt tot vele vragen. Dit herziene deel geeft u als curator, advocaat, rechter, schuldsaneringsbewindvoerder of bankjurist gedetailleerde en diepgaande antwoorden. Ook over faillissement van een vennootschap onder firma en/of haar firmanten, de telkens terugkerende vraag wanneer sprake is van misbruik van een faillietverklaring en de turboliquidatie. 

De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Insolventierecht.
In deze herziene druk staat Titel I, Eerste Afdeling uit de Faillissementswet (‘Van de faillietverklaring’) met de artikelen 1-19b centraal. De auteur geeft een uitgebreide en artikelsgewijze behandeling van de procedure van faillietverklaring. Door de systematische en diepgaande uiteenzetting van wetgeving, rechtspraak, door rechtbanken gehanteerde procesreglementen en literatuur uit wetenschap en praktijk, beschikt u snel over veel direct bruikbare kennis. De schets van de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse Insolventierecht en de vergelijking van de drie instrumenten uit de Faillissementswet: faillissement, surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling geven u systematische extra achtergrondinformatie.

Praktijkvragen
Deze vierde druk van Faillietverklaring is bijgewerkt aan de hand van de laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. U krijgt verdiepende antwoorden op veel praktijkvragen zoals over de gronden van en procedure tot faillietverklaring, de insolventieregistratie en hoe de verhouding bij een natuurlijk persoon is tussen faillissement en schuldsanering (WSNP). In het slothoofdstuk leest u over de Europese achtergrond en de Nederlandse uitwerking van een faillissement van een bank of een verzekeraar. Deze complexe regeling is in detail becommentarieerd.

Procesreglementen
Deze veelomvattende kennisbron bevat tevens de praktische regels over hoe het er in de faillissementsprocespraktijk aan toe gaat. De volgende regels, opgesteld of geïnitieerd door het Recofa (overleg van rechters-commissarissen) respectievelijk het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) en de Hoven (LOVC-H, kunt u in het boek raadplegen:
 • Richtlijnen voor faillissement en surseances van betaling 2009
 • Richtlijnen voor schuldsaneringen 2009
 • Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken
 • Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven

Systematische indeling
U vindt in dit handboek en de rest van de serie Wessels Insolventierecht eenvoudig alle informatie die u nodig heeft, door de systematische indeling ervan over de delen in de serie. Bij de verdeling is in belangrijke mate de bestaande systematiek van de Faillissementswet gevolgd. De tekst is in heldere genummerde tekstparagrafen onderverdeeld en bij verwijzingen in de tekst en in de registers wordt naar deze paragraafnummers verwezen. Doordat u gebruik kunt maken van zowel een uitvoerig zakenregister, wetsartikelenregister als jurisprudentieregister, hoeft u nooit lang te zoeken.
Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Verschijningsdatum:
28 oktober 2016
Editie:
deel I
Druk:
4
ISBN:
9789013139709
Verschijningsvorm:
Boek
Verberg
Bijlage
Inhoudsopgave
 1. Woord vooraf/
  V
 2. Lijst van gebruikte afkortingen/
  XI
 3. Verkort aangehaalde literatuur/
  XXI
 4. I
  INLEIDING/
  1
  1. §I.1
   Insolventierecht/
   1
  2. §I.2
   Verhaal door een schuldeiser/
   16
  3. §I.3
   Historische aantekeningen/
   20
  4. §I.4
   De Faillissementswet/
   27
  5. §I.5
   Algemeen verloop van het faillissement/
   44
 5. II
  SCHULDENAAR/
  47
  1. §II.1
   Natuurlijke personen/
   47
  2. §II.2
   Privaatrechtelijke rechtspersonen/
   56
  3. §II.3
   Publiekrechtelijke rechtspersonen/
   61
  4. §II.4
   Personenassociaties/
   64
  5. §II.5
   Afgescheiden vermogens/
   75
      1. §II.6
       Opgehouden hebben te betalen/
       78
     1. III
      PROCEDURE TOT FAILLIETVERKLARING/
      107
      1. §III.1
       Eigen aangifte/
       107
      2. §III.2
       Schuldeiser/
       122
      3. §III.3
       Andere gevallen/
       130
      4. §III.4
       Kenmerken van de faillissementsprocedure in eerste aanleg/
       133
      5. §III.5
       Omzetting faillissement in schuldsaneringsregeling/
       156
      6. §III.6
       Redelijk belang bij faillissementsaanvraag/
       176
      7. §III.7
       Vonnis van faillietverklaring/
       190
     2. IV
      FAILLISSEMENTSPROCEDURE/
      199
      1. §IV.1
       Bevoegde rechter/
       199
      2. §IV.2
       Systeem van rechtsmiddelen bij de faillissementsprocedure/
       209
      3. §IV.3
       Hoger beroep of verzet tegen de faillietverklaring/
       222
      4. §IV.4
       Hoger beroep tegen afwijzing of vernietiging van de faillietverklaring/
       238
      5. §IV.5
       Beroep in cassatie in faillissementszaken/
       239
      6. §IV.6
       Hoger beroep en beroep in cassatie bij de schuldsaneringsregeling/
       246
      7. §IV.7
       Rechtsgevolgen bij vernietiging van de faillietverklaring/
       248
     3. V
      OPHEFFING WEGENS DE TOESTAND VAN DE BOEDEL/
      259
     4. VI
      INSOLVENTIEREGISTRATIE/
      271
     5. VII
      CRISISINTERVENTIE BIJ INSOLVENTIE VAN EEN BANK, EEN VERZEKERAAR OF EEN BELEGGINGSINSTELLING/
      281
      1. §VII.1
       Inleidende opmerkingen/
       281
      2. §VII.2
       Faillissement van een bank/
       302
      3. §VII.3
       Faillissement van een beleggingsonderneming/
       338
      4. §VII.4
       Faillissement van een verzekeraar/
       338
     6. REGISTERS
     7. Zakenregister/
      363
     8. Wetsartikelenregister/
      381
     9. Jurisprudentieregister/
      397
     Meer Verberg
     Deze uitgave is onderdeel van de serie:
     € 112,74
     € 119,50 incl. btw
     Prijs per stuk
     Boek
     Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau
     • Bestellen op rekening
     • Gratis verzending
     • Grootste uitgever van juridische informatie
     Terug naar boven